دعوت

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که در اول آوریل 2011
به مارشال ویان سامرز
در بولدر، کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

اینکه در زمان وحی زندگی کنید و این وحی به شما عرضه شود رویدادی ست بزرگ. آنقدر بزرگ خواهد بود که زندگی و تفکر شما و دریافت و درک شما از خودتان و از دنیا و سرنوشت‌تان را تغییر خواهد داد. حتی اگر پیام جدید را رد و با آن مجادله کنید، باز هم زندگی‌تان را تغییر خواهد داد

نمی‌توانید با چیزی چنین بزرگ برخورد داشته باشید و بر زندگی‌تان اثر نگذارد. نمی‌توانید با یک وحی که نمونه‌ی آن هر چند سده یک بار عرضه می‌شود، برخورد داشته باشید بدون اینکه اثر عظیمی بر شما بگذارد

در این لحظه واکنش شما به هر شکلی باشد این وحی عمیق‌تر درون شما نفوذ می‌کند، به جایی که به سختی ممکن است آن را بشناسید، به آن بخشی از شما که تنها در لحظات روشنی و جدیتِ زیاد آن را تجربه کرده‌اید. از طریق دالان‌های کهنِ ذهن‌تان سخن می‌گوید

چنانچه مطالعه‌اش کنید و بخوانیدش و از دستوراتش پیروی کنید رفته‌رفته چیزهایی را خواهید شنید و خواهید دید که پیشتر نمی‌شنیدید و نمی‌دیدید. بینشی بزرگ‌تر و درکی فراگیرتر خواهید داشت، درکی که تنها موجب خدمت به شما و خشنودیِ خودتان نیست بلکه چیزی ست که می‌تواند با واقعیت روبرو شود و ارزش وجودِ شما را در دنیا، در این زمان، بداند

اگر پیامی جدید از جانب خداوند نبود می‌توانستید با آن تنها در سطح نظرات برخورد کنید. می‌توانستید با آن به مثابه‌ی یک فرضیه برخورد کنید. می‌توانستید با آن همانند یک فلسفه برخورد کنید. می‌توانستید با آن مثل یک آموزه‌ی دیگر برخورد کنید. اما این بسیار بزرگ‌تر از این چیزهاست

به همین دلیل است که اگر اصلا پاسخ دهید بر زندگی‌تان اثر خواهد گذاشت. قرار هم بر این بوده است که بر زندگی‌تان اثر بگذارد

شما دعوت شده‌اید تا آن را دریافت و مطالعه کنید و از آن آگاهی یابید. تنها بدین گونه است که به اعتبار و مناسبتِ بزرگِ آن با دنیایی که امروز می‌بینید و دنیایی که در زمان‌های آینده باید با آن مواجه شوید و تغییر بزرگی که از افق در حال آمدن است و تمامی بشریت باید با آن مواجه شوند، و نیز آزمون‌های بزرگ و فرصت‌های بزرگی که انتظار شما را می‌کشند، پی خواهید برد

اینکه با وحی خداوند برخورد کنید چیزی ست بزرگ – بزرگ‌تر از نظرات شما، بزرگ‌تر از باورهای شما، بزرگ‌تر از سازمان‌های شما و حتی بزرگ‌تر از نظرات و باورهای ملت یا فرهنگ یا دینِ شما. چرا که این‌ها تا حد زیادی ابداعات بشری هستند

اما اینک شما با چیزی مواجه هستید که محصول تخیل یا خلاقیت بشر نیست. از روی اثری که خواهد داشت می‌دانید که حقانیت دارد

از منشأ شما ـ بزرگ‌ترین عشق زندگیِ شما، منشأ زندگی شما، منشأ سرشتِ عمیق‌تر شما، منشأ هدفِ شما از بودنِ در دنیا که هنوز هم برای شما ناشناخته و به‌انجام‌نرسیده است ـ می‌آید

این پاسخ به دعاهای بزرگی ست که در زمان‌های اخیر و در طولِ تاریخ برای صلح و آرامش و نجات و خرد و قدرت خوانده شده‌اند

شما خود نمی‌توانید این قدرت بزرگ‌تر را به خودتان دهید هر چند که عده‌ی زیادی در این راه تلاش کرده‌اند. این قدرت بزرگ‌تر باید از طریق منشأ بزرگ‌تر به شما داده شود – منشأیی که فراتر از توضیح و بیان است؛ منشأیی که نمی‌توان با عقل آن را تفهیم یا درک کرد

زیرا آفریدگار و خلقت همراهِ آن ورای قلمرو عقل زندگی می‌کنند. شما فقط می‌توانید شرایط دور و بر خود و تسلسل رویدادها را درک کنید، اما ورای آن واقعیتی بزرگ‌تر وجود دارد، به راستی بسیار بزرگ‌تر

پیام جدید چیزهایی را از شما می‌خواهد. از شما می‌خواهد که پاسخ دهید. از شما می‌خواهد که مطالعه و شکیبایی پیشه کنید و نتیجه‌های عجولانه نگیرید و از تعصب‌ها و خشم و کینه‌های خود پیروی نکنید. از شما می‌خواهد که کاوش کنید نه اینکه فقط باور کنید زیرا باور سست است. به اندازه‌ی کافی قوام ندارد

برای روبروشدن با دنیایی در حال تغییر و تمام چیزهایی که بشر باید با آنها در این زمان وحی روبرو شود به شالوده‌ای بزرگ‌تر درون خودتان نیاز خواهید داشت

این تنها هدیه‌ای به شخصِ شما نیست. قرار بر این بوده که از طریق شما به دیگران جریان یابد. اگر قرار است که دریافت کنید پس باید بدهید. باید شاهد وحی باشید

باید رسول را تکریم کنید. او خدا نیست و به هیچ کس هم اجازه نخواهد داد که او را پرستش کند. اما «او رسول است» و هیچ کس دیگر در دنیا نیست که پیام جدیدی را از جانب خداوند به اینجا آورده باشد

از زمانی که وحیی با چنین عظمت ابلاغ شده است مدت بسیار زیادی می‌گذرد. و پیش از این هرگز به این صورتِ کامل به دنیایی باسواد – دنیایی با ارتباطات سیاره‌ای، دنیایی با خبرگی بیشتر و دنیایی با نیاز بیشتر ـ وحیی ابلاغ نشده بود

شما این را نمی‌فهمید اما این کار سرنوشت است که شما این وحی را بیابید. تصادفی یا الله‌بختکی نیست. کار سرنوشت است که شما با وحی جدید ‌رویاروی شوید. کار سرنوشت است که شما در موردِ آن بشنوید

دعوتی ست بزرگ. اما آنچه خداوند اراده می‌کند و آنچه مردمان انجام خواهند داد یکسان نیستند

علیرغم اینکه این هدیه‌ای ست برای شما، و نیز با وجود اینکه در خود وعده‌ی افشای هدفِ بزرگ‌تر و سرنوشت شما در دنیا و درک بزرگتر از زندگی‌تان و شرایطِ در حال تغییرِ اطراف‌تان را برای شما دارد، شما آزاد هستید که به هر شیوه‌ای دوست دارید پاسخ دهید

خداوند نمی‌تواند اختیار پاسخ شما را در دست بگیرد. خداوند نمی‌تواند اختیار افکار و رنج‌کشیدن و سردرگمی و سرزنش‌ها و باورهای پرحرارت و شکایت‌ها و رفتارهایِ خودویرانگر و اشتباهات و تصمیمات ضعیفِ شما را در دست بگیرد

دلیلش آن است که شما در وضیعت فراق زندگی می‌کنید. اما بخشی از شما هست که هیچگاه از خداوند جدا نشد و این همان چیزی ست که پیام جدید با آن در درونِ شما سخن خواهد گفت، آن بخش از وجود شما که تنها می‌تواند پاسخ دهد. این طبیعی‌ترین چیز در دنیا ست. هدف و سرنوشت شما ست

 اگر پیام جدید را دریافت دارید باید آن را با دیگران تقسیم کنید. و آن را به زندگی‌تان بیاورید و آنجا و تا سرحد توانایی‌تان به کارش بندید و کسانی را که همین کار را انجام می‌دهند بیابید تا به شما در امر قوی‌تر شدن و آوردنِ تعادل و هدف به امورتان یاری دهند

شما نمی‌توانید با پیامی جدید از سوی خداوند چون و چرا کنید. اگر این کار را انجام دهید فقط خود را در برابر قدرت‌های بزرگ‌تر ابله جلوه خواهید داد

سوالات زیادی خواهید داشت که نمی‌توانید به آنها جواب دهید و سوالات زیادی که واقعا هم نمی‌توان برای مدتی به آنها جواب داد

شما باید درک کنید که این التزامی بزرگ‌تر است. مشغله‌ای عقلانی نیست. مشغولیتی برای وقت‌گذرانی یا سرگرمی نیست. اینجا نیامده است که به شما لذت و آرامش و امنیت بخشد. اینجا ست تا شما را به خدمتی‌ بزرگ‌تر در دنیایی که نیازهایش روز به روز شدیدتر می‌شوند، فرا بخواند

تعهدتان به این دلیل است که شما برای بودنِ در اینجا هدفی بزرگ‌تر دارید – هدفی که شما خلقش نکرده‌اید و نمی‌توانید خلقش کنید، هدفی که هنوز به تمامی برای شما آشکار نشده است، هدفی که با خواست‌ها و ترجیحات و نظرات شما راجع به زندگی‌تان متفاوت است

شما متعهد هستید چرا که شما به این دنیا فرستاده شده‌اید. تعهدْ درونِ شما زندگی می‌کند. بخشی از وجود ژرف‌تر شما ست، وجود ژرف‌تری که دانشش می‌خوانیم

این عهد قله‌ی تمام مطالعات معنوی در تمام ادیان است. آن چیزی ست که شما را نجات خواهد داد. آن چیزی ست که زندگی و دریافت‌ و درکِ شما را عوض خواهد کرد و لیکن باید توسط خداوند فعال شود

شما مسئولیت دارید که در دنیا باشید. در برابر کسانی که شما را به اینجا فرستادند پاسخگو هستید. نقش بزرگ‌تری دارید که باید ایفا کنید. خدمتی بزرگ‌تر بر دوش دارید که باید ادایش کنید

پیام جدید به شما هدف بزرگ‌تر و مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌تان را یادآور می‌شود. این کار را بدون تهدید به مجازات یا گناه انجام می‌دهد. این کار را می‌کند تا شما را به حالت اول باز گرداند، تا شما را از حسرت‌ها و رنج‌های‌ خودتان رهایی دهد، تا به شما قدرت دهد که زندگی‌تان را نجات دهید و به آن تعادل بخشید چرا که شما در دنیا کار بزرگ‌تری دارید

تنها وحیی جدید می‌تواند چنین دعوتی در خود داشته باشد. این دعوتی در سرتاسر جهان است. تنها دعوتی از یک گروه یا یک ملت یا یک دین یا بخشی از یک جامعه نیست. اکنون می‌رود که در اقصی نقاط جهان به صدا در آید

آغازی معمولی است. پیام جدید مانند یک جوانه و یک کودک به اینجا می‌آید – ناب، فاسدنشده توسط دنیا، شکننده، ظریف اما با قدرت خلقت در پشتِ خود. تا زمانی که ناب بماند و رسول بی‌حرمت نشود، ناب‌بودن‌اش طنین‌انداز خواهد بود

شما این فرصت بزرگ را در اختیار دارید که وحیی ناب را دریافت کنید، وحیی برای این زمان و زمان‌هایِ آینده

آیا فکر می‌کنید این یک تصادف است؟ فکر می‌کنید همینطور الله‌بختکی اتفاق افتاده است؟ اگر چنین است شما چیزی را که اینجا دریافت می‌کنید دست‌کم گرفته‌اید. و نظرات و فهمِ خود را دست‌بالا گرفته‌اید

خداوند در پیِ آن است که قدرت را به افراد باز گرداند تا آنانی که به دنیا فرستاده شده‌اند، بتوانند به دنیایِ نیازمند خدمت کنند. آینده‌ی دنیا به این امر وابسته است

نقش شما معمولی ست. توجه و تشویق زیادی را به خود جلب نخواهد کرد. شما در پشت پرده کار خواهید کرد، بدون هیاهو و شناخته‌شدن. و با این کار از زندانِ ذهن خود و تمام آن چیزهایی که شما را می‌رانند و نفرین و پابندتان می‌کنند، خواهید گریخت

پیام جدید انکار خواهد شد و مورد چون و چرا قرار خواهد گرفت. استهزاء خواهد شد. این مساله همیشه در زمان وحی اتفاق می‌افتد

رسول انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند زیرا او فردی ساده و فروتن ست. او خداگونه و قادرِ متعال و سرشار از جذابیت و کاریزما نیست. هیچ‌گاه شخصی با این خصوصیات برای رسول بودن و آوردن پیامی جدید از سوی خداوند به دنیا انتخاب نمی‌شود

او جاه‌طلبی ندارد. مدت‌های مدید مشغول آمادگی بوده است. برای او دریافتِ پیام مدت‌ بسیار طولانی زمان برده است زیرا این پیام بسیار عظیم و فراگیر است

زمان می‌برد تا پیام جدید را دریافت کنید زیرا از آن چیزی که اکنون فکر می‌کنید و باور دارید و می‌فهمید، بزرگ‌تر است. در خود پنجره‌ای دارد به زندگی‌ای بزرگ‌تر در دنیا و به آینده و سرنوشت بشر در جامعه‌ای بزرگ‌تر‌ از حیات در کیهان

تا کنون هرگز چیزی شبیه به این به بشر داده نشده بود اما حالا باید داده شود. اکنون این موضوع در تعیین آینده و عاقبتی که بشر باید با آن روبرو شود، حیاتی ست

بنابراین، با خاکساری به این نزدیک شوید. توجه به این موضوع را آغاز کنید که شما هم زندگی بزرگ‌تری دارید و هم اینکه هنوز این زندگی را زندگی نکرده‌اید و برای فهمیدن و سفر به سوی این زندگیِ بزرگ‌تر و برداشتن قدم‌ها به سوی دانش و هدایت‌شدن توسط نیرو و شهامت و عزمی بزرگ‌تر، نیازمند کمک بزرگ و وحیی بزرگ هستید

شما حتی پیش از آنکه به جهان بیایید متعهد بوده‌اید. این تعهد اکنون درون شما حیات دارد

وحی‌های خداوند این قدرت را دارند که این تعهد عمیق‌تر را آتش زنند و شعله‌ور و آغاز کنند. از آن روی مگردانید که هر چیزِ بزرگ و دارایِ معنا از آن خواهد آمد. هر آنچه قدرتمند و مهربان و رهایی‌بخش و آزادی‌بخش است از آن خواهد آمد

خداوند بذرهای رستگاری را درون شما کاشته است اما این بذرها باید کشت شوند، و شما باید روش و رفتارِ درست را در پیش گیرید. و دعوت باید آنجا باشد

این تعهد است. تنها از شما می‌خواهد که صادق باشید، واقعا صادق، آنقدر صادق که بتوانید آنچه را که ـ ورای خواست‌ها و ترس‌ها و ترجیحاتِ خود ـ می‌دانید حس کنید، تا بتوانید حقیقت را از ورای چیزی که می‌خواهید و چیزی که انکار می‌کنید ببینید

پیام جدید از شما می‌خواهد که صادق باشید. نحوه‌ی پاسخ شما مشخص می‌کند که آیا صادق و جدی بوده‌اید یا خیر

مساله این نیست که شما به چه چیزی باور دارید و آیا وحی با آن جور در می‌آید یا نه. اصلا چرا وحی خداوند باید با آنچه شما فکر می‌کنید و باور دارید جور در بیاید؟ با انتظارات و هنجارها و باورهای دیرینه‌ یا فرضیه‌های آدمیان مطابقتی ندارد زیرا پیامی جدید از سوی خداوند است و نه محصولِ آراء بشر

شما را برای کیهانی غیربشری آماده می‌کند. شما اصلا نمی‌دانید چگونه خود را مهیای آن کنید. شما را برای دنیایی با منابع رو به زوال و ناآرامی و تنشِ بیشتر آماده می‌کند. شما اصلا نمی‌دانید چگونه خود را مهیای آن کنید. شما را آماده می‌کند که زندگی‌ِ بزرگ‌تری داشته باشید. شما اصلا نمی‌دانید چگونه این را به دست آورید

البته خداوند این را می‌داند و به همین دلیل است که وحی بزرگ باید برای این زمان و زمان‌هایی که خواهند آمد ابلاغ شود و تعهدی را که درون افراد حیات دارد، بخواند – برای کسانی که آماده‌ی پاسخگویی هستند، کسانی که صداقت و آزادی برای پاسخگویی در آنان منزل دارد، برای کسانی که در بند جهان‌بینی‌های مذهبی و تفکر فرهنگیِ خود یا اراده و ترجیحاتِ دیگران نیستند

این چالشِ زیستن در زمانِ وحی است. شما را با خودتان ـ قوت و ضعف خودتان و قوت و ضعف افرادِ دور و برتان ـ رویاروی خواهد کرد. یک رویارویی ست با حقیقتی بزرگ‌تر و هدفی عظیم‌تر

سپاسگزار باشید که این وحی به شما داده می‌شود. چرا که بدون آن، کورمال در دنیا به دنبال آرزوها و لذت‌ها می‌بودید و همیشه در تهدیدِ ترس، تهدیدِ حرمان و سنگینیِ ذهن‌تان ـ ذهنی که توسط دانش‌ هدایت نشده ـ زندگی می‌کردید

سپاسگزار باشید که خداوندگارِ تمام کیهان‌ها دقیقا چیزی را به بشر می‌دهد که به آن نیاز دارد – نه اینکه تمامی پرسش‌هایش را پاسخ دهد یا اهداف و آرزوهایش را جامه‌ی عمل پوشاند بلکه دقیقا چیزی را به او دهد که به آن نیاز دارد تا نیرویش را پیدا کرده و به مسیر همکاری و تعاملی بیشتر با دنیا پیش رود

شما در این زمان به جهان آمده‌اید تا تحت این شرایط خدمت کنید. این زمان شما ست، زمان وحی. این لحظه‌ی شماست، لحظه‌ای که صداقت و جدیتی عمیق‌تر را به کار اندازید

این یک دعوت است – واقعیتی عمیق‌تر در درون شما را دعوت می‌کند، ورای نظرات و احساسات و عواطفِ تان

سعی نکنید این را بفهمید. ورای درک تان ست. با چیزهای دیگر مقایسه‌اش نکنید زیرا نمی‌دانید به چه چیزی نگاه می‌کنید. شما پیام جدید را کاوش و زندگی نکرده‌اید و به کار نبسته‌اید، بنابراین نمی‌توانید آن را با کمترین خرد و صداقت و جدیت، قضاوت کنید

این هدیه‌ای ست به دنیا اما باید از فردی به فردی دیگر داده شود. شما باید شاهدِ این برای دیگران باشید و کسانی را که آماده و مشتاق پاسخ‌دادن هستند، پیدا کنید. پس می‌بینید که این بخشی از هدف شما ست. بخشی از هدیه‌ی شما ست. بخشی از آن چیزی ست که شناختِ عمیق‌تر شما را انتظار می‌کشد

قرار این بوده است که شما در زمان وحی زندگی کنید. وحی اینجا ست. سرنوشت‌تان شما را دعوت می‌کند. سوال فقط این است که آیا آماده هستید یا خیر. در این مورد فقط می‌توانید پاسخگوی عمل خود باشید

شما نمی‌توانید تعیین کنید که دیگران چه خواهند گفت یا کرد. یک چالش است برای شما و هر فردی که این سعادت و فرصت را دارد که وحیی جدید را از سوی خداوند دریافت کند. نگران این نباشید که دیگران چه خواهند کرد یا دنیا چه خواهد کرد. این دعوتی ست برای شما

تنها خداوند می‌داند که چگونه به بخش عمیق‌ترِ شما دست پیدا کند. شما به تنهایی نمی‌توانید به این موضوع پی ببرید. تنها خداوند می‌داند که چگونه آن چیزی را که بزرگ‌ترین هدیه و خدمتِ شما ست، فرا بخواند. شما نمی‌توانید از خودتان آن را فرا بخوانید

تنها وحیی جدید می‌تواند بشر را برای آینده‌ای که با گذشته متفاوت خواهد بود و رویارویی با واقعیتی بزرگ‌تر از حیات در کیهان، آماده کند

سپاسگزار باشید. فروتن باشید. آماده‌ی دریافت باشید. لازم نیست که باور کنید، تنها شاهد باشید و دریافت کنید، بیاموزید و به کار بندید. هدیه‌ها برای شما آشکار خواهند شد و با گذشت زمان مناسبت و کمالِ خود را به شما نشان خواهند داد

بشر نمی‌تواند غایت خود را به انجام رساند. باید کمکی بزرگ در اختیار داشته باشد. نمی‌تواند خود را برای آینده‌ آماده کند. در این لحظه بیش از حد نابینا و متکبر است. چیزی را که از افق در حال آمدن است نمی‌بیند چرا که می‌پندارد هنوز در گذشته زندگی می‌کند

نمی‌بیند که در جامعه‌ی بزرگ‌تری از حیات در حال سر برآوردن است، جامعه‌ای بزرگ‌تر که چالش‌برانگیز و دشوار است، جایی که آزادی نادر است و رقابت نفس‌گیر و با مهارت و اقناعی بزرگ صورت می‌گیرد

تنها خداوند می‌تواند شما را برای این آماده کند. تنها خداوند قلب انسان و ذهن انسان و روح انسان و تاریخ انسان را می‌شناسد

برای آنکه درک بزرگ‌تری را دریافت کنید باید محدودیت‌های خود را بپذیرید. این بخشی از دعوت شما ست

انسان، سخنان مرا بشنو. ما از واقعیت بزرگ‌تری‌ سخن می‌گوییم – حقیقتی بزرگ‌تر که درون هر فرد حیات دارد، حقیقتی بزرگ‌تر که نمی‌توان با بحث عقلی و نظریه‌پردازی درکش کرد، حقیقتی عمیق‌تر که برای اینکه محقق شود و به وضوح نشان داده شود باید زندگی و تجربه‌اش کرد

مردم دنیا، سخنانم را بشنوید. شما سرنوشتی بزرگ‌تر در کیهان دارید اما باید با دنیایی رو به زوال روبرو شوید. باید با ناآرامی‌های بزرگی که در پیش هستند روبرو شوید. باید با یکدیگر متحد شده و با روشنی و عزمی بزرگ‌تر همکاری کنید

این وحی خداوند است. این وحیی خارج از درک بشری ست. شما فقط می‌توانید به آن نزدیک شوید و یادگرفتنِ آن را آغاز کنید اما هرگز به انتهای حکمت و روشنی یا قدرتش نخواهید رسید