رحمت

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که در بیستم آوریل 2007
به مارشال ویان سامرز
در استانبول، ترکیه وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

رحمت بر بشریت افکنده شده است چرا که زمان، زمانِ وحی است. زمانی است که به بشریت هدیه‌ی بزرگی عطا گردیده است، هدیه‌ای که به او در سختی‌ها و بیثباتی‌های روزگارِ پیش‌رو هدف و جهت ببخشد

زمانی است که در آن بشر درک بالاتری از معنویت خود و دعوتی به اتحاد و همکاری دریافت می‌کند. و زمانی است که سرنوشت او، هم در این دنیا و هم در ورای این دنیا درون جامعه‌ای بزرگتر از زندگی هوشمند در کیهان، برایش آشکار می‌شود

چرا که بشر به آستانه‌ی بزرگی رسیده است، آستانه‌ای که دیگر از آن راه برگشتی نیست. آستانه‌ای برخلاف تمام آستانه‌هایی که کل بشر تاکنون به آن رسیده است

اکنون شما باید مردم این دنیا شوید – نه فقط مردم یک ملت یا قبیله یا گروه. چرا که شما در جامعه‌ای بزرگتر از زندگی هوشمند سر بر می‌آورید، جایی که با هر کس که مواجه می‌شوید و تمام کسانی که شما را حتی هم اکنون مشاهده می‌کنند، شما را مردم دنیا قلمداد خواهند کرد

در اینجا وارد چشم‌انداز وسیعتری از زندگی می‌شوید، و نیز وارد محیطی رقابتی در کیهان می‌شوید که نظیرش را حتی تصور هم نمی‌توانید بکنید. اینکه چگونه رفتار می‌کنید، چگونه رابطه خود با یکدیگر را تنظیم خواهید کرد، چه نگاهی نسبت به جایگاه خود در کیهان خواهید داشت – همه و همه در تعیین آینده‌ی شما و چگونگی به سرنجام رسیدن سرنوشت شما درون این جامعه‌ی بزرگتر و اینکه اصلا به سرانجام برسد، تاثیر فوق‌العاده‌ای خواهد داشت

شما به آستانه‌ی بزرگی رسیده‌اید، آستانه‌ای که در آن این قدرت را پیدا کرده‌اید تا منابعی که حیات این دنیا را پایدار نگاه داشته‌اند نابود کرده و بشریت را به سمت سقوط ابدی سوق دهید

شما این قدرت را دارید که با هم نزاع کنید، همانطور که همیشه چنین کرده‌اید تا بشریت را در این سقوط عظیم بیاندازید. و باز هم این قدرت را دارید که راه دیگری را برگزینید، راهی برای خروج از این دوراهی و سرگشتگی که هر چه زمان بیشتری سپری می‌شود، سخت‌تر و غیرقابل مهارتر خواهد شد

آنچه شما به عنوان فرد انجام خواهید داد، آنچه به عنوان بخشی از گروه و یا ملتی بزرگتر انجام خواهید داد، تعیین می‌کند که کدام یک از این دو تصمیم بزرگ را خواهید گرفت. اگر رفتارتان همچنان همان باشد که در گذشته بود، همان که بدان عادت کرده‌اید، پس باید گفت که آینده‌ی شما قابل پیش‌بینی و به شدت خطیر خواهد بود

اما اگر راه دیگری را بر گزینید، آنگاه است که می‌توانید آغازی نو را در اندازید و می‌توانید نویدی بزرگ‌تر که درون دل‌های تمام کسانی که در اینجا زندگی می‌کنند وجود دارد را به روشنی ابراز کنید

در اینجا رحمت این نوید بزرگتر را فرا می‌خواند. امری که با فرد شروع می‌شود و به خانواده‌ی بشری گسترش می‌یابد

این امر پیامی جدید را از سوی خداوند برای این جهان بر انگیخته است، چرا که تنها پیامی جدید از سوی خداوند است که می‌تواند چنین رحمتی را درون خود داشته باشد. تنها آن است که این قدرت را دارد که خرد و شفقت عظیمتری را که آفریدگار تمام هستی درون تک تک افراد قرار داده است، فرا بخواند

هیچ فرد، هیچ فلسفه و هیچ مکتب فکری نیست که بتواند چنین دعوتی را پدید آورد. این باید تنها از سوی آفریدگار تمام هستی بیاید. باید از سوی خدای کلِ جامعه‌ی بزرگتر بیاید – تنها خدای یکتا، تنها منشا یکتا که فرشتگانش بر دنیا مراقبت می‌کنند و لیکن قدرتش فراتر از چیزی است که بشر بتواند تصورش را هم بکند

خداوند درون هر فرد بذر دانش را قرار داده است تا به این دعوت پاسخ داده شود. این دانش هوشی برتر درون هر فرد است که منتظر کشف‌شدن است، اما کل موجودیت آن با آفریدگار تمام هستی در ارتباط است

این دانش منبعی نیست که بتوان برای ثروتمندی یا فائق شدن بر دیگرن از آن استفاده کرد، چرا که دانش چنین کارهایی را نخواهد کرد. هدف و حقیقت آن پاسخ‌دادن به آفریدگار تمام هستی و پاسخ به دعوتی است که در عین اینکه بشریت در حال نزدیک‌شدن به آستانه‌ای بزرگ در هستیِ خود است، در جریان است

چرا که در این پیچ بزرگ است که بشریت در برابر سختی‌های عظیمِ دنیا و نیروهای متخاصم و رقیبی که از سوی جامعه‌ی بزرگتر می‌آیند تا از بشرِ متشتت و متنازع سود جویند، موفقیت یا شکست را بر خواهد گزید

مردمان بسیاری در سراسر دنیا هستند که به خاطر شرایط دنیا احساس نگرانی و تشویش خاطر می‌کنند و دغدغه‌های عمیقی نسبت به آینده‌ی دنیا و آینده‌ی بشریت دارند. آنان حس می‌کنند، احساس می‌کنند و می‌دانند که در دورانی زندگی می‌کنند که قدرتی عظیم وجود دارد، دورانی که سرنوشت و عاقبت بشر را تعیین خواهد کرد. این حس، آنقدر که تجربه‌ای درونی است درکی عقلانی نیست. دریافتی نیرومند است، حسی فطری از آگاهی است – که تمام اینها از دانش درون مردم سرچشمه می‌گیرد

از این دوران بزرگ و از این پیچ عظیم گریزی نیست. دیگر نمی‌توان خود را در خیالات و عواطف فردی خود گم کرد. چرا که اگر کور و خودمحور وارد این دوران بزرگ، این آستانه‌ی عظیم و این زمان وحی شوید قادر نخواهید بود ببینید و بدانید و خود را آماده کنید

ممکن است برای نجات به درگاه خدا دعا کنید. ممکن است برای اینکه خدا به شما رحمت آورد دعا کنید. اما رحمت و نجات از قبل درون شما قرار داده شده‌اند – درون دانشی که درون شما هست و منتظر روزی است که شما به آن بلوغ و درک برسید که این قدرتی که درونتان وجود دارد باید خوانده شود، باید دنبال شود و باید از همه‌ی چیزهای دیگر بدان حرمت بیشتری گذاشته شود

زیرااین رابطه‌ی شما با خداست، و ضرورتی که درون خود حس می‌کنید دعوت خداست – دعوتی برای بیدارشدن و آگاه‌شدن و پاسخ‌دادن

چنین مپندارید که بدون مشارکت شما امکان خواهد داشت که زندگی بزرگتری داشته باشید. چنین میاندیشید که می‌توانید در این عظیمترین رخداد تاریخ بشریت به خواب بروید و از تغییر شرایطی که در اطراف شما در حال وقوع است سود ببرید. و فکر نکنید که با تلاش برای نادیده‌گرفتن دوران بزرگی که در آن زندگی می‌کنید، می‌توانید به آرامش و قرار برسید چرا که آنگاه آرامش و قراری در کار نخواهد بود. آسودگی و تسلای خاطری در کار نخواهد بود

شما در زمان وحی زندگی می‌کنید. در دورانی زندگی می‌کنید که بشریت به بزرگترین آستانه‌ی خود، به بزرگترین چالش‌های خود و به بزرگترین خطر در برابر خود رسیده است و در عین حال بزرگترین فرصت را دارد که در رویارویی با این شرایط خطیر و عظیم، همکاری و اتحاد بشری را بنیان نهد

برای اینکه خود به این امر پی ببرید باید بتوانید بر رد و انکار خود فائق آیید. باید بتوانید بر قالب‌های فرهنگ خود که از بصیرت شما ممانعت می‌کند چیره شوید. باید بر ترجیحات خود و خواست خود برای گریز پیروز شوید. شاید با خود فکر کنید که این امر محال است، اما قدرت دانشی که درون شما است شما را و دیگران را هم به انجام این امر قادر خواهد ساخت

هم‌اکنون دعوت در جریان است. پیامی جدید از سوی خداوند در دنیا حضور دارد. رسول در دنیا حضور دارد. اکنون او آماده‌ی ابلاغ پیام جدید است. پیامی که رحمت را در خود دارد. هشدار را در خود دارد. وسیله‌ی مهیاشدن را در بر دارد

پیام جدید نیامده است که جای ادیان دنیا را بگیرد بلکه آمده است تا وجه مشترک آنها را تثبیت و تقویت کند، آنها را روشنی بخشد و به آنها نیرو و هدف دهد تا بتوانند – هم در دنیا و هم در جامعه‌ی بزرگتر حیات که بشر در حال سر برآوردن در آن است – آینده‌ای داشته باشند

در برابر این آستانه‌ی عظیم دولت‌های شما پاسخی نخواهند داشت. فیلسوفان شما پاسخی نخواهند داشت. شاید مردم بخشی از راه‌حل را ببینند و تلاش کنند تا آن را ابراز دارند، که این امر لازم و ضروری است، اما پاسخ باید از قدرت بزرگتری که درون شما و قدرت بزرگتری که ورای شما است بیاید

چرا که آنچه ضروری خواهد بود، تغییر در درک بشر و عوض شدن رفتار و سلوک بشر است. ضرورت این امر باید توسط قدرت و پاسخی بزرگتر درون شما و درون تمام آدم‌های دنیا ایجاد شود. همگان مجبور به پاسخ نیستند، اما در جاهای بسیاری لازم است که به تعداد کافی مردمان باشند که این دعوت و پاسخ را تجربه کنند

زمان اندک است. اکنون نه هنگام دودل و بی‌انگیزه شدن است. غافل‌ و جاهل ماندن در برابر امواج عظیم تغییر سودی در بر ندارد

چرا که در دنیا تاریکی بزرگتری وجود دارد. تاریکی‌ای که از هر چیزی که تا کنون بشر با آن مواجه شده عمیقتر است و پیامدهای بیشتری دارد. این تاریکی در زمانی وارد دنیا می شود که خانواده‌ی بشری به شدت آسیبپذیر است – هنگامی که با دنیایی در حال سقوط روبرو هستید و هنگامی که تصمیمی بزرگ را در برابر خود می‌بینید، تصمیمی که بشریت باید اتخاذ کند که راه سقوط در پیش گرفته شود –راهی که از درون رقابت، تضاد و جنگ زاده شده است – یا راه دیگر، آن طریق دگر شناخته و خواسته و طلب و ابراز گردد – راهی به سوی همکاری و اتحاد در برابر خطر بزرگ

مردم سراسر دنیا رفته‌رفته شواهدی دال بر این خطر بزرگ را مشاهده می‌کنند، اما افراد بسیاری هنوز در خواب به سر برده، رویای برآورده‌شدن خواسته‌های شخصس خود را می‌پرورند، غافل و بی‌اعتنا نسبت به امواج عظیم تغییر که هماکنون دنیا را درنوردیده‌اند

بنابراین ضروری است کسانی که می‌توانند پاسخ دهند، تمام قد پاسخ دهند – که خطر بزرگ را تشخیص دهند، هشدار بزرگ را بشنوند و رحمت بزرگ را از آفریدگار تمام هستی دریافت دارند

برای بشریت پاسخی وجود دارد اما این پاسخ، پاسخی نیست که بشر بتواند از خود آن را اختراع کند، چرا که پاسخ باید این قدرت را داشته باشد تا مردمان را به خدمتی بزرگتر به یکدیگر فرا خواند. باید این قدرت را داشته باشد که بر ایدئولوژی‌های روانی، اجتماعی یا سیاسی و تمایلاتی که همچنان انسان‌ها را به نفی یکدیگر سوق می‌دهند چیره شود و آنها را در هم بشکند. باید آنقدر قدرت داشته باشد که عطوفت، رواداری و بخشش را در خانواده‌ی بشری برانگیزد

این پاسخ صرفا مجموعه‌ای از نظریات نیست. قدرت رستگاری است. دعوتی از سوی خداوند و پاسخی از آفریدگان خدا است – پاسخی درون مردمان، پاسخی درون شما

پس رحمت را دریافت کنید. شما قادر نخواهید بود که از راه عقل به تمامی، آن را بفهمید اما می‌توانید حس کنید و بدانید که حقیقی است. می‌توانید حس کنید که پاسخ، درون خود شما در جوش و خروش است

این پاسخ را ارج نهید و بگذارید در آگاهی شما پدیدار شود. بگذارید شما را به جلو هدایت کند. این هدایتی است که خداوند برای شما تدارک دیده است. این همان هدایتی است که درون شما خفته بوده، همانطور که شما در کنار آن خفته بودید

حال باید که بیدار شود، چرا که زمان سر برآوردن آن فرا رسیده است. اکنون باید با چشمان باز و عینیت‌گرا به دنیا بنگرید. باید دغدغه‌های کودکانه و ابلهانه‌ای که فقط شما را ضعیف، کور و آسیب‌پذیر نگاه می‌دارند، به دور اندازید

اکنون زمان وحی است. چنین مواقعی بسیار به ندرت پیش می‌آیند – در پیچ های بزرگ برای خانواده‌ی بشری، در لحظات بزرگی که فرصت فرادست می‌آید، آن هنگام که آفریدگار تمام هستی می‌تواند خرد و دانشی بزرگتر و پیوند الهام و نیروی معنوی تازه‌ای را به بشریت عطا کند

زمان، زمان شما است. زمانی است که برای آن آمده بودید، چرا که شما با یاری خیل ملائکه تمام این راه دراز به این دنیا را نپیموده‌اید که در اینجا فقط یک مصرف‌کننده باشید – که آشیانه‌ای از برای خود بسازید، که خود را ثروتمند سازید و برای کسب این ثروت با دیگران نزاع کنید

اگرچه ممکن است که این واقعیتِ زندگی کنونی شما باشد اما واقعیت بزرگتر شما نیست. واقعیت بزرگتر آن است که چیزی ارزشمندتر را به این دنیا آورید، چیزی که دنیا نمی‌تواند به خود دهد و که بگذارید این هدیه زندگی شما را دوباره شکل دهد و آن را در راه خدمت به خلق و به حیات درون این دنیا رهنمون سازد

با این حال هدف باید با دعوتی بزرگتر و مجموعه‌ شرایطی عظیمتر به فعالیت در آید. بنابراین از امواج عظیم تغییر رویگردان نشوید، بلکه با آنها روبرو شوید. شما در سایه‌ی آنها بیمناک و متزلزل خواهید شد اما حقیقت آنها هم در شما نیرویی معنوی را شعله‌ور خواهد کرد، نیرویی معنوی که به خاطر دعوت و رحمت پدیدار خواهد شد

چراکه خداوند تمام کسانی که در خواب هستند را می‌خواند که از رویای شقاوت و برآوردن آرزوهایشان بیدار شوند، که به این دوران بزرگ پاسخ دهند و آماده‌ی ارائه‌ی هدیه‌هایی شوند که برای دادنشان به بشرِ در حال تقلا به این دنیا فرستاده شده‌اند – بشری که آینده‌ی او تا حد زیادی طی چند سال معدودِ آتی تعیین خواهد شد. این رحمت است

شما ممکن است برای چیزهای زیادی به درگاه خداوند دعا کنید. ممکن است از خدا بخواهید که شما را حفظ کند. ممکن است برای اعطای فرصت و موقعیت بهتر دعا کنید. ممکن است دعا کنید که افراد خانواده و عزیزان خود در سلامت و رفاه باشند. اما از رحمت پاسخ و هدیه‌ای بزرگتر نیست که خداوند بتواند به شما عطا کند. چرا که رحمت به سوالی بسیار بزرگتر که از درون شما و از نیاز روح شما غلیان می‌کند پاسخ می‌دهد. ارتباطی است بسیار فراتر از عقل و نیازهای حال. آنچه که به شما می‌دهد بسیار فراتر از چیزی است که شما تا به حال قادر به درخواستش بوده اید

رحمت یک راه است. طریق است. آگاهی است. سفر است. کوهی است که باید از آن بالا رفت. این است رحمت

همان چیزی است که زندگی شما را دوباره به سامان می‌رساند و به آن معنا می‌دهد. همان چیزی است که تفکرتان را بسامان می‌کند و به شما مفری برای گریز از دوسویگی و آشفتگی می‌دهد. این امر، فارغ از شرایط شما، رحمت را به زندگی شما خواهد آورد تا دیگران آن را ببینند و حسش کنند و بدان پاسخ دهند. چیزی است ناملموس. چیزی است غیرقابل توصیف. و در عین حال این توان را دارد که تمام پاداش‌های بزرگتر را وارد خانواده‌ی بشری کند

تنها رحمت است که می‌تواند بشریت را آماده سازد و او را محافظت کند. تنها رحمت است که راه عبور از دوران بی‌ثبات و دشوار آینده را به شما نشان خواهد داد. و تنها رحمت است که می‌تواند شما را برای تاریکی بزرگتری که در دنیا وجود دارد مهیا سازد – تاریکی بزرگتر که این قدرت را دارد تا آینده هر کس که در این دنیا هست و هر کس که در این دنیا خواهد بود را تعیین کند

زمان، زمانی است که از اتحاد بشری، قدرت بشری و خرد بشری خواسته می‌شود که به صحنه بیایند، چرا که اکنون شما با رقابتی که از ورای این دنیا می‌آید و نیز شرایط فاجعه‌آمیزی که در این دنیا وجود دارد روبرو هستید. این مجموعه شرایطی است که در تمام تاریخ موجودیت بشر بی‌سابقه بوده است

مپندارید که چنین حقیقتی متعلق به آینده‌ای دور است و هم‌اکنون، آن را با شما کاری نیست. تا زمانی که چالش بزرگ را نبینید نیاز بزرگ را حس نخواهید کرد. چنانچه نتوانید نیاز بزرگ را حس کنید نخواهید توانست رحمت را به جا آورید. به رحمت احساس نیاز پیدا نخواهید کرد. و نخواهید فهمید که بدون رحمت، بشریت وارد یک دوره‌ی طولانی سقوطِ همراه با شرایطی بسیار خطیر و طاقت‌فرسا خواهد شد

خداوند موقعیت خطیر انسان را می‌فهمد حتی اگر خود انسان آن را در نیابد. خدا نیاز روح شما را می‌داند حتی اگر خود شما آن را درون خود احساس نکنید. خدا می‌داند بشر چه در پیش رو دارد و از بشر می‌خواهد که بیدار و آگاه شده و خود را آماده سازد

اراده‌ی خداوند و تصمیم بشر یکسان نیستند. از این روی، نتیجه به خود مردمان بستگی دارد. آفریدگار از قبل موهبت دانش‌ را عطا کرده است. فرشتگان بر کار دنیا نظارت دارند. اما نتیجه در دست انسان‌ها ست

انسان‌ها می‌توانند انتخاب کنند – همانطور که دیگر گونه‌ها درون جامعه‌ی بزرگتر از دوران‌های بسیار قدیم انتخاب کرده‌اند – که شکست بخورند، سقوط کنند، اسیر وسوسه و سیطره‌ی دیگر نیروها شوند. این اتفاق به دفعات بی‌شماری در دنیای شما و وسعت بی‌انتهای کیهان رخ داده است

آنچه خدا اراده می‌کند و آنچه مردمان انتخاب می‌کنند و برای خود می‌خواهند یکی نیست. این است مشکل. این است معمای پیچیده. این چیزی ست که جدایی بزرگ را می‌آفریند. این چیزی است که باعث می‌شود شما نتوانید از دانشی که درون خود شما است پیروی کنید. این چیزی است که مردمان را کور نگه می‌دارد و کردار جاهلانه و ویرانگر را موجب می‌شود. بنابراین، اگر بتوانید مشکل را بشناسید، خود را در جایگاهی قرار می‌دهید که راه‌حل را در یابید

دعوت باید از سوی خداوند بیاید. پاسخ در دانشی است که درون شما و درون تمام افراد وجود دارد. در دانش هیچ نزاع و تضادی نیست، چرا که در همگان وجود دارد. و می‌بینید که این چقدر با نظریات، فرضیه‌ها، توصیه‌ها و نسخه‌پیچی‌های شما و جامعه‌ی شما متفاوت است

در پایان، بشر باید دست به اقدام شجاعانه‌ای بزند و تصمیمات دشواری بگیرد. اما دعوتی وجود دارد

تصمیمات و اقدامات شما باید دنباله‌روی رحمت باشند و نه آنکه از آن پیشی گیرند. به خود اجازه دهید که عطای رحمت را دریافت کرده و آنگاه، پله پله، خواهید دانست که چه باید بکنید – چه اقداماتی را باید در پیش گیرید، آستانه‌هایی را که باید از آنها گذر کنید و تغییراتی را که باید در نحوه تفکر و شرایط خود به وجود آورید. اقدام و فهم به دنبال رحمت می‌آیند

برای دادن، ابتدا باید دریافت کنید. برای اینکه بدانید، پیش از هر چیز چشمان شما باید باز باشند. برای داشتن قدرت و شهامتِ پاسخ‌دادن، باید نیاز را ببینید و عظمت دورانی را که در آن زندگی می‌کنید حس کنید

باید ذهن و عواطف خود را مهیا سازید. باید خود را برای دریافت رحمت و تجربه‌ی پاسخ بزرگترِ درون خود – دعوت بزرگ از دانش درونتان – آماده کنید. باید بگذارید که این دانش به آهستگی سر بر آورد بدون اینکه تلاش کنید آن را مهار بزنید، بر آن چیره شوید یا به نحوی از انحاء در آن دستکاری کنید

این چنین است که رحمتْ درون شما مستقر می‌شود و بالندگی را می‌آغازد. چرا که رحمت امری لحظه‌ای نیسست. جیزی نیست که مانند برق تندری تجربه‌اش کنید. چیزی نیست که صحنه‌ی شب را فقط برای لحظه‌ای روشنی بخشد

رحمت فرایندی از پیدایش را شروع می‌کند. فرایندی از نو شدن را آغاز می کند. فرایند رستگاری را آغاز می‌کند که می‌تواند به مابقی زندگی شما در اینجا جهت داده و آن را به سعادت واقعی برساند. این است نیاز بزرگ بشریت و این است نیاز بزرگ روح شما و روح تمام کسانی که در اینجا زیست می‌کنند

باشد که حال قدرت رحمت، و اهمیت شرایطِ شما، خود را با قدرت هر چه بیشتر برای تان آشکار سازد، و باشد که از احساسات اولیه‌ی بیم و ناایمنی و ضعف گذر کنید تا بتوانید بگذارید که پاسخ عمیقتر دانش در زندگی شما به وقوع پیوندد، آنطور که امروز، فردا و روزهای بعد به وقوع خواهد پیوست. چرا که زمانه، زمانه‌ی وحی است. و شما اینجا در زمان وحی حضو دارید