سرنوشت ملت ها


وحی را با صدای اصلی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید:

دانلود

مارشال ویان سامِرز
در تاریخ ۱۷ آپریل ۲۰۰۷
مصادف با ۲۸ فروردین ۱۳۸۶ خورشیدی
در استانبول، ترکیه
آنتاکیا، ترکیه

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شویدخواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

این بخشی از یک پیام  برای دنیاست در مورد سرنوشت ملت‌ها و مردمان و فراخوان بزرگ تری که اکنون برای بشریت به صدا در می‌آید.

مردم  و ملت‌های دنیا وارد دوران سختی از مشکلات و تغییرات اساسی می‌شوند. منابع دنیا رو به کاهش است. جمعیت در حال افزایش است و با وقوع این امر، رقابت مستمر و خطر جدیِ درگیری و جنگ وجود خواهد داشت.

در اینجا خصومت‌های دیرینه برانگیخته خواهند شد. تعصبات آشکار خواهد شد و توسط کسانی که هم در دولت‌ها و هم در نهادهای مذهبی حریص و جاه طلب هستند اِعمال می شود. ضعف انسان طعمه خواهد شد و ترس فراگیر خواهد شد.

به دلیل ورود به همین آستانۀ بزرگ است که پیام جدیدی از جانب خداوند برای محافظت و پیشرفت بشریت به دنیا فرستاده شده است. برای درک عظمت این پیام و ارتباط آن با زمان خود، باید آن تغییرات بزرگی که اکنون خانوادۀ بشری را تهدید می‌کند، درک کرده و بشناسید – تهدید به زوال بشر، تهدید به نابودی دستاوردهای بزرگ تمدن، تهدید و تضعیف رفاه و بقای مردم در همه جای دنیا.

در اینجا سیاست و مذهب خود به ‌عنوان سلاح‌های جنگی، به ‌عنوان اهرمی  برای جدا کردن مردم از یکدیگر و قرار دادن آنها در مقابل یکدیگر در یک درگیری بزرگ، نه بر سر ایدئولوژی، بلکه بر سر منابع دنیا استفاده می‌شوند.

در اینجا جدال و درگیری در لباس مبدل سیاست و مذهب پنهان خواهد شد، اما در اصل رقابت بر سر منابع است. این درگیری‌ها بر سر دستیابی به منابع  و نحوۀ توزیع آن است.

این خطر بزرگی است که بشریت اکنون با دنیایی در حال انحطاط  مواجه شده است – دنیایی که محیط زیست آن تخریب شده است، دنیایی که آب و هوای آن تحت تأثیر قرار گرفته است، دنیایی که منابع حیاتی آن در اثر جهل و ناآگاهی و طمع بشر در حال تخلیه و ویران شدن است. به همین دلیل است که پیام جدیدی از جانب خداوند به دنیا فرستاده شده است.

برای شناخت این پیام جدید و درک منبع و معنای آن در این زمانِ وحی، باید  گرفتاری و مخمصه‌ای را که اکنون بشریت وارد آن شده است بشناسید، وضعیتی که در حال حاضر بسیاری از نقاط دنیا با آن مواجه است.

تا زمانی که نتوانید با این واقعیت‌ها روبرو شوید، نمی‌توانید قدردانِ پیام جدید خداوند باشید، مگر اینکه بتوانید این شرایط را تشخیص بدهید، مگر اینکه بتوانید ببینید که بدون پیام بزرگ‌تری از جانبِ منشأ هستی، امکان بشریت برای گذار از این زمانِ دشوار بسیار کم است. امکان اجتناب بشریت از جنگ، درگیری و تباهی بسیار اندک است. نویدِ آغاز آینده ای برتر، آینده ای که بر خلاف گذشته باشد برای بشر بسیار اندک خواهد بود.

اکنون به خاطرِ اهمیتِ موفقیت بشر در این برهه از زمان، باید پیام جدیدی از جانب خداوند وجود داشته باشد. شما باید این پیام را در محتوای این موقعیت خاص  درک کنید، وگرنه زمان وحی را که در آن زندگی می کنید، درک نخواهید کرد. شما متوجه چیزی نخواهید شد.

خطاب به کسانی که وسوسه می شوند که به نام دین یا به علتِ کسب مزیت سیاسی شمشیر به دست بگیرند: باید بدانید که افکار، نیت و اعمال شما بر خلاف ارادۀ خداوند برای بشریت است. اینها برخلافِ آن چیزیست که خداوند برای بشریت در نظر گرفته است.

زیرا خداوند در نظر دارد که در جهانی مملو از حیات هوشمند، بشر بتواند متحد و خودکفا شود. حتی در این لحظه، قدرت‌های دیگری ماورایِ این دنیا هستند که منتظر شکست بشریت هستند و منتظر فرصتی برای مداخله و برای سوء استفاده از بشریتِ ضعیف و درگیر اختلاف هستند.

اگر شما نمی توانید چنین چیزی را ببینید یا نمی توانید آن را بپذیرید، در این صورت مشکل بزرگ بشریت را در این زمان نمی توانید درک کنید. شما درد و رنجی را که اکنون بر خانوادۀ بشری وارد شده است، درک نمی کنید و خطر بزرگ را نخواهید دید، تاریکی بزرگی که اکنون در کمین این دنیاست، تاریکی که زاییدۀ مداخله از ماورای این دنیاست  و تاریکی که زاییدۀ جهل، طمع، رقابت، درگیری، تناقض و جنگ انسانی است، اینها را نمی توانید ببینید.

خطاب به شما که به نام دین یا برای منافع سیاسی شمشیر می کشید: باید بدانید که ارادۀ خداوند برای بشریت را زیر پا گذاشته اید و اگر چه پروردگار شما را مجازات نخواهد کرد، شما در درون خود از بصیرت و دانش او فاصله خواهید گرفت. شما خود را به تاریکی و سردرگمی خواهید انداخت و مردم و ملت خود را به درگیری، ویرانی و تباهی خواهید کشاند. زیرا اکنون دیگر زمانی نیست که در آن یک کشور بتواند به سادگی از زوال و ضرر یک کشور دیگر سود ببرد، زیرا اکنون کل این دنیا در خطر است.

اگر به نام دین یا برای برتری جویی سیاسی شمشیر به دست بگیرید، شما بر علیه نقشۀ الهی، بر علیه بشریت در جنگ هستید. اگر چه خداوند مستقیماً شما را مجازات نخواهد کرد، شما خود را جدا و منفصل خواهید کرد و از بصیرت و دانش خداوند که در درون شما و برای محافظت و رستگاری شماست دور خواهید شد و خودتان را در هرج و مرج و درگیری، به خشم و فلاکت می‌اندازید و برای مردمتان تباهی و ویرانی به بار می‌آورید.

این یک خطر بزرگ است، یک وسوسه و فریب بزرگ برای بشریت خواهد بود —شکایت از یکدیگر، دشمنی دیرینه با یکدیگر، شروع به رقابت و درگیری با ملل دیگر، با این باور که انجام همۀ اینها برای آسایش و رفاه ملت شماست و یا برای اطاعت از فرمان خداوند است.

اما در هر دو مورد شما فریب خورده اید. شما در اشتباه هستید. شما خواست و ارادۀ الهی و نقشۀ الهی برای بشریت را زیر پا گذاشته اید. اگرچه خداوند شما را مستقیماً مجازات نخواهد کرد، اما شما خود را از دانایی و مشیت الهی جدا خواهید کرد. شما وارد سردرگمی و تاریکی، اندوه و در نهایت ناامیدی خواهید شد.

پس به ملت های دنیا، رهبران دنیا و شهروندان دنیا توجه داشته باشید. به این کلمات توجه کنید، زیرا منشأ آنها از اراده و حضور الهی در زندگی شماست. آنها معرف بصیرت و دانشی هستند که برای هدایت و محافظت از شما در درون شما نهاده شده است. این همان بصیرت و دانشی است که برای هدایت و محافظت از همۀ بشریت آورده شده است. به همین دلیل است که پیامبر به دنیا فرستاده شده است — تا این پیام امید برای بازگشت و چاره گشایی  را برای خانوادۀ بشری در زمان وقوع این سختی های عظیم به ارمغان بیاورد.

زیرا شما در حال ورود به مصائب و سختی‌های بزرگی هستید. شما در حال ورود به زمانی هستید که در آن جنگ‌ها و درگیری‌های بزرگ می توانند ظهور پیدا کنند. هیزم آتش این جنگ‌ها در حال حاضر برافروخته شده است. نیت این جنگ‌ها از هم اکنون در ذهن و قلب بسیاری از مردم زنده است و شرایط وقوع جنگ و درگیری مهیاست.

در اینجا بشریت یک شانس بزرگ برای اتحاد در دفاع از خود و برای حفظ خود دارد — هم در این دنیا و هم در مواجهه با اجتماع بزرگِ زندگی در جهانِ هستی، جایی که آزادی ناشناخته است و ارزش بشریت به رسمیت شناخته نمی شود، مگر توسط تعداد بسیار اندکی.

کسانی که به نام خداوند و یا برای منفعت سیاسی دست به شمشیر می برند، از مأموریت و رسالتِ خود در زندگی شکست خورده اند و دیگران را نیز به سوی شکست می‌کشانند. در این شکست، صلح و راه حلی وجود نخواهد داشت زیرا شما بصیرت و دانش خداوند را در درون خود انکار کرده اید. شما نقشۀ خالق هستی برای بشریت را انکار کرده اید. شما بر ضد حکمت و دانایی عظیم تری که خداوند در درون شما و در درون همۀ قلب‌ها قرار داده است، شوریده اید. شما با جهل و خودبینی و غرور فرصت بزرگ خود را برای کمک واقعی به مردم و ملت خود و کمک به دنیا از بین خواهید برد.

پس به این هشدار توجه کنید. هشداری که حاوی پیامدهای اساسی و معانی عمیقی است. معنی و پیام آن فراتر از درک شماست، اما با این حال آنچه را که به شما می گوید واضح و ساده و قابل فهم است.

ای پیشوایان ملت‌ها و پیشوایان ادیان مراقب باشید. اگر به دنبال صدمه زدن یا تصاحب ملل دیگری در جهتِ منافع خود یا ابراز نارضایتی یا دشمنی های دیرینۀ خود هستید، مراقب باشید. آگاه باشید که این خودتان هستید که خودتان را در تاریکی، سردرگمی و بدبختی می‌اندازید. و در نتیجه برای مردم خود ویرانی، فقر و تباهی به ارمغان خواهید آورد.

و ای شهروندان معمولی آگاه باشید که شما نیز موظف به پیروی از حکمت و بصیرت و دانشی هستید که خداوند در درونتان قرار داده است، این دانایی و بصیرت و دانش را باید کشف کنید و به دلیل خشم، عصبانیت یا طمع نباید از آن تخطی کنید. شما نیز مسؤولیت دارید زیرا نتیجه، صرفاً به رهبران ملل و مذاهب مربوط نمی شود. در نهایت حصول نتیجه به عملکرد تک تک شهروندان نیز بستگی دارد.

پس به این هشدار بزرگ توجه کنید. این هشدار برگرفته از عشق خداوند است، اما با این وجود همچنان یک هشدار است. این هشدار خطاهای احتمالی و روزافزون شما را گوشزد می کند. این هشدار به شما توصیه می کند که به بصیرت و دانش خداوند که در درون شما زنده است و فراتر و برتر از سطح ذهن خاکی و تحلیلگر شماست روی آورید. بصیرت و دانشی که فراتر از ایده ها و مفاهیم و باورهایی است که در طول تاریخِ بشر شکل گرفته است.

زیرا وجود شما یک پایه و اساس اخلاقی و معنوی دارد. اگر آن را نقض کنید، عواقب آن را متحمل خواهید شد— نه به این دلیل که خداوند شما را مجازات می‌کند، بلکه به این دلیل که شما خودتان خودتان را مجازات می‌کنید، زیرا از آنچه خداوند در درون شما قرار داده است رویگردان شده اید و از روی تکبر، جهل و خودبینی به خودتان اختیار داده اید تا آنچه را که خداوند در درون شما قرار داده است زیر پا بگذارید. از خطر بزرگی که پیش روی شما، مردم شما، ملت ها و دنیای شما قرار دارد آگاه باشید. زیرا اکنون زمان آزمایش و رویارویی شما با مصائب و بلایای بسیار بزرگی است.

نحوۀ واکنش بشر، چه رهبران و چه شهروندان، نتیجۀ متفاوتی ایجاد خواهد کرد. قدرت تصمیم گیری در اینجا با شماست. ارادۀ خداوند واضح و روشن است مسیری که خداوند بشریت را در جهت آماده شدن برای رویارویی با زندگی در جهانِ هستی هدایت می‌کند، واضح و روشن است و تماماً در پیام جدید ارائه شده است.

اما برای اینکه بتوانید این پاداش‌های بزرگ را برداشت کنید، برای اینکه خود را برای آینده ای که برخلاف گذشته باشد آماده کنید، برای اینکه از بلایا و مصائب در امان بمانید، باید هوشیار باشید. باید توقف کنید. شما باید خشم و احساسات خود را مهار کنید. شما باید از قضاوت کردن دیگران خودداری کنید. شما باید دانایی را در افکار و اَعمال خود به کار ببندید و نیز پیامدهای افکار و اعمال خود را در آینده در نظر داشته باشید.

برای رویارویی با زمان سخت و عظیمی که پیش روی شماست آماده باشید. آنها محصول جهالت و سوء استفادۀ بشر از دنیا هستند. آنها محصول فقدان بینش در بشریت و عدم آمادگی او برای آینده هستند.

این وظیفۀ همۀ ملت‌ها و رهبران [آنها] خواهد بود که در زمان‌های پیش رو مایحتاج مردم خود را به اندازۀ کافی تأمین کنند، اما این امر رفته رفته  دشوارتر و چالش ‌برانگیزتر خواهد شد. ثروتمندان باید از فقرا دستگیری کنند. و فقرا باید از یکدیگر مراقبت کنند. در این شرایطِ سخت باید خدمت بیشتر و از خودگذشتگی بیشتری وجود داشته باشد.

زیرا بشریت زمین را به قدری استثمار و غارت کرده است که دیگر زمین به سختی می تواند خانوادۀ بشری را حفظ کند. چه ثروتمند باشید و چه فقیر، بدون توجه به اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنید اکنون شرایط و مقتضیات زندگیتان، این نیازها را بر شما تحمیل خواهد کرد.

هوشیار و آگاه باشید که این سختی های بزرگ، پیام جدید خداوند را به دنیا فراخوانده است و پیامبر به دنیا فرستاده شده است تا این پیام را بدهد و آن را روشن و واضح کند و کانون اصلی و وسیلۀ بیان آن باشد.

پیامبر را قضاوت و نکوهش نکنید تا مبادا آنچه را که خداوند در درونتان قرار داده قضاوت و نکوهش کنید. زیرا پیامبر با اینکه یک انسان است و خطاپذیر است، پیامی را با خود می‌آورد که فراتر از بدعت و اختراع بشر است و این پیام بدون خطا و تضاد و تناقض است.

پس این پیام را دریافت کنید آن را با توجه به دنیایی که می‌بینید و دنیایی که می‌شناسید بررسی کنید. به تاریخ بشریت و نبردهای بزرگ آن، فتوحات بزرگ آن و این که چقدر ویرانگر بوده اند فکر کنید— که چگونه افراد زیادی باید قربانی شوند تا عدۀ کمی بتوانند خود را به ثروت برسانند.

اکنون توجه داشته باشید که این امر نباید در آینده ادامه یابد  تا مبادا خانوادۀ بشری وارد یک وضعیت انحطاط دائمی شود، تا مبادا خود را در برابر مداخله و تهاجم نیروهایی فراتر از این دنیا که حتی اکنون نیز در حال برنامه ریزی برای سوء استفاده از درگیری‌ها و فروپاشی بشریت هستند، آسیب پذیر کنید.

شناخت خودتان یعنی شناخت حضور خداوند در زندگی‌تان، یعنی فهمیدن اینکه خداوند بصیرت و دانش عمیق‌تری را در درون شما قرار داده است تا شما را هدایت کند و از شما محافظت کند و بر خواسته‌ها و تمایلات ویرانگر و  خودخواهانه شما غلبه کند. شناخت خود یعنی دانستن آنچه خداوند در درون شما قرار داده است — نه چیزی که بتوانید آن را از نظر عقلی استدلال کنید، بلکه باید واقعیت آن را درک کنید، حضور آن را تجربه کنید  و بتوانید مسیر و جهت آن را دنبال کنید.

با افزایش عدم اطمینان و اضطراب و رقابت در این دنیا، اکنون بیش از هر زمان دیگری به این راهنمایی نیاز خواهید داشت. زیرا مؤسسات، امکانات و وسایل رفاه و دلگرمی‌هایی که شاید اکنون از آن بهره مند هستید، در آینده ممکن است برای شما وجود نداشته باشند. تضمین‌و امنیتی که فکر می‌کنید اکنون در زندگی دارید، به هر میزان که هست، احتمالاً در آینده برای شما وجود نخواهد داشت.

بنابراین چگونه می‌خواهید بفهمید که چطور باید از خود محافظت کنید؟ چگونه می‌خواهید بفهمید در مواجهه با عدم قطعیت و در رویارویی با  تغییرات بزرگ چه کاری باید انجام دهید؟ پاسخ خداوند در درون شماست و برای یادآوری این [خداوند] پیام جدیدی از جانب خویش به این دنیا آورده و پیامبرش را به دنیا فرستاده است. شما هنوز به اندازۀ کافی نمی دانید که بخواهید آن را زیر سؤال ببرید یا دربارۀ آن بحث کنید، زیرا این کار فقط بیانگر جهل و نادانی و خودخواهی شماست.

شما باید پیام جدید را بررسی کنید. باید پیامبر را بشنوید تا بشناسید، ببینید و درک کنید. زیرا به تنهایی، بدون این موهبت بزرگ، قادر به دیدن، دانستن و درک کردن نخواهید بود، در اینصورت رفتار شما توسط دیگران تعیین خواهد شد و در رویکرد خود از ترس پیروی خواهید کرد نه از خِرد و دانایی.

با توجه به این مخاطرات بزرگ و خطرات جدی پیش رو، شاید بتوانید نوری را ببینید که در مواجهه با تاریکی بزرگ‌تری که اکنون در افق در حال رشد است، به این دنیا آورده شده است.

پس این هشدار را به عنوان هدیه ای از عشق دریافت کنید. آن را به عنوان دلگرمی و تأییدی بر حقیقتی که عمیقاً احساسش می‌کنید در نظر بگیرید، حقیقتی حاکی از اینکه اکنون بشریت با خطر بزرگی روبروست —درگیری از درون و مداخله از بیرون. شهامت رویارویی با آن را داشته باشید. این صداقت را داشته باشید که آن را تشخیص بدهید. هشیاریِ لازم را داشته باشید که آن را همانطور که هست در نظر بگیرید بدون اینکه تلاش کنید آن را به آنچه می خواهید یا آنچه فکر می کنید باید باشد تبدیل کنید.

این مسؤولیت شماست. این رسالت و فراخوانی برای زمان شماست. زمان ظهور است، (مسؤولیت)وحی بر دوش شماست.