Eläminen suuren Sanoman aikana


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
27. syyskuuta, 2011
Leadville, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Ensimmäistä kertaa tämän maailman historiassa kykenette todistamaan suuren Sanoman, Ilmestyksen, prosessin. Modernin teknologian avulla koko prosessi on tallennettu, joten tulevissa tulkinnoissa ei voi olla virheitä, kuten niin usein aiemmin on asian laita ollut.

Ei pelkästään suuri Sanoma itsessään ole se merkittävä asia. Myös itse Ilmestyksen prosessi – mahdollisuus kuulla Ääni, niin samanlainen kuin se, joka puhui Jeesukselle, Buddhalle ja Muhammedille ja monille muille suurille opettajille, niin tunnetuille kuin tämän maailman historian unohtamillekin. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus ja syvällinen opetus, joka voi selkeyttää monia virheitä uskonnollisessa ajattelussa ja näyttää Jumalan kaikki aiemmat suuret Sanomat paljon selkeämmässä valossa.

Sillä tämän maailman, ja kaikkien maailmojen historiassa, Ilmestyksen prosessi on sama. Valitaan yksilö, ja lähetetään hänet maailmaan. Kun he saavuttavat tietyn kehitys- ja kypsyysasteen, heidät kutsutaan pois normaaleista olosuhteista, kutsutaan suureen tapaamiseen, suureen kohtaamiseen Enkelien Läsnäolon kanssa, jonka valvonnassa tuo kyseinen maailma on.

Sitten heidät kutsutaan suurempaan palvelukseen ja valmistellaan suurempaan palvelukseen – valmistellaan tuomaan jotain uutta ja vallankumouksellista maailmaan. Tämä ei ole pelkästään aiemman ymmärryksen tai uskomusten tarkentamista. Se on jotain todella uutta ja vallankumouksellista. Se ei ole pelkästään parantelua tai kehittelyä tai uusi perspektiivi jostain, joka on jo annettu aiemmin ja on hyvin juurtunut. Se on uusi kynnys.

Sinulla on mahdollisuus todistaa Ilmestystä ja Ilmestyksen prosessia ja Ilmestyksen selvennystä sekä Ilmestyksen merkityksellisyyttä omalle elämällesi ja koko maailmalle.

Sillä se on Sanoma koko maailmalle, ei ainoastaan yhdelle heimolle tai yhdelle kansakunnalle tai yhdelle alueelle. Se ei ole uusi versio jostain aiemmin annetusta. Se ei ole reaktiota sille, mitä on aiemmin annettu. Se ei liity mihinkään opetukseen tai teologiaan, joita maailmassa on olemassa. Se on jotain uutta ja vallankumouksellista. Se edustaa suurta kynnystä ja suurta haastetta ihmissuvulle.

Missä asutkaan, mihin kansakuntaan kuulutkaan, missä olosuhteissa oletkaan, elät suuren Sanoman aikaa, yhtä suurta kuin mikä tahansa aiempien Sanomien aika.

Kykysi vastata suureen Sanomaan tulee määrittelemään valmiutesi, avoimuutesi, rehellisyytesi ja vilpittömyytesi. Sillä kaikki mikä on väärää, kaikki mikä on epäaitoa, kaikki mitä on turmeltunutta tai erheellistä paljastuu Ilmestyksen Valossa.

Kuka voi vastaanottaa Jumalan uuden Sanantuojan? Kuka torjuu hänet? Kuinka ihmiset vastaavat? Vastaavatko he ollenkaan?

Kaikki paljastuu suuren Sanoman aikaan – itse kunkin uskonnollisen ymmärryksen arvo, itse kunkin uskonnollisen vakaumuksen puhtaus, itse kunkin lähestymistavan selkeys ja rehellisyys, itse kunkin sydämen ja mielen avoimuus. Kaikki nämä paljastuvat suuren Sanoman aikaan. Ja elät nyt suuren Sanoman aikaa.

Yksi mies on valmisteltu ja lähetetty maailmaan. Ei voi olla muita, jotka voivat sanoa näin, sillä Taivas tietää kuka on valittu ja kuka ei. Ne jotka valitsevat itsensä ja korottavat itsensä, he eivät voi tuoda suurta, uutta Sanomaa maailmaan. Heillä ei ole voimaa tai selkeyttä, ja mikä tärkeintä, heillä ei ole itse suurta Sanomaa.

Kaikki paljastetaan suuren Sanoman aikaan.

Ilmestyksen prosessi on niin kovin erilainen kuin niissä tarinoissa ja fantasioissa ja ihmeissä, joita ihmiset liittävät sellaisiin tapahtumiin – sellaisiin ihmiskunnan uutta luoviin tapahtumiin, joita on ylistetty ja paisuteltu hyvin epätavallisiin mittoihin, jotta niillä olisi suurempi tärkeys ja merkitys niille opeille, joita tällaiset suuret tapahtumat tuottivat.

Mutta kaikilla näillä suurilla tapahtumilla oli vaatimaton alku. Se ei ollut suurenmoinen ja sensaatiomainen. Se ei ollut täynnä ihmeitä ja tavallisesta poikkeavia tapahtumia, jotka saavat kaikki ällistymään. Tässä on todellisuuden ja ihmisen keksimän ero.

Mutta suuri Sanoma on tavallisesta poikkeava. Se on harvinainen. Sillä Jumala lähettää uuden Sanoman maailmaan vain kenties kerran vuosituhannessa – aikana, joka on ihmissuvulle on suuri kynnys, haaste ja vaikeus; suuren mahdollisuuden ja tarpeen aikana, jolloin täytyy antaa uusi Suuri Sanoma, eikä pelkästään kommentoida aiemmin annettua.

Tämä on siis se, minkä täytyy yltää kuulijan ajatusten ja uskomusten tuolle puolen, heidän syvempään osaansa, syvempään älyyn heissä, osaan joka on edelleen yhteydessä Jumalaan, osaan jota kutsumme Tietoudeksi.

Et voi huijata Tietoutta. Tällä tasolla ei ole virheitä havainnossa. Mutta valitettavasti niin harvat ihmiset ovat saavuttaneet tämän mielen tason – tämän syvemmän yhteyden – riittävässä määrin nähdäkseen selkeästi ja seuratakseen Tietoutta, joka edustaa Jumalan tahtoa ja tarkoitusta maailmassa.

Suuri Sanoma, joka edessäsi on, on suurin ja laajin Sanoma, joka koskaan on ihmiskunnalle annettu, sillä se puhuu lukutaitoiselle maailmalle, globaalin kommunikaation maailmalle, sivistyneemmälle maailmalle sekä kasvavan, syvällekäyvän puutteen, hämmennyksen ja kurjuuden maailmalle.

Se on ensimmäinen suuri maailmanyhteisölle, lukutaitoiselle väestölle, annettu Sanoma. Ja tämä on syy siihen, miksi sen täytyy nyt puhua selkeämmin, painotetummin, sivistyneemmin ja monimutkaisemmin.

Sillä et voi olla lapsi ja kohdata sitä mitä tulette kohtaamaan maailmassa ja sen ulkopuolella. Pelkkä sokea seuraaja ei voi valmistautua suuriin tulossa oleviin Muutoksen aaltoihin tai ihmiskunnan kohtaamiseen universumin älyllisen elämän kanssa – historian merkittävimpään ja kauaskantoisimpaan tapahtumaan.

Et voi palvoa Jumalaa ja luulla täyttäväsi siten kohtalosi täällä, sillä jokainen teistä on lähetetty maailmaan suuremmassa tarkoituksessa, joka liittyy maailman evoluutioon ja ympäröivien ihmisten tarpeisiin.

Vain Tietous sisimmässäsi tietää mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa ja mitä sinun valmistautumisessasi siihen on tehtävä, sekä mitä täytyy saavuttaa kauttasi, ja niiden muiden kautta, joihin luontevasti liityt suuremman tarkoituksen valossa.

Suuri Sanoma ei ole täällä luodakseen jumaluuksia tai fantastisia tarinoita, jotka vaikuttavat epäilyttäviltä ja vaikeilta uskoa. Se ei ole täällä tehdäkseen teistä niinkään Jumalan palvelijoita kuin rohkaisemassa teitä edustamaan Jumalallista tahtoa ja tarkoitusta, minkä ainoastaan Tietous sisimmässänne mahdollistaa teidän tekevän.
Se on suuri Sanoma tulevaisuudelle, joka on toisenlainen kuin menneisyys – taantuva maailma; hupenevien resurssien maailma; ympäristötuhon maailma; maailma, jossa on vaikeampi pitää ihmisistä huolta, tuottaa ruokaa, vettä, lääkkeitä ja energiaa kaikkialla maailmassa; suurempien vaarojen ja kiistojen maailma; ja tämän lisäksi maailma, joka on kohtaamassa asioihin puuttumisen, intervention, sellaisten universumin rotujen taholta, jotka ovat täällä hyötymässä ihmiskunnan heikkoudesta ja odotuksista.

Sen tähden, Sanoma on hyvin voimallinen, mutta sen täytyy olla hyvin selventävä. Ja Sanantuojan täytyy julistaa tätä ja kyetä opettamaan mitä se tarkoittaa. Tämä on jotain sellaista, mikä on vaatinut vuosien valmistelun. Sanantuojalta on vienyt vuosikymmeniä vastaanottaa Jumalan uusi Sanoma, se on niin valtava ja kaiken kattava.

Sanantuojan täytyy olla mies ilman asemaa maailmassa, mutta hänen täytyy olla koulutettu ja hyvin myötätuntoinen. Hänen täytyy olla yksinkertainen ja vaatimaton. Hänen täytyy puhua selkeästi, mutta termein, jotka kaikki ymmärtävät. Hänen täytyy elämällään osoittaa Sanomansa arvo ja uuden suuren Sanoman mukaisen elämän ja sen oppimisen merkittävyys.

Hän ei ole täydellinen, mutta ei kukaan Sanantuoja ole koskaan ollut täydellinen. Hän ei tule tuottamaan ihmeitä massoille, koska kukaan Sanantuoja ei ole koskaan todella niin tehnyt. Hän on täällä avaamassa oven syvempään kokemukseen Jumalallisesta Läsnäolosta ja Voimasta kaikkien ihmisten elämässä – rikkaiden ja köyhien, pohjoisessa ja etelässä, idässä ja lännessä, kaikissa valtioissa, kaikissa uskonnoissa. Hän ei ole täällä korvaamassa maailman uskontoja, vaan tuomassa niille suuremman selkeyden ja merkityksellisyyden.

Sillä ihmiskunnan täytyy valmistautua maailmaan tuleviin Muutoksen suuriin aaltoihin, jos ihmiskunta aikoo selviytyä hengissä ja olla tasapainossa ja olla perustana ihmiskunnan suurimmille saavutuksille tulevaisuudessa.

Ihmiskunnan täytyy myös valmistautua ja kouluttautua liittyen universumin elämään, siinä määrin kuin teidän tulee ymmärtää voidaksenne hahmottaa kuinka vastaatte intervention läsnäoloon omassa maailmassanne.

Yksikään maailman uskonnoista ei voi valmistella teitä näihin asioihin, sillä ne syntyivät varhaisemmalla aikakaudella, ja vaikka ne ovat suunnattoman tärkeitä ihmiskunnalle, vaaditaan uusi suuri Sanoma Jumalalta pelastamaan ihmisen sivilisaatio, tuomaan suurempaa yhtenäisyyttä maailman uskontojen välille, tuomaan päätös sodalle ja konfliktille, jotta ihmiskunta pystyisi valmistautumaan suuriin haasteisiin, joita on tulossa.

Et voi olla kiinni menneisyydessä ja ymmärtää tulevaisuuden suurta Sanomaa. Et voi olla järkähtämätön uskonnollisissa näkemyksissäsi ja ymmärtää kuinka Jumala puhuu jälleen ja miksi Jumala on puhunut jälleen ja mitä se merkitsee sinulle ja muille. Sydämesi ei saa olla sulkeutunut, sillä silloin et kuule etkä näe.

Sinun täytyy rakastaa ihmiskuntaa tarpeeksi arvostaaksesi tällaista suurta Sanomaa ja elääksesi kuten se opettaa, vastaanottaaksesi sen mitä se tarjoaa, sen armon ja myötätunnon, joita se korostaa.

Sanantuojalla on hyvin vaarallinen matka edessä, sillä uutta suurta Sanomaa tullaan vastustamaan paljon, kuten menneisyydessäkin on maailmassa ollut paljon vastustusta Jumalan suurille Sanomille, missä ja milloin ne onkaan annettu.

Hän ei puhu jokaisessa kaupungissa. Hän ei tule olemaan läsnä jokaisessa tapahtumassa. Hän puhuu vain siellä, täällä. Mutta hänen Sanomansa lähetetään maailmaan, ja suuri Sanoma esitetään maailmalle sen omien selitysten, toimintaohjeiden ja selvennysten kera. Tätä ei jätetä tulevaisuuden oppineiden ja yksilöiden kommenttien varaan, sillä tämä on menneisyydessä osoittautunut vaaralliseksi ja onnettomaksi.

Tästä syystä suuri Sanoma on niin selkeä ja niin toisteleva. Siksi se on niin selventävä, minimoidakseen inhimillisen virheen, väärinkäsityksen ja väärinymmärryksen mahdollisuuden

Se palauttaa yksilölle Tietouden voiman, mikä oli vain eliitin ja valittujen etuoikeus ennen. Se puhuu ihmiskunnan syvemmästä omatunnosta, omatunnosta, joka oli olemassa ennen kuin edes tulit tänne, ja joka on oppaanne ja neuvonantajanne kaikissa tärkeissä asioissa.

Sanantuojaa ei saa palvoa. Hän ei ole jumala. Kukaan Sanatuojista ei ole ollut jumala. He olivat Sanantuojia – puoliksi ihmisiä, puoliksi pyhiä – edustaen molempia todellisuuksia, maailman todellisuutta ja Ikuisen Kodin todellisuutta, josta te kaikki olette tulleet, ja jonne kaikki palaatte, lopulta.

Hänen läsnäolonsa selventää sitä, mitä selventää täytyy. Hänen äänensä puhuu niiden kaikkien sydämille ja mielille, jotka pystyvät kuulemaan. Hän puhuu maailman tarpeista sekä sydämen ja sielun tarpeista. Hän ei tuo vain vastauksia, vaan itse vastauksen. Sillä Jumala on asettanut suuremman älyn ja mielen jokaisen ihmisen sisimpään, mutta tästä ei kovin laajalti tiedetä maailmassa, muutamia harvoja lukuunottamatta.

Pelkästään ihmisen teknologia ja ihmisen kekseliäisyys eivät pysty valmistelemaan teitä riittävästi tulevaisuuteen, itse Suuryhteisöön. Sen täytyy olla jotain perusteellisempaa ja olennaisempaa luonteellenne ja olemuksellenne. Sanantuoja puhuu näistä asioista.

Tämä on nimittäin osa suurta Sanomaa. Jumala ei anna vastausta tälle päivälle tai vastausta huomiselle, vaan vastauksen kaikille päiville ja kaikkiin tilanteisiin.

Jumalan ei tarvitse ohjata elämääsi, sillä kaikkien universumien Valtias ei toimi kanssasi tällä tavoin. Jumala on älykkäämpi. Jumala on asettanut Tietouden sinuun, täydellisen ohjaavan älyn erotettavaksi kaikista muista äänistä ja impulsseista, haluista ja peloista mielessäsi.

Suuri Sanoma on antanut Askelet Tietouteen, polun sen saavuttamiseksi, mikä on suurin lahja mitä Jumala koskaan voisi ihmiskunnalle tai millekään universumin nousevalle tai edistyneelle rodulle antaa.

Ymmärryksenne Jumalallisesta täytyy liittää elämän suurempaan panoraamaan. Ymmärryksenne ei voi olla menneisyydessä kiinni, vaan sen on oltava joustava ja kyettävä sopeutumaan tulevaisuuteen, sitä mukaa kun suurempia ja suurempia muutoksia tapahtuu sisimmässäsi ja ympärilläsi. Nyt Valtiaasi täytyy olla universumien Valtias, miljardien, miljardien, miljardien rotujen Valtias, ja vielä enemmän.

Tämä on osa suurta Sanomaa ihmiskunnalle, niin kovin erilaisena ja laajempana kuin mikään koskaan aiemmin annettu suuri Sanoma. Tämän myötä arvostat kaikkia suuria Sanomia ja saat viisautta niistä kaikista.

Jos olet vakaumuksellinen kristitty, kristinuskosi kasvaa ja tulee kattavammaksi. Jos olet vakaumuksellinen muslimi, sinun uskosi ja harjoituksesi tulee kasvamaan ja tulee kattavammaksi. Jos olet buddhalaisuuden tai juutalaisuuden tai minkä tahansa uskonnollisen polun harjoittaja, kaikki tulevat laajenemaan suuren Sanoman myötä. Sanantuoja puhuu näistä asioista. Suuri Sanoma puhuu näistä asioista.

Ja ensimmäistä kertaa, kuulet suuren Sanoman äänen. Aiemmin ei ollut mahdollista tallentaa tätä ilmeisistä syistä, mutta nyt kykenet kuulemaan suuren Sanoman äänen. Se on ihmeellinen asia, mutta myös haaste sinulle, sillä jos et kykene kuulemaan tätä, jos et tunnista tätä. silloin joudut kohtaamaan omat vikasi. Saatat kritisoida, kieltää tai vältellä tätä, mutta se vain paljastaa heikkoutesi ja rajoituksesi.

Mitä muuta Jumala voi vuoksesi tehdä? Jos et voi vastaanottaa suurta Sanomaa, mitä Jumala voi vuoksesi tehdä? Jumala on antanut vastauksen koko maailmalle ja sinulle yksilöllisesti – uskollesi, perinteillesi, uskonnollesi ja kansakunnallesi. Haluatko palveluksia? Haluatko erivapauksia? Haluatko vapautuksen elämän vaikeuksista? Haluatko hemmottelua? Haluatko ihmeitä joka käänteessä? Haluatko jonkinlaista sosiaaliapua Taivaasta, ikäänkin olisit avuton ja voimaton maailmassa?

Jumala antaa sinulle vahvuutta Tietouden kautta ja kutsuu Tietoutta uuden suuren Sanoman kautta.

Ei se ole Jumala, joka pelastaa maailman vaan sen tekevät ihmiset, jotka on lähetetty tänne pelastamaan maailma. Ja heillä on oma pieni mutta merkittävä tehtävänsä, ja se tulee olemaan suurempi kuin he ymmärtävät. Ja se eroaa heidän omista päämääristään ja tavoitteistaan. Se tulee pelastamaan heidät ja virvoittamaan heidät, palauttaen heille Taivaan vahvuuden ja voiman, joka sisältyy Tietouteen heidän sisimmässään, syvällä heidän mielensä pinnan alla.

Teillä on mahdollisuus ymmärtää suuren Sanoman prosessi. Ja jos voitte ymmärtää sen, näette mikä ihme se todellisuudessa on. Ja ette tee Sanantuojasta Jumalaa, mutta myönnätte hänelle sen kunnioituksen ja huomion, jonka hän ansaitsee. Ja olette rehellisiä lähestymistavassanne – ette jätä suurta Sanomaa huomiotta tai ylenkatso sitä, vaan kuulette sen, koette sen ja sovellatte sitä elämäänne riittävästi käsittääksenne sen suuren tarkoituksen ja merkityksen itsellenne.

Ihmiset haluavat Jumalan tekevän heille monia asioita – pelastavan heidät katastrofeista, antavan heille mahdollisuuksia, parantavan sairaat, kaatavan korruptoituneet ja sortavat hallitukset, tekevän heidät rikkaiksi, tekevän heidät onnellisiksi, tekevän heidät tyytyväisiksi ja antavan heille rauhan.

Mutta se mitä ihmiset haluavat ja mitä Jumala haluaa eivät ole sama asia, ei aluksi, sillä sydämesi todelliset tarpeet resonoivat Luojan tahdon kanssa. Mutta sydämesi ja sielusi todelliset tarpeet saattavat olla jotain, mikä ei ole vielä tietoisuudessasi. Syvempi rehellisyys vie sinut sinne.

Jumala on antanut Tietouden voiman ja sen myötä polun ja sitoutumisen elämän kanssa, mikä pelastaa yksilön. Tämä palvelee kaikkia, jopa pahoja, jopa köyhistä köyhimpiä.

Nyt ei ole sankareita tai mestareita. On vain niitä, jotka ovat vahvempia Tietoudessa ja voivat osoittaa sen armoa ja voimaa maailmassa.

Kuinka tämä eroakaan siitä, mitä ihmiset opetetaan ajattelemaan ja uskomaan. Mutta ajatukset ja uskomukset ovat mielen pintaa. Pinnan alla on suuri sisäänkäynti todelliseen luontoonne ja Tietouden voimaan.

Et vielä käsitä kuinka tärkeää ja keskeistä tämä on elämällesi. Siitä syystä suuren Sanoman täytyy antaa selvennystä siitä, mitä uskonto todella on ja mitä se tarkoittaa, mitä hengellisyys on ja tarkoittaa, ja siitä kuinka kaikki todelliset hengelliset harjoitukset ovat olemukseltaan askelia Tietouteen.

Mutta maailman uskonnoista tätä on vaikea löytää, niin paljon on niiden päälle kerrostunut rituaalia, perinnettä, selitystä ja väärintulkintaa. Niistä on tullut jäykkiä uskomuksia monille; ja toisille, vain lohduketta. Niihin sisältyvän todellisen voiman voi löytää ainoastaan suuren opettajan ja viisaan oppaan kanssa.

Ihmiskunnalla ei ole tällaiselle nyt aikaa, sillä on jo myöhä. Ei niin, että pelkästään tietyt yksilöt lähtevät suuremmalle matkalle elämässä. Koko ihmissuvun tulee valmistautua mitä käytännöllisimmin ja olennaisimmin tavoin maailmaan tulossa olevaan suureen muutokseen, joka on jo alkamassa vyörymään rannoille ja hukuttamaan kaupunkeja, saattamassa valtioita keskinäisiin konflikteihin, pimentämässä taivasta, saastuttamassa jokianne, uhaten juuri niitä resursseja, joista olette joka päivä riippuvaisia.

Suuri Sanoma ei ole täällä pelottelemassa sinua, vaan vahvistamassa sinua; antamassa vahvuutta, rohkeutta ja päättäväisyyttä; antamassa sinulle myötätuntoa ja suvaitsevaisuutta; antamassa sinulle Tietouden voimaa, joka on todellisen vahvuutesi ja eheytesi lähde.

Maailma on muuttunut, mutta ihmiset eivät ole muuttuneet sen mukana. Suuret aallot ovat tulossa, mutta ihmiset eivät tiedä. Interventio on meneillään maailmassa, mutta ihmiset eivät tiedä siitä tai kenties luulevat, että se on ihana asia.

Vaaditaan suuri Sanoma kaiken elämän Luojalta valmistelemaan ihmiskunta, herättämään ihmiskunta sekä vahvistamaan ja yhdistämään ihmiskunta, jotta sillä voisi olla suurempi tulevaisuus ja jotta se selviytyisi suuresta vapautensa ja kohtalonsa haasteesta.

On niin paljon opittavaa. Niin paljon on laitettava sivuun, niin paljon kyseenalaistettavia asioita, niin monia asioita ajateltava uudelleen. Suuri Sanoma Jumalalta tuo kaiken tämän. Se on suuri haaste vastaanottajalle ja ihmisille, jotka ovat niin siunattuja sen saadessaan.

Ja niin kauan kuin Sanantuoja on maailmassa, on sinulla tämä suuri mahdollisuus kuulla häntä, pohtia hänen sanojaan ja hänen läsnäolonsa merkitystä maailmassa tällä hetkellä.

Se tulee olemaan monille suuri järkytys. Monet tulevat vastustamaan sitä. Monet tulevat vastaanottamaan sen.

Mutta vaaditaan suuri järkytys herättämään ihmiskunta todelliseen tilanteeseen ja niihin olosuhteisiin mihin sen täytyy valmistautua. Vaaditaan suuren Sanoman järkytys. Vaaditaan tulevaisuuden järkytys. Vaaditaan nykyhetken todellisuus ja se ymmärrys että ei elä sitä elämää, mitä oli lähetetty elämään ja sen tunnistaminen että pelkät ajatukset eivät voi valmistella suuriin asioihin, että on omattava Tietouden voima, mikä on Taivaan sinulle antama vahvuus.

Tämä on suuren Sanoman merkitys. Se ei ole pelkästään ajatusten oivaltamista. Se on kokemuksen oivaltamista. Se on oman todellisen luonnon, alkuperän ja kohtalon oivaltamista.

Olkoot silmäsi avoimet tälle. Olkoon sydämesi vastaanottavainen. Olkoon ajatuksesi tarpeeksi joustavia uudelleenharkittaviksi. Ja tulkoon sinulle oivallus, että olet täällä palvelemassa suurempaa tarkoitusta, jota et itse voi keksiä tai ohjata. Olkoon suuri Sanoma sinun, ja kauttasi annettu muille. Olkoon Sanantuoja tunnistettu ja kunnioitettu jäljellä olevina vuosinaan Maassa. Ja olkoon tämä suuren siunauksen, selvennyksen ja rohkaisun aikaa sinulle, joka etsit löytääksesi elämäsi suuremman tarkoituksen ja suunnan.