ادامهٔ آموزش گام ها

کتابِ  ادامۀ آموزشِ گام ها، یک سفر متحول کننده را در زندگی دنبال می کند و همان سفری که در گام به گام تا بصیرت و دانش آغاز شده بود را ادامه می دهد. این آموزش که شامل 84 گام یا تمرین است، شما را به سویِ تحقق هدف و سرنوشت واقعی خود در زندگی به پیش می راند.

اگر سفری که با  گام‌ به گام تا بصیرت و دانش شروع کرده اید را دو بار به پایان رسانده‌اید و دستورالعمل‌های داده شده را بدون تغییر دنبال کرده‌اید، اکنون آماده‌اید تا این برنامۀ آموزشیِ  پیشرفته‌تر را شروع کنید.

ادامۀ آموزش گام ها دومین کتاب از جلد سوم از پیام جدید خداوند است.

ادامهٔ آموزش گام ها