زیستن در زمان وحی

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که در بیست و هفتم سپتامبر 2011
به مارشال ویان سامرز
در لدویل، کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

برای نخستین بار در تاریخ این دنیا شما قادر هستید جریان وحی را مشاهده کنید. کلِ این جریان به یاری فن‌آوریِ نوین ضبط می‌شود تا در برداشت‌های آینده اشتباهی نشود آن چنان که در گذشته چنین اشتباهاتی رخ داده است

این تنها وحی نیست که اهمیتی شایان دارد. خودِ جریان وحی است – اینکه بتوان صدا را شنید، صدایی که با مسیح‌ و بودا و محمد و بسیاری از آموزگاران بزرگ دیگر سخن گفت، آموزگارانی که در تاریخ این دنیا هم شناخته و هم ناشناخته هستند

این فرصتی‌ ست بی همتا و آموزشی عمیق که می‌تواند بسیاری از خطاهای اندیشه‌ی دینی را روشن سازد و نوری تازه و بسیار روشن‌تر بر تمام وحی‌های سابق خداوند اندازد

چراکه جریان وحی در تاریخ این دنیا و تمام دنیاها یکسان است. افرادی انتخاب و به دنیا فرستاده می‌شوند. زمانی که این افراد به مرحله‌ای خاص از رشد و بلوغ خود می‌رسند، دعوت می‌شوند که از شرایط عادی بیرون آیند و به ملاقاتی بزرگ و دیداری بزرگ با حضور ملکی که بر کار آن دنیای خاص نظارت دارد، خوانده می‌شوند. آن گاه آنان به خدمتی بزرگ‌تر فراخوانده و برای آن آماده می‌شوند؛ آماده می‌شوند که چیزی نو و انقلابی را به آن دنیا بیاورند

این تنها پالایش فهمیدن‌ها یا باورهای گذشته نیست. چیزی ست واقعا نو و انقلابی. صرفا بهبود یا افزودن چیزی یا چشم‌اندازی نو بر آنچه که قبلا مهیا شده و به خوبی تثبیت گردیده است، نیست. این آستانه‌ای جدید است

شما این فرصت را دارید که وحی و جریان وحی و روشن‌سازی وحی و معنای وحی را برای زندگی‌تان و کل دنیا به چشم خود ببینید

چرا که این پیامی برای کل دنیا است، نه فقط برای یک قبیله یا یک مردم یا ملت یا منطقه. اصلاحِ چیزی نیست که قبلا داده شده است. واکنش به چیزی نیست که قبلا داده شده است. بخش الحاقیِ هیچ آموزه یا خداشناسی که در دنیا وجود دارد نیست. چیزی ست نو و انقلابی. نماینده‌ی آستانه‌ای بزرگ و چالشی بزرگ برای خانواده‌ی بشری ست

هر کجا که زندگی می‌کنید، به هر ملتی که تعلق دارید، شرایط شما هر چه باشد، شما در زمان وحی زندگی می‌کنید، زمانی که به اندازه‌ی زمانِ تمام وحی‌های سابق عظمت دارد

توانایی شما در پاسخ به وحی، مشخص‌کننده‌ی آمادگی و آزاداندیشی و صداقت و جدیت شما خواهد بود. چرا که در نور وحی هر آنچه کاذب و فاسد و غلط است افشا خواهد شد

چه کسی می‌تواند پذیرای رسولی جدید از جانب خداوند باشد؟ چه کسی او را انکار خواهد کرد؟ مردمان چگونه پاسخ خواهند داد؟ آیا اصلا پاسخ خواهند داد؟

همه‌ چیز در زمان وحی آشکار می‌شود – ارزش درکِ مذهبی انسان، خلوص ایمان مذهبی او، وضوح و صداقت در رویکردِ او، گشادگی ذهن و روحش. تمام این چیزها در زمان وحی آشکار خواهند شد. و اینک شما در زمان وحی زندگی می‌کنید

مردی آماده شده و به جهان گسیل گشته است. هیچ کس دیگر نمی‌تواند مدعی چنین چیزی شود، چرا که ملکوت می‌داند چه کسی برگزیده شده و چه کسی نشده است. و آنانی که خودْ خود را انتخاب می‌کنند و بر می‌گزینند نمی‌توانند وحی‌ای جدید را به دنیا آورند. آنان قدرت و روشنی و از همه مهم‌تر، خودِ وحی را ندارند

همه چیز در زمان وحی آشکار می‌شود

جریان وحی با داستان‌ها و خیال‌پردازی‌ها و معجزاتی که مردم به چنین حوادثی نسبت می‌دهند تفاوت بسیار دارد؛ حوادثی سرنوشت‌ساز در تاریخ بشر که بسیار بزرگ جلوه داده و از حد عادی فراتر برده‌ شده‌اند، تا به آموزه‌هایی که از بطن این حوادث بزرگ سر بر آوردند اهمیت و عظمت بیشتری بخشیده شود

اما این حوادث بزرگ همگی آغازی ساده دارند. باشکوه و شورانگیز نیستند. آکنده از معجزات و حوادث خارق‌العاده‌ای که همگان را حیران کنند، نیستند. این است تفاوتِ میان حقیقت و برساخته‌های انسان

اما وحی خارق‌العاده است. نادر است. زیرا خداوند شاید هر هزار سال یک بار، و در هنگامه‌ی آستانه‌ی بزرگ و چالش و دشواریِ عظیم برای خانواده‌ی بشری، یک پیام جدید را به دنیا بفرستد؛ در زمان نیاز و فرصت بزرگ، آن‌گاه که باید وحی جدیدی داده شود، و نه فقط شرحی بیشتر بر چیزی که پیش از این تدارک دیده شده است

پس این چیزی ست که باید به ورای عقاید و باورهای شنونده، به بخش عمیق‌تر و هوش ژرف‌ترِ درونِ آنان دست پیدا کند؛ آن بخشی که هنوز به خداوند اتصال دارد، بخشی از آنان که ما دانشش می‌خوانیم

دانش را نمی‌توان فریب داد. در این سطحْ خطایِ در دریافت وجود ندارد. اما افسوس که افراد بسیار اندکی هستند که به حد کافی به این حالت ذهنی و این اتصال عمیق‌تر دست پیدا کرده باشند، تا قادر باشند به روشنی ببینند و دانش را دنبال کنند؛ دانشی که اراده و هدف خداوند را در دنیا نمایندگی می‌کند

وحی‌ای که در برابر شما ست بزرگ‌ترین و عظیم‌ترین وحی‌ای ست که تا کنون به بشر داده شده است، چرا که با دنیای باسواد سخن می‌گوید، با دنیای ارتباطات جهانی و خبرگی بیشتر، با دنیایی با نیاز و سردرگمی و بیچارگی عمیق و روزافزون

این نخستین وحی بزرگی ست که به جامعه‌ای جهانی و جمعیتی باسواد داده می‌شود. و به این دلیل است که باید حالا با روشنی بیشتر، تاکید اکیدتر، به طور پیشرفته‌تر و از مسائلی پیچیده‌تر سخن بگوید

چرا که شما نمی‌توانید کودکی باشید و روبرو شوید با چیزی که حالا در دنیا و خارج از آن با آن روبرو خواهاید شد. نمی‌توانید مریدی کور باشید و خود را برای امواج عظیم تغییر که به سمت دنیا می‌آیند یا رویارویی با زندگی هوشمندِ درون کیهان – بزرگترین و اثرگذارترین حوادث تاریخ – آماده کنید

نمی‌توانید خدا را پرستش کنید و فکر کنید که سرنوشت خود را در اینجا به انجام می‌رسانید، چرا که تک‌تکِ شما برای هدفی بزرگ‌تر به دنیا فرستاده شده‌اید که با تکامل دنیا و واقعیتِ نیاز بشری پیرامون شما مرتبط است

تنها دانش درون شما می‌داند که معنایِ خاص این چه چیزی ست و برای آماده‌ساختن شما برای آن، چه کاری باید کرد و از طریق شما و کسانی که شما طبعا در نور هدفی بزرگ‌تر با آنان پیوند برقرار خواهید کرد، چه چیزی باید به دست آورد

وحی در اینجا نیست تا ایزدستان خدایان یا داستان‌های خیالی بیافریند که باورش برای همگان سخت است. نیامده است تا شما را به خادمان خداوند تبدیل کند، بلکه آمده است تا شما را تشویق کند که نماینده‌ی اراده و هدف قدسی باشید – کاری که تنها دانش می‌تواند شما را قادر به انجام آن کند

این وحیْ وحی‌ای بزرگ است برای آینده‌ای که با گذشته متفاوت خواهد بود – برای دنیایی در حال سقوط؛ دنیایی با منابع رو به زوال؛ دنیایی با تخریب محیط؛ دنیایی که در آن مراقبت‌کردن از انسان‌ها و فراهم‌آوردن آب و غذا و دارو و انرژی دشوار خواهد بود؛ دنیایی با خطر و نزاعی بیشتر؛ و افزون بر این، دنیایی که با دخالت نژاد و گونه‌هایی در کیهان مواجه است که به اینجا آمده‌اند تا از ضعف و آرزوهای بشری بهره‌برداری کنند

بنابراین پیام بسیار قدرتمند است، اما بسیار روشن‌کننده هم باید باشد. و رسول باید این را اعلام کند و بتواند معنای آن را بیاموزد. این چیزی ست که تدارکش سال‌ها طول کشیده است. حتی دریافت پیام جدید از سوی خداوند برای رسول دهه‌ها طول کشیده است؛ پیام اینقدر گسترده و فراگیر است

رسول باید در جهان مردی بدون جایگاه و مقام باشد اما باید به خوبی تحصیل کرده و بسیار باعطوفت باشد. باید ساده و فروتن باشد. به روشنی اما با عباراتی سخن بگوید که برای همگان قابل فهم باشند. باید از طریق زندگی خود ارزش پیامش و اهمیت زندگی و آموختن وحی‌ای جدید را نشان دهد

او بی‌نقص نیست اما هیچکدام از رسولان بی‌نقص نبوده‌اند. او برای توده‌ی مردم معجزه نخواهد کرد چرا که هیچکدام از رسولان به واقع دست به چنین کاری نزده‌اند. او اینجا ست تا دری را بگشاید از تجربه‌ای عمیق‌تر از حضور و قدرت قدسی در زندگی مردمان در همه جا – فقیر و غنی، شمال و جنوب، شرق و غرب، در تمام ملت‌ها و تمام مذاهب. او اینجا نیست تا ادیان جهان را جایگزین کند بلکه برای بخشیدن وضوح و مناسبت بیشتر بدان‌ها آمده است

زیرا بشریت باید خود را مهیای امواج عظیم تغییری کند که به سوی دنیا می‌آیند اگر که قرار است تمدن بشری زنده بماند و پایدار باشد و بنیانی باشد برای بزرگترین توفیقات بشر در آینده

بشریت باید برای زندگی در کیهان هم – تا آن حد که قادر به فهمیدن باشد – آماده و آموخته شود تا بتواند تصمیم بگیرد که در برابر وجود دخالت در دنیایِ خود، چگونه پاسخ خواهد داد

هیچکدام از ادیان دنیا نمی‌توانند شما را برای این چیزها آماده کنند، زیرا که زاییده‌ی دوران‌های پیشین هستند، و علیرغم اینکه به شدت برای بشر مهم هستند، برای نجات تمدن بشری و آوردن یگانگی میان ادیان دنیا و پایان‌دادن به جنگ و درگیری، خداوند باید وحی‌ای جدید را ابلاغ کند تا انسان بتواند خود را آماده‌ی چالش‌های بزرگِ آینده سازد

شما نمی‌توانید پای در گذشته داشته باشید و وحیِ آینده را بفهمید. نمی‌توانید بر دیدگاه‌های مذهبی خود پافشاری کنید و همزمان درک کنید که چگونه خداوند دوباره سخن گفته و چرا سخن گفته است و این چه معنایی برای شما و دیگران خواهد داشت. قلبتان نباید بسته باشد وگرنه نخواهید شنید و نخواهید دید

باید آنقدر بشریت را دوست داشته باشید تا بتوانید چنین وحی‌ای را ارج نهید و طبق آموزه‌های آن زندگی کنید و نیرویی را که این وحی فراهم می‌آورد و فیض و محبتی را که بر آن تاکید می‌کند، دریافت دارید

رسول سفر بسیار خطرناکی پیش روی خود دارد، چرا که در برابر وحی جدید مقاومت بسیار خواهد شد، همان گونه که همیشه در برابر وحی‌های خداوند در دنیا – در هر مکان و هر زمان که ابلاغ شده‌اند – مقاومت شده است

او در تمام شهرها سخن نخواهد گفت. در هر رویدادی حاضر نخواهد بود. تنها اینجا و آنجا سخن خواهد گفت، اما پیام او برای جهان پخش خواهد شد و وحی با شرح و دستورات و توضیحات خود به دنیا عرضه خواهد گشت. این وحی چیزی نخواهد بود که شرح و تفسیرش به عهده‌ی دانشمندان و افراد آینده گذاشته شود، چراکه در گذشته معلوم شده است که این کار خطرناک و نامبارک است

به این دلیل است که وحی اینقدر صریح و تکرارشونده است. به این دلیل است که اینقدر توضیح‌دهنده است تا احتمال خطا و سوءبرداشت و سوءتفاهم بشر را به حداقل برساند

این وحی قدرت دانش را که پیش از این تنها امتیازی منحصر به قشر بالای جامعه و برگزیدگان بود به افراد باز می‌گرداند. با ضمیر عمیق‌تر بشر سخن می‌گوید، با ضمیری که پیش از آنکه حتی شما به اینجا بیایید استقرار پیدا کرده بود تا در تمام مسائل مهم راهنما و مشاور شما باشد

رسول را نباید پرستید. او خدا نیست. هیچکدام از رسولان پیشین خدا نبودند. رسولانی بودند – نیمی انسان، نیمی قدسی – که هر دو واقعیت را نمایندگی می‌کردند، واقعیت این دنیا و واقعیت سرای کهنی ‌که همه‌ی شما از آنجا می‌آیید و سرانجام بدانجا باز می‌گردید

حضور او آنچه را که باید روشن شود، روشن می‌کند. صدای او با ذهن و قلب کسانی که می‌توانند بشنوند سخن خواهد گفت. از نیازهای دنیا و نیازهای قلب و روح سخن خواهد گفت. او نه تنها پاسخ‌ها را بلکه خودِ پاسخ را می‌آورد. زیرا خداوند در وجود هر شخص هوش و ذهنی برتر را قرار داده است، اما در این دنیا به اثتثنای تعدادی انگشت‌شمار، آگاهی چندانی نسبت به این حقیقت وجود ندارد

فن‌آوری و نبوغ بشر بتنهایی نخواهد شما را به حد کفایت مهیای آینده و مهیای خودِ جامعه‌ی بزرگ‌تر ‌کرد. این باید چیزی بسیار عمیق‌تر و ضروری‌تر نسبت به سرشت و هستی شما باشد. رسول از این چیزها سخن خواهد گفت

همانطور که می‌بینید، این بخشی از وحی است. خداوند برای امروز پاسخی و برای فردا پاسخی دیگر نمی‌دهد، بلکه یک پاسخ را برای تمام روزها و موقعیت‌ها می‌دهد

خداوند مجبور نیست زندگی شما را هدایت کند، زیرا خداوندگار تمام کائناتات به این صورت درگیرِ زندگیِ شما نیست. خداوند باهوش‌تر است. خداوند دانش را درون شما قرار داده است، هوشی راهنما و بی‌نقص که باید از دیگر صداها و محرکه‌ها، تمناها و ترس‌های ذهن‌تان تمیز داده شود

وحی قدم‌های دانش را فراهم آورده است، طریقتِ دست‌یابی به آن چیزی که بزرگ‌ترین موهبتی ست که خداوند به بشریت یا هر گونه نژادِ بالنده یا پیشرفته در کیهان می‌توانست بدهد

اکنون درک شما از امر قدسی باید به چشم‌انداز بزرگ‌تری از حیات برده شود. درک شما نباید در بند گذشته بماند، بلکه باید انعطاف‌پذیر بوده و بتواند ضمن اینکه تغییرات بزرگ و بزرگ‌تری درون شما و در پیرامون شما رخ می‌دهند، خود را با آینده وفق دهد. اینک خداوندگار شما باید خداوندگار کائناتات باشد، خداوندگارِ بیش از میلیاردها میلیارد نژاد

این جزیی از وحیی ست که برای بشریت فرستاده شده است، این چنین متفاوت و گسترده‌تر از هر وحی دیگری که تا کنون ابلاغ شده است. با این وحی، شما تمام وحی‌ها را ارج خواهید نهاد و از تمام آنها کسب حکمت خواهید کرد

اگر یک مسیحی مومن باشید، مسیحیتِ شما اکنون فراگیر و فراگیرتر خواهد شد. اگر یک مسلمان مومن باشید، دین شما اکنون فراگیر و فراگیرتر خواهد شد. اگر به آیین بودا یا یهود یا هر طریقت دینی دیگر باشید، دین شما به وسیله وحی جدید بسط پیدا خواهد کرد. رسول از این چیزها سخن خواهد گفت. وحی از این چیزها سخن خواهد گفت

و شما برای اولین بار، صدای وحی را خواهید شنید. به دلایلی روشن در گذشته ضبط آن هرگز ممکن نبوده است، اما اکنون شما می‌توانید صدای وحی را بشنوید. چیزی ست حیرت‌آور، اما چالشی هم خواهد بود برای شما، چرا که اگر نتوانید آن را بشنوید، اگر نتوانید آن را بشناسید، آن گاه است که باید با موانع خود روبرو شوید. شاید از آن ایراد بگیرید، از آن دوری کنید و منکرش شوید، اما این تنها ضعف و محدودیت‌های شما را نشان می‌دهد

خداوند برای شما چه کار دیگری باید انجام دهد؟ اگر نتوانید وحی را دریافت کنید خداوند چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد؟ خداوند به کل دنیا و فردِ شما پاسخی داده است – به ایمان شما و سنت شما و دین شما و فرهنگ شما و ملت شما. آیا خواهان پیشخدمتی هستید؟ معافیت می‌خواهید؟ می‌خواهید که از مشکلات زندگی خلاص شوید؟ می‌خواهید که لوس‌تان کنند؟ برای هر موقعیتی خواهان معجزه هستید؟ می‌خواهید که با نوعی برنامه‌ی رفاهی وارد بهشت شوید، انگار که در دنیا عاجز و درمانده هستید؟

خداوند از طریق دانش به شما قدرت می‌دهد و از طریق وحی جدیدْ دانش را فرا می‌خواند

این خداوند نیست که جهان را نجات خواهد داد؛ بلکه افرادی این کار را خواهند کرد که برای نجات دنیا به اینجا فرستاده شدند. و آنان نقش کوچک اما موثر خود را ایفا خواهند کرد. و این نقش از آن چیزی که خود می‌پندارند بزرگ‌تر خواهد بود. با اهداف و بلندپروازی‌های شخصی آنان فرق خواهد داشت. آنان را رها و احیا خواهد کرد، به آنان نیرو و قدرت ملکوت را – که در ضمنِ دانش درون آنان، در اعماقِ زیر سطحِ ذهن جای گرفته است – باز خواهد گردانید

شما این فرصت را دارید که جریان وحی را بفهمید. اگر این را بفهمید خواهید دید که واقعا چه معجزه‌ای ست. رسول را به خدا تبدیل نخواهید کرد اما احترام و حرمتی را که شایسته‌ی او ست نثارش خواهید کرد. و در رویکرد خود صادق خواهید بود – که وحی را نادیده نگیرید یا از آن منزجر نباشید، بلکه آن را بشنوید، تجربه‌اش کنید و در زندگی‌تان به کارش بندید تا بتوانید هدف و معنای بزرگ‌تری که برای شما دارد را درک کنید

مردم می‌خواهند که خدا کارهای زیادی برای‌شان انجام دهد – از گرفتاری نجات‌شان دهد، فرصت‌هایی را در اختیارشان قرار دهد، بیماران را شفا دهد، حکومت‌های فاسد و ستمگر را بر اندازد، ثروتمندشان کند، خوشبخت‌شان کند، کاری کند که خشنود یا در آرامش باشند

اما چیزی که مردم می‌خواهند و آن چیزی که اراده‌ی خداوند است یکسان نیست، نه در ابتدای کار، چرا که نیازهای واقعیِ قلب‌ شما با اراده‌ی خالق در حال طنین‌داشتن است، اما ممکن است نیازهای واقعی قلب و روح شما هنوز در ضمیرِ آگاهتان جای نگرفته باشند. صداقتی عمیق‌تر شما را به آنجا خواهد رساند

خداوند قدرت دانش را فراهم کرده است و همراه با آن، یک طریق و یک التزام به حیات که فرد را نجات خواهد داد. این در مورد همگان صادق است، حتی شریرترینِ افراد، حتی فقیرترینِ فقیران

در اینجا قهرمان و اربابی در کار نیست. در اینجا تنها کسانی هستند که با دانش قوی‌تر‌ هستند و می‌توانند فیض و قدرت آن را در جهان نشان دهند

این چقدر متفاوت است با آن چیزی که به مردم یاد داده‌اند که بیاندیشند و باور کنند. اما اندیشه‌ها و باورها در سطح ذهن هستند. در زیر سطح، درگاه بزرگ به سرشت حقیقیِ شما و قدرت دانش قرار دارد

شما هنوز متوجه نیستید که این امر چقدر در زندگی شما اهمیت دارد و حیاتی ست. به همین دلیل است که وحی باید روشن کند که دین واقعا چه چیزی ست و چه معنایی دارد، که معنویت واقعا چه چیزی ست و چه معنایی دارد و اینکه چگونه تمام اعمال معنوی ذاتا قدم‌هایی به سوی دانش هستند

اما یافتن این راه در ادیانِ دنیا دشوار است؛ ادیان تا این حد رنگ و لعابِ آداب و سنن و شرح و تفسیر و تعبیر غلط را به خود گرفته‌اند. برای عده‌ای، به باورهای خشک تبدیل شده‌اند؛ برای عده‌ای هم تنها حکمِ دلگرمی را دارند. قدرت حقیقی آنها را تنها با معلمی بزرگ و راهنمایی خردمند می‌توان در درون‌شان یافت

اکنون بشر وقتی برای این کار ندارد، چرا که دیر شده است. این تنها برای افرادی خاص نیست تا در زندگی‌شان دست به سفرهایی بزرگ‌تر بزنند. برای کل خانواده‌ی بشری ست تا به عملی‌ترین و ضروری‌ترین راه‌های ممکن برای تغییر بزرگی که به سمت دنیا می‌آید آماده شوند؛ تغییری که همین حالا هم می‌رود که به کرانه‌ها ضربه زند و شهرها را در بر گیرد، ملت‌ها را به جان هم اندازد، آسمان‌های‌تان را تیره کند، رودهای‌تان را آلوده کند و منابعی را که هر روز به آنها تکیه دارید به خطر اندازد

وحی اینجا نیست که شما را به وحشت اندازد، بلکه اینجا ست تا قدرتمندتان کند؛ به شما نیرو و شهامت و عزم راسخ دهد؛ محبت و رواداری دهد؛ قدرت دانش را دهد که منشا قدرت و امانت شما ست

دنیا تغییر کرده است، اما مردمان همراه با آن تغییر نکرده‌اند. امواج عظیم در حال آمدن هستند، اما مردم نمی‌دانند. دخالت در جهان در حال وقوع است، اما مردم بدان آگاهی ندارند یا شاید هم فکر می‌کنند که چیزِ فوق العاده‌ای ست

برای آماده‌سازی و بیدارکردن و نیرومند و متحدکردن انسان تا بتواند آینده‌ای بهتر داشته باشد و از خطری که آزادی و سرنوشتش را تهدید می‌کند جان به در برد، نیاز به یک وحی از سوی آفریدگار‌ تمام هستی خواهد بود

چیزهای زیادی هست که باید یاد گرفت. چیزهای زیادی هست که باید کنارشان گذاشت، چیزهای زیادی که باید مورد پرسش قرار گیرند، چیزهای زیادی که باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. یک وحی از سوی خداوند تمام این‌ها را با خود به همراه می‌آورد. چالشی بزرگ است برای دریافت‌کننده و مردمی که آنقدر سعادتمند هستند که آن را دریافت می‌کنند

و هنگامی که رسول در دنیا حضور دارد، شما این فرصت بزرگ را دارید که صدایش را بشنوید، به سخنان و معنای حضور او در دنیا در چنین زمانی توجه کنید

برای عده‌ی بسیاری شوکِ بزرگی خواهد بود. بسیاری در برابرش مقاومت خواهند کرد. بسیاری هم آن را دریافت خواهند کرد

اما برای بیدارکردن انسان از خواب و روبروکردنِ او با واقعیات وضعیتی که در آن قرار دارد و شرایطی که باید برای آن آماده شود، نیاز به شوک بزرگی خواهد بود. نیاز به شوک وحی خواهد بود. نیاز به شوکِ آینده خواهد بود. نیاز به واقعیت لحظه‌ی حاضر خواهد بود و پی‌بردن به اینکه شخص آن زندگی را ندارد که برای آن به اینجا فرستاده شده بود و شناخت اینکه عقایدِ شما به تنهایی نمی‌توانند شما را برای چیزهای بزرگتر آماده کنند، اینکه شما باید قدرت دانش را داشته باشید که قدرت ملکوت است که به شما عطا شده است

این است معنای وحی. تنها مکاشفه‌ی نظرات نیست. مکاشفه‌ی تجربه است. مکاشفه‌ی سرشت و منشأ و سرنوشت راستینِ فرد است

امید که چشم شما برای این امر باز باشد. امید که قلبتان پذیرا باشد. امید که عقاید شما آنقدر انعطاف‌پذیر باشند که بتوانند مورد تجدیدنظر قرار گیرند. و امید که متوجه شوید که شما برای خدمت به هدفی بزرگ‌تر که خودتان نمی‌توانید ابداع یا هدایتش کنید اینجا هستید. امید که وحی از آنِ شما باشد و از طریق شما به دیگران داده شود. امید که رسول در زمان باقی‌مانده‌اش در روی زمین شناخته شود و مورد تکریم قرار گیرد. و امید که این زمان، زمان سعادت و روشن سازی و دلگرمی‌ای بزرگ برای شما باشد، شمایی که در پی یافتن هدف و مسیر بزرگ‌ترِ زندگی‌ خود هستید