درباره روند ترجمه

رسول مارشال ویان سامرز از سال ۱۹۸۳ در حال دریافت یک پیام جدید از سوی خداوند بوده است. پیام جدید خداوند بزرگ ترین وحی ای است که تا به حال به بشر داده شده است، وحی ای که اکنون به دنیایی باسواد با ارتباطات جهانی و آگاهی رو به افزایش جهانی داده می شود. این وحی فقط برای یک قبیله، یک ملت یا یک مذهب داده نشده است، بلکه داده شده تا به تمام جهان برسد. این امر مستلزم ترجمه ی پیام به زبان های هرچه بیشتر است

روند وحی اکنون برای اولین بار در تاریخ آشکار می شود. در این روند شگفت انگیز، حضور خداوند با شورای ملکی ای که بر جهان نظارت دارد، فراتر از کلمات ارتباط برقرار می کند. سپس شورا این ارتباط را به زبان انسان ترجمه کرده و همگی با یک صدا از طریق رسول شان سخن می گویند. رسول، وسیله ای برای این صدای بزرگ – صدای وحی – می شود. کلمات به زبان انگلیسی گفته شده و به صورت شنیداری ضبط شده، سپس آوانویسی و در متن ها و ضبط های صوتی پیام جدید فراهم گشته اند. بدین ترتیب، نابی ‌پیام اصلی خداوند حفظ شده و به همه ی مردمان داده می شود

اما کار ترجمه هم روندی دارد. از آنجا که وحی اصلی به زبان انگلیسی ابلاغ شد، این زبان اساس همه ی ترجمه ها به زبان های فراوان بشر است. و از آنجا که در دنیای ما زبان های بسیاری وجود دارند، ترجمه ی پیام جدید به شدت مورد نیاز است تا به انسان ها در همه جا برسد

دانش جویان پیام جدید به مرور زمان خدمات خود را به صورت داوطلبانه ارزانی داشته و پیام جدید را به زبان های مادری شان ترجمه کرده اند. انجمن در حال حاضر قادر نیست هزینه ی ترجمه های چنین پیام بزرگی را به زبان های بسیار پرداخت کند، چنین پیام بزرگی که باید با فوریت شدید به جهان برسد. علاوه بر این، انجمن نیز فکر می کند که مهم است مترجمان ما دانش جویان پیام جدید باشند تا اصل آنچه که ترجمه می شود را هرچه بهتر درک و تجربه کنند

ما به خاطر نیاز رساندن پیام جدید به سرتاسر جهان و مبرم بودن این امر، درخواست کمک بیشتر در کار ترجمه می کنیم تا گسترش پیام جدید را در جهان بزرگ تر و بخش های بیشتری از وحی را به زبان های کنونی فراهم کرده و کار ترجمه را به زبان های تازه نیز شروع کنیم. ما همچنین تلاش می کنیم که کیفیت این ترجمه ها را به مرور زمان افزایش دهیم. کارهای بسیار زیادی هست که هنوز باید انجام شود