Sanantuoja Marshall Vian Summersin haastattelu

Mistä uusi Sanoma on peräisin?

“Jumalan enkelit ovat sen minulle paljastaneet, voimallinen, mystinen Läsnäolo joka täytti mieleni ja ympäröivän tilan armollaan.”

Väität edustavasi uutta Sanomaa Jumalalta. Kuinka voit esittää tällaisen väitteen?

Luojan enkelit antoivat minulle uuden Sanoman. Se on uusi Pyhä Ilmoitus ihmiskunnalle. Minua opastettiin esittämään asia näin.”

Millä oikeudella väität, että tuot uuden liiton, uuden testamentin?

“Minulle on annettu tämä tehtävä ja sisimmässäni olevan Tietouden kautta olen sen tunnistanut ja sen hyväksynyt. Mutta vastuu, joka tämän uuden testamentin maailmaan tuomiseen liittyy, on ollut valtaisa. Se on ollut minulle suuri taakka.”

Kuinka tämä uusi Sanoma eroaa muista opetuksista?

“Se on erilainen, koska se kertoo Suuryhteisön (universumi) elämästä ja hengellisyydestä ja koska se edustaa Tietoutta ja viisautta, joka ylittää sen, mitä ihmiskunta on tähän mennessä pystynyt vakiinnuttamaan.”

Onko tämän tarkoitus korvata maailman uskonnot?

“Ei, uuden Sanoman tarkoitus on antaa maailman uskonnollisille traditioille laajempi toimintapiiri, avarampi näkökulma ja suurempi konteksti, jossa ne voivat jatkaa olemassaoloaan, kasvuaan ja kehittymistään.”

Mitä tarkoitat “Suuryhteisöllä”?

“Tämä on universumin älyllisen elämän suurempi areena, johon ihmiskunta on nyt astumassa.”

Kuinka sinusta tuli pätevä olemaan se, joka valittiin tuomaan tämä?

“Minut valittiin ja sen jälkeen minut valmisteltiin.”

Oletko sinä ainoa, joka on vastaanottanut tämän uuden Sanoman?

“Vaikkakin monia ihmisiä on kutsuttu minua auttamaan, olen ainoa.”

Millaista on olla yhteydessä Luojan enkeleihin?

“Sitä ei voi verrata mihinkään maailmassa. Sen kuvaamiseeen ei ole sanoja.”

Oletko täydellinen ihminen?

“Olen epätäydellinen, mutta se mitä edustan on silti täydellistä. Ihmisen kekseliäisyys ja manipulaatiot eivät siihen yllä. Se on Luojan lahja kamppailevalle ihmiskunnalle.”

Kuka sinä olet sanomaan näin? Olet vain mies? Luuletko olevasi Jumala?

“Ei, en ole Jumala. Olen mies, joka valittiin tekemään tämä, ja se on ollut minulle hyvin vaikeaa. Ja koska olen joutunut kokemaan niin paljon epäilystä, epäluuloja ja välttelyä ja kieltämistä muiden taholta, se on edelleenkin vaikeaa minulle. Mutta minun on edustettava Jumalan uutta Sanomaa, koska tiedän sen olevan totta. Näin olen nähnyt. Se on näytetty minulle.”

Kuka sitä sinulle näyttää? Huijataanko sinua?

“Ei. Kun kerran on kokenut Jumalan ja Jumalan enkelien läsnäolon niin ei silloin ole mitään epäilystä.”

Uskotko sitten Jeesukseen Kristukseen?

“No, edustan hänen tahtoaan tässä asiassa, sillä hän valvoo ihmiskunnan valmistautumista Suuryhteisöä varten yhdessä muiden ihmiskunnan suurten henkisten lähettiläiden kanssa.”

Mitä sanot ihmisille, jotka eivät usko sinua?

“Voihan sitä epäillä minua tai kyseenalaistaa minut, mutta se ei ole asian ydin, koska minä vain välitän uuden Sanoman. On oltava tekemisissä uuden Sanoman kanssa. Jos ei halua olla tekemisissä uuden Sanoman kanssa, tai jos pelkää uutta Sanomaa, tai ei pysty sitä käsittelemään, niin silloin laittaa kaiken huomionsa viestintuojaan. Mutta tämä ei ole se ydinasia. Olen ihminen. Olen erehtyväinen. Löydät minusta vikoja, jos sitä toivot. Mutta siltikin on kysymys siitä, että et kykene käsittelemään uutta Sanomaa.”

Mitä sellaista uusi Sanoma kertoo, mitä emme ole jo aiemmin kuulleet menneisyyden suurilta opettajilta?

“Jumalan uusi Sanoma kertoo meille, että olemme astumassa esiin universumin älyllisen elämän Suuryhteisöön, että maailmaan on soluttautumassa ulkopuolisia voimia, jotka vastustavat ihmisten vapautta, ja että edessämme on ympäristön ja talouden suuret Muutosaallot, jotka luovat tulevaisuuden, joka on erilainen kuin menneisyys. Näihin kolmeen tapahtumaan ihmiset ja kansakunnat ovat valmistautumattomia, ja siksi Jumalan uusi Sanoma on maailmassa.”

Puhut ulkoavaruuden olennoista, jotka parhaillaan vierailevat maailmassamme. Ovatko he täällä auttamassa meitä ongelmissamme?

Siltä se saattaa näyttää, että he auttavat, mutta ainoastaan saadakseen uskollisuutemme.

Onko kukaan ulkoavaruuden olento (ET) siis hyväksi meille?

“Kyllä, mutta näihin eivät kuulu ne, jotka sekaantuvat ihmisten asioihin.”

Miksi sanomasi tuodaan esille nyt?

Suurempi Pimeys on maailmassa. Se on toista kuin mikään, mitä ihmiskunta on aiemmin kohdannut. Kontakti on alkanut, mutta se on kontakti, joka ei kestä päivänvaloa. Lisäksi edessä ovat yhteen liittyvät suuret Muutosaallot, ilmastonmuutos, ympäristön tilan heikkeneminen, hupenevat ruoka- ja energiavarat sekä lisääntyvä konfliktien ja sotien uhka.

Sanomani tulee Luojan Enkeleiltä, jotka kiireesti yrittävät mahdollistaa sen, että ihmiskunta tunnistaisi tämän ja olisi valmis kohtaamaan nämä uudet realiteetit viisaasti ja selkeästi. Nämä ovat suurimmat tapahtumat koko ihmiskunnan historiassa, mutta ihmiskunta on valmistautumaton.”

Mistä Uusi Sanoma puhuu?

“Se puhuu ihmisen syvemmästä hengellisyydestä ja universumin elämän hengellisyydestä. Se puhuu yksilöllisestä vapaudesta ja ihmiskunnan vapauden turvaamisesta. Se puhuu ihmiskunnan yhdistymisestä puolustamaan itseään maailman säilyttämiseksi. Se puhuu maailmassa olevan suuremman Pimeyden kohtaamisesta ja sen vastapainona olemisesta.”

Miksi kutsut tätä suuremmaksi Pimeydeksi?

“Koska se on erilaista ja vaarallisempaa kuin mikään mitä ihmiskunta on koskaan aiemmin kohdannut. Emme ole enää yksin universumissa tai edes omassa maailmassanne. Eristyneisyytemme on ohi.”

Mikä on Jumalan tahto ihmiskunnalle?

“Luoja tahtoisi, että ihmiskunta olisi valmistautunut suuriin Muutosaltoihin ja kohtaamiseensa universumin elämän realiteettien kanssa. Luoja on lähettänyt varoituksen, siunauksen ja valmistelun. Yhdessä nämä edustavat uutta Pyhää Ilmoitusta ihmiskunnalle.”

Kuinka tämä eroaa muista opetuksista?

“Se on erilainen, koska se on opetus Suuryhteisön hengellisyydestä, joka edustaa Jumalan tahtoa toiminnassa siinä laajemmassa universumissa, jossa me elämme. Se on harvinainen lahja, joka on tullut juuri oikeaan aikaan.”

Kauanko kestää oppia tämä opetus?

“No, se riippuu siitä mitä henkilö on oppinut tähän mennessä ja siitä kuinka paljon on poisopittavaa.”

Pidätkö itseäsi avatarina, pyhimyksenä tai pelastajana?

“En. Olen täällä tuomassa uutta Sanomaa maailmaan. Ei enempää, eikä vähempää.”

Kuinka valmistauduit tähän?

“Minut valmisteltiin suurin ja mystisin tavoin.”

Täytyykö kaikkien kuulla sanomasi? Onko se kaikille?

“Kyllä se on kaikille, mutta vain muutamat pystyvät aivan alussa tunnistamaan tämän lahjan Luojalta ja sen, miksi sitä niin kovasti tarvitaan maailmassa tähän aikaan. Kyseessä on suuri kutsumus!”

Onko tämä ainoa tapa valmistautua niihin asioihin, joista puhut?

“Tämän Tien Luoja on antanut.”

Miksi meidän pitäisi olla valmistautuneita Suuryhteisöön?

“Koska maapallon ulkopuoliset voimat Suuryhteisöstä ovat maailmassa tänään pyrkien saamaan vaikutusvaltaa ja kontrollia täällä kumouksellisen toiminnan ja petoksen kautta. Ihmiskunta, jolla on edessään taantuva maailma, on haavoittuva tälle taivuttelulle. Ihmiskunnan täytyy tunnistaa tämä Interventio ja toimia sitä vastaan ylläpitääkseen vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan suurempien väliintulevien voimien läsnäollessa ”

Tämä kyllä kuulostaa tosi pelottavalta.

“Ei se ole pelottavaa. Se on yksinkertaisesti totuus. Jos käytät aikaa katsoaksesi tätä ilman pelkoa tai mielipiteitä, tilanne selkenee sinulle.”

Tämän kyllä pitäisi olla rakkaudellisempaa. Ei kuulosta minusta rakastavalta.

“Se on yksinkertaisesti totuus, ja minä olen rakastava esittäessäni sen teille. Uusi Sanoma on valtavan rakkauden lahja Luojalta. Tämän rakkauden on tarkoitus pelastaa ihmiskunta suuresta vaarasta ja valmistaa ihmiskunta suurempaa tulevaisuutta ja kohtaloa varten Suuryhteisössä.”

Kuinka tiedät, että sanomasi ja roolisi ovat todellisia?

“Tiedän sen, koska se on minulle paljastettu.”

Ja kuka on sen sinulle paljastanut?

“Jumalan enkelit ovat paljastaneet sen minulle ja se on paljastettu sinulle uudessa Sanomassa.”

Miksi meidän pitäisi uskoa tähän sinun sanomaasi?

“Kyseessä ei olekaan uskonasia. Kysymys on tunnistamisesta ja Tietoudesta. Jos voit kokea tämän sydämessäsi, silloin tiedät että olen aito sinulle.”

Etkö siis vain yritä koota rahaa ja tulla varakkaaksi ja hyötyä ihmisistä?

“Ei, minä en rikastu tästä työstä. Se on suuri taakka ja uhraus minulle ja perheelleni. Olemme maksaneet siitä suuren hinnan. Ja kuitenkin olen täällä antaakseni ihmisille jotain, mitä he eivät voisi löytää mistään muualta.”

Mitä tämän uuden Sanoman opiskelu sitten antaisi minulle?

“Se antaa sinulle rohkeutta. Se antaa elämällesi suunnan. Se antaa keinot, joilla voit oppia tulemaan viisaaksi, rakastavaksi ja myötätuntoiseksi. Se auttaa sinua suojelemaan maailmaa, jota nyt uhkaavat niin ulkopuoliset voimat kuin ihmisen oma tietämättömyys ja hyväksikäyttö. Jos nämä asiat ovat tärkeitä sinulle, silloin olet mahdollisesti löytänyt tien.”

Mitä sanot ihmisille, jotka syyttävät sinua jostain?

“Sanon heille: Lukekaa Jumalan uusi Sanoma kokonaisuudessaan. Olkaa sen kanssa avoimin mielin. Sen jälkeen kuuntelen moitteenne.”

Eikö käsityksesi ET vierailijoista ole kuitenkin ylen negatiivinen?

“Ei, esitän vain suuremman totuuden aiheesta. Ei ole kyse positiivisuudesta tai negatiivisuudesta. Se on sinun oma reaktiosi.”

Mikä on vastauksesi niille, jotka väittävät, että keksit tämän kaiken?

“Sanon, että maailmassa ei ole ainuttakaan ihmistä, jolla olisi se viisaus ja Tietous, joka uuteen Sanomaan sisältyy. Se on liian suuri, se on liian syvä ja se on liian todellinen. Sillä on voima muuttaa elämäsi täysin.”

No missä sitten ovat todisteet tästä suuresta uhasta, josta puhut?

“Ihmiset kaikkialla maailmassa tietävät, että maailmassa jotain pahasti vialla. Samaan aikaan kun ihmiset syyttelevät tästä toisiaan, ihmiskunnalla on edessään paljon suurempi uhka ulkopuolelta. Todisteet ovat kaikkialla ympärillämme. Mutta nähdäkseen on katsottava selkein silmin — vailla pelkoa, mielipiteitä tai tuomitsemista.”

Kuinka ihmiset voivat löytää korkeamman tarkoituksensa elämässä?

“Lahja on sisimmässäsi. Tietouden Tie on siellä. Tien voi vain tuntea. Ja jotta sen voi tuntea, on oltava perusta Tietoudessa. Siksi otamme Askelet Tietouteen. Ei ole kyse mielipiteestä tai näkökulmasta. On kyse totuuden tunnistamisesta kasvoista kasvoihin ja sen syvästä kokemisesta. Siispä heille, jotka voivat nähdä, kuulla ja reagoida, on olemassa “Tie”, josta voi löytää sen minkä syvimmin tietää ja mitä on tullut tänne tekemään. Voit vapaasti olla eri mieltä kanssani ja kyseenalaistaa minut, mutta et tiedä mitä minä tiedän, etkä näe mitä minä näen ennen kuin olet edistynyt siinä valmistelussa, jonka uusi Sanoma antaa.”

Mitä on viisaus?

“Viisaus on kykyä elää Tietouden kanssa.”

Entä mitä Tietous on?

“Se on elämistä Viisauden kanssa.”

Niin, tuo ei vastaa kysymykseeni

“On olemassa vain yksi vastaus kysymykseesi ja se on tehdä tämä matka. Tunnet Viisauden vain oppimalla Viisautta. Tunnet Tietouden vain pääsemällä suhteeseen sen kanssa. Ei ole mitään muuta tapaa.”

Mitä olet täällä tekemässä?

“Olen ihmiskunnalle annetun uuden pyhän Sanoman edustaja. Tehtäväni on jakaa tämä suuri lahja niin monelle ihmiselle kuin mahdollista. Se on Luojan Sanoma kaikille meille.”

Mitä tämä uusi pyhä Sanoma ihmisille tarjoaa?

“Se vie kohti laajempaa näkökulmaa. Se luo kontekstin, jossa voi löytää sen mitä on tullut tänne tekemään. Se antaa sinulle voiman nähdä, tietää ja toimia. Se antaa keinon löytää Tietous sisimmästäsi. Mutta sinun on tehtävä matka. Et voi oppia näitä asioita vain kysymällä minulta kysymyksiä ja yrittämällä tulkita näitä ajatuksia.”

Mitä sinulla on sanottavana ihmisille, jotka esittävät vastaavanlaisia väitteitä?

“Tämä rooli on annettu yksin minulle, mutta voit auttaa maailmaa, jos niin aidosti tunnet haluavasi. Jokaisen on autettava ihmiskunnan itsemääräämisoikeuden ja vapauden säilyttämiseksi tässä maailmassa.”

Ihmiset tulevat hyökkäämään sinua vastaan. Mikä on vastauksesi heille?

“Jos ei pysty vastaanottamaan uutta Sanomaa Luojalta, niin silloin on katsottava omia vajavaisuuksiaan. Tämä on pyhä Sanoma tälle ajalle ja tuleville ajoille. On Jumalan tahto, että tämä tuodaan esille nyt.”

Kuinka ihmiset voivat olla varmoja sen suhteen mitä sanot?

“Jos haluaa saada selvyyden, niin silloin on suoritettava valmistelu, jonka Luoja on antanut. Se on ainut tapa tietää, mitä tämä merkitsee. Ilman sitä vain arvailet ja arvailusi perustuvat pelkoihisi ja ennakkoluuloihisi, eikä syvempään kokemukseen.”

Oletko Mestari?

“En, Tietous on Mestari.”

Oletko sitten pyhimys?

“En ajattele itsestäni tällä tavoin.”

Miksi puhut niin varovaiseen tapaan?

“Koska jokainen sana on tärkeä ilmaistaessa jotain näin suurta. Jokaisen sanan tulee saada täyttymyksensä yrityksessäni jakaa kanssasi jotain äärimmäisen tärkeää.”

Kuinka tämä pyhä sanoma sai alkunsa?

“Aloitin urani opettamalla sokeita. Sitten eräänä päivänä minun täytyi lopettaa ja alkaa opettaa ihmissuhteista ja tunnistamisesta. Opetin sitä jonkin aikaa, ja sitten minun täytyi lopettaa, ja aloin opettaa Itsen tuntemista ja Sisäistä ohjausta. 1982 pyhä Sanoma alkoi. Se oli suurin haaste, jonka olin koskaan kohdannut.”

Miksi tämä on niin selittämätöntä?

“Se vaikuttaa selittämättömältä, koska se on selittämätöntä, ja näin Pyhä Sanoma kuitenkin sai alkunsa.”

Miten tämä liittyy ihmisten päivittäisiin tarpeisiin?

Tietouden kehittyminen on ehdottomasti avainasemassa, jotta ihmiset voivat toimia varmuudella jokapäiväisessä elämässä. Ihmissuhteissa, työssä, omassa terveydessä ja hengellisessä tietoisuudessa tarvitset voimaa, jonka Luoja on antanut ohjaamaan ja suojaamaan sinua. Uusi Sanoma puhuu tästä ja antaa keinon oppia nämä asiat.”

Mikä on se valmistelu, josta puhut?

“Se on valmistautuminen Suuryhteisöön ja muuttuvaan maailmaan. Se on valmistelu ihmisille heidän todellisen henkisen voimansa ja kykynsä saavuttamiseksi suurien vastustavien voimien edessä.”

No mitä ihmiset voivat tehdä valmistautuakseen?

“Lue uutta Sanomaa. Kuuntele uuden Sanoman Ääntä. Valmistaudu Tietouden tien mukaan. Tämä johtaa siihen, että löydät sen mikä on antisi ja osallistumisesi, mikä jo sinussa ja odottaa löytämistään. Mutta ensin on opittava tie. Et ole valmis.”

Kuinka voin selittää uuden Sanoman toisille ihmisille?

“Voit kertoa heille, että Luoja on lähettänyt varoituksen, siunauksen sekä valmistelun vastauksena maailman muuttuviin tapahtumiin ja siihen uuteen kynnykseen, joka ihmiskunnalla on edessään universumin elämän kohtaamisessa.

Voit kertoa heille, että uusi Sanoma ei perustu mihinkään tiettyyn uskonnolliseen traditioon tai opetukseen. Se korostaa niitä perustavanlaatuisia totuuksia, joka niillä on yhteistä ja esittää samalla sellaisen uuden ymmärryksen Tietoudesta ja Viisaudesta, jota ei ole ihmiskunnalle aiemmin annettu. Nykyiset uskonnolliset perinteemme eivät voi sellaisenaan valmistaa ihmiskuntaa Suuryhteisöön tai siihen suureen muutokseen, joka on maailmaan tulossa. Siksi uusi Sanoma on lähetetty.

Voit kertoa heille, että uusi Sanoma korostaa Tietouden ensisijaisuutta, erottelukykyä, ihmissuhteita ja tunnistamista ja sitä kuinka eletään varmoina, vahvoina ja viisaasti valmistautuessamme tulevaisuuteen, joka tulee olemaan erilainen kuin mikään, mitä aiemmin on nähty.”