Σοφία από την Ευρύτερη Κοινότητα – Τόμος 1


Σοφία από την Ευρύτερη Κοινότητα Πρώτος Τόμος είναι ένας οδηγός σοφός και και με συμπόνοια στην ανακάλυψη της διδασκαλίας του Νέου Μηνύματος σχετικά με τη δύναμη της σχέσης και την εσωτερική βεβαιότητα στην καθημερινή ζωή.

Σοφία από την Ευρύτερη Κοινότητα Πρώτος Τόμος μιλάει για το επίμονο συναίσθημα ότι υπάρχει κάτι σημαντικό να κάνουμε στη ζωή. Παρέχει της Ευρύτερης Κοινότητας προοπτική σε θέματα που κυμαίνονται από το “Γάμος” και την “Επίτευξη Ειρήνης” έως την “Προκλητική Αλλαγή” και την “Παγκόσμια Εξέλιξη.” Σοφία Πρώτος Τόμος διαπερνά την αβεβαιότητα και τη σύγχυση της εποχής μας και σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε και να ακολουθήσετε όσα βαθιά μέσα σας γνωρίζετε.

Σοφία από την Ευρύτερη Κοινότητα Τόμος Ι είναι το πρώτο βιβλίο του Τόμου 5 του Νέου Μηνύματος από τον Θεό.

Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο 1: Η Ευρύτερη Θρησκεία

Κεφάλαιο 2: Σχέσεις και σεξουαλικότητα

Κεφάλαιο 3: Ευρύτερη Κοινότητα

Κεφάλαιο 4: Εμπιστοσύνη

Κεφάλαιο 5: Γάμος

Κεφάλαιο 6: Υγεία

Κεφάλαιο 7: Ελευθερία

Κεφάλαιο 8: Προετοιμασία για το Μέλλον

Κεφάλαιο 9: Πνευματικές αλήθειες

Κεφάλαιο 10: Υπηρεσία στον κόσμο

Κεφάλαιο 11: Δύναμη & Ευθύνη

Κεφάλαιο 12: Αγάπη

Κεφάλαιο 13: Πνευματική Κοινότητα

Κεφάλαιο 14: Παγκόσμια εξέλιξη

Κεφάλαιο 15: Προσφορά Ι

Κεφάλαιο 16: Προσφορά ΙΙ

Κεφάλαιο 17: Αριστεία

Κεφάλαιο 18: Ανώτερη Εκπαίδευση

Κεφάλαιο 19: Εκπλήρωση

Κεφάλαιο 20: Εσωτερική Ακρόαση

Κεφάλαιο 21: Παντοτινή Ευτυχία

Κεφάλαιο 22: Αποφεύγοντας τον Πόνο

Κεφάλαιο 23: Συγχώρεση

Κεφάλαιο 24: Ευτυχία στον Κόσμο

Κεφάλαιο 25: Αποφεύγοντας το Φόβο

Κεφάλαιο 26: Ακινησία

Κεφάλαιο 27: Απογοήτευση

Κεφάλαιο 28: Χρήση της Δύναμης για το Καλό

Κεφάλαιο 29: Πίστη και φόβος

Κεφάλαιο 30: Πεποίθηση

Κεφάλαιο 31: Θεραπεία

Κεφάλαιο 32: Επίτευξη και Σχέση

Κεφάλαιο 33: Πρόκληση Αλλαγής

Κεφάλαιο 34: Η Θρησκεία ως Εκπαίδευση

Κεφάλαιο 35: Επίτευξη Ειρήνης