:پیشگفتار

خواننده توجه کند
این ترجمه برای انجمن پیام جدید توسط دانش آموز پیام جدید که داوطلبانه متن اصلی انگلیسی را ترجمه کرده است، انجام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا تهیه کرده ایم تا مردم امکان تجربه ی بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان داشته باشند

این کتاب حاوی کلمات آغازین یک پیام جدید از سوی خداوند است. در صفحه‌های بعدی، خداوند بار دیگر با بشر سخن می‌ گوید و برای تغییر عظیمی که به سوی جهان در حال آمدن است، هشدار و موهبت و آمادگی را فراهم می‌ آورد

خداوند دوباره در زمانی با نیاز و دشواری شدید جهانی، سخن گفته است. این پاسخی الهی است به بحران های جنگ، تغییرات زیست محیطی بی امان، نزاع مذهبی، و رنج و محرومیتی که اکنون در سرتاسر جهان بالا می‌گیرد

پیام جدید خداوند ارتباطی زنده از سوی خدا با دل های همه‌ ی مردان، زنان و کودکان بر روی کوره‌ی زمین است. کلام و صدا دوباره در جهان هستند. ما در زمان وحی زندگی می‌کنیم

پیام جدید خداوند توسط مقامات و سازمان‌ هایی که امروز وجود دارند به دنیا نرسیده است. به سوی رهبران دینی یا کسانی که شهرت و شناخت به دست می‌آورند نیامده است

در عوض، پیام حدید خداوند مانند همیشه، بی سر و صدا آمده است، در حالی که انتظارش نمی‌رود و بدون اینکه از قبل علام شده باشد؛ به مردی فروتن داده شده که برگزیده و فقط برای همین هدف به دنیا فرستاده شده است؛ تا در این نقطه عطف عظیم رسولی باشد برای بشر

با اینکه چنین به نظر می‌ رسد که این یک کتاب است که در دست دارید، خداوند دوباره سخن گفته است چیزی بسیار بزرگتر است. آغاز ارتباطی زنده از سوی خداوند با شما است. در صفحه‌ های این کتاب، حضور خدا شما و همه‌ ی انسان ها را می‌ خواند، تا از رویا و کابوس زندگی در حالت فراق و جدا از منشا خود بیدار شوید؛ از دالان‌ های کهن ذهن‌ تان حضور و قدرت معنوی ای را که درون‌ شما منتظر کشف شدن است، می‌ خواند

این حضور معنوی ای که درون شما هست، حقیقت و اصالت پیام جدید خداوند را تصدیق خواهد کرد. در اینجا ممکن است ذهن، شک داشته باشد و با هدیه و چالش پیام جدید کشمکش کند، اما قلب شما خواهد دانست. در این سطح عمیقتر، شما نیاز به معتقد شدن نخواهید داشت – حقیقت برای تان آشکار خواهد بود

آیا خداوند دوباره سخن گفته است؟ آیا این همان پیامی است که در جست و جویش بوده‌ اید؟کلمات وحی را در این کتاب بخوانید و آنگاه در سطحی عمیقتر، حقیقت و صداقت و پاکی آن را تشخیص خواهید داد، حتی اگر از آن چیزی که در حال حاضر باور دارید متفاوت باشد. این

دانستن و تصدیق درونی قادر است که عمق و قدرت اتصال‌ شما به خداوند را به شما یادآور شود

چیزی که در دست شماست، یک کتاب وحی است. کلمات این متن ارتباط مستقیم از جانب خداوند است، ارتباطی که از طریق حضور ملکی ای که بر کار این دنیا نظارت دارد به زبان بشر ترجمه شده، و سپس از تریق رسول آنان مارشال ویان سامرز بیان شده است

پیام جدید خداوند بزرگترین وحی‌ ای است که تاکنون به بشریت داده شده، و اکنون به دنیایی باسواد با ارتباطات و آگاهی رو به افزایش جهانی داده شده است. فقط برای یک قبیله، یک ملت یا یک دین داده نشده است، بلکه داده شده تا به تمام جهان برسد، جهانی بسیار متفاوت با جهان باستانی رسولان پیشین. هرگز پیش از این وحی‌ ای الهی با چنین عمق و مقیاسی وجود نداشته،

وحی‌ ای که از سوی خدا به تمام انسان های جهان در زمان حیات رسول ارائه شده است

در مرکز پیام جدید خداوند، صدای اصلی وحی که تک تک کلمات تمام کتاب‌ های پبام جدید را بیان کرده است، قرار دارد. پیش از این هرگز صدای وحی، صدایی که با رسولان و انبیای گذشته سخن گفت، به شکل ناب اصلی آن ضبط نشده و در دسترس مردمان قرار نگرفته است تا خودشان آن را بشنوند و تجربه‌ اش کنند. بدین ترتیب، کلام و صدا در جهان هستند

در این جریان شگفت‌ انگیز وحی، حضور خداوند فراتر از کلمات با شورای ملکی ای که بر کار این دنیا نظارت دارد، ارتباط برقرار می‌ کند. شورا سپس این ارتباط را به زبان بشر ترجمه کرده و همه با یک صدا از طریق رسول‌ شان سخن می‌ گویند. صدای رسول وسیله‌ ی انتقال این صدای بزرگتر – صدای وحی – می‌شود

کلمات این صدا به کمک دستگاه ضبط صوت، ضبط و سپس آوا‌‌نویسی و اکنون در متون و نوار های صوتی پیام جدید فراهم شده است. بدین ترتب نابی پیام اصلی خداوند حفظ و به تمام انسان های جهان داده می‌ شود

رسول راه دراز و دشواری طی کرده تا پیام جدید خداوند را به دنیا برساند. روند وحی در سال ۱۹۸۲ میلادی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد

در حال حاضر، رسول مشغول گردآوری وحی لفظی ای که طی بیش از سه دهه دریافت شد در متنی کامل و نهایی است

پیام جدید نهایتا شامل حداقل شش جلد خواهد بود. هر جلدی حاوی حداقل دو کتاب خواهد بود، و هر کتابی به صورت فصل و آیه ترکیب می شود. بنابرین، پیام جدید خداوند بدین قرار ترکیب شده است: جلد>کتاب>فصل>آیه

خداوند دوباره سخن گفته است، کتاب اول جلد اول پیام جدید خداوند است. بنابرین، این متن حاوی کلمات آغازین پیام جدید خداوند است و در مجموعه‌ ی در حال رشد کتاب‌ های وحی جدید، به عنوان اولین کتاب آمده است

خداوند دوباره سخن گفته است حاوی ۱۴ وحی جداگانه است که توسط رسول در این کتاب گردآوری شده اند. با توجه به این امر، خواننده باید بداند که این کتاب مجموعه‌ ی فصولی که به ترتیب تاریخی نازل شده‌ اند نیست، بلکه گردآوری وحی‌ های لفظی جداگانه ای است که در زمان و مکان‌ های متفاوت نازل شدند

برای اینکه این ارطبات لفظی به شکل مکتوب درآید، تغییرات اندک متنی و دستوری توسط رسول آنجام شد. این عمل از سوی حضور ملکی از او خواسته شد تا در درک خواننده از متن کمک کند و پیام را مطابق معیارهای دستوری زبان انگلیسی کتبی ارائه نماید

در برخی موارد، رسول کلمه‌ ای را که در اصل بیان نشده بود، به متن اضافه کرده است. در مواردی که چنین کلمه ای در متن حاضر باشد، در میان دو [کروشه] قرار می گیرد. این نکته را در نظر داشته باشیم که کلماتِ در میان دو کروشه، مستقیما توسط رسول برای روشن ساختن مفهوم متن اضافه شده است؛ فقظ و فقظ توسط او برای تضمین اینکه ابهاماتی که در ارتباط لفظی وجود دارد باعث سردرگمی یا تفسیر غلط نشود، اضافه شده است

در برخی موارد هم رسول کلمه‌ ای را حذف کرده تا متن خواناتر شود. این کار معمولا در مورد حروف ربط خاصی انجام شد (مانند کلمات و، اما) که سبب می‌ شد متن نامناسب یا از نظر دستوری غلط باشد

این تغییرات اندک را فقط و فقط رسول انجام داده و تنها برای اینکه ارطبات اصلی لفظی با بیشترین وضوح ممکن انتقال شود. معنا یا قصد اصلی به هیچ طریقی تغییر نکرده‌ است

متون این کتاب توسط رسول به صورت آیه آیه ترکیب شده است. هر آیه‌ ای تقریبا شروع یا پایان یک موضوع یا نکته‌ ی خاص را که از سوی منشا انتقال شده، نشان می دهد

این ساختار متن به صوزت آیه آیه، به خواننده این اجازه را می‌ دهد تا به غنای متن و به پیام‌ های ظریف دست پیدا کند، پیام‌ هایی که در غیر این صورت ممکن است در بند های درازتر متن که بیان کننده‌ ی چند موضوع هستند، دریافت نشود. بدین ترتیب، هر موضوع و ایده‌ ای که از سوی منشا انتقال می‌ شود جای خود را دارد، امری که اجازه می‌ دهد هر موضوع و ایده ای مستقیما از صفحه‌ ی کتاب با خواننده سخن بگویند. رسول تعیین کرده که ساختار متن به صورت آیه آیه موثرترین و صحیحترین روش ارائه ی وحی‌ های اصلی لفظی پیام جدید است

ارائه ی این متن مطابق با اراده و قصد اصلی رسول است. در اینجا ما این مزیت را داریم که شاهد روند گردآوری ای باشیم که توسط رسول در زمان خود او و به دست خودش انجام می‌ شود. این امر متفاوت است با این حقیقت که سنن بزرگ پیشین توسط رسولان خود به صورت کتبی ترکیب نشدند، و این امر وحی‌ های اصلی را در برابر تغییر و فساد در طول زمان آسیب‌ پذیر باقی گذاشت

در اینجا رسول نابی متون پیام جدید خداوند را مُهر کرده و آن را به شما، به جهان و به تمامی مردم آینده تقدیم می‌ کند. جلد این کتاب چه امروز، چه ۵۰۰ سال دیگر باز شود، ارطبات اصلی خداوند از درون این صفحه‌ ها با همان صمیمیت و پاکیزگی و قدرت روز اول سخن خواهد گفت

خداوند دوبارده سخن گفته است، آغاز یک ارتباط زنده از سوی خدا با بشر است. فصل های این کتاب مانند تنفس‌ هایی است در این ارتباط. در اینجا، خداوند بشر را فرا می‌ خواند؛ در سرتاسر جهان، تمام ملل و فرهنگ‌ ها و اجتماع های ایمانی را فرا می‌ خواند؛ در کاخ‌ های دولت‌ ها و مذاهب می‌ خواند؛ در تاریکترین مکان هایی که رنج درونی و محرومیت جسمی عمیقتر از هر جای دیگر است، می خواند؛ قدرت معنوی بشر را می‌ خواند تا پدید آید و بشر را می خواند تا بمنظور مهیا شدن برای چالش‌ های بزرگ پیش رو، به حد کفایت متحد شده و همکاری کند

فوق العاده است که شما پیام جدید را پیدا کرده‌ اید، و البته شاید هم آن شما را پیدا کرده است. این امری تصادفی نیست. خداوند اکنون تمام جهان را دعوت می کند و این دعوت، شما را پیدا کرده است

در اینجا فصل بعدیِ رازِ زندگی و حضورِ شما در چنین زمانی در این دنیا، باز می‌ شود. در، در برابر شما باز می‌ شود. فقط لازم است که وارد شوید تا شروع کنید

وقتی که عمیقتر وارد وحی می‌ شوید، اثر آن بر زندگی شما بیشتر می‌ شود، تجربه‌ ی بیشتری را از وضوح و اطمینان درونی و جهت واقعی به زندگی‌ شما وارد می‌ کند. با مرور زمان پرسش‌ های شما پاسخ داده می‌ شود در حالی که رهایی بیشتری از حالت عدم اعتماد به نفس و تضاد درونی و محدودیت گذشته به دست می‌ آورید. این قدرت ملکوت است که مستقیما با شما سخن می‌ گوید، زندگی بزرگتری را که همیشه مقدر بود داشته باشید برای شما آشکار می‌ سازد

کتابخانه‌ ی دانش جدید