Σχετικά με τον Τόμο 5

Volume 5Σχετικά με τον Τόμο 5

Ο Τόμος Πέντε φιλοξενεί τις Διδασκαλίες της Σοφίας του Νέου Μηνύματος από τον Θεό.

Από τις πρώτες μέρες της Αποκάλυψης μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει αποκαλύψει έναν τεράστιο πλούτο σοφίας, μιλώντας σχεδόν για κάθε θέμα ενδιαφέροντος και σημασίας, παρέχοντας πνευματική και πρακτική καθοδήγηση για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο τόσο σήμερα όσο και βαθιά στο μέλλον . Τελικά, ο Τόμος Πέντε θα περιέχει μια σειρά Βιβλίων Σοφίας που θα συλλέγονται από τον Αγγελιοφόρο.

Για περαιτέρω πηγές της Σοφίας του Νέου Μηνύματος, δείτε τη λίστα των Άλλων Αποκαλύψεων που δεν έχουν ακόμη καταρτιστεί σε βιβλία και επίσης το Wiki του Νέου Μηνύματος, μια διαρκώς επεκτεινόμενη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια παραθεμάτων του Νέου Μηνύματος οργανωμένα ανά θέμα.

Τόμος 5

Πίνακας περιεχομένων

Κεφάλαιο 1: Η Ευρύτερη Θρησκεία

Κεφάλαιο 2: Σχέσεις και Σεξουαλικότητα

Κεφάλαιο 3: Ευρύτερη Κοινότητα

Κεφάλαιο 4: Εμπιστοσύνη

Κεφάλαιο 5: Γάμος

Κεφάλαιο 6: Υγεία

Κεφάλαιο 7: Ελευθερία

Κεφάλαιο 8: Προετοιμασία για το Μέλλον

Κεφάλαιο 9: Πνευματικές αλήθειες

Κεφάλαιο 10: Υπηρεσία στον κόσμο

Κεφάλαιο 11: Δύναμη & Ευθύνη

Κεφάλαιο 12: Αγάπη

Κεφάλαιο 13: Πνευματική Κοινότητα

Κεφάλαιο 14: Παγκόσμια εξέλιξη

Κεφάλαιο 15: Προσφορά Ι

Κεφάλαιο 16: Προσφορά ΙΙ

Κεφάλαιο 17: Αριστεία

Κεφάλαιο 18: Ανώτερη Εκπαίδευση

Κεφάλαιο 19: Εκπλήρωση

Κεφάλαιο 20: Εσωτερική Ακρόαση

Κεφάλαιο 21: Παντοτινή Ευτυχία

Κεφάλαιο 22: Αποφεύγοντας τον Πόνο

Κεφάλαιο 23: Συγχώρεση

Κεφάλαιο 24: Ευτυχία στον Κόσμο

Κεφάλαιο 25: Αποφεύγοντας το Φόβο

Κεφάλαιο 26: Ακινησία

Κεφάλαιο 27: Απογοήτευση

Κεφάλαιο 28: Χρήση της Δύναμης για το Καλό

Κεφάλαιο 29: Πίστη και φόβος

Κεφάλαιο 30: Πεποίθηση

Κεφάλαιο 31: Θεραπεία

Κεφάλαιο 32: Επίτευξη και Σχέση

Κεφάλαιο 33: Πρόκληση Αλλαγής

Κεφάλαιο 34: Η Θρησκεία ως Εκπαίδευση

Κεφάλαιο 35: Επίτευξη Ειρήνης


Πίνακας περιεχομένων

Κεφάλαιο 1: Φιλοδοξία

Κεφάλαιο 2: Κτήσεις

Κεφάλαιο 3: Ευχαρίστηση

Κεφάλαιο 4: Υπηρετώντας τους Αλλους

Κεφάλαιο 5: Λειτουργώντας με το Νου

Κεφάλαιο 6: Διάκριση

Κεφάλαιο 7: Διακριτικότητα

Κεφάλαιο 8: Επίλυση Προβλημάτων

Κεφάλαιο 9: Εντιμότητα

Κεφάλαιο 10: Επισκέψεις από την Ευρύτερη Κοινότητα

Κεφάλαιο 11: Πνευματική Πρακτική

Κεφάλαιο 12: Αυτο-έκφραση & Πνευματικό περιβάλλον

Κεφάλαιο 13: Η Θρησκεία ως Μυστήριο

Κεφάλαιο 14: Νοημοσύνη

Κεφάλαιο 15: Ανταπόκριση στην Ευρύτερη Κοινότητα

Κεφάλαιο 16: Σημεία Καμπής

Κεφάλαιο 17: Η Αντίληψη των Επισκεπτών για την Ανθρωπότητα

Κεφάλαιο 18: Συμπόνια

Κεφάλαιο 19: Θάρρος

Κεφάλαιο 20: Μαθαίνοντας από τους Άλλους

Κεφάλαιο 21: Αφοσίωση και Δέσμευση

Κεφάλαιο 22: Χρήματα

Κεφάλαιο 23: Αποκτώντας Σοφία

Κεφάλαιο 24: Εργασία

Κεφάλαιο 25: Περιβάλλοντα

Κεφάλαιο 26: Σύγκρουση

Κεφάλαιο 27: Αυτο-Αμφιβολία

Κεφάλαιο 28: Πραγματικότητες της Ευρύτερης Κοινότητας

Κεφάλαιο 29: Έμπνευση

Κεφάλαιο 30: Καλοσύνη

Κεφάλαιο 31: Συγκέντρωση

Κεφάλαιο 32: Υπερηφάνια

Κεφάλαιο 33: Επιμονή

Κεφάλαιο 34: Βαδίζοντας στον Δρόμο της Γνώσης