Σοφία από την Ευρύτερη Κοινότητα – Τόμος 2


Η Σοφία από την Ευρύτερη Κοινότητα Τόμος ΙΙ επικεντρώνεται στις ανάγκες ενός κόσμου σε μεταβατικό στάδιο ως το ευρύτερο πλαίσιο για την εξεύρεση του ανώτερου σκοπού σας στη ζωή και την επίλυση των προσωπικών διλημμάτων. Μιλάει για τη μεγαλύτερη αρένα της νοήμονος ζωής που ονομάζεται Ευρύτερη Κοινότητα ( Τι είναι η Ευρύτερη Κοινότητα?) και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και προοπτική για να προετοιμαστούμε για ένα μέλλον που θα είναι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε έχουμε γνωρίσει ποτέ.

Στη Διδασκαλία του Νέου Μηνύματος σχετικά με θέματα που κυμαίνονται από την “Διάκριση” και “Πραγματικότητες της Ευρύτερης Κοινότητας” έως το “Θάρρος” και “Η Θρησκεία ως Μυστήριο”, η Σοφία Δύο ανοίγει το δρόμο για να βιώσετε μια ευρύτερη ζωή στον κόσμο. Και οι δύο τόμοι της Σοφίας από την Ευρύτερη Κοινότητα είναι ένα ισχυρό συμπλήρωμα στο ταξίδι στα Βήματα της Γνώσης.

Εδώ παρουσιάζεται μια σειρά διδασκαλιών για τον Δρόμο της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας, ο οποίος είναι ο εσωτερικός δρόμος της πνευματικής προετοιμασίας που περιέχεται στο Νέο Μήνυμα από τον Θεό. Πρόκειται για μια παγκόσμια πνευματική προετοιμασία που παρουσιάζεται τώρα στον κόσμο για πρώτη φορά.

Η Σοφία από την Ευρύτερη Κοινότητα Τόμος ΙΙ είναι το δεύτερο βιβλίο του Τόμου 5 του Νέου Μηνύματος από τον Θεό.

Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο 1: Φιλοδοξία

Κεφάλαιο 2: Κτήσεις

Κεφάλαιο 3: Ευχαρίστηση

Κεφάλαιο 4: Υπηρετώντας τους Αλλους

Κεφάλαιο 5: Λειτουργώντας με το Νου

Κεφάλαιο 6: Διάκριση

Κεφάλαιο 7: Διακριτικότητα

Κεφάλαιο 8: Επίλυση Προβλημάτων

Κεφάλαιο 9: Εντιμότητα

Κεφάλαιο 10: Επισκέψεις από την Ευρύτερη Κοινότητα

Κεφάλαιο 11: Πνευματική Πρακτική

Κεφάλαιο 12: Αυτο-έκφραση & Πνευματικό περιβάλλον

Κεφάλαιο 13: Η Θρησκεία ως Μυστήριο

Κεφάλαιο 14: Νοημοσύνη

Κεφάλαιο 15: Ανταπόκριση στην Ευρύτερη Κοινότητα

Κεφάλαιο 16: Σημεία Καμπής

Κεφάλαιο 17: Η Αντίληψη των Επισκεπτών για την Ανθρωπότητα

Κεφάλαιο 18: Συμπόνια

Κεφάλαιο 19: Θάρρος

Κεφάλαιο 20: Μαθαίνοντας από τους Άλλους

Κεφάλαιο 21: Αφοσίωση και Δέσμευση

Κεφάλαιο 22: Χρήματα

Κεφάλαιο 23: Αποκτώντας Σοφία

Κεφάλαιο 24: Εργασία

Κεφάλαιο 25: Περιβάλλοντα

Κεφάλαιο 26: Σύγκρουση

Κεφάλαιο 27: Αυτο-Αμφιβολία

Κεφάλαιο 28: Πραγματικότητες της Ευρύτερης Κοινότητας

Κεφάλαιο 29: Έμπνευση

Κεφάλαιο 30: Καλοσύνη

Κεφάλαιο 31: Συγκέντρωση

Κεφάλαιο 32: Υπερηφάνια

Κεφάλαιο 33: Επιμονή

Κεφάλαιο 34: Βαδίζοντας στον Δρόμο της Γνώσης