Julistus

Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu
Marshall Vian Summersille
7 heinäkuuta, 2006
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.


Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Jumalan uusi Sanoma on maailmassa. Se on peräisin kaiken elämän Luojalta.
Sen on muuntanut inhimilliseen kieleen ja käsityskykyyn soveltuvaksi tätä maailmaa valvovien Enkelien Läsnäolo.

Se jatkaa vuosisatojen ja -tuhansien kuluessa välitettyjen suurten viestien sarjaa Luojalta.
Se on uusi Sanoma tälle ajalle ja tuleville ajoille.

Siinä toteutuvat aiemmat ihmiskunnalle annetut suuret Sanomat, ja silti se tuo esiin asioita, joita ihmiselle ei ole koskaan ennen näytetty. Sillä ihmiskunnalla on nyt edessään niin tästä maailmasta kuin sen ulkopuoleltakin peräisin oleva raskas ja vaarantäyteinen kokoelma haasteita.

Jumalan uusi Sanoma on täällä varoittamassa, vahvistamassa ja valmistamassa ihmissukua – kaikkien kansakuntien ja uskontoperinteiden edustajia, kaikista eri heimoista, ryhmistä ja suuntauksista.

Se on tullut valtavan tarpeen hetkellä, suurten seuraamusten hetkellä. Se on valmistamassa ihmisiä asioihin, joita ei ole edes tunnistettu.

Se on enteellinen varoittaessaan ihmisiä maailmaan tulevista suurista Muutosaalloista sekä ihmiskunnan asemasta universumissa, liittyen erityisesti kohtaamiseenne muiden rotujen kanssa.

Se kutsuu jokaisen ihmisen suurta sisäistä hengellistä läsnäoloa – suurta ihmissuvulle annettua Tietouden lahjaa, jota nyt täytyy kehittää, voimistaa ja tuoda esiin.

Se puhuu yksilön suuresta hengellisestä tarpeesta – tarkoituksen, merkityksen ja suunnan tarpeesta.

Se puhuu niistä suurimerkityksisistä suhteista, joita ihmiset voivat toistensa kanssa rakentaa – ihmissuhteista, jotka edustavat heidän suurempaa tarkoitustaan elämässä.

Se puhuu maailman ja tulevaisuuden tarpeista. Näin tehdessään se tuo tarkoituksen ja tunnistamisen, yhteisyyden ja yhteistyön, viisauden ja voiman kaikille, jotka voivat ottaa sen vastaan, jotka voivat opiskella sitä, jotka voivat seurata sen askeleita, jotka voivat antaa sen toisille ja jakaa sen viisauden palvellessaan muita yksilöitä, perheitä, yhteisöjä, kansoja ja koko maailmaa.

Ota vastaan tämä siunaus.

Tutustu Jumalan uuteen Sanomaan. Totea, että se tulee vahvistamaan kaiken, mikä on totta nykyisissä perinteissäsi ja että se puhuu syvemmälle viisaudelle, joka on jo omasi. Se puhuu sydämellesi, jopa ohittaen ajatuksesi ja uskomuksesi sekä kulttuurisi ajatukset tai uskomukset.

Ota vastaan tämä lahja, ja tutustu siihen kärsivällisesti, ottaen askeleita Tietouteen, oppien Suuryhteisön viisautta ja tajuten mikä voima ihmiskunnan Yhdellä hengellisyydellä on yhdistää ihmiskuntaa, voimistaa ihmiskuntaa ja valmistaa ihmiskunta tulevien vaikeiden aikojen tunnistamiseen ja niissä suunnistamiseen.

Vastaanota uuden sanoman kutsu inhimillisen vapauden, yhteistyön ja vastuunkannon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Sillä ilman tätä uutta Sanomaa ihmiskuntaa kohtaa raskas ja jyrkkä taantuminen.

Sitä kohtaa vapauden ja itsemääräämisoikeuden menetys tässä maailmassa muiden teitä ympäröivien universumin valtojen väliintulon vuoksi.

Ilman tätä uutta Sanomaa hengellinen ihmisessä jää horrokseen ja ihmisten elämä tulee olemaan epätoivoa, kilpailua ja syviä ristiriitoja.

Luojan tahto on, että ihmiskunta astuu esiin älyllisen elämän Suuryhteisöön vapaana ja itsemääräämisoikeutensa säilyttäneenä rotuna – vahvana rotuna, yhdistyneenä rotuna, sellaisena rotuna joka kykenee ylläpitämään kulttuurisen monimuotoisuutensa ja samalla kunnioittamaan syvempää voimaa ja tarkoitusta, jotka tulevat pitämään ihmissuvun vahvana, ja jotka pitävät ihmissuvun elinvoimaisena, aktiivisena ja luovana, tarjoten tulevaisuudessa uuden tilaisuuden edistymiseen.

Mutta edistyäkseen täytyy jäädä eloon. On selviydyttävä tulevista vaikeista ajoista, ja teidän täytyy selvitä kilpailussa maailman ulkopuolelta tulevien kanssa siitä, kuka määrää maailmasta ja sen kohtalosta.

Jokaisen yksilön täytyy tunnistaa, että heillä on suuri tilaisuus löytää syvempi Tietous, jonka Jumala on heille antanut – Tietous, joka pitää sisällään heidän tarkoituksensa, heidän merkityksensä ja heidän suuntansa sekä arviointiperusteet kaikille heidän merkityksellisille suhteilleen.

Siispä on olemassa Jumalan uusi Sanoma yksilölle ja Jumalan uusi Sanoma koko maailmalle. Se on täällä nyt.

Sanantuojalta on vienyt kauan vastaanottaa se, sillä Sanoma on todella suuri.

Kunnioita siis häntä, joka on tullut tuomaan uuden sanoman maailmaan.

Hän on nöyrä mies. Hän on kehittänyt viisauden, jota tarvitaan niin suureen rooliin, ja hänet on lähetetty maailmaan tässä tarkoituksessa.

Ota hänet vastaan. Ymmärrä häntä. Älä ylennä häntä. Hän ei ole jumala. Hän on Sanantuoja, tuomassa Jumalan uutta Sanomaa maailmaan.

Nyt on se hetki. Tämä on se suuri mahdollisuus. Tämä on vastaus ihmisten rukouksiin kaikkialta maailmasta – jokaisesta uskonsuuntauksesta, jokaisesta kansakunnasta ja kulttuurista tulleisiin rukouksiin viisauden, voiman, yhtenäisyyden, vapauden ja pelastuksen puolesta.

Ota vastaan tämä uusi Sanoma nyt. Se on täällä ja se saapui juuri oikeaan aikaan.