شورا

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود

آنطور که در شانزدهم 2013
به مارشال ویان سامرز
در بولدر، کلرادو وحی شد

 

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

شورایی بزرگ وجود دارد؛ حضور ملکی که بر کار این جهان نظارت دارد. مدت بسیار زیادی ست که بر کار این جهان نظارت داشته است

با این حال چقدر برداشت و باور شما و تصویری که در گذشته در کتب و نوشتجات مذهبی شما و شهادت‌‌نامه‌های افراد خاصی از این موجودات ترسیم شده، با آن چیزی که واقعا هستند متفاوت است

خداوند جهان را اداره نمی‌کند. خداوند بر آب و هوا فرمان نمی‌راند. خداوند خون را در رگ‌های شما به حرکت وا نمی‌دارد و آب را بر فراز صخره‌ها جاری نمی‌کند و بذر را از زمین نمی‌رویاند – چرا که تمام این کارها در آغاز زمان به راه انداخته شده‌اند

لیکن خداوند حضوری را برای مراقبت بر کار جهان طی تمام رویارویی‌های بحرانی و حوادث فاجعه‌بارش در طول تاریخ گماشته است – حضوری که منتظر افرادی ست که نوید بیشتری را از خود نشان می‌دهند؛ حضوری که در نقاط عطف تاریخِ تکامل بشر چیزهایی به دنیا می آورد، و یکی از خودشان را به دنیا می فرستد، تا آموزه‌ها و درک جدیدی را عرضه کند، تا آگاهیِ بشر و – اگر مقدور باشد – مسیر بشریت را در جهتی مثبت تغییر دهد

بدانید آنانی که شما به عنوان رسولان بزرگ، قدیسان بزرگ و معلمان بزرگ گرامی‌شان می‌دارید – مانند مسیح‌، بودا و محمد – از این شورا می‌آیند. اما زمانی که این افراد در دنیا هستند انسان‌اند. چیزی که آنان را متفاوت می‌سازد این است که آنان برای رسالتی بزرگ‌تر با مسئولیت‌هایی بزرگ‌تر و پاسخ‌گویی‌ بزرگ‌تری نسبت به کسانی که آنان را فرستاده‌اند اینجا هستند. زندگی‌شان آزمایش است. زندگی‌شان توان‌فرسا ست. سفری برای سست‌عزمان و عیش و عشرت‌طلبانِ روی زمین نیست

شورا بر کار جهان نظارت دارد – گوش می‌کند و منتظر آن درخواست‌هایی ست که به راستی موثق و صادقانه هستند، به ویژه اگر در نقطه‌ی عطفی در زندگی فرد باشند، و به ویژه اگر این افراد تمایل بزرگتری از خود برای اتصال نشان دهند – تمایلی که زاییده‌ی جاه‌طلبی و سفاهت یا سعی و خطا نباشد

این علامتِ آن است که شخص در حال بیدارشدن است. تنها ملکوت می‌داند علامت چیست، چگونه است، معنایش چیست، و چگونه باید آن را درک کرد

برای شمایانی که بر روی زمین هستید شورا مانند بهشت است – پلی ست میان این دنیا و سرای کهن شما که از آن آمده‌اید و سرانجام به آن باز می‌گردید

هر کس که در دنیا ست، هر کس که در کیهان و در واقعیتِ مادی در حالت فراق زندگی می‌کند سرانجام به سرای کهن خود باز خواهد گشت

اما اینان تا زمانی که اینجا هستند زندانی نیات خود هستند. در کیهانی که آزادی در آن بسیار نایاب است، زندانی فرهنگ‌ها و ملت‌های خود هستند. با این حال هر کس با هدف بزرگ‌تری به اینجا فرستاده شده است – یک ظرفیت، یک نطفه‌ی حکمت، یک امکان که در صورت مهیابودن شرایط مناسب و صداقت و آگاهی خود این افراد، زندگیِ بزرگ‌تری را می‌توان آغاز کرد

در هر دنیایی در کیهان که در آن موجودات دارایِ ادراک تکامل پیدا کرده‌ یا به آن مهاجرت کرده و در آن ساکن شده اند، شورایی خواهد بود – شورایی بزرگ یا کوچک، بسته به شمار افراد و طبیعت و شرایط آن فرهنگ و آن ملت در کیهان

این طرحی ست در مقیاسی که حتی تصورش را هم نمی‌توانید بکنید. ادیان شما نمی‌توانند برایش توضیحی پیدا کنند. افق خداشناسی شما بسیار محدودتر از آن است که بتواند چیزی بدین عظمت را در خود جای دهد. با وجود اینکه تلاش می‌کنید علامت‌ها و نمادهای حیات بر روی زمین را تفسیر کنید اما نمی‌توانید این را تفسیر کنید. عقل شما برای تفسیر چیزی در این مقیاس آفریده نشده است

اما درون شما قدرت دانش وجود دارد که خدا آن را در آنجا نهداه است – هوشی عمیق‌تر و ذهنی ژرف‌تر. این ذهنی ست که شورا انتظارش را می‌کشد. زیرا اگر این ذهن ژرف‌ترِ درون شما در بستر زندگی و شرایط تان سر بر آورد و پذیرفته و دنبال و دریافت شود، سفری جدید را در زندگی آغاز خواهید کرد. تنها از این نظرگاه می‌توان گفت که شما دوباره در جهان زاده خواهید شد. تنها از این نظر درست، بامعنا و کارساز خواهد بود

اعضای شورا به افرادی خاص که خدمت بزرگ‌تری را به دنیا می‌کنند توجه خواهند کرد، اما فقط در صورتی که دانش بزرگترِ درون این افراد پیام را بفرستد – پیامی که شورا، میان کسانی که در حالت فراق زندگی می‌کنند، منتظر و در جستجوی آن است

خداوند می‌گذارد شما در فراق باشید. خداوند می‌گذارد رنج بکشید. خداوند می‌گذارد مرتکب اشتباه شوید چرا که به همین دلیل شما جدایی را انتخاب کرده‌اید – که این اختیار را داشته باشید

اما از آنجا که هیچ بدیلِ واقعی برای خلقت وجود ندارد، وجود شما در اینجا تا حدی واقعی ست. هنوز هم به خلقت متصل است اما در محیطی در حال تغییر و تحول – محیطی که در آن حیات شما موقتی ست و از سوی بسیاری چیزها به شدت مورد تهدید و چالش قرار می‌گیرد، جایی که در آن اشتباهات و شکست‌ها به دلیل آن است که زندگی فرد توسط این دانش هدایت نشده است

خداوند می‌گذارد که این امر اتفاق بیافتد چرا که شما ساخته شده‌اید که آزاد باشید. شما حتی آزاد هستید تصمیم بگیرید آنی باشید که واقعا نیستید. حتی تا این حد آزاد هستید

اما شما هرگز نمی‌توانید در تلاش خود در جدایی موفق شوید چرا که دانش درون شما زندگی می‌کند. این بخشی از شما ست که هیچگاه خداوند را ترک نگفته و هنوز هم به قدرت و حضور خداوندِ خلقت و خودِ خلقت، پاسخ می‌دهد

به آموزه‌های مذهبی خود در دنیا فکر کنید – داستان‌ها و آموزه‌ها و پهنه‌ی وسیع عقایدی که در ارتباط با این‌ آموزه‌های مذهبی هستند – و آنها را با توجه به آن چیزی که ما امروز در اینجا به شما می‌گوییم در نظر بگیرید. ما به شما تصویر بزرگ زندگی‌تان را ارائه می‌دهیم. تفاوت این دو را ببینید و خواهید فهمید که باید سفری تازه را آغاز کنید

نظرات سابق‌تان در مورد مذهب و معنویت فقط تا میزانی مشخص به درد شما خواهند خورد. ورای آن، باید آنها را کنار گذاشت، چراکه تنها خداوند راه بازگشت را می‌داند. تنها خداوند می‌داند که معنای حقیقی هستی شما و هدف ویژه‌ای که شما را در این زمان و تحت این شرایط به دنیا آورده است، چیست

عقل باید که سرانجام سر خم کند. عقل تنها زمانی که به واقعیت بزرگ‌تری توجه داشته باشد می‌تواند دنباله‌روی کند. لازمه‌ی این امر فروتنی ست. لازمه‌ی این امر تسلیم در گذر زمان است به قدرت و حضوری که درون شما زندگی می‌کند و تنها می‌تواند به منشأ شما پاسخ دهد

شورا می‌گذارد که هر چیزی بر روی زمین رخ دهد. تا زمانی که حضور آنان با بالاترین جدیت لازم نباشد و خواسته نشود دخالتی نخواهند کرد. تنها در بزنگاهی بزرگ، آن زمان که قرار است پیامی جدید‌ به دنیا ابلاغ شود، درکی جدید و آگاهی‌ای بزرگ‌تر را به بشر عرضه خواهند کرد. این امر در پاسخ به تغییری در دنیا رخ خواهد داد که عظیم است و بالقوه ویرانگر. به همین دلیل است که وحی‌های بزرگ تنها در لحظات بحرانی خاصی در سیر تحول تمدن بشری ابلاغ می‌شوند. نمی‌توان آنها را جعل کرد. نمی‌توان اختراع‌شان کرد. حتی نمی‌توان تصورشان کرد، هر چند که عده‌ی زیادی مسلما در این امر کوشیده‌اند

بر اساس این‌ وحی‌ها بوده است که سنت‌های بزرگ بنا گشته‌اند. اما به خاطر همین‌ها هم بوده است که سنت‌های بزرگ نتوانسته‌اند روحِ وحی را که در ابتدا آغازگر همین سنت‌ها بوده است، دنبال کنند. خداوند می‌داند که مردمان بدون دانش در مورد این چیزها ره به خطا خواهند رفت و در راه مرتکب اشتباهات بسیار خواهند شد. این شرایط زندگی‌کردن در فراق است

اما زمانی که قدرت و حضور دانش را در خود کشف کنید، رفته‌رفته در درون خود به جدایی پایان می‌دهید – به جدایی میان ذهن دنیوی و تصوری که از خود دارید و هوش بزرگ‌تری که درون شما زندگی می‌کند، هوشی که آن را پیش از آمدن به دنیا داشتید و وقتی دنیا را ترک می‌کنید دوباره کشفش خواهید کرد

این امر نیازمند پژواکی بزرگ با زندگی ست و نه صرفِ داشتن الهیات و فلسفه‌ای پیچیده. شورای ملکی به این چیزها پاسخ نخواهد داد

اما در بِزنگاهی بزرگ، مانند آنچه که امروز در دنیا در حال وقوع است، یکی از آنان به دنیا خواهد آمد. یکی از آنان فرستاده خواهد شد تا با محنتِ رسول‌بودن روبرو شود – با دشواری عظیم، با راز عظیم، با تردید عظیم و حضور بزرگی که در روند تبدیل‌شدن به یک انسان بالغ همراه او خواهد بود و نیز، تا زمانی که تکلیفش آغاز نشده است، با آگاهیِ اندک نسبت به سرنوشت و هدف بزرگش

هیچ‌کس زندگی رسول را نمی‌فهمد، اما همه می‌توانند هدایای رسول را دریافت کنند، هدایایی بزرگ‌تر از هر هدیه‌ای که کسی بتواند به دنیا دهد – هدایایی بسیار ماندگارتر و فراگیرتر و قدرتمندتر و الهام‌دهنده‌تر از هر هدیه‌ای که کسی بتواند خلق یا ابداع کند. ممکن است افرادی ایده‌های مجاب کننده‌ای داشته باشند اما هیچکدام در حدی نیست که بتواند زندگی شخصی را به طبیعی‌ترین و زیباترین شکل متحول کند

این باید از طرف ملکوت بیاید. باید از طریق شورایی بیاید که اراده‌ی خداوند را تفسیر می‌کند. زیرا خداوندِ کیهان بسیار معظم‌تر از آن است که گرفتار این دنیا شود – خداوندِ کهکشان‌ها و بُعدهای بی‌شمار و خلقتِ ورای جلوه‌ی مادی، که باز هم از این‌ها بزرگ‌تر است – آنقدر بزرگ که اصلا امکان آن نیست که شما دامنه آن و پیوستگی بزرگ آن با حیات را درک کنید

ربِ بیش از میلیاردها میلیارد میلیارد نژاد و گونه بدون شک ورای هر اصول خداشناسی ست که در این دنیا ابداع شده‌ است. اما بدانید که این بخشی از وحی جدید خداوند است، زیرا بشریت در جامعه‌ای بزرگ‌تر از حیات در کیهان سر بر می‌آورد و اینک باید به خدا در افقی بزرگ‌تر اندیشه کند

چرا که برای فهم اینکه خداوند در این دنیا چه می‌کند، باید بدانید که خداوند در کیهان چه می‌کند. برای اولین بار، وحی‌ای ناظر بر این مساله به بشری که در آستانه‌ی فضا ایستاده است ابلاغ می‌شود، به بشری که در آستانه‌ی نابودکردن محیط دنیا و راندن خود به سمت تباهی و فاجعه ایستاده است. این بزرگترین آستانه‌ای ست که بشر تا کنون با آن روبرو شده است و نیز آستانه‌ای که تبعاتش از همه بیشتر است

همه‌ی چیزها تغییر خواهند کرد و حتی در همین لحظه هم در حال تغییر هستند. به خاطر این نقطه‌ی عطف بزرگ، خداوند از طریق حضور ملکی و شورا، وحی جدیدی را به جهان فرستاده است – وحی‌ای ‌در مورد زندگی در کیهان و عمل خداوند در همه جا، نه بر اساس یک قبیله یا ملت یا یک پدیده‌ی طبیعی یا تاریخ محدود یک گروه یا ملت، بلکه بر اساس واقعیتِ حیات در همه جا

این افقِ وسیع‌تر به شما بهترین فرصت را برای شناخت قدرت و حضوری‌ که درون‌تان زندگی می‌کند می‌بخشد و شما را تشویق می‌کند که از عقل خود برای کمک به این درک بهره بگیرید، چرا که عقل برای همین کار خلق شده است، و این بزرگترین خدمتش است

شما نام افرادی که در شورا هستند را نخواهید دانست هر چند که شاید آنان در مواقعی، برای اینکه به پاسخگویی کسی کمک کرده باشند، نامی را به او خواهند گفت. نام‌های آنان بی‌معنا ست، چرا که آنان هم فرد هستند و هم اینکه همگی‌شان یکی هستند – پدیده‌ای که نمی‌توانید با عقل‌تان درکش کنید، عقلی که فقط می‌تواند به امور این دنیا فکر کند

شورا در زمان وحی بزرگ به عنوان یک صدا سخن می‌گوید. از طریق یکی از اعضایش سخن می‌گوید و لیکن همه‌ی آنان هم‌زمان در حال سخن‌گفتن هستند، پدیده‌ای که واقعا نمی‌توانید آن را تصور کنید. بیش از حد شگفت‌انگیز است. بیش از حد خارق‌العاده است. کاملا ورای تصوری که شما از واقعیت دارید سخن میگوید. شما فقط می‌توانید تصور افرادی را در کیهان بکنید، اما شورا یکی ست و بسیار است و یکی ست، زیرا که آنان به شدت به ملکوت نزدیک‌اند، جایی که بسیارْ یکی ست و یکی، بسیار

تمرکز شما در زندگی این نیست که مسحور شورا شوید یا بر شورا تمرکز کنید، زیرا هدف آنان درگیرساختن شما با دستیابی دوباره به دانشی ست که درون شما زندگی می‌کند

چرا که این شما هستید که باید تصمیم بگیرید. شما هستید که باید با پیامدها و دشواری‌ها و موهبت‌های تصمیم‌های خود روبرو شوید. شما هستید که باید تصمیم بگیرید که هدیه‌ی بزرگ را بپذیرید یا رد کنید. شما هستید که باید برای هر کاری که انجام می‌دهید قبول مسئولیت کنید

پس اینجا و آنجا راه نیافتید و نگویید که خدا به من گفت چنین و چنان کنم، چرا که این کار غیرمسئولانه است. شما باید بگویید: “من این کار را می‌کنم چرا که حس می‌کنم این کاری ست که باید انجام داد.” مدعی هیچ چیز دیگر نشوید، چرا که خودتان هم با اطمینان نمی‌دانید

تا زمانی که دانش در شما فعال نشده باشد و با قدرت در زندگی شما سربرآوردن را آغاز نکرده باشد، نمی‌توانید شورا را بشناسید یا به قدرت حضوری‌ که درون شما زندگی می‌کند پی ببرید. در مورد تجربه‌ی ملکی خود – هر چه که باشد، خواه واقعی، خواه خیالی – قصه‌پردازی نکنید چرا که همانطور که می بینید تمام مساله مربوط به سربرآوردن دانش در شماست

تنها دغدغه‌ی شورا همین است، زیرا تا زمانی که این امر رخ ندهد شما قابل اتکا نیستید. شما مسئول نیستید. باشهامت نیستید. موثق نیستید. دستخوش وسوسه‌های دنیا و ترس‌ها و ترجیحات خود هستید. شما بیش از حد ضعیف هستید

به همین دلیل است که شما باید از طریق روند تحولی بزرگ که تنها از طریق شورا می‌تواند آغاز شود، در درون خود به علو درجه برسید. شما نمی‌توانید آغازگرِ خود باشید. می‌توانید بیست سال مراقبه کنید و باز هم به قدرت و حضور دانش پی نبرید

دعایی که اکنون در کمال قدرت و اضطرار و اصالت می‌خوانید است که شورا را به سوی شما می‌خواند. شما برای کسب مزیت یا صرفِ در امان‌بودن از بلایا دعا نمی‌کنید. دعا می‌کنید که رستگار شوید، بدون اینکه بدانید چه معنایی دارد، بدون اینکه تلاش کنید رستگاری را بفهمید، بدون اینکه تصور کنید که می‌دانید چگونه خود را پاک و خالص می گردانید. تنها شورا ست که این را می‌داند

پس می‌بینید که چیز شگفت‌انگیزی ست. بزرگترین معجزه‌هاست. معجزه‌ای ست که آفریننده‌ی تمام معجزه‌های دیگر است

اکنون خداوند پیامی جدید را به دنیا فرستاده است تا بشر را مهیای تجربه‌ی دنیایی جدید و محیط زیستی جدید و پاسخ دادن به چالشِ حفظ و اتحاد تمدن بشری کند

خداوند وحی بزرگ را به دنیا فرستاده است تا بشر را مهیای روبروشدن با حیات در کیهان نماید – بزرگترین رویداد تاریخ بشر و حادثه‌ای که بزرگترین چالش‌ها و مشکلات و فرصت‌ها را متوجه خانواده‌ی بشری می‌کند

رسولی در دنیا حضور دارد. مدت زیادی ست که مشغول مهیاشدن دریافت وحی بوده است، چرا که این بزرگترین وحی‌ای ست که تا کنون به بشر ابلاغ شده است – وحی‌ای که اکنون به دنیایی تحصیل‌کرده، دنیایی باسواد، دنیایی با ارتباطات جهانی، دنیایی که تا حدی از آگاهی جهانی برخوردار است، ابلاغ می‌شود

این اولین بار در تاریخ است که پیامی ‌یکباره به کل دنیا ابلاغ می‌شود، زیرا باید طی مدت کوتاهی به دنیا برسد تا بشریت را برای بحران بزرگی که در حال آمدن به دنیا ست و برای معنای تماسش با حیات هوشمند در کیهان، که هم اکنون نیز در حال رخ‌دادن است، آماده کند

هیچ یک از وحی‌های پیشین خداوند نمی‌تواند شما را برای این چیزها آماده سازند، چرا که این هدف یا نقش آنها نبوده است. آنها ابلاغ شدند تا آگاهی، تمدن و ضمیر بشر را بسازند و اخلاقی را بنیان نهند تا بلکه بشریت را به سوی اتحادی بزرگ‌تر و قدرتی عظیم‌تر در دنیا رهنمون سازند

تمدن بشری ساخته شده است، و گرچه بسیار ناقص است – آکنده از فساد و تفرقه و خطا – باز هم نوید آینده روشن را دارد. اگر شرایط زندگی در کیهانِ اطراف خود را می‌دانستید، این نوید بزرگ را می‌دیدید. اما هنوز نمی‌توانید این را ببینید. این نظرگاه را ندارید. اما البته شورا این را می‌بیند، و به همین دلیل است که بر روی این دنیا تاکید زیادی وجود دارد، تا برای این آستانه‌ی بزرگ آماده شود. اینک چه بسیار چیزها از طریق فرایند وحی داده می شود

اما رسول با دشواری‌های زیادی روبرو ست، همان دشواری‌هایی که رسولان پیشین با آنها روبرو شدند – ناباوری، خصومت، انکار و تمسخر

مردمان نمی‌توانند ببینند که بزرگترین رویداد دنیا در میان آنان در حال وقوع است. آنان فکر می‌کنند که این نقض عقایدشان است یا تهدیدی برای باورهای‌شان. فکر می‌کنند که ثروت‌، قدرت و اعتبارشان را در دنیا از بین خواهد برد در حالی که در واقع بزرگترین نوید رستگاری ست که می‌توانند دریافت دارند و بزرگترین آمادگی برای آینده‌ای ست که از بسیاری جهات با گذشته متفاوت خواهد بود

شورا رسول را نظاره و هدایت می‌کند، چرا که اهمیت او را در دنیا نمی‌توان دست‌کم گرفت. اهمیت او را در دنیا نمی‌توان بزرگنمایی کرد. شورا از طریق او سخن می‌گوید تا وحی را به دنیا آورد. آنان به عنوان یکی سخن خواهند گفت چرا که پیامْ همه چیز است

اگر وحی از سوی شمار کافی مردمان شناخته شود و مورد اطاعت قرار گیرد و دنبال شود، بشریت قدرت این را خواهد داشت که به منظور ساختنِ شالوده‌ای جدید برای آینده، از تشتت و نزاع بی‌پایان و جنگ پرهیز کند

وحی بینش را برای این دنیای بزرگ‌تر برای بشریت بخشیده است، اما این دنیایی بسیار متفاوت خواهد بود. خلق و حفظ آن در کیهانی که نیروهایی قدرتمند در آن وجود دارند و آزادی بسیار نادر است، نیازمند قدرت، شهامت و صداقتی عظیم است. تنها خداوند می‌داند که این کار چگونه می‌تواند انجام پذیرد. تنها شورا این چیزها را می‌فهمد

حالا تکلیف شما این است که یاد بگیرید قدم‌هایی را که به سوی دانش منتهی می‌شوند دریافت و آنها را بردارید تا بلکه شالوده‌ی حقیقی خود را در زندگی پیدا کنید، عقاید خود را به چالش بکشید، بر تردیدهای گذشته فائق آیید، خود و دیگران را ببخشید و به جهان، بدون انکار و محکوم‌کردن نگاه کنید، چرا که همین دنیا ست که در زمان مناسب، هدیه‌ها و نقش بزرگ‌تر شما را فرا خواهد خواند

در این نقطه چیزهای زیادی ست که باید فراموش کنید، چیزهای زیادی هست که باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. برای این مهم باید به اندازه‌ی کافی فروتن باشید. اگر فکر کنید که حقیقت را می‌دانید، اگر فکر کنید که اراده‌ی خداوند را می‌دانید، اگر فکر ‌کنید می‌دانید کیهان چه چیزی ست، بخت شما برای کشف حقیقت بسیار ناچیز خواهد بود

شورا بر کار جهان نظارت دارد. شورا را بخوانید – نه از سر تفنن، چرا که صدای‌تان را نخواهند شنید. نه برای اینکه بلند‌پروازی‌ها، رویاها و خیالات خود را محقق کنید، چرا که صدای‌تان را نخواهند شنید. باید با قلب و روح خود دعا کنید. تنها در آن زمان است که صدای شما به آنان خواهد رسید، زیرا آنان تنها چیزی را می‌شناسند که حقیقی و صادقانه و خالص باشد

آنان را نمی‌توان به انجام کاری وادار کرد. نمی‌توان فاسدشان کرد. نمی‌توان بر آنان تاثیر گذاشت. نمی‌توان با آنان معامله کرد. شما باید قدرت این را داشته باشید که به مرور زمان اندرزشان را دریافت کنید و آن را بدون سازش‌کاری و فسادپذیری به جلو ببرید. به منظور اینکه جزئی از نیروی بزرگ‌تر نیکوکارانه در دنیا باشید، تا این میزان باید قدرتمند باشید

مردم پیش خود چنین می‌اندیشند که: “اوه! توجه‌کردن به آن برای من زیادی سنگین است. چالش بیش از حد بزرگ است!” اما ما می‌گوییم نه. این امر برای اینکه شما که هستید و چرا در دنیا هستید و چه کسی شما را به اینجا فرستاده است، مناسب است. شما این چنین حقیرانه در مورد خود فکر می‌کنید. وقتی این چنین فکر می‌کنید به وضعی رقت‌بار تنزل پیدا کرده‌اید. شما به نیرو، قدرت و هدف خود، که تنها دانشِ درونِ شما قادر به عرضه‌ی آن است، وقوف ندارید

شورا بر کار دنیا ناظر است و منتظر کسانی ست که می‌توانند به پیامی که خداوند در این لحظه به دنیا می‌فرستد، پاسخ دهند. زیرا رسول اینک در حال پیش‌آمدن است که سخن بگوید، که وحی را اعلام کند و تعلیم دهد. تا زمان کامل‌شدنِ پیام ‌مدت زیادی بود که جلوی‌ او گرفته شده بود. حال پیام ‌کامل است، و دنیا نیاز عظیمی بدان دارد، عظیم‌تر از آنچه شما در این لحظه بتوانید متوجه شوید

رسول نماینده‌ی شورا است هرچند او یک انسان است و اگرچه کامل نیست، چراکه هیچ انسانی کامل نیست. مرتکب اشتباهاتی شده است اما تمام رسولان ‌بزرگ مرتکب اشتباهاتی شده‌اند

این قدرت ملکوتِ درون او ست که نیروی او ست، بیرق او ست، سپر او ست. می‌توانید جسمش را نابود کنید، اما نمی‌توانید پیامش را نابود کنید. و نمی‌توانید آنچه را به دنیا می‌آورد و قدرت و حضوری که او را به اینجا فرستاده است نابود کنید – قدرت و حضوری که در انتظار شما ست که پاسخ دهید

زیرا اکنون هدیه در مقابل شما است، و ملکوت ناظر و منتظر است که ببیند چه کسی می‌تواند آن را دریافت دارد، چه کسی می‌تواند آن را بشناسد، چه کسی می‌تواند قدم‌ها را به سوی دانش بردارد و در دنیایی که روز به روز تیره‌تر و نامطمئن‌تر می‌شود، هدیه‌ی زندگی‌ بزرگ‌تری را دریافت کند