پیام جدید خداوند برای دنیا

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که در بیست و هشتم فوریه 2011
به مارشال ویان سامرز
در بولدر، کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

زمان دریافت پیامی جدید‌ از جانب خداوند است. زمان گرفتن هدیه و قدرت و موهبت است. وقت آن است که بفهمیم خداوند پس از مدتی طولانی دوباره سخن گفته است

چرا که بشریت اکنون با امواج بزرگ تغییر ـ تغییرات بزرگ زیست‌محیطی و اقتصادی و اجتماعی ـ
روبرو ست؛ با بزرگ‌ترین چالش‌ها و بزرگترین موانع و بزرگترین ندا برای اتحاد و همکاری

پس پیام جدید را دریافت دارید و آن را به دل بسپرید. آن را مورد مطالعه‌ی خود قرار دهید. آن را مورد تاکید خود قرار دهید. آن را محکوم یا مورد چون و چرا قرار ندهید، وگرنه قادر نخواهید بود قدرت و فیض و خرد و نیرویی را که فراهم می‌کند، دریافت کنید

اکنون ببینید که دنیا در نقطه‌ی عطفی بزرگ قرار دارد که در آن مردمانی که شمارشان هر روز فزونی می‌یابد از چاهی آب خواهند خورد که به آهستگی خشک می‌شود. به آن سوی افق بنگرید و نه فقط به آینده‌ی نزدیک؛ و آن‌گاه خواهید دید که در آنجا امواج بزرگ در حال شکل‌گرفتن هستند. خواهید دید که بشریت مجبور خواهد بود تغییر کند و خود را با شرایط و طبیعت جدید وفق دهد؛ طبیعتی که مدت‌ها به آن بی‌توجهی و اهانت شده و حالا شرایط التزام را مشخص خواهد کرد

زمان محاسبه‌ی بزرگ است. زمان حسابرسی بزرگ است. برای بشر نقطه‌ی پایان نیست، اما نقطه‌ی عطفی بزرگ است. و مشخص‌کننده‌ی شروعی جدید است – شروعی که نمی‌توان از آن اجتناب کرد یا نادیده‌اش گرفت

سفیهان پافشاری خواهند کرد. نابینایان همچنان خواهند پنداشت که آینده مانند گذشته خواهد بود. و آنانی که غافل‌اند اعلام خواهند کرد که می‌دانند برای دنیا چه باید کرد

اما علیرغم بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین اعلامیه‌ها و فرضیه‌ها، شما باید وحی جدیدی داشته باشید وگرنه موانع بیش از حد بزرگ و مهیب و خطرات بیش از حد مقهورکننده و روح انسان بیش از حد ضعیف و متشتت و ملت‌ها بیش از حد پراکنده و در فکر منافع خود و ستیزه‌جو خواهند بود

زمانی ست که انسان مجبور خواهد بود دوباره درباره‌ی جایگاه خود در دنیا اندیشه کند و اولویت‌هایش را از رشد و توسعه، به ثبات و امنیت برای آسایش دنیا و برای مردمان دنیا تغییر دهد

زمانی ست که بصیرتی جدید را طلب می‌کند، زمانی که چالشی خواهد بود برای آنانی که حرفه‌ی خود را بر اساس فرضیه‌ها و نظامِ باورهای‌شان بنا کرده‌اند؛ زمانی که باید به جد به آسایش فرزندان‌تان و فرزندانِ آنان فکر کرد به جای آنکه آن را امری مسلم به شمار آورد؛ زمانی که باید منابع دنیا را حفظ کرد به جای آنکه فقط آنها را به هدر داد و به افراط استفاده کرد؛ زمانی که نیازهای ملت‌های فقیرتر مستقیما بر رفاه ملت‌های قوی‌تر اثر خواهد گذاشت؛ زمانی که برای بنای زیرساختی که بتواند خانواده‌ی بشری را حفظ کند باید به کش‌مکش‌های بی‌انتهای خود پایان دهید

ملت‌ها مجبور به همکاری خواهند بود وگرنه به نحوی روزافزون مورد تهدید و در معرض خطر خواهند بود. منابع از همیشه گران‌تر و دستیابی به آنها دشوارتر خواهد بود. تولید غذا از هم پاشیده می‌شود. آب و هوای جهان در حال تغییر است. فن‌آوری به تنهایی قادر نخواهد بود بحران‌های بزرگِ پیش‌رو را حل کند

به همین دلیل پیام جدیدی آمده است؛ پیامی جدید از سوی خداوند زیرا بشر ـ شاید به استثنای چند فرد ـ نمی‌تواند و نتوانسته است به قدر کفایت به شبحِ تغییری که بر سر شما و در برابرتان قرار دارد، واکنش نشان دهد

مساله صرفا مساله‌ی وفق‌دادن نیست. مساله‌ی تغییری اساسی ست؛ تغییر عقیده و تغییر روش و تغییر گرایش. چرا که آنچه تا کنون جواب داده است ممکن است که اکنون جواب ندهد. آنچه مسلم پنداشته می‌شد ممکن است غیرعملی و ناکافی باشد. همه چیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد

وحی این امر را و دلیل حقیقت‌داشتنش را آشکار خواهد کرد. از همان چیزهایی سخن خواهد گفت که توسط کسانی که می‌توانند ببینند، دیده‌شده و تا کنون تجربه‌ شده است و همین حالا هم تجربه می‌شود. با حقایق تمام ادیان شما هماهنگ است، اما چیزهایی را آشکار خواهد کرد که پیش از این هرگز آشکار نشده بودند. یک پیام به فردی ست که در تلاش است حقیقت را ببیند و بشناسد. و پیامی ست به کل دنیایی که با امواج بزرگ تغییر روبرو ست

مساله‌ی مثبت یا منفی بودن نیست. مساله‌ی این است که آیا شما می‌توانید ببینید یا خیر، آیا چشم بینا و گوش شنوا دارید یا خیر. مساله‌ی گرایش سیاسی یا ایدئولوژی یا مکتب فکری نیست. مساله‌ی این است که آیا می‌توانید ببینید و واکنش نشان دهید یا خیر – واکنشی نه تنها به حوادث امروز بلکه به حوادث آینده، حوادثی که به سمت شما می‌آیند، شرایط دنیا که زیر پای شما در حال تغییر است و تا همین حالا هم دنیا را به حدی تغییر داده‌اند که شما با دنیایی کاملا متفاوت طرف هستید و در آن زندگی می‌کنید

این دنیای والدین یا نیاکان شما نیست. همان دنیایی نیست که تمدن بر روی آن بنا شد و مستحکم گردید. همان دنیایی نیست که در آن فرضیه و فلسفه‌ی انسانی طی سده‌ها به تکامل رسید. دنیایی متفاوت و دشوارتر و بی‌ثبات‌تر است؛ دنیای انحطاط است و تغییر؛ دنیایی که حتی علم هم در آن قادر نیست که کاملا به امور پی ببرد؛ دنیایی که اینک از آنِ شما ست

برای گذر در این دنیا به هوشی برتر نیاز خواهید داشت. به قدرت دانشِ درون هر فرد برای دانستن و دیدن اینکه چه باید کرد نیاز خواهید داشت. به همکاریی بزرگ میان مردمان ملت‌ها نیاز خواهید داشت، وگرنه فرجام فاجعه‌بار خواهد بود

پیام جدید فراهم‌کننده‌ی کلید و عناصر مفقوده است. به تمام امور نمی‌پردازد. تمام مشکلات را حل نخواهد کرد. به تمام سوالات پاسخ نمی‌دهد. معلوم است که چنین نیست. اما به شما اولویت‌های زندگی و آینده‌تان را خواهد داد. شما را قادر می‌سازد برای چیزهایی که نمی‌بینیدشان و هنوز نمی‌شناسیدشان، آماده شوید. به شما یارای این را می‌دهد تا نظرات و باورهای‌تان را مورد تجدیدنظر قرار دهید. نیروی بینش و همراه با آن چشم بینا و گوش شنوا را به شما باز خواهد گردانید

همه کس این را دریافت نمی‌کنند. همه پاسخ نخواهند داد. همه پیام جدید را یاد نخواهند گرفت و بر آن شهادت نخواهند داد. مسلما نه. اما بسیاری ـ در جایگاه رهبری، در بین جمعیت، در کشورها و فرهنگ‌ها و ادیان مختلف ـ به این کار مجبور خواهند شد چرا که این پیامی ست برای دنیا

پیامی برای یک کشور نیست. پیامی برای یک زمان یا یک رویداد نیست. واکنشی به مذهب نیست. ردیه‌ای بر مذهب نیست. ردیه‌ای بر حکومت نیست. رد آنچه که هست، نیست بلکه هشدار است و موهبت و آمادگی برای زندگی و پیشرفت در دنیایی متفاوت

شما اکنون نمی‌توانید به آنچه در گذشته رخ داده است تکیه کنید. حتی طبیعت نیز آن‌چنان مختل شده که شما دیگر قادر نخواهید بود به چیزهایی مشخص تکیه کنید. ملت‌ها از نظر اقتصادی تلاش خواهند کرد. رشد در کار خواهد بود اما این رشد فقط موقتی خواهد بود. و نیازهای خانواده‌ی بشری آن‌چنان از میزان ظرفیت بالاتر خواهد بود، یا به نظر می‌رسد که چنین است، که هر گونه پیشرفت شما در سایه‌ی آن رنگ می‌بازد

این باعث تغییر اولویت می‌شود. اینک امنیت دیگر صرفا حفظ یک ملت در برابر ملتی دیگر نخواهد بود؛ بلکه حفظ ثبات جمعیت‌های بزرگ بشری خواهد بود. همه باید تا درجه‌ای در آن شرکت کنند. مساله تنها مساله‌ی حکومت‌ها یا مدیریت نیست. مساله‌ی کل دنیا ست

در این گذار بزرگ بسیاری مردمان از دست خواهند رفت. اما این ازدست‌دادن‌ها را می‌توان به حداقل رساند، و فجایع را کاهش داد. همه باید مشارکت کنند تا بشر بتواند از امواج بزرگ تغییر زنده بیرون بیاید و در جایگاهی قرار بگیرد که دنیایی جدید و با مشارکت بیشتر بسازد – دنیایی که اساس آن بر ثبات و امنیت مردمان دنیا قرار گرفته است و نه بر رشد و توسعه‌ی
بی‌پایان. آینده بسیار با گذشته و دنیایی که در این لحظه شاهد آن هستید، متفاوت خواهد بود

تنها خداوند می‌داند که چه چیزی از افق در حال آمدن است. اما شما نیز چشم بینا و گوش شنوا دارید تا بلکه بتوانید شواهد آن را امروز و فردا و روزهای آینده مشاهده کنید. از شما خواسته نشده است که باور کنید بلکه خواسته شده که توجه کنید و ذهن خود را پاک و دریافت خود را باز گردانید. آنانی که در میان شما از همه کم‌تر خبره هستند می‌توانند بفهمند که بادها در حال تغییر هستند در حالیکه کارشناسان همچنان به بحث و جدل در مورد واقعیت‌های گذشته ادامه می‌دهند. مساله مساله‌ی تیزهوشی فردی نیست. مساله‌ی توجه و وضوح است و بینش و فهم

بسیاری از افراد شکست خواهند خورد. بسیاری دست به انکار می‌زنند. بسیاری از واقعیت اجتناب می‌کنند، چرا که این یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های بشر است. بنابراین، آنانی که نیرومند هستند، وضوح دارند، می‌توانند ببینند و متعهد به خدمت به دنیایی در حال تغییر هستند، در آینده و در هر جایگاهی که در فرهنگ و جامعه اشغال خواهند کرد از همه‌ی مواقع اهمیت بیشتری خواهند یافت

به همین دلیل است که وحی باید ابلاغ شود. اختراع بشری نیست. محصول تفکر یا خیال یک انسان نیست. حاشا که چنین باشد. انقلابی نیست علیه تفکر مذهبی به آن شکلی که امروزه وجود دارد. کاملا جدید است. نمی‌آید که محکوم کند بلکه می‌آید که اصلاح کند و به شما قدرتِ آفرینش دهد. پیامی ست برای دنیا

آسمان‌های تیره‌شونده زیاد می‌شوند. سختی‌های بشر وخیم‌تر می‌شوند. حکومت‌ها در برابر آن ناتوان خواهند بود مگر آنکه توسط بینشی برتر و تعهدی بزرگ‌تر هدایت شوند

بشریت هنوز هم در حال سربرآوردن از وضعیتی بدوی و قبیله‌ای و ورود به جامعه‌ای جهانی ست. گذاری ست بسیار سخت و خطرناک اما باید انجام گیرد همانطور که در تمام دنیاهای کیهان که در آنها زندگی هوشمند تکامل پیدا کرده‌ است، باید انجام پذیرد

شما اکنون با این گذار بزرگ و دشوار از جوامع سلحشورِ قبیله‌ای به جامعه‌ی جهانی روبرو هستید – جامعه‌ای که اساس آن بر ضرورت قرار گرفته است و نه ایدئولوژیِ صرف، جامعه‌ای که اساسش بر حفظ و دفاع از دنیا در برابر سقوط داخلی و دخالت خارجی از سوی کیهانِ اطرافِ شما قرار گرفته است

دنیایی ست متفاوت با دنیایی که امروز آن را تصور می‌کنید اما دنیایی موافق با طبیعت، چرا که طبیعت عوض نشده است. دنیا عوض شده است اما بشر همراه با آن عوض نشده است. و اینک شما در حال ورود به قلمرویی تازه هستید. قلمرویی بیگانه است و خطرخیز. همزمان با پیشروی در آینده باید بسیار احتیاط کنید

چه چیزی دریافت بشر را هدایت خواهد کرد؟ چه چیزی بر تصمیمات مردمان اثر خواهد گذاشت؟ وحی جدید به همین خاطر اینجا ست؛ آورده شده از سوی یک مرد با گروهی اندک از یاران. او رسول این دوران است اما انتظاراتی را که از یک اَبَرمرد می‌رود برآورده نخواهد کرد. قدرت‌های جادویی نخواهد داشت. کاریزماتیک نخواهد بود. سرگرم‌کننده هم نخواهد بود اما او رسول است و زندگیِ او ست که ظرف انتقال پیامی جدید از سوی خداوند بوده است

پس بگیرید. گوش کنید. ذهن‌تان را باز کنید. بدون این وحی بزرگ‌تر نمی‌توانید از آینده گذر کنید. آماده نخواهید بود. به موقع آماده نخواهید بود. قادر نخواهید بود دیگران را قانع سازید که پاسخ دهند

خداوند دنیا را دوست دارد و در بزنگاه‌های مهم به بشر آموزه‌هایی بزرگ داده است تا تمدن بشری را بنا کند و مردمان را از قید هویت قبیله‌ای آزاد سازد و به تمدن این توانایی را بدهد که علیرغم رویدادهای حزن‌انگیز و اشتباهات بسیارش، تکامل و رشد پیدا کند

اکنون شما از یک تمدن به سمت جامعه‌ای جهانی در حرکت هستید چرا که تنها این است که امنیت واقعی را تامین و خانواده‌ی بشری را در آینده محافظت خواهد کرد. این گذاری ست که در این لحظه عده‌ی اندکی می‌توانند به نحوی سازنده حتی به آن فکر کنند. اما این سرنوشت شما ست