گام به گام تا بصیرت و دانش


گام های دانش شما را به سفر کشف دانش می برد، دانشی که منبع اسرار آمیز قدرت و اقتدار درونی شما است، و از سوی خدا به شما داده شده تا راهنما و حافظ شما باشد. با پیروی از این دانش، به سمت روابط بنیادی ای هدایت می شوید که برای کشف و انجام هدف بالاتر خود در زندگی به آنها نیاز خواهید داشت

 

گام های دانش درس ها و تمرین های ضروری را برای آموختن و زندگی کردن مطابق آموزه های پیام جدید خداوند، عرضه می کند. این کتاب که در قالب متالعه ی فردی داده شد، حاوی ۳۶۵ گام یا تمرین های روزانه است که به شما می آموزند چگونه ببینید، بدانید و با قاطعیت و اقتداری که آفریدگار به شما داده است، عمل کنید. این آموزشِ جامع و کامل دانش درونی و داشتن اراده ی محکم است

گام های دانش برای افرادی است که برای انجام کار بزرگتر خود در زندگی آماده شده و فهمیده اند که به اینجا فرستاده شده اند تا در این نقطه ی عطف حیاتی در تاریخ دنیا مشارکت کنند. این کتاب در اینجا است تا به آنها کمک کند

گام های دانش اولین کتاب جلد سوم پیام جدید خداوند است

 

 

قسمت اول گام ها

قسمت دوم گام ها