مارشال ویان سامرز کیست؟

DSC_0146 copyمارشال ویان سامرز رسول پیام جدید خداوند است. او طی مدت بیش از سه دهه، دریافت کننده ی یک وحی وسیع جدید بوده است، وحی ای که جهت مهیا کردن بشر برای تغییر عظیم اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ای که به سوی جهان می آید و همچنین ظهور بشر در کیهان حیات هوشمند داده شده است

مارشال ویان سامرز در پاییز سال ۱۹۸۱ میلادی در سن سی سالگی با شورای ملکی ای که بر دنیا نظارت دارد برخورد کرد. این برخورد، مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر داد و ارتباط عمیق او را با شورا  آغاز کرد، امری که مستلزم آن بود که رسول در زندگی خود تسلیم خدا شود. و چنین بود که جریان طولانی و اسرار آمیز دریافت پیام جدید خداوند برای بشر آغاز شد

او پس از این آغاز اسرار آمیز، در سن سی و سه سالگی برای دومین بار با شورای ملکی برخورد داشت که به او فرمان داده شد تا پیام آنها را برای دنیا آغاز به دریافت و ضبط کند

طی دهه های بعدی، دریافت یک وحی وسیع برای بشر در حال جریان است، و این جریان در مواردی آهسته و در مواردی هم سیل مانند بوده است. رسول مجبور بوده طی بسیاری از این سال های طولانی فقط با کمک افراد معدودی به کار خود ادامه دهد، در حالی که او نمی دانست این وحیِ در حال رشد به چه معنا خواهد بود و نهایتاً به کجا خواهد رسید. بیشتر سال، مارشال در کوه های راکی ایالات متحده اقامت دارد و آنجا در انزوای نسبی با کمک خانواده اش و اعضای انجمن پیام جدید زندگی می کند. در آنجا رسالت دریافت، فراهم کردن و ارائه ی پیام جدید خداوند را به دنیا پیش می برد

 در مواقع بخصوصی از سوی منشاء پیام جدید به مارشال دستور داده می شود که او به محل های خاصی در سرتاسر جهان سفر کند تا وحی جدید خداوند را برای آن زمان و مکان دریافت و در گردهمایی های ویژه ی جامعه ی جهانی، حقیقت ژرف تر مندرج در پیام جدید خدا را آشکار کند

رسول راه دراز و دشواری پیموده است تا بزرگ ترین وحی ای را که تا به حال به خانواده ی بشری داده شده است دریافت و ارائه کند. صدای وحی هنوز هم از طریق او جریان دارد، در حالی که او با چالش بزرگ رساندن وحی جدید خداوند به دنیایی متلاطم و متفرق روبرو است

داستان رسول را بخوانید

آموزه های شنیداری رسول را بشنوید. این آموزه ها در آینده فراهم خواهند شد

وحی های پیام جدید را در مورد سرچشمه، رسالت و سرنوشت رسول بخوانید و بشنوید

درباره ی تلاش رسول برای گردآوری پیام جدید بیشتر یاد بگیرید. اطلاع بیشتر در آینده فراهم خواهد شد

در باره ی سفرهای رسول در دنیا بخوانید