رسالتِ رسول

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که در دهم 2012
به مارشال ویان سامرز
در بولدر، کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

خداوند وحی جدیدی را به دنیا فرستاده است، وحیی متفاوت با هر آنچه که طی بیش از هزار سال فرستاده شده است

رسولی به دنیا فرستاده شده است ـ رسولی که زندگی نسبتا معمولیی داشته است، رسولی که مردی ست فروتن و مدت‌ها برای ایفای این نقش آماده می‌شده است

با وجود اینکه ممکن است دیگرانی باشند که مدعی داشتن این عنوان ـ رسول خداوند ـ باشند، در حقیقت تنها یک رسول به دنیا فرستاده شده است. البته ملکوت این را می‌داند، هر چند که مردمان ادعاهای دیگری خواهند داشت

مردم از رسول بیمناک هستند. بیم آن دارند که حضور او برای‌شان چه معنایی خواهد داشت، چگونه باورهای‌شان را تغییر خواهد داد یا چگونه آنان را به نوعی خدمت یا ارتباطی بزرگتر فرا خواهد خواند

بسیاری از افراد فقط و فقط بر این اساس، وحی جدید خداوند را منکر خواهند شد چرا که ترس آن دارند که در دنیا وحی جدیدی ست که می‌تواند مسیر تاریخ و سرنوشت بشر را عوض کند و بسیاری از پندارها و اعتقادات غالب را که نهادینه و به خوبی تثبیت شده‌اند، به چالش بکشد

آفریدگار تمام هستی اما اسیر این قید و بندها نیست و تنها پیام و وحی ضروری را برای آسایش و آینده‌ و سرنوشت بشر ـ سرنوشتی هم در این دنیا و هم در جامعه‌ی بزرگتری از حیات در کیهان ـ فراهم می‌کند

وحی جدید خداوند گسترده‌تر و همه‌گیرتر و مفصل‌تر از تمام چیزهایی ست که تا کنون به جهان آورده شده‌اند. در زمانی داده می‌شود که خانواده‌ی بشری باسواد شده است و در تمدن و اقتصاد جهانی با ارتباطات بین‌المللی مشارکت می‌کند. محیط آن با محیط وحی‌های سابق، که تا حد زیادی سرشتی منطقه‌ای داشتند و تنها در برهه‌ی زمانیِ بزرگ و از طریق ستیز و نزاع و خشونتِ بسیار گسترش پیدا کردند، متفاوت است

بشریت بر آستانه‌ی کیهانی آکنده از زندگی هوشمند ایستاده است – کیهانی غیربشری که انسان اکنون باید یاد بگیرد این قدرت را پیدا کند تا با آن سر و کار داشته باشد

و بشر در جهانی با منابع رو به زوال و محیط زیستی بی‌ثبات، متفاوت با آنچه که مدت هزاران سال دیده شده است، زندگی می‌کند. حتی تاریخ شما نیز نمی‌تواند توضیح دهد که این چه معنایی دارد، فقط تاریخ خودِ کره زمین است که می‌تواند

وحی خودْ شرحِ خود را می‌آورد. آموزه‌ای رازآلود نیست که تفسیرش ـ همانطور که تا پیش از این چنین بوده ـ به بشر واگذار شود

این وحی کامل و فراگیر است، و تقریبا به همه‌ی ابعاد زندگی یک فرد و زندگی بشر، هم در حال حاضر و هم در آینده، می‌پردازد

با این حال همانند تمام وحی‌های تاریخ از مسائل بزرگتری نسبت به دغدغه‌های امروزی بشر سخن می‌گوید. از چیزهایی سخن می‌گوید که در این امر که بشر تصمیم بگیرد در دنیایی رو به زوال متحد شود یا نشود و بر سر دسترسی افراد به منابع باقی مانده به جنگ و ستیز برخیزد یا برنخیزد، تعیین‌کننده خواهند بود

در این امر تعیین‌کننده خواهد بود که آیا بشر می‌تواند مهیای درگیرشدن با جامعه‌ی بزرگتر شود، درگیری‌ای که هم‌اکنون نیز به دلیل مداخله در دنیا از سوی نژادهایی که برای سوءاستفاده از ضعف و اختلاف و آرزوهای بشر اینجا هستند، در حال شکل‌گرفتن است

پیامی با چنین عظمتی تدارک شگرفی را از رسول و افراد معدودی که برای کمک به او در امر آمادگی و اعلان او خوانده شده اند، می‌طلبد

او اینجا نیست تا به هر پرسش پاسخ دهد یا برای هر نیاز، راه حلی بیابد. پیام او با نیازِ روحِ درونِ فرد سخن می‌گوید – نیاز به اتصال دوباره با منشأ حیات و به دست‌آوردن قدرتی که خداوند از طریق وجود هوشی ژرف‌تر به نام دانش ‌که درون‌ آنان است، به آنان عطا کرده است

رسول اینجا نیست که بحث و مجادله کند یا از امور دنیا و جاه‌طلبی‌های گروه‌ها و ملت‌ها و قبیله‌های مختلف ایراد بگیرد. او اینجاست تا پیامی از وحی و رستگاری برای مردمان کل دنیا بیاورد، فارغ از جایگاه فرهنگیِ فردی یا، اگر داشته باشند، وابستگی مذهبی‌شان

این پیام ورای ملت‌ها و فرهنگ و جهان‌بینی مذهبی ست. ورای اختلافاتِ مربوط به این چیزها ست چرا که پیامی جدید است از سوی خداوند به منظور رستگاری و آمادگی کل دنیا برای واقعیت و آینده‌ای که با گذشته بسیار متفاوت خواهد بود

تنها خداوند است که می‌تواند چنین چیزی را عرضه کند. چرا که ادیان، حتی در همین لحظه و حتی در میان خود، دچار تشتت هستند. ادیان ستیزه‌جو هستند و توان آن را ندارند که به نحوی بایسته به مشکلات بزرگ و در حال سر برآوردنِ دنیا پاسخ گویند، مشکلاتی که اگر بشر ناآماده باشد، در آینده او را فرو خواهند گرفت

اکنون بحث بر سر اینکه چه کسی بهترین دین و خیره‌کننده‌ترین بنیانگذار را دارد تنها به بشریت صدمه می‌زند. امری ست تفرقه‌انگیز و باعث طرد دیگران، و وضع دشوار و تفرقه‌ی خانواده‌ی بشری را پیچیده‌تر می‌کند

خداوند آگاه‌تر است. و کسی که برای ابلاغ وحی انتخاب شده بهترین فردِ ممکن است. او آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته است. در امر تدارکِ طولانی‌مدت و چیزهایی که از او و خانواده‌اش خواسته شده، مردود نشده است

مردمان در برابر این امر مقاومت می‌کنند و با آن عناد می‌ورزند و رسول را به انواع آلودگی‌ها متهم می‌کنند. اما او آن فرد است. کوتاهی در دیدن ارزش او و نقش او، کوتاهی از جانب بیننده است، قصور در شناخت و دریافتِ موهبت بزرگی که خداوند اکنون در حال فرستادنش به دنیا ست

رسول را غروری نیست. وی مردی ست فروتن، اما باید دعوت بزرگ و مسئولیت‌های بزرگ‌تری که این دعوت بر دوشش قرار می‌دهد و محنت عظیمی که در امر ابلاغ وحی به دنیا باید با آن روبرو شود را بپذیرد

خداوند دوباره سخن گفته است. و وحیِ خداوند منحصر به گروهی نخبه یا کسانی که از نظر فرهنگی ممتاز هستند و یا ثروتمندان و کامجویان نیست. برای تک تک افراد در هر جایگاه و مقام در جامعه است – برای همه‌ی جوامع از بدوی‌ترین‌شان گرفته تا پیشرفته‌ترین‌شان و از جداافتاده‌ترین‌شان تا جهانی‌ترین‌شان

تنها حکمتِ آفریدگار است که می‌تواند این گونه، از طریق حضور ملکی و صدای وحی که در این لحظه در حال شنیدنش هستید، سخن بگوید

رسالتِ رسول آوردن وحی به دنیا ست و یافتن اولین پاسخ‌دهندگان به آن و دادن این فرصت بدان‌ها تا با وحی درگیر شوند و با سرشت عمیق‌ترشان و رسالت‌شان در زندگی به سازش برسند

به همین دلیل است که بخش زیادی از آموزه داده شده است، تا راه را برای مکاشفه‌ی فردی برای کسانی که می‌توانند دریافتش کنند، خود را با آن وفق دهند و با موفقیت آن را در زندگی‌شان پیاده کنند، هموار کند

خواست‌هایِ آن بزرگ نیستند به جز آن که صداقت بزرگ‌تری را که بیشترِ مردم در این لحظه از خود نشان می‌دهند طلب می‌کند، صداقتی که تنها فرافکنی اعتقادات و باورهای خود به این دنیا نیست، بلکه شناختِ جریانِ عمیق‌ترِ زندگیِ خود است و ـ با فروتنی و عزمی راسخ ـ انتخابِ اینکه آن را دنبال کنیم. چرا که آنْ قدرت و حضورِ دانش در فرد است که وحی خداوند برای اولین بار به تمامی آشکارش می‌کند

اینجا دیگر قهرمانی در کار نیست که بپرستیمش. دیگر روز داوری در کار نیست. اینجا دیگر از آزمون نهایی که در آن تقریبا همه مردود می‌شوند، خبری نیست

چرا که خداوند آگاه‌تر است. خداوند به این امر آگاه است که بدون دانش انسان‌ها می‌لغزند و شکست می‌خورند و مرتکب اشتباهات ابلهانه می‌شوند و از زندگی‌شان دست می‌کشند و تسلیم نیروهای خطرناک و زورگو می‌شوند. زیرا بدونِ وجود قدرتِ خداوند در فرد که او را هدایت کند، دیگر فرد چه چیزی برای نشان‌دادن دارد جز ابراز ضعف و تشویش خاطر و این حقیقت که زندگی‌ش زیر سلطه‌ی دیگران است؟

پس می‌بینید که خداوندِ جهان شما خداوندِ کلِ جامعه‌ی بزرگ‌تر و کل کائنات ـ بیشتر از میلیاردها میلیارد نژاد تنها در یک کهکشان از بینِ تمام کهکشان‌ها و بُعد‌هایِ بسیار و خلقتِ تغییرناپذیرِ ورای آن ـ است! شما با خدایی روبرو هستید که اکنون چنان عظمت و گستردگیی دارد که در برابر جبروتش نظرات و باورهای شما رنگ می‌بازند و متزلزل می‌شوند

این همان خداوندی ست که دانش را در وجود شما قرار داده تا شما را هدایت و متبرک و برای حیاتی بزرگ‌تر آماده کند؛ تا شما را از خواری و مشغله‌های فرومایه‌تان و حس ترحم نسبت به خودتان بیرون کشد؛ تا شأن و شرف و عزت نفس و بزرگ‌منشی و عطوفت و خاکساری را به شما باز گرداند

این رسالت رسول است که این چیزها را تعلیم دهد و عرضه‌شان کند و در برابر مقاومت و انکار کسانی که نمی‌توانند ببینند و نمی‌خواهند بدانند، تاب آورد

می‌بینید که این رسالت بزرگ‌تر است. این چیزی ست که فرد را به اصلش باز می‌گرداند و وعده‌ی حیاتی بزرگتر را می‌دهد. این چیزی ست که شأن و شرف را برای همه‌ی مردمان ـ حتی فقیرترینِ فقیران که در پستی زندگی می‌کنند ـ به ارمغان می‌آورد

برای بنیادکردن آیینِ بزرگتری ست از یکپارچگی و همکاری در برابر دنیایی با ذخائر رو به زوال. آیا شما، شمایی که شاید در وفور نعمت زندگی کرده‌اید، می‌توانید چنین دنیایی را تصور کنید؟ آیا می‌توانید تصور کنید که چه بر سر خانواده‌ی بشری خواهد آورد؟ می‌تواند تمدن بشری را نابود کند

رویارویی بشر با نیروهای مهاجمی که مخفیانه در دنیا فعالیت می‌کنند، می‌تواند به قیمت سقوط و نابودی تمدن بشری تمام شود

مردمان این را نمی‌دانند. به آن فکر هم نمی‌کنند. شاید برای آنان سنگین باشد، آنانی که تمام افکار خود را، بیمناک از ازدست‌دادن امتیازات‌شان، وقف چیزهای ناچیز کرده‌اند. آنان کل را نمی‌بییند که نتیجه را برای همگان تعیین خواهد کرد

اما برای آنانی که می‌توانند ببینند و بشنوند: وحی با آنان سخن می‌گوید، و آنان نخستین کسانی خواهند بود که پاسخ می‌دهند. و وحی از طریق آنان با کسانی که ذهن‌شان بیشتر مشغول بوده و کمتر یارای آن را داشته‌اند که حوادث بزرگی را که در حال آمدن هستند ببینند، سخن می‌گوید. یک نفر نمی‌تواند تمام این کارها را انجام دهد. این امر التزامِ افراد بسیاری را هم‌آهنگِ با رسول طلب می‌کند

و البته با مشکل افراد خودخواه و متجاوزی هم روبرو می‌شویم که خود را در کیهان بسیار مهم می‌پندارند، مدعی‌ داشتن نسخه‌ای از خود هستند و ساز مخالف با رسول را می‌زنند و تلاش می‌کنند وحی جدید را با آموزه‌های دیگر و عقاید خود پیوند دهند

این فسادی ست که هر گاه چیز نابی به جهان آورده می‌شود، بروز می‌کند. به همین دلیل است که وحی‌ پیش از اعلان، ‌ابلاغ می‌شود. به همین دلیل است که به صورت مکتوب است. به همین دلیل است که برای اولین بار در تاریخِ بشر می‌توانید صدای وحی را بشنوید. می‌توانید بشنوید همان صدایی را که با بودا و مسیح‌ و محمد صحبت کرد

می‌توانید بشنوید؟ شمایی که به بسیاری چیزهای بی‌مقدارِ دیگر گوش می‌دهید، آیا می‌توانید این کلمات را بشنوید؟ حتی اگر شک و سوءظن داشته باشید می‌توانید رسول و وحی را بشنوید؟ به روشنی روز است، بدون فریب‌کاری، بدون پیچیدگی، بدون شرح و تفسیر بشری که جریان و فضای وحی را گل‌آلود و غبارآلود می‌کند

رسالتِ رسول این است که طی سال‌هایی که برایش باقی مانده وحی خداوند را تثبیت کند تا بشر بتواند رفته‌رفته آماده‌ی جهانی در حال تغییر شود و نیز آماده‌ی درگیری با خودِ جامعه‌‌ی بزرگتر

این رسالت خداشناسی شما را تغییر خواهد داد. درک شما از خداوند و نحوه‌ی عملکرد خداوند را در دنیا عوض خواهد کرد. اعتقادات بنیادینِ مذهبی شما را در مورد معنایِ رستگاری، به پرسش خواهد گرفت زیرا هر زمان که شما به خداوند در جامعه‌ی بزرگتر‌ می‌اندیشید، این امر همه چیز را تغییر خواهد داد

بهشت برای بیشتر از میلیاردها میلیارد نژادهای دیگر چه چیزی ست؟ دوزخ برای شما چه چیزی است وقتی که می‌دانید خداوند دانش را درون شما گذاشته و شما هرگز نمی‌توانید از آن ـ از موهبت و قدرتِ رستگاری‌ش ـ بگریزید؟

چه نسبتی ست میان پیوند مذهبیِ فرد با درک اینکه در کیهان میلیاردها و میلیاردها مذهب وجود دارند که هر کدام کم و بیش به واقعیت حضور و قدرتِ خداوند متصل هستند؟

چه کسی می‌تواند بگوید که خداوند دوباره کِی سخن خواهد گفت؟ به غیر از کسانی که اسیر تکبر و جهل هستند، چه کسی می‌تواند بگوید که خداوند دیگر سخن نخواهد گفت؟ حتی رسولان خداوند نیز نمی‌توانند چنین سخنی بگویند. حتی خیل ملائکه نیز نمی‌توانند چنین حرفی بزنند. پس کدامین فرد می‌تواند مدعی شود که این اختیار را دارد که برای خدا تعیین تکلیف کند؟ این کار تجسمِ تکبر و حماقت است

رسالت رسول باید با تمام این چیزها روبرو شود. مجبور خواهد بود با تکبر و نقصِ عقل روبرو شود. مجبور خواهد بود با انکارِ کور و بی‌محابا روبرو شود. مجبور خواهد بود با انواع اتهامات روبرو شود

این‌ مسائل متوجه شخصی ست که بزرگترین نمودِ عشق خداوند را که طی 1400 سال دریافت شده است با خود می‌آورد. متوجه شخصی ست که زندگی‌ش ـ اگر چه با دشواری روبرو ست و کامل نیست ـ نمودِ بارز خودِ وحی است

برای اولین بار در تاریخ بشر، کل جهان می‌تواند شاهد فرایند وحی باشد به جای آنکه راجع به آن در قصه‌های کهن و داستان‌های خیالی چیزهایی بشنود

برای اولین بار، خانواده‌ی بشری می‌تواند صدای وحی را بشنود و کلمات وحی را بخواند، نه آن گونه که قرن‌ها بعد توسط افرادی که رسول را نمی‌شناختند به تصویر کشیده شود و نه از طریق سنتِ نقل قول تا که مراعاتِ جماعتِ اُمی را کرده باشند بلکه چیزی درست در همین لحظه

چراکه بشر برای به سازش رسیدن با این امرْ قرن‌ها زمان ندارد. تغییری که در راه است بسیار سریع است. همرس شدن نیروهای بزرگ‌تر بسیار نیرومند و مقهورکننده است

در سراسر جهان مردم نسبت به مسیر دنیا نگران و دلواپس هستند. با وجود اینکه این ترس‌ها را به چیزهایی نسبت می‌دهند یا سعی می‌کنند آن را تعریف کنند، آنان امواج بزرگ تغییر را که به سمت دنیا می‌آیند حس می‌کنند. حس می‌کنند که بشریت از هر زمان دیگر ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر و تابع نیروهایی ورای آگاهی‌اش می‌شود

به همین دلیل است که خداوند وحی را به دنیا فرستاده است. به همین دلیل است که رسول اینجاست

بزرگش دارید. احترامش کنید. او خدا نیست اما هیچ یک از رسولان خدا نبودند. کامل نیست اما هیچ یک از رسولان کامل نبودند. با وحی کشاکش داشته است چرا که تمام رسولان با وحی‌ِ خود کشاکش داشته‌اند

مورد هجمه قرار خواهد گرفت و محکوم خواهد شد چرا که تمام رسولان دقیقا با همین بی‌فکری و تکبر و جهلی که امروزه رسول باید با آنها روبرو شود و حتی در همین لحظه با آنها روبرو ست، مورد هجمه قرار گرفتند و محکوم شدند

رسالتِ او این نیست که پل بسازد و حکومت‌ها را عوض کند و تمام مشکلات و ایرادات و بی‌دادگری‌های دنیا را برطرف سازد

رسالت او این است که بازگشتِ محرمانه را به فرد بدهد و بشریت را آماده‌ی بزرگترین حوادثِ تاریخش کند، حوادثی که هم‌اکنون نزدیک شما هستند و حتی در همین لحظه از افق‌ در حال آمدن هستند

بشریت اگر نتواند در دنیایی رو به زوال زنده بماند هیچ نخواهد داشت. کارهای بزرگ و گنجینه‌ها و هنرِ شما بر باد خواهند رفت

بشر اگر نتواند خرد را تثبیت و از مرزهایش پاسداری کند و مردم‌ش را حداقل به آن میزان متحد کند که بتوانند برای آسایش و حفاظت و پیشرفت یکدیگر پاسخ دهند، در جامعه‌ی بزرگتر ـ جایی که آزادی در آن بسیار نادر است ـ هیچ نخواهد داشت

در نورِ وحی نابخردی و نادانی و کبرِ بشر به تمامی آشکار می‌شود. انگار که نوری عظیم به دنیا افکنده می‌شود و هر آنچه تاریک و مخفی ست، هر آنچه فریبکار و بدطینت است در نور وحی افشا می‌شود، چیزهایی از قبیل: ضعف مقام آدمیان؛ کیفیت رقت‌انگیز زندگی‌شان؛ نیاز عظیم آنان به بازگشت و کرامت و رستگاری؛ فسادِ آدمی؛ فریبکاری آدمی؛ و کسانی که مدعی دین‌داری‌اند و دین‌دار نیستند اما از دین در راه کسب قدرت و سلطه استفاده می‌کنند

تمام این‌ها در نور وحی آشکار می‌شوند، و به همین دلیل است که کسانی که منکر وحی هستند علیه آن سخن خواهند گفت چرا که وحی جایگاه‌شان را تهدید می‌کند؛ ضعف‌شان و خطاهایشان و تمایلات خطرناک‌شان را هویدا می‌سازد

وحی محصولِ عشق بزرگ است، زیرا خداوند از دست بشر خشمگین نیست. چراکه خداوند می‌داند که در نبودِ قدرت و حضور دانش که آگاهیِ مردمان را به نحوی بسنده هدایت کند، مردمان رفتاری احمقانه و خودخواهانه و ویرانگر در پیش خواهند گرفت

خداوند این را می‌داند. اما بشر نمی‌داند. علمِ به آن تنها مساله‌ی باور نیست بلکه مساله‌ی شناختی ژرف‌تر و پژواکی عمیق‌تر درونِ شخص است، صداقتی عمیق‌تر که می‌گوید شما خود قادر نیستید خود را به غایت‌تان برسانید و اینکه وحیی بزرگتر به شدت در جهان مورد نیاز است

آیا مردمان می‌توانند تا این حد صادق باشند؟ آیا مردمان می‌توانند ـ بدون محکوم‌کردن ـ تا این میزان در مورد خود جدی باشند؟ آیا مردمان می‌توانند بفهمند که کجا هستند و ـ چه غنی باشند چه فقیر، چه منتفع باشند چه محروم ـ زندگی‌شان تا چه میزان پوچ شده است؟ آیا می‌توانند با این واقعیت روبرو شوند و متوجه شوند که این پوچیْ دعوت از خداوند است و خداوند دعوت را پاسخ گفته است؟

رسالت رسول آن است که در این سال‌هایی که برایش در زمین باقی مانده است، وحی را تا آنجا که می‌شود به افراد بیشتر و دیگرانی برساند که با تبرکِ او کار سترگش را ادامه خواهند داد؛ پیام جدید را به آینده خواهند برد؛ آن را به مردمان بیشتری ـ به محرومان، به اغنیا، به ملت‌های ثروتمند و ملت‌های فقیر، به بومیانی که در طبیعت زندگی می‌کنند و ساکنین شهرهای بزرگ ـ خواهند رساند

وحی اینجا ست. می‌توان به تنهایی آن را مطالعه کرد. می‌توان همراه با دیگران به نحوی موثر آن را مطالعه نمود. می‌توان آن را شنید. می‌توان آن را خواند. می‌توان به روشنی ترجمه‌اش کرد. باید آن را با دیگران قسمت کرد. این وظیفه‌ی هر کسی ست که آن را دریافت می‌دارد، و اصلا تمنای طبیعی شما خواهد بود

اما در برابر آن مانند تمامی وحی‌های بزرگ مقاومت خواهد شد و کارش دشوار خواهد بود، زیرا دنیا نمی‌داند که به وحیی جدید از جانب خداوند نیاز دارد. جهان مهیای این نیست و بسیاری افراد به دلایل مختلف و متفاوت در برابرش موضع مخالف دارند

اگر بتوانید به روشنی مشاهده کنید، به وقتش خواهید دید که رسول واقعیتِ زندگی شما را در سطحی بسیار وسیع نشان می‌دهد: اینکه شما به دنیا فرستاده شده‌اید تا کار مهمی را انجام دهید. شاید کاری در سطحی عظیم و جهانی نباشد. این مساله اهمیتی ندارد

همه برای هدفی بزرگ‌تر به دنیا فرستاده شده‌اند. و این حقیقت که مردمان به علل سرکوبِ سیاسی یا مذهبی نسبت به آن آگاهی ندارند یا نمی‌توانند پیدایش کنند، یا نسبت به آن نابینا هستند، نمی‌توانند آن را بشنوند و حس کنند و آن را در یکدیگر حمایت کنند، مصیبت خانواده‌ی بشری‌ ست. این است سبب فساد و نارضایتی و تضاد و نفرت و تمام چیزهایی که آفت جان خانواده‌ی بشری شده و مانعِ آن است که مردمان بزرگ‌تری در کیهان شوند

تمام این چیزهایی که آفت جانِ بشر شده‌اند بر سر راهِ آزادیِ او در جامعه‌ی بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند. تمام این چیزها باید توسط شمارِ کافی از مردمان ـ ممکن است همه‌ی مردم نتوانند اما به تعداد کافی ـ درک شود تا جنبشی بزرگ‌تر بتواند در دنیا رخ دهد و باطنی بزرگ‌تر که در واقع هم‌اکنون درون هر شخصی وجود دارد، آشکار شود

آگاهی به وحی به معنای بازگشت به ارتباط با دانش است که آن بخشی از شما ست که هیچ‌گاه خداوند را ترک نگفته است؛ که همچنان در اتصال است؛ که خردمند است و دنیا تباهش نکرده است؛ که از دنیا باکی ندارد؛ خرد و قدرتی که منشأ هر شهامت و راستی ست که شما تا به حال در عمرتان برقرار ساخته‌اید

این هدیه‌ی رسول است. این هدیه‌ی رسولانِ گذشته بود. اما داستان آنان را عوض کرده‌اند. و سخنان‌شان اغلب بد خوانده شده‌اند

چراکه هدف تمام وحی‌های ‌خداوند بازگرداندن قدرت و حضور دانش در فرد است، زیرا این است باطن راستینِ آنان، و این چیزی ست که آنان را به نحوی ناب و اثربخش نزد خداوند می‌برد

جهان متبرک شده است چرا که خداوند دوباره سخن گفته است. جهان متبرک شده است چرا که رسول‌ در دنیا حضور دارد

این تبرک را دریافت کنید. با دیگران قسمتش کنید

وحی بسیار عظیم است. شما نمی‌توانید در یک دم آن را بفهمید. نمی‌توانید در یک جمله آن را بخوانید. باید در حالی‌که در جستجوی خرد و معنا برای زندگی‌تان و جهانی که می‌بینید هستید، نزدِ آن بروید

پس همانطور که می‌بینید این آزمون است. دشواری و فرصت بزرگِ زیستن در زمان وحی است. این آزمون است – آزمونی برای دریافت‌کننده

خداوند کسانی را که قصور می‌ورزند مجازات نمی‌کند، اما آنان در موقعیتی نخواهند بود که وحی، و نیروی عظیم و روشنی و تبرکی را که وحی با خود به زندگیِ آنان و امورشان می‌آورد، دریافت کنند

خداوند شروران را مجازات نمی‌کند، چرا که خداوند می‌داند که بدون دانش، ‌شرارت سر بر خواهد آورد

به همین دلیل است که وحی مردم را به هوش برتری که درون آنان زندگی می‌کند، دعوت می‌کند؛ هوش برتری که اساس هر چیز خوب است که می‌تواند برای آنان و دنیا رخ دهد

این باعث می‌شود که به درکِ شما از حضور و قدرتِ امر قدسی و نحوه کارکرد خداوند ـ خداوندِ کائناتات ـ در دنیا وضوح بسیاری بخشیده شود

این فرصت بزرگ شما ست، بزرگترین لحظه در تاریخ بشر است، نقطه‌ی عطف خانواده‌ی بشری که تعیین خواهد کرد در آینده تمدنی آزاد و منسجم خواهد بود و یا اینکه فاسد خواهد شد و تسلیم تحریکات خارجی می‌شود

نقطه‌ی عطف بزرگ و چالش بزرگ و فرصت بزرگ و دعوت بزرگ و رستگاری بزرگ است

باشد که این درک شما باشد