انجمن

انجمن پیام جدید خداوند چیست؟

انجمن پیام جدید خداوند یک سازمان غیرانتفاعی مذهبی است که رسالتش محافظت، پاسداری و ارائه ی پیام جدید خداوند در دنیا است. انجمن به هیچ گروه دینی دیگری وابستگی ندارد. نیازهای مالی این انجمن توسط دانش جویان پیام جدید در سراسر جهان تامین می شود و از هیچ دولت یا سازمان دینی حمایت مالی و یا درآمد دریافت نمی کند

این انجمن در سال ۱۹۹۲ میلادی توسط رسول مارشال ویان سامرز تاسیس شد زیرا او متوجه ی نیاز خود به یک سازمان و گروهی کوچک از افرادی جانفشان شد که بتوانند هم در زمان حیات او و هم فراتر از آن، رسالت رسول را به عهده گرفته، از وحی حمایت کرده و نابی آن را در آینده ی دور حفظ کنند

این انجمن از آن روز تا امروز، سهمی از بار رسول را به دوش کشیده، در کنار او ایستاده، شاهد روند وحی بوده و وضیفه ی بزرگ رساندن وحی جدید خداوند را به بشر به عهده گرفته است

انجمنم متشکل از ده اعضا و نه معاون اصلی است که هر کدام از آنها مصمم شده اند تا به احساس دعوت خود به یاری رسول و پیش بردن پیام جدید در جهان پاسخ دهند. علاوه بر این، داوطلبانی جانفشان در کشورهای مختلف به عناوین گوناگون خدمت گزاری و به انجمن کمک می کنند

انجمن از راهنمایی مستقیم رهبر پیام جدید، رسول مارشال ویان سامرز اطاعت می کند. رید سامرز به رهبر پیام جدید دستیاری می کند و او مدیر پیام جدید است. او هماهنگ سازی تیم مدیریتی که بخش های این سازمان را سرپرستی می کند به عهده دارد

کار ما

رسالت انجمن آن است که پیام جدید خداوند را به دنیا و به انسان ها در همه جا برساند تا بشر بتواند در حالی که در این آستانه ی تغییر عظیم و بی سابقه ایستاده ایم، وجه ی مشترک را در میان خود پیدا کرده، زمین را حفظ، از آزادی انسان حمایت و برای پیشرفت تمدنش تلاش کند

انجمن، وجود خود را وقف پیشبرد رسالت پیام و رسالت رسول می کند – رسالتی که در اصل خداوند و شورای ملکی به وجود آوردند. این رسالت با تکامل و سرنوشت جهان ما ارتباط عمیق دارد و گسترشِ یک طرح مقدس است، تا در این زمانِ حیاتی در تاریخ بشر نیازهای جهان ما را برآورده سازد

از آغاز زمان و آفرینش کیهانِ مرئی، خداوند و شورای ملکی رسالتی را ارائه داده تا جدایی را برطرف و جدا افتادگان را از طریق دانش رهایی بخشند، هم در جهان ما و هم در سراسر جامعه ی بزرگ حیات هوشمند در کیهان

انجمن خود را متعهد به خدمت در راستای این رسالت بزرگ و طرح خداوند می داند. کار اصلی ما در حال حاضر دریافت، حفظ، حمایت و ارائه ی پیام جدید خداوند در جهان است. ما می کوشیم تا با چاپ کتاب ها، ترویج ترجمه های بین المللی، میزبانی صفحه های اینترنتی، فوروم ها و بسیاری دیگر محیط های آنلاین، این کار را انجام بدهیم. رویدادها، پخش های جریانی مستقیم، دیدارهای سالانه و آموزشگاه آزاد پیام جدید، هم آموزنده و هم فرصتی برای ارتباط در میان افراد جامعه ی جهانی هستند

دعوت و ارتباط خداوند می تواند بدین سبب به دل های همه ی انسان ها رسیده و قدرت دانش را در جهان بیدار کند تا افراد بتوانند در این زمانی که نیاز ها، تغییرات و فرصت ها زیادتر می شوند، نقش منحصر به فرد خود را کشف کنند

با این حال، این مسئولیتْ بسیار بزرگ تر از آنچه است که ما به تنهایی قادر به انجامش هستیم. به پشتیبانی و کمک تعداد زیادی از افراد نیاز دارد. کتاب هایی که در دست دارید، وبسایتی که به شما اطلاع می دهد و الهام بخش شما است، پناهگاه جامعه ی بزرگ که میزبان رویدادهای پیام جدید است و اداره های این سازمان، همه نتایج کمک تعداد زیادی از افراد هستند

و به خاطر مبالغ اهدایی، درها به روی پناهگاه جامعه ی بزرگ باز شده اند، آموزشگاه آزاد پیام جدید برای همگان به صورت رایگان باز است و جلدها و کتاب های پیام جدید بیش از پیش به صورت رایگان در فضای آنلاین فراهم هستند. شما که شاید در زمره ی اولین کسانی باشید که این پیام جدید خداوند را دریافت و تجربه می کنند، با دیگران می توانید مشارکت کرده و کمک واقعی ای به این رسالت حیاتی انجام دهید

بیانیه ی رسالت

۱

رساندن پیام جدید خداوند به شکل اصلی آن به بشر

۲

رساندن خبر رسول و حضور او در دنیا به مردمان در همه جا

۳

حمایت از ظهور دانش در زندگی های مردمان در همه جا از طریق آموزش و راهِ رشد و پرورش مندرج در پیام جدید

۴

پشتیبانی از آگاهی و آمادگی بشر نسبت به امواج عظیم تغییر و ظهور بشر در جامعه ی بزرگ حیات هوشمند در کیهان

۵

تشویق وحدت و مدارا در میان ادیان جهان، آنطور که پیام جدید آموزش داده است

۶

یاری رسول و حمایت از او همچنان که وی به کار دریافت وحی جدید خداوند برای دنیا ادامه می دهد

۷

بنیادگذاری جامعه ی جهانی پیام جدید تا جامعه ای باشد که آموزه های این پیام را در زندگی به کار بسته و در همکاری با رسول و انجمن، از پیام جدید پشتیبانی می کند

۸

ساختن یک پایگاه سازمانیِ قوی برای ارائه ی پیام جدید خداوند در دنیای امروز و در آینده

اهداف تدبیری

۱

پایه گذاری آگاهی و سنت معنوی پیام جدید در جهان

۲

رساندن علامیه و آموزه های پیام جدید به میلیون ها نفر در سراسر جهان

۳

ارائه ی متن و شنیداری های عهد پیام جدید خداوند

۴

در دسترس قرار دادن عمق و وسعت پیام جدید خداوند از طریق کتاب ها، صفحه های اینترنتی و ترجمه ها

۵

ارائه ی صدای وحی به صورت اصلی شنیداری آن به دنیا

۶

چاپ آموزه های جهانی رسول به صورت صوتی و کتبی

۷

پایه گذاری چشم انداز رسول در مورد راه یادگیری و به کارگیری آموزه های پیام جدید در زندگی

۸

ایجاد فرصت برای مردمان سرتاسر جهان تا از طریق آموزشگاه آزاد پیام جدید درگیر وحی و درگیر سرشت عمیق تر خود و دعوت خود در زندگی شوند

۹

ساختن ثبات و تاب آوری سازمانی تا به طور موفقیت آمیز با واکنش جهان به پیام جدید و علان آن رو به رو شویم

درباره ی رهبری پیام جدید

مارشال ویان سامرز

رسول و رهبر پیام جدید خداوند

مارشال ویان سامرز رسول پیام جدید خداوند است. پیش از این زندگی، او توسط شورای ملکی برگذیده و آماده ی خدمت گزاری در این نقشِ رسول وحی جدید شد و اکنون بزرگ ترین و فراگیرترین وحی ای را که تاکنون به بشر داده شده، دریافت کرده است

مارشال بنیادگذار انجمن پیام جدید است، انجمنی که او در سال ۱۹۹۲ میلادی برابر با ۱۳۷۱ هجری تاسیس کرد تا پیام جدید خداوند را حفظ کرده و آن را به جهان ارائه نماید. او رهبر کنونی پیام جدید خداوند، و اجتماع جهانی پیام جدید است. همسر او پاتریشا سامرز سرانجام جانشین او در این نقش رهبری خواهد شد

امروز رسول کار دریافت وحیِ جاری پیام جدید خداوند را برای زمان حال و زمان هایی که خواهند آمد ادامه می دهد. به علاوه، او مشغول انتشار علان و پیام اصلی خود به دنیا است و میراث عظیمی از آموزه ها، دستورات و توضیحات را نیز ضبط خواهد کرد تا به آموزش دانشجویان و زندگی کردن آنان مطابق آموزه های پیام جدید کمک کند. سرانجام، او همچنین مشغول کار کردن روی پروژه ی تاریخی گردآوری  وحی ای متشکل از بسش از ۹۰۰۰صفحه به عنوان پیامی جدید برای بشر است

رید سامرز

آموزگار و نماینده ی پیام جدید

پسر رسول، رید سامرز در خانواده ای به دنیا آمد که سنت پیام جدید حاکم بود. او عضو انجمن و در حال حاضر مدیر مأموریت گسترش و آموزش پیام است. به علاوه، او به جامعه ی جهانی دانشجویان آموزش داده و آن را هدایت می کند، و نماینده ی اصلی رسول است

رید سامرز در سال ۲۰۰۴ میلادی برابر با ۱۳۸۳ هجری در سن ۲۰ سالگی به رسول و انجمن پیوست.  از آن هنگام او از طریق فعالیت های مختلف مشغول کمک در اجرای رسالت رسول بوده است از جمله طراحی وب سایت ها، جلد کتاب ها و مطالب مربوط به گسترش پیام؛ نویسندگی، سخنرانی و آموزش در آموزشگاه آزاد پیام جدید؛ هماهنگ سازی سفرهای متعدد رسول در جهان؛ و در کنار پاتریشا سامرز، طراحی برنامه ی آموزشی آموزشگاه آزاد پیام جدید و همچنین برودکست ها، شب های زنده داری و دیدارهای سالانه

پاتریشا سامرز

آموزگار و نماینده ی پیام جدید

پاتریشا از سال ۱۹۸۳ میلادی برایر با ۱۳۶۲ هجری، تقریباً ده سال قبل از تاسیس انجمن، در کنار مارشال بوده است. او از سال های آغازین وحی و در سفر درازی که رسول برای دریافت وحیِ پیام جدید طی کرده کمربسته به رسول کمک کرده، همیشه در کنار او بوده و در حمل بار فزاینده ی مسئولیت ها و داشتن نقش رسول، وی را یاری کرده است

پاتریشا عضو انجمن است و از سه دهه ی گذشته به ساختن این سازمان نیز کمک کرده، و از میان چالش های بسیار هدایتش کرده است تا به وضع کنونی برسد. امروز او انجمن را با رید سامرز و رسول مدیریت کرده و کتاب های وحی و آموزه های جهانی پیام جدید را ارائه می دهد. به علاوه، او یکی از آموزگاران اصلی پیام جدید است که به جامعه ی جهانی دانشجویانِ وحی، خرد ضروری و الهام داده و این جامعه را هدایت می کند

درباره اعضای انجمن

مارشال ویان سامرز و اعضای انجمنِ پیام جدید خداوند بار مسئولیت سنگین رساندن پیام جدید به دنیا را به دوش دارند. برای این ده اعضای انجمن، این که با دل و جان متعهد به چنین خدمت بزرگی به بشر شوند هم یک بار سنگین است و هم یک برکت. انجمن، نیکداران و سرپرستان کلام و صدای مقدس پیام جدید هستند. منشاء پیام جدید این کار را به عهده ی آنان گذاشته است تا این وحی جدید را حفظ کنند، از آن حمایت کنند، آن را ارائه داده و با دل و جان به آن خدمتگزاری کنند. در اینجا آنها تلاش می کنند تا از نابی پیام جدید – کتاب ها، متن ها، شنیداری ها، ویدیو ها و رویدادهای عمومی – محافظت کنند

انجمن مسئولیت های بسیار مختلف عملی در رابطه با مأموریت حفظ و علام پیام جدید و رشد جامعه ی جهانی دانشجویان دارد. اعضای انجمن، کارکنان تیم های اصلی و پروژه های انجمن را انتخاب می کنند و کار معاونان اصلی و داوطلبانی را که به این سازمان کمک می کنند هماهنگ می سازند

اعضای انجمن در جایگاه مشاور، راهنما و یا آموزگار دینی نیستند. آنها پیام جدید را آموزش نمی دهند و تفسیری بر متون نمی نویسند. در عوض، نقش آنان حفظ کار اصلی سازمان است و کمک به رسول و آموزگاران پیام جدید در فراهم سازی راه آموزشی و بخشیدن الهام به همه ی کسانی که تلاش می کنند وحی را بیاموزند و آن را در زندگی به کار بندند

ده نفر در حال حاضر عضو انجمن هستند
Tyyne Andrews, Will Burrows, Robert Busbey, Jeanine Butler, Carol Coffey, Darlene Mitchell, Ayesha Summers, Reed Summers, Patricia Summers

داستان اعضای انجمن

هر وحی ای که در سرتاسر تاریخ از سوی خداوند داده شده است داستانی دارد — داستان ابلاغش، داستان رسولش و داستان جامعه ی آغازین افرادی که برای دستیاری به رسول و کمک در رساندن وحی به دنیا، گرد آمدند

داستان وحی جدید خداوند اکنون در برابر ما برملا می شود، در پیرامون رسول، در پیرامون انجمن — حلقه ی کوچک افرادی که برای یاری او گرد هم آمده اند — و جامعه ی جهانی رو به رشد دانشجویان. این داستانی ست با شروعی عادی

رسول در سال ۱۹۹۲ میلادی برابر با ۱۳۷۱ هجری، ده سال پس از این که رسول درگیر دریافت وح شود، سازمان انجمن پیام جدید خداوند را تاسیس کرد؛ با وجود این که تنها افراد انگشت شماری در آن زمان در کنار او بودند که می توانستند شرکت کنند

اعضای کنونی انجمن در سال های ‌پسین، وحی را پیدا و سرانجام وضیفه ی خود را شناخته و شروع به خدمت کردند. هر یک از آنها داستان منحصر به فرد خود را دارند

هر یک از آنها در حالی که در موقعیت ها، شرایط و مکان های مختلف زندکی می کردند، با وحی یا رسول برخرد کردند و به تجربه ای از شناخت و احساس دعوت پاسخ داده و گام های اول را به سمت زندگی ای بر اساس خدمتگزاری برداشتند هر چند که نمی دانستند این راه به کجا منتهی خواهد شد یا به چه معنا خواهد بود

بالاخره آنها آمدند، به آزادی ضروری برای یافتن راه خود دست پیدا کردند، یکی پس از دیگری، در حالی که هر یک از آنها با چالش و سختی رو به رو شدند اما هر یک از آنها می دانستند که باید بیایند؛ باید وضیفه ی خود را شناخته و به این وحیِ در حال ظهور، و مردی که آن را دریافت کرده است خدمت کنند. این امر مستلزم آن بود که نیرو و ثبات بیشتر درونی و برونی را پرورش می دادند در حالی که در بار سنگین رسول شروع به مشارکت می کردند

در طول سال هایی که خدمت کرده اند، راه دشواری را همراه رسول پیموده و تعهد و جانفشانی عمیق خود را نسبت به او و رسالت او حفظ کرده و وی را آزاد کرده اند تا بتواند کاری را که فقط او قادر به انجامش است انجام دهد. آنها در کنار او ایستاده و آماده ی کمک بوده اند به رغم هر چالش و یا دشواری ای که به آن برخورد کردند

آنها امروز به تلاش خود برای پاسخ به احساس دعوت و مسئولیت شان ادامه می دهند و می کوشند تا خدمت بزرگ تری انجام دهند، به چالش های حتی بزرگ تری پاسخ دهند و زندگی و نقش شان را در خدمت این رسالت بزرگ، تزکیه و از نو تعریف کنند. همه ی اینها برای آن است که پیام جدید خداوند در وقت موجود که روز به روز هم محدودتر می شود به جهان برسد و حکمت و بصیرتی که به ندرت در این دنیا دیده شده است عرضه کرده و دانش درونی خانواده ی انسان را فرا خواند تا این قدرت معنوی پدیدار شود و در زمان نیازهای شدید، بشر را رهنمون شود

اما این گروه کوچک افراد چگونه می توانند این کار را انجام  دهند؟ آنها چگونه می توانند این رسالت را اجرا کنند؟ آنها با این سوال ها زندگی می کنند

اکنون دیگرانی هم به احساس دعوت به یاری انجمن در این وضیفه ی بزرگ پاسخ می دهند. معاونان اصلی و شمار زیادی از داوطلبان که اکنون به انجمن کمک می کنند، نقش ها و مسئولیت های حیاتی ای دارند که پیشرفت این رسالت را در مقیاسی هرچه بزرگ تر میسر می کند

داستان جامعه ی آغازین وحی هماکنون برملا می شود در حالی که افرادِ با انگیزه در سرتاسر جهان به پیام جدید خداوند پاسخ می دهند و وضیفه ی خود را شناخته هم در جهان و هم با کمک مستقیم به رسالت پیام و رسول، شروع به خدمت می کنند

درباره ی معاونان اصلی انجمن

معاونان اصلی انجمن، بخش بسیار مهمی از رسالت پیام جدید خداوند هستند. آنها افرادی هستند که نسبت به خدمت به رسالت پیام و رسول، و پیشبرد آن، و کمک به انجمن در اجرای این رسالت در جهان، احساس دعوت شخصی می کنند. آنها تمرکز اصلی خود را روی این کار قرار می دهند، و زندگی درونی و برونی شان را به طور کافی تقویت کرده تا زمینه های کلیدی کار انجمن را حفظ کنند و جلو ببرند، و در گذر زمان به این کار ادامه دهند. این نمونه ای واقعی از خدمتگزاری حقیقی است

در حال حاضر نه معاون اصلی در سه کشور به انجمن کمک می کنند

درباره ی داوطلبانی که به انجمن کمک می کنند

داوطلبانی که به انجمن کمک می کنند خدمت بزرگی در پیشبرد جنبه های مختلف کار و رسالت انجمن، انجام می دهند. داوطلبان، دانشجویان جامعه ی جهانی هستند که در سرتاسر دنیا زندگی می کنند و قادر به ارزانی وقت و توانایی های خود بوده و آماده ی خدمت هستند، تا وظایف و پروژه های مشخصی را به انجام برسانند، و در تیم ها و بخش های سازمان همکاری کنند. این نوع خدمتگزاری مکمل دانش آموزی و هواداری آنها از پیام جدید در دنیا است، و کمکی حیاتی به کار و رسالت انجمن و رسول

در حال حاضر بیش از ۸۴ داوطلب در ۲۸ کشور هستند که به انجمن کمک می کنند