خداوند بشریت را در جهتی جدید حرکت می‌دهد

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

2011
به مارشال ویان سامرز
در بولدر، کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

خداوند بشریت را در جهتی جدید حرکت می‌دهد، جهتی که تا کنون بشر در آن حرکت نکرده است. زیرا دنیا تغییر کرده است و بشریت با جامعه‌ای بزرگ‌تر از حیاتِ در کیهان روبرو ست – تغییری عظیم و آستانه‌ای بزرگ در تکامل طولانی بشریت، زمانِ عدم ثبات و شورشی عظیم، زمانی خطرناک برای خانواده‌ی بشری، زمانی که در مسیر حرکتش حوادث به سرعت رخ می‌دهند

خداوند بشریت را در جهتی جدید حرکت می‌دهد؛ به سمت جامعه‌ای جهانی که قادر است دنیا را حفظ کند و با واقعیت‌های حیاتِ در کیهان روبرو شود. واقعیت‌هایی که به شما هجوم  خواهند آورد، و حتی در همین لحظه هم هجوم می‌آورند. تغییری عظیم است که بسیاری از مردم حسش می‌کنند اما آن را درک نمی‌کنند

حرکت دنیا شتاب می‌گیرد؛ حرکتی که در آن جانِ مردمان توسط تغییر زیست‌محیطی که در حال وقوع است و نیز ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی، مقهور و در بر گرفته خواهد شد. تمام این‌ها در حال وقوع است و نمی‌توان متوقفش کرد، تنها می‌توان از شدت آن کاست. این امر به سازگاریی بزرگ محتاج است

در این آستانه‌ی بزرگ تاریخ بشر است که وحی ای جدید به دنیا فرستاده شده است، و رسولی به اینجا گسیل شده تا دریافتش دارد و آماده و ابلاغش کند. برای او سفری ست طولانی، طولانی و دشوار

پیامی که اینک برای بشر فرستاده شده است بزرگ است و فراگیرتر و کامل‌تر از هر پیام دیگری که تا کنون به دنیا فرستاده شده است. کامل از حیث آموزه‌ و شرح و تفسیر تا حکمت و دانش‌ آن فهمیده و به درستی به کار برده شود، نه اینکه به عهده‌ی تاویلِ آدمیان گذاشته شود

مردمان نمی‌بینند، آنان نمی‌شنوند. با خود بیگانه هستند. و برای بسیاری از آنان، توانایی غریزی‌شان در شناخت محیط از دست رفته و بسط پیدا نکرده است

این امر تکلیف رسول را دشوارتر می‌کند. وی باید حامل راز باشد، چرا که وحی خارج از قلمرو عقل است و قطعا توسط انتظارات، باورها و درک مردمان شکل نگرفته است

خداوند دنیا را در جهتی جدید حرکت می‌دهد. جهتی ‌ست که همیشه مورد نظر بوده است، اما برای مردمان دنیا جدید خواهد بود. برای فهم شما جدید خواهد بود

وحی‌های بزرگ که از جانب آفریدگار می‌آیند همیشه چنین هستند. همیشه عرضه‌کننده‌ی واقعیتی جدید، آگاهیی جدید، بُعدی جدید و نویدی بزرگ‌تر هستند

دنیا در حال تیره‌شدن است، و اکنون به این نوید بزرگتر نیاز است. نور دانش، هوش بزرگ‌تری که آفریدگار به خانواده‌ی بشری و به تمام نژاد و گونه‌های کیهان عطا کرده، حال تنها چیزی است که می‌تواند به شما توانایی فهم و پاسخ‌دادن را بدهد

چراکه شما مطابق با شرایط خدا به سوی خداوند باز می‌گردید. پیام‌های خداوند باید همانطور که واقعا هستند و مورد نظر هستند فهمیده شوند

با این موضوع کش‌مکش و ستیز زیادی صورت خواهد گرفت، و رسول و پیروانش باید با این سختی و این نومیدی روبرو شوند و از خود شکیبایی زیادی نشان دهند

چنین وحی ای در ابتدا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، و تنها شماری اندک قادر خواهند بود به آن بطور کامل پاسخ دهند. اما با گذشت زمان و آشفته‌تر شدنِ دنیا، پیام جدید جذابیت و شناخت و مناسبت بیشتری خواهد یافت

به سوالاتی پاسخ می‌دهد که حتی آنها را نپرسیده‌اید. تدارکی ست برای آینده و همینطور درمانی برای حال

فیلسوفان و دین‌شناسانِ شما نخواهند دانست که آن را به چه چیزی برداشت کنند. با آن مشکل خواهند داشت. با درک آنان، که خود را عمیقا وقف آن کرده‌اند، سر سازگاری نخواهد داشت. رهبران دینی با آن به ستیز برخواهند خاست زیرا از واقعیتی سخن می‌گوید که هنوز تشخیصش نداده‌اند

خداوند بشریت را در جهتی جدید حرکت می‌دهد
. رسول اینجا ست تا وحی را عرضه کند. دریافت آن برایش دهه‌ها زمان برده است. دهه‌ها زمان خواهد برد تا در دنیا شناخته شود

اما مشکل زمان است. بشریت به منظور آماده‌شدن برای دنیایی جدید و تماس ‌با حیاتِ در کیهان – تماسی که همین حالا هم در جریان است، تماسی‌ با قصد و هدفی خطرناک – زمان زیادی ندارد

فکر و ذکر مردمان مشغول نیازها و مسائل و خواست‌ها و آرزوهای‌شان است. آنان حرکت دنیا را نمی‌بینند. چرا که دنیا عوض شده است اما مردم همراه با آن عوض نشده‌اند. و حالا شما با مجموعه‌ای از واقعیت‌های جدیدی روبرو هستید

خداوند چه چیزی راجع به این خواهد گفت آنگاه که مردمان حس می‌کنند که در بر گرفته شده‌اند، آنگاه که پیش‌گویی‌های‌شان در مورد آینده درست از آب در نمی‌آید، آنگاه که رجعت منجی اتفاق نمی‌افتد، آنگاه که فکر می‌کنند که خداوند تمام این مشقات را برای‌شان آفریده است؟

وحی از تمام این چیزها سخن خواهد گفت، اما ذهن شما باید در برابر وحی باز باشد، و باید با احتمال وقوع تغییر بزرگ روبرو شوید چرا که بالای سر شما و دنیا ست، و به جلو حرکت خواهد کرد

شما نمی‌توانید هزاران سال به عقب برگردید و کوشش کنید رویدادهای امروز را بفهمید، چرا که تکامل بشریت وارد موقعیتی جدید شده است، موقعیتی برای سلطه در دنیا و موقعیتی آسیب‌پذیرتر در کیهان

این آموزش باید از کجا آغاز شود تا شما را آماده‌ی دنیایی جدید و جامعه‌ای بزرگ‌تر از حیات کند – دو واقعه‌ای که مسیر تاریخ را عوض خواهند کرد و بر زندگی همه‌ی افراد اثر خواهند گذاشت؟

حکومت‌ها نمی‌دانند. رهبران دینی نمی‌دانند. کارشناسان نمی‌دانند. دانشگاه‌ها نمی‌توانند مردم را آماده کنند

وحی باید از آفریدگار تمام هستی بیاید، و این چیزی ست که هم‌اکنون در حال وقوع است، چرا که شما در زمان وحی زندگی می‌کنید، و رسول در دنیا حضور دارد. تا زمانی که او در دنیا ست، شما فرصت دارید تا دریافت کنید و آماده شوید. او که رفت، اوضاع دیگرگون خواهد بود. دشوارتر خواهد بود. از این نظر، او نور دنیا ست

او مردی فروتن است و جز اینکه رسول است ادعای دیگری ندارد، چرا که این نقشی ست که به او واگذار شده است. او باید از طریق وحی بشریت را آماده‌ی دنیایی جدید سازد. باید بشریت را از طریق وحی آماده‌ی جامعه‌ی بزرگ‌تر کند. باید از طریق وحی از تغییر بزرگی که در حال آمدن است و همین حالا هم بر سر مردمان در همه جا نازل شده است، سخن بگوید

خداوند بشریت را در جهتی جدید حرکت می‌دهد. آیا بشریت می‌تواند حرکت کند؟ آیا انسان‌ها می‌توانند پاسخ دهند؟ شما می‌توانید پاسخ دهید؟ می‌توانید بپذیرید که در زمان وحی زندگی می‌کنید و به این فکر کنید که این مساله برای زندگی شما چه معنایی دارد و چه چالشی را پیش‌روی شما می‌گذارد؟

انسان‌ها نمی‌دانند که چقدر زندگی و شرایط‌شان وابسته به شرایط دنیا و حرکت دنیا ست. این واقعیت بزرگ‌تر تنها در ملت‌های فقیرتر همیشه  وجود دارد. در ملت‌های ثروتمند، ثروتْ شما را برای مدتی و تا حدی از واقعیت‌های بزرگ‌ترِ حیات جدا می‌سازد. اما این ثروت کم می‌شود، و آن گاه واقعیت‌های بزرگ‌تر بر سر شما خواهند بود

اینکه انسان چگونه پاسخ می‌دهد و آماده می‌شود نکته‌ی تعیین‌کننده خواهد بود. اینکه چه چیزی بر تصمیمات افراد تاثیر بگذارد نکته‌ی تعیین‌کننده خواهد بود. اینکه به چه صدایی گوش خواهند داد، آیا قدرت و حضور دانش است که خداوند به آنان داده است تا هدایت و محافظت‌شان کند، یا صدای فرهنگشان و صدای هراس و صدای خشم و جاه‌طلبی‌ است

این انتخاب‌ها برای شخص اساسی هستند، و تصمیمی که افراد می‌گیرند تعیین‌کننده‌ی سرنوشت و آینده‌ی بشریت خواهد بود. بنابراین، مسئولیت بر دوش همگان قرار می‌گیرد، نه تنها رهبران یا سازمان‌ها

به همین دلیل است که خداوند پیام جدید را به مردم می رساند و نه به رهبران ملت‌ها. زیرا رهبران آزاد نیستند. آنان در قید مقام خود و کسانی که آنان را به آنجا رساندند هستند، در قید انتظارات دیگران. به همین دلیل است که وحی به سوی شما و مردم می‌آید. تصمیم و عزم آنان است که تعیین‌کننده خواهد بود

مردم چیزهای زیادی می‌خواهند. آنان نمی‌خواهند چیزهایی را که دارند از دست بدهند. آنان اسیر لحظه هستند. آن بینش را ندارند که ببینند زندگیشان به کدامین سو در حرکت است

وحی برای هر فرد یک شوک بزرگ و یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این شوک و چالش، شوکِ وحی است. چالشْ رویاروشدن با اراده‌ی خداوند است. و چالش این است که آیا شما می‌توانید پاسخ دهید یا خیر و نیز ماهیتِ پاسخ شما

شما نمی‌توانید جایی که هستید بمانید، زیرا دنیا تغییر کرده است، و باز هم بیشتر تغییر خواهد کرد. حرکت می‌کند. شما باید با آن حرکت کنید. این هماهنگ‌بودن با حیات است. بیرون آمدن از جداافتادگی ست. رهاکردن خود از حواس‌پرتی‌ها و دل‌مشغولی‌ها ست. آموختن گوش‌دادن و نگاهکردن و خاموش کردن ذهن‌تان است تا بلکه بتوانید ببینید. دست ‌برداشتن از گلایه‌ها ست تا بلکه بتوانید بفهمید کجا هستید. برداشتن قدم‌ به سوی دانش است تا حضور و قدرت خداوند بتواند از طریق شما و با شما سخن بگوید

این وحی است که بشریت را به جهتی جدید می‌برد. آیا مردم مایل به رفتن هستند، یا عقب می‌مانند – هنگامی‌که با امواج عظیم تغییر روبرو هستند، آن زمان که امواج عظیم در حال شکل‌گرفتن هستند، کنار ساحل در خواب‌اند، بر کرانه‌ زندگی می‌کنند و فکر می‌کنند که همه چیز روبراه است، بی خیال هستند، قادر به واکنش‌ به علائم دنیا نیستند، با مفروضاتی زندگی می‌کنند که با واقعیت‌های زندگی سازگاری ندارند؟

چه کسی می‌تواند پاسخ دهد؟ چه کسی نگاه خواهد کرد؟ چه کسی گوش خواهد داد؟ چه کسی به اندازه‌ی کافی عقاید، باورها و ترجیحاتش را کنار خواهد گذاشت تا چیزی را ببیند، چیزی را بشنود و چیزی را بداند؟

این چیزی ست که رسول از شما انجامش را خواهد خواست. این چیزی ست که وحی طلب می‌کند. این چیزی ست که زندگی در دنیایی جدید طلب می‌کند. این چیزی ست که سر برآوردن در جامعه‌ای بزرگ‌تر از حیات طلب می‌کند

آیا بشریت نادان و خام، جاهل و بدون واکنش، و هوش برترش ناشناخته و عاطل خواهد بود؟ پرسش‌ها این‌ها هستند. پاسخ‌ها واضح نیستند، چرا که هنوز رخ نداده‌اند. هنوز با آزمون واقعی که در برابر خانواده‌ی بشری قرار گرفته، روبرو نشده‌اند

آفریدگار تمام هستی اما دنیا و بشر را دوست دارد و قدرت رستگاری را به دنیا فرستاده است – تا افراد را رستگار کند و قدرت و امانت آنان را بازگرداند و به چالش‌های بزرگی که از افق در حال سر برآوردن هستند، پاسخ دهد

خداوند بشر را در جهتی جدید حرکت می‌دهد. وقت آماده شدن و دریافت و حمایت وحی است

مردم گِله خواهند کرد. اعتراض خواهند کرد. مقاومت خواهند کرد. رسول را متهم خواهند کرد. وحی را تقبیح خواهند کرد. آنان که نمی‌توانند پاسخ دهند و مایل به تجدید‌نظر در زندگی و عقایدشان نیستند، مقاومت خواهند کرد

این امر همیشه در زمان وحی اتفاق می‌افتد. آنانی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در گذشته کرده‌اند در برابر دنیای جدید و هر چیزی که در آن است، مقاومت خواهند ورزید. آنان نمی‌توانند ببینند. نمی‌خواهند بدانند. این شهامت را ندارند که در موضع‌شان تجدیدنظر کنند. این فروتنی را ندارند که با وحی روبرو شوند

خداوند برای آنان چه می‌تواند بکند؟ آنان این همه از آفریدگار خواستند، اما نمی‌توانند به پاسخ آفریدگار پاسخ دهند. خدا برای آنان چه می‌تواند بکند؟

از اولین کسانی باشید که پاسخ می‌دهند تا هدیه‌های بزرگ‌تر شما در زندگی تثبیت شوند و این فرصت را داشته باشند که در روزها و سال‌های عمر شما بروز پیدا کنند

این قدرت وحی است – که خرد و دانشی را فرو ببارد که بشر اینک در آماده‌شدنش برای آینده‌ای که با گذشته متفاوت خواهد بود، به شدت بدان محتاج است

موهبت‌ها با شما هستند. قدرت رستگاری درون شما، در دانش درونِ شما ست. اما چه چیزی می‌تواند این دانش را شعله‌ور سازد و آن را بروز دهد و شما را قادر سازد که به آن نزدیک شوید، بفهمیدش و با موفقیت دنبالش کنید؟

این خداوند است که باید آن را شعله‌ور سازد، و وحی اینجا ست که رستگاری بزرگ‌تر افراد را به منظور آمادگی برای دنیایی جدید و برای سرنوشت بشریت در کیهان، که هنوز شناخته و به منصه ظهور نرسیده است، به حرکت اندازد

وقت پاسخ‌دادن است. وقت آن است که به راستی با خود صادق باشید و اساس زندگی‌تان را نه بر ترجیحات و ترس‌های‌تان، بلکه بر شناخت واقعی که از درون خودتان بر می آید قرار دهید

روبروشدن با وحی شما را به چالش خواهد کشید تا با این صداقت ژرف‌ترِ درون خود پاسخ دهید. روبروشدن با وحی شما را با این صداقت ژرف‌تر روبرو کرده و به چالش خواهد کشید. این بزرگ‌ترین چالش زندگی شما ست. مهم‌ترین چالش زندگی شما ست. بزرگ‌ترین رویداد زندگی شما ست

خداوند بشریت را در جهتی جدید حرکت می‌دهد