Enkelien Yhteisö


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
16. helmikuuta, 2013
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

On olemassa suuri Yhteisö, Enkelien Läsnäolo, joka valvoo tätä maailmaa ja on valvonut tätä maailmaa jo kauan aikaa.

Kuinka tämä eroakaan ihmisten käsityksistä ja uskomuksista, siitä tavasta jolla tällaiset mahtavat olennot on esitetty menneisyydessä kirjoissanne ja uskonnoissa ja tiettyjen ihmisten todistuksissa.

Jumala ei johda maailmaa. Jumala ei säädä säätä. Jumala ei liikuta verta suonissanne tai kaada vesiä kallioilta alas tai idätä siemeniä maassa, sillä kaikki tämä saatettiin liikkeelle aikojen alussa.

Mutta Jumala on asettanut Läsnäolon valvomaan maailmaa läpi kaikkien sen kaoottisten ja traagisten historiallisten tapahtumien ja episodien, valvomaan niitä yksilöitä, jotka näyttävät lupaavilta; tuomaan maailmaan asioita ihmiskunnan evoluution merkittävissä käännekohdissa; ja lähettämään maailmaan yhden omistaan tuomaan uuden Opetuksen ja uuden ymmärryksen ihmiskunnan tietoisuutta muuttamaan sekä, jos mahdollista, kääntämään ihmiskunnan kurssia myönteisellä tavalla.

Ne, joita kunnioitatte suurina sanantuojina, suurina pyhimyksinä, suurina opettajina – sellaiset kuin Jeesus, Buddha ja Muhammed – tulevat tästä Yhteisöstä, ymmärrättehän. Mutta silloin kun he ovat maailmassa, he ovat ihmisiä. Se, mikä heidät erottaa muista on heidän suuri missionsa, johon liittyy suuria vastuita ja oleminen vastuussa niille, jotka heidät ovat lähettäneet. Heidän elämänsä ovat koettelemuksia. Heidän elämänsä ovat vaativia. Sellaista matkaa ei ole tarkoitettu pelkureille tai niille, jotka etsivät mielihyvää tai lepoa täällä Maassa.

Yhteisö valvoo maailmaa – kuunnellen, odottaen niitä pyyntöjä, jotka ovat todella aitoja ja edustavat rehellistä vetoomusta, erityisesti jos ne tapahtuvat henkilön elämän käännekohdassa, erityisesti jos niissä korostuu halu kontaktiin – sellaiseen, joka ei ole syntynyt kunnianhimosta, syntynyt typeryydestä tai kokeilunhalusta.

Se on signaali siitä, että joku on valmis heräämään. Vain Taivas tietää, mikä tämä signaali on, miltä se kuulostaa, mitä se tarkoittaa ja miten siihen pitää suhtautua.

Teille tässä maailmassa, Yhteisö on kuin Taivas – silta tämän maailman ja sen muinaisen Kotinne välillä, josta olette tulleet, ja johon lopulta palaatte.

Jokainen tässä maailmassa, jokainen tässä universumissa, joka elää fyysisen todellisuuden Erillisyydessä, tulee lopulta palaamaan muinaiseen Kotiinsa.

Mutta heidän täällä ollessaan, he ovat omien aikomustensa vankeja. He ovat kulttuuriensa ja kansojensa vankeja universumissa, jossa vapaus on niin kovin harvinaista. Ja kuitenkin jokainen on lähetetty tänne suurempaa tarkoitusta varten – potentiaalina, viisauden siemenenä, sellaisena mahdollisuutena, että – oikeissa olosuhteissa, ja jos he omaavat rehellisyyttä ja tietoisuutta – voi suurempi elämä saada alkunsa.

Jokaisessa maailmassa, jossa tuntevia olentoja on kehittynyt, tai mihin he universumissa ovat siirtyneet, tai jonka he ovat asuttaneet, on tällainen Yhteisö – suurempi tai pienempi Yhteisö – riippuen yksilöiden määrästä ja kyseisen kulttuurin ja kansan luonteesta ja olosuhteista universumissa.

Kyseessä on Suunnitelma sellaisessa mittakaavassa, jota ei voi edes kuvitella. Uskontonne eivät voi tätä selittää. Teologianne on aivan liian rajoittunutta huomioidakseen jotain näin suurta. Vaikka kuinka yrittäisit tulkita Maapallon elämän merkkejä ja symboleja, et voi tulkita tätä. Älyänne ei ole luotu tulkitsemaan mitään näin suuressa mittakaavassa olevaa.

Mutta sisimmässänne on Tietouden voima, jonka Jumala on sinne asettanut – syvempi äly, syvempi mieli. Tätä mieltä Yhteisö odottaa. Sillä jos tämä sisimpäsi syvempi mieli voi tulla esiin oman elämäsi puitteissa ja olosuhteissa, ja tulla hyväksytyksi, seuratuksi ja vastaanotetuksi, alkaa elämässäsi silloin uusi matka. Vain tässä suhteessa voi sanoa tulevansa uudelleen syntyneeksi maailmassa. Vain tältä kannalta se voi olla totta, sekä merkityksellistä ja voimallista.

Yhteisön jäsenet huolehtivat tietyistä yksilöistä, jotka palvelevat maailmaa, mutta ainoastaan jos syvempi Tietous näissä ihmisissä lähettää viestin – sellaisen viestin joita Yhteisö odottaa ja etsii Erillisyydessä elävien joukosta.

Jumala sallii teidän elää Erillisyydessä. Jumala sallii teidän kärsivän. Jumala sallii teidän tekevän erehdyksiä, koska tästä syystä olette valinneet Erillisyyden – saadaksenne tämän vapauden.

Mutta koska Luomakunnalle ei ole olemassa todellista vaihtoehtoa, olemisenne täällä on vain osittain todellista. Se on silti yhteydessä Luomakuntaan, mutta se on muuttuva ja kehittyvä ympäristö – sellainen ympäristö, jossa elämänne on väliaikaista, hyvin haasteellista ja monien asioiden vaarantamaa, missä virheet ja epäonnistumiset ovat tuloksena, kun eletään ilman tämän Tietouden opastusta.

Jumala sallii tämän tapahtua, koska sinut tehtiin vapaaksi. Olet jopa vapaa yrittämään olla jotain muuta kuin todella olet. Olet jopa niin vapaa.

Mutta et voi koskaan onnistua Erillisyydessä, koska Tietous elää sisälläsi. Se on se osa sinua, joka ei ole koskaan jättänyt Jumalaa ja reagoi edelleen Luomakunnan Valtiaan Voimaan ja Läsnäoloon ja itse Luomakuntaan.

Ajattele maailman uskonnollisia opetuksia – tarinoita, opetuksia, sitä laajaa ajatuskokoelmaa, joka niihin liittyy – ja ajattele näitä siinä valossa mitä me nyt tänään sinulle sanomme. Sillä Me annamme sinulle elämäsi laajemman kokonaiskuvan. Näe kontrasti ja alat nähdä, että sinun on lähdettävä uudelle matkalle.

Vanhat käsitykset uskonnosta ja hengellisyydestä voivat palvella vain jossain määrin. Sen jälkeen ne on asetettava syrjään, sillä vain Jumala tietää paluutien. Vain Jumala tietää todellisen olemassaolosi merkityksen ja sen erityisen tarkoituksen joka on tuonut sinut tähän maailmaan tähän aikaan, näihin olosuhteisiin.

Älyn on lopulta kumarruttava alas. Suurempaan todellisuuteen osallistuessaan se voi vain seurata. Tämä edellyttää nöyryyttä. Tämä edellyttää antautumista, ajan myötä, suuremmalle voimalle ja läsnäololle, joka elää sisimmässäsi, ja joka vastaa vain Alkulähteeseesi.

Yhteisö sallii kaiken tapahtua Maassa. Ellei heidän Läsnäoloaan edellytetä tai pyydetä erittäin vilpittömästi, he eivät puutu asioihin. Ainoastaan suuressa käännekohdassa, kun uusi Sanoma on tarkoitus antaa maailmaan, antavat he ihmiskunnalle uuden ymmärryksen, uuden tietoisuuden. Ja tämä tapahtuu vastauksena suureen ja potentiaalisesti katastrofaaliseen muutokseen maailmassa. Tästä syystä suuret Sanomat annetaan vain tietyissä suurissa ihmiskunnan sivilisaation evoluution käännekohdissa. Niitä ei voida tuottaa. Niitä ei voida keksiä. Niitä ei voida edes kuvitella, vaikka monet ihmiset ovat tietenkin yrittäneet.

Niiden pohjalta suuret uskontotraditiot on perustettu. Mutta tähän perustuu myös se, että suuret traditiot eivät ole pystyneet seuraamaan sen suuren Sanoman henkeä, josta niiden olemassaolo lähti alussa liikkeelle. Jumala tietää, että ilman Tietoutta ihmiset erehtyvät näissä asioissa ja tekevät paljon virheitä matkan varrella. Sellaiset ovat olosuhteet, kun eletään Erillisyydessä.

Mutta kun alat löytää Tietouden voiman ja läsnäolon sisimmässäsi, aloitat Erillisyyden päättämisen itsessäsi – sen maallisen mielesi ja itsekäsityksesi sekä sen suuremman sisälläsi elävän älyn välillä – älyn, joka sinulla oli maailmaan saapuessasi ja jonka löydät jälleen lähtiessäsi.

Tämä edellyttää voimakasta resonanssia elämän kanssa, eikä pelkästään monimutkaista teologiaa tai filosofiaa. Yhteisö ei vastaa noihin asioihin.

Mutta suuressa käännekohdassa, sellainen kuin nyt maailmassa on tapahtumassa, yksi heidän joukostaan tulee maailmaan. Yksi heidän joukostaan lähetetään maailmaan kohtaamaan Sanantuojana olemisen koettelemus – valtavat vaikeudet, valtava mysteeri, valtava epävarmuus, valtava Läsnäolo, joka pysyttelee heidän kanssaan kun he käyvät läpi aikuiseksi ihmiseksi tulemisen prosessin, omaten vielä hyvin vähän tietoisuutta suuremmasta kohtalostaan tai tarkoituksestaan ennen kuin kutsumus on saanut alkunsa.

Kukaan ei ymmärrä Sanantuojan elämää, mutta kaikki voivat vastaanottaa Sanatuojan lahjat, jollaisia kukaan ihminen ei voisi koskaan maailmalle antaa – lahjoja, jotka ovat pidempikestoisia, kaiken läpäiseviä, voimallisia ja inspiroivampia kuin mitään mitä kukaan ihminen voisi koskaan luoda tai keksiä. Ihmisillä saattaa olla mukaansa tempaavia ajatuksia, mutta kukaan ei voi muuttaa ihmisen elämää mitä luonnollisimmalla ja kauneimmalla tavalla.

Sellaisen täytyy tulla taivaasta. Sen täytyy tulla Yhteisöltä, joka tulkitsee Jumalan tahtoa. Sillä universumin Jumala on aivan liian valtava pitäytyäkseen tässä maailmassa – Jumala lukemattomille galakseille, dimensioille ja fyysisen ulkopuoleiselle Luomakunnalle, joka on jopa suurempi, niin valtava että sinulla ei ole mitään mahdollisuutta käsittää sen laajuutta ja suurta kuulumista elämään.

Miljardien, miljardien, miljardien rotujen valtias on varmasti kaikkien tässä maailmassa luotujen teologisten periaatteiden ulkopuolella. Mutta tämä on osa Jumalan uutta suurta Sanomaa, näettehän, sillä ihmiskunta on astumassa elämän Suuryhteisöön ja sen täytyy nyt alkaa nähdä Jumala laajemmassa kontekstissa.

Jotta voisi ymmärtää, mitä Jumala tekee tässä maailmassa, täytyy ymmärtää, mitä Jumala tekee universumissa. Ja ensimmäistä kertaa suuri Sanoma liittyen tähän annetaan avaruuden kynnyksellä olevalle ihmiskunnalle – ihmiskunnalle joka on maailman ympäristötuhon kynnyksellä ja on ajamassa itsensä tuhoon ja katastrofiin. Se on suurin ihmiskunnan koskaan kohtaama kynnys, ja kaikkein seuraamuksellisin.

Kaikki tulee muuttumaan, ja muuttuu tälläkin hetkellä. Tämän suuren käännekohdan vuoksi Jumala on lähettänyt enkelien Läsnäolon ja Yhteisön kautta uuden suuren Sanoman maailmaan – suuren Sanoman elämästä universumissa ja Jumalan työstä kaikkialla – Sanoman, joka ei perustu heimoon, alueeseen tai luonnonilmiöön tai jonkin ryhmän tai kansakunnan rajoittuneeseen historiaan, vaan elämän todellisuuteen kaikkialla.

Tämä laajempi konteksti antaa suurimman mahdollisuuden tunnistaa se voima ja läsnäolo, joka elää sisimmässäsi ja rohkaisee sinua käyttämään älyäsi tukemaan tätä oivallusta, sillä tähän tarkoitukseen se on luotu, ja se on sen suurin palvelus sinulle.

Et tule tietämään Yhteisön jäsenten nimiä, vaikka he saattavat antaa nimen jossain vaiheessa jotakuta varten auttaakseen heitä vastaamaan. Heidän nimillään ei ole merkitystä, sillä he ovat sekä yksilöitä että yksi – ilmiö, jota et voi ymmärtää älyllä, joka pystyy ajattelemaan vain tämän maailman asioita.

Suurten Sanomien aikaan, Yhteisö puhuu yhdellä Äänellä, Se puhuu yhden jäsenensä kautta, mutta he kaikki puhuvat yhtä aikaa, ilmiö, jota et oikeastaan voi tajuta. Se on liian ihmeellistä. Se on liian ilmiömäistä. Se puhuu täysin todellisuuskäsityksesi ylittäen. Saatat vain kuvitella universumin yksilöitä, mutta Yhteisö on yksi ja monta yhtä aikaa, koska he ovat niin lähellä Taivasta, näettehän, jossa monet ovat yksi ja yksi on monta.

Keskittymisesi kohde tässä elämässä ei ole Yhteisön ihastelu, tai Yhteisöon keskittyminen, sillä heidän tehtävänsä on sitouttaa sinut sisimmässäsi olevan Tietouden takaisin saamiseen.

Sillä sinun on oltava se, joka valitsee. Sinun on oltava se, joka kohtaa päätöstesi seuraamukset ja vaikeudet ja siunaukset. Sinä olet se, jonka täytyy valita vastaanottaako vaiko kieltäytyykö suuresta tarjouksesta. Sinun täytyy olla vastuussa kaikesta mitä teet.

Joten älä kulje ympäriinsä kertoen ihmisille, että Jumala ohjaa sinua tekemään näin tai noin, sillä tämä on vastuutonta. Sinun tulee sanoa: ”Teen tämän koska tunnen, että se on asia, joka täytyy tehdä”. Älä viittaa muuhun auktoriteettiin, sillä et varmuudella tiedä.

Et voi tuntea Yhteisöä tai sismmässäsi elävän läsnäolon voimaa, ellei Tietous sisälläsi ole aktivoitu ja alkanut voimallisesti ilmetä elämässäsi. Älä luo romanssia enkelikokemuksistasi, mitä ne sitten ovatkaan, todellisia tai teeskenneltyjä, sillä kaikki liittyy Tietouden ilmenemiseen sisälläsi, ymmärräthän.

Yhteisöä kiinnostaa vain tämä, sillä ennen kuin tämä tapahtuu, et ole luotettava. Et ole vastuullinen. Et ole rohkea. Et ole aito. Olet edelleen altis maailman houkutteluille sekä omille peloillesi ja mieltymyksillesi. Olet liian heikko.

Siksi sinut täytyy kohottaa sisimmässäsi sellaisen suuren muutosprosessin kautta, jonka vain Yhteisö voi aloittaa. Et voi itsellesi sitä aloittaa. Voit meditoida kaksikymmentä vuotta ja olla tietämätön Tietouden läsnäolosta ja voimasta.

Rukouksesi, jonka suurella voimalla, tarpeella ja aitoudella annat, kutsuu Yhteisön luoksesi. Et rukoile etua tai vain suojaa vahingolta. Rukoilet vapautuksesi tapahtuvan, tietämättä mitä tämä tarkoittaa, yrittämättä ymmärtää vapautusta, luulematta tietäväsi kuinka puhdistaa itsesi. Sillä ainoastaan Yhteisö tietää tämän.

Se on ihmeellinen asia, näethän. Se on kaikista suurin ihme. Se on ihme, joka luo kaikki muut ihmeet.

Jumala on nyt lähettänyt uuden Sanoman maailman valmistamaan ihmiskuntaa kohtaamaan uuden kokemuksen maailmasta ja uuden ympäristön, ja kohtaamaan ihmiskunnan sivilisaation säilyttämisen ja yhdistämisen suuren haasteen.

Jumala on lähettänyt uuden suuren Sanoman maailmaan valmistelemaan ihmiskuntaa sen kohtaamiseen universumin elämän kanssa – suurimpaan tapahtumaan ihmiskunnan historiassa ja siihen, joka tuo suurimmat haasteet, vaikeudet ja mahdollisuudet ihmissuvulle.

Sanantuoja on maailmassa. Häntä on valmisteltu hyvin pitkään vastaanottamaan uusi suuri Sanoma, sillä se on suurin ihmiskunnalle koskaan annettu Sanoma – annettu nyt koulutetulle maailmalle, lukutaitoiselle maailmalle, maailmanlaajuisen kommunikaation maailmalle, maailmanlaajuisen tietoisuuden maailmalle, tietyssä määrin.

Ensimmäistä kertaa historiassa Sanoma on annettu koko maailmalle kerralla. Sillä sen täytyy tavoittaa maailma lyhyessä ajassa valmistaakseen ihmiskunta maailmaan tulossa olevaan suureen muutokseen sekä universumin älyllisen elämän kohtaamiseen, joka tapahtuu jo nyt maailmassa.

Mitkään Jumalan aiemmat suuret Sanomat eivät voi valmistaa näihin asioihin, sillä se ei ollut niiden tarkoitus tai suunnitelma. Ne annettiin rakentamaan ihmisten tietoisuutta, ihmisten sivilisaatiota ja ihmisten omatuntoa ja etiikkaa, joka voisi ohjata ihmiskuntaa lisääntyvään yhtenäisyyteen ja suurempaan valtaan maailmassa.

Ihmisten sivilisaatio on saatu luotua, ja vaikkakin se on varsin epätäydellinen – täynnä korruptiota ja jakaantuneisuutta ja virheitä – on se kuitenkin hyvin lupaava. Jos tietäisit elämän olosuhteet ympäröivässä universumissa, näkisit tämän suuren lupauksen. Mutta et voi vielä nähdä tätä. Sinulla ei ole tällaista näkökulmaa. Mutta Yhteisö näkee tämän, tietenkin, ja siksi tähän maailmaan kiinnitetään niin paljon huomiota, sen valmistamiseen tätä kynnystä varten. Niin paljon annetaan nyt, Sanoman prosessin kautta.

Mutta Sanantuojalla on edessään suuria vaikeuksia, samanlaisia vaikeuksia kuin aiemmillakin Sanantuojilla – epäuskoa, vastustusta, torjuntaa, pilkkaa.

Ihmiset eivät kykene näkemään, että ihmiskunnan historian suurin tapahtuma on käsillä heidän keskellään. He ajattelevat, että se loukkaa heidän ajatuksiaan, haastaa heidän uskonsa. He ajattelevat, että se vie heidän vaurautensa, heidän valtansa ja heidän etuoikeutensa maailmassa, kun se todellisuudessa tarjoaa suurimman lupauksen vapautuksesta mitä he koskaan voivat saada, ja merkittävimmän valmistelun tulevaisuutta varten, joka tulee olemaan erilainen kuin menneisyys niin monilla tavoilla.

Yhteisö tarkkailee ja ohjaa Sanantuojaa, sillä hänen tärkeyttään maailmassa ei saa aliarvioida. Hänen tärkeyttään maailmassa ei voi yliarvioida. Yhteisö puhuu hänen kauttaan tuodakseen suuren Sanoman maailmaan. Ja he puhuvat yhdessä, koska Sanoma merkitsee kaikkea.

Jos tarpeeksi suuri määrä ihmisiä tunnistaa tämän, tunnustaa ja seuraa tätä, ihmiskunnalla on voima kääntyä pois hajoamisesta ja loputtomista konflikteista ja sodista ja rakentaa uusi perusta tulevaisuudelle.

Suuri Sanoma on antanut vision tästä ihmiskunnan suuremmasta maailmasta, mutta se tulee olemaan hyvin erilainen maailma. Vaatii valtavasti voimia, rohkeutta ja rehellisyyttä luoda se ja ylläpitää sitä universumissa, jossa on voimakkaita valtoja ja jossa vapaus on harvinaista. Vain Jumala tietää kuinka tämän voi tehdä. Ainoastaan Yhteisö ymmärtää näitä asioita.

Tehtäväsi nyt on oppia vastaanottamaan ja suorittaa Askelet Tietouteen, niin että voit löytää todellisen perustasi elämässä, haastaa ajatuksesi, ratkaista menneisyydestä peräisin olevat ongelmat, antaa anteeksi itsellesi ja muille sekä katsoa maailmaa vailla torjuntaa ja tuomitsemista. Sillä juuri tämä maailma kutsuu esiin sinusta, ajan myötä, suuremmat lahjasi ja suuremman roolisi.

On niin paljon pois opittavaa nyt, niin paljon uudelleen ajateltavaa. On oltava tarpeeksi nöyrä tehdäkseen tämän. Jos luulet tietäväsi totuuden, jos luulet tuntevasi Jumalan tahdon, jos luulet tietäväsi mikä universumi on, tulevat mahdollisuutesi totuuden löytämiseen olemaan hyvin pienet.

Yhteisö valvoo maailmaa. Kutsu Yhteisöä – ei tavallisesti, sillä he eivät kuule sinua. Ei toteuttaaksesi kunnianhimosi, unelmasi tai fantasiasi, sillä he eivät kuule sinua. Sinun täytyy rukoilla sydämelläsi ja sielullasi. Vain silloin voi äänesi tavoittaa heidät, sillä he tuntevat vain sen mikä on totta, rehellistä ja puhdasta.

Heitä ei voi manipuloida. Heitä ei voi korruptoida. Heihin ei voi vaikuttaa. Et voi tehdä sopimusta heidän kanssaan. Sillä sinulla on oltava voimaa vastaanottaa heidän opastuksensa ajallaan ja viedä se eteenpäin ilman kompromisseja, ilman epärehellisyyttä. Niin vahva on sinun oltava, ollaksesi osa suurempaa hyvyyden voimaa maailmassa.

Ihmiset tulevat ajattelemaan: ”Voi, tämä on minulle liikaa ajateltavaksi. Haaste on liian suuri!” Mutta Me sanomme ei. Se on sovelias siihen kuka olet ja miksi olet maailmassa ja siihen kuka sinut tänne lähetti. Ajattelet itsestäsi niin väheksyvästi. Olet vajonnut pateettiseen tilaan kun ajattelet näin. Et tunne vahvuuttasi, valtaasi tai tarkoitustasi, jotka vain Tietous voi antaa.

Yhteisö valvoo ja odottaa niitä, jotka voivat vastata Sanomaan, jonka Jumala lähettää tällä hetkellä maailmaan. Sillä Sanantuoja on nyt tulossa esiin puhumaan, julistamaan ja opettamaan suurta Sanomaa. Häntä on pidätelty pitkän aikaa, jotta Sanoma olisi kokonaan valmis. Nyt se kokonaan valmis, ja maailma tarvitsee sitä suuresti, enemmän kuin voit tällä hetkellä ymmärtää.

Sanantuoja edustaa Yhteisöä, vaikka hän ihminen onkin ja vaikka hän epätäydellinen onkin, sillä kaikki ihmiset ovat epätäydellisiä. Hän on tehnyt erehdyksiä, mutta kaikki suuret Sanantuojat ovat tehneet erehdyksiä.

Taivaan Voima hänen sisällään on hänen voimansa, hänen lippunsa ja hänen kilpensä. Voit tuhota hänen kehonsa, mutta et voi tuhota hänen Sanomaansa. Etkä voi tuhota sitä mitä hän on tuomassa maailmaan, etkä sitä Voimaa ja Läsnäoloa, joka hänet on tänne lähettänyt – Voimaa ja Läsnäoloa, joka odottaa että vastaat.

Sillä lahja on nyt edessäsi, ja Taivas katsoo ja odottaa nähdäkseen kuka voi vastaanottaa, kuka voi tunnistaa, kuka voi ottaa Askelet Tietouteen ja ottaa vastaan suuremman elämän lahjan sellaisessa maailmassa, joka muuttuu yhä synkemmäksi ja epävarmemmaksi päivä päivältä.