Ο Πυλώνας της Υγείας

Όπως αποκαλύφθηκε στον
Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς


Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.

Πολλές συζητήσεις γίνονται στον κόσμο για το πώς ν’ ανακτήσετε, να βελτιώσετε και να διατηρήσετε την υγεία σας. Όμως, προτού ασχοληθούμε μ’ αυτά τα θέματα,  ας ασχοληθούμε με ένα πιο βασικό ερώτημα. Το ερώτημα είναι, «Τι είναι υγεία»; Τι συνιστά γνήσια υγεία μέσα σ’ ένα άνθρωπο; Είναι υγεία απλώς η απουσία ασθένειας ή συμπτωμάτων ασθένειας; Είναι  υγεία η απουσία αναπηρίας ή σωματικών περιορισμών; Ή, εάν το δούμε διαφορετικά, είναι υγεία η ικανότητα να αθλείστε ή να πληρείτε κάποια βασικά κριτήρια σωματικών ικανοτήτων;

Μέσα στο πλαίσιο του χτισίματος της βάσης για να μάθετε και να ζήσετε Το Δρόμο της Γνώσης, θα πούμε ότι βασικά υγεία είναι η ζωτικότητα. Υγεία είναι η ζωτικότητα που παράγεται όταν εσείς ζείτε μία γνήσια ζωή – μία ζωή που είναι γεμάτη νόημα και σκοπό, μία ζωή που έχει κατεύθυνση και μία ζωή που έχει σχέσεις ουσίας με άλλους και με τον κόσμο. Αυτό παράγει ζωτικότητα, επιθυμία για ζωή και επιθυμία για συνεισφορά – μία ιδιαίτερη ζέση για ζωή, θα μπορούσατε να πείτε.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ζωτικότητα λείπει από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εντούτοις πληρούν τα κριτήρια της υγείας, ακόμα κι από ανθρώπους που έχουν υψηλό επίπεδο σωματικής υγείας κι από ανθρώπους που δεν αρρώστησαν ποτέ σοβαρά. Κι είναι εξίσου αξιοσημείωτο ότι ζωτικότητα μπορεί να υπάρχει σε κάποια άτομα που έχουν σωματικές αναπηρίες ή που έχουν περάσει από ασθένειες.

Επομένως, πρέπει να κοιτάξετε στον πυρήνα των πραγμάτων. Τι είναι η υγεία και τι φέρνει υγεία; Εάν ξεκινήσετε απ’ αυτό, θα μπορέσετε να καταλάβετε τι απειλεί την υγεία και θα μπορέσετε ν’ αποκτήσετε μία πιο ξεκάθαρη ιδέα του πώς μπορείτε να διατηρήσετε την υγεία σας.

Υγεία είναι ζωτικότητα. Η ζωτικότητα είναι μία επιθυμία για ζωή και συνεισφορά. Περιέχει ενθουσιασμό για τη ζωή. Περιέχει μία αίσθηση σκοπού στη ζωή. Και επικοινωνεί τη φυσική της οικειότητα με τη ζωή σ’ όλους γύρω σας. Αυτή η ζωτικότητα μπορεί να υπάρχει σ’ ένα γερό σώμα ή σ’ ένα ασθενές σώμα, παρόλο που εάν το σώμα σας λειτουργεί σωστά, θα έχετε μεγαλύτερη ευκαιρία να βιώσετε αυτή τη ζωτικότητα. Ακόμα κι εκείνοι που έχουν σοβαρούς σωματικούς περιορισμούς ή και αναπηρίες μπορούν να βιώσουν αυτή τη θεμελιώδη ουσία της υγείας.

Η επόμενη ερώτηση που προκύπτει ευθύς εξαρχής είναι, «Πόση υγεία χρειάζεται να έχουμε;» Στον κόσμο οι γνώμες για το ζήτημα αυτό είναι πολύ διαφοροποιημένες κι έτσι το φάσμα των απαντήσεων είναι τεράστιο. Κάποιος μπορεί να πει, «Λοιπόν,  υγεία είναι απλώς το να μην είσαι άρρωστος!» Άλλοι θα πουν, «Α, όχι, υγεία είναι να είσαι πολύ περισσότερο δραστήριος, πολύ περισσότερο λαμπερός, πολύ περισσότερο ικανός».

Υπάρχει μεγάλη ενασχόληση με την υγεία, ακόμα και από τους υγιείς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν υψηλές προσδοκίες. Οι άνθρωποι ελπίζουν ή προσδοκούν μία σωματική ζωή χωρίς πόνους ή ενοχλήσεις ή προβλήματα. Υπάρχουν επίσης και απόψεις που υποστηρίζουν πως εάν το σώμα έχει τραυματισθεί ή είναι άρρωστο, κάτι δεν πάει καλά με το άτομο σε θεμελιακό επίπεδο, λες κι όλοι πρέπει να έχουν τέλεια υγεία συνέχεια, και εάν δεν έχουν, κάτι εγγενές είναι λάθος στις σκέψεις τους. Ενώ αυτό είναι αλήθεια, ότι δηλαδή αρνητικές φαντασίες και ακατάλληλες σχέσεις με τους άλλους, σας αποστερούν  ζωτικότητα, κι έτσι μειώνεται και αποδυναμώνεται η δυνατότητά σας για υγεία, δεν θα πρέπει εντούτοις να συμπεραίνετε ότι η αρρώστεια και ο τραυματισμός αντιπροσωπεύουν κάποιο ελάττωμα στη φύση. Η ασθένεια και ο τραυματισμός είναι μέρος του ρίσκου που έχει η ζωή στον υλικό κόσμο. Μπορεί να συμβούν σ’ όλους.

Αυτή η δήλωση θα προκαλέσει κάποιες διαφωνίες γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ ιδεαλιστές σε σχέση με την υγεία. Υποθέτουν ότι εάν η ζωή κάποιου ανθρώπου βρίσκεται σε τάξη και τη ζει με νόημα, δεν θα υπάρξει καμία ασθένεια ή τραυματισμός. Αυτά είναι ευσεβείς πόθοι, όμως δεν βασίζονται στην αλήθεια. Ακόμα και οι πιο σοφοί των Σοφών διατρέχουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Ακόμα και οι πιο σοφοί των Σοφών, αρρωσταίνουν και γερνούν. Εντούτοις, η πιθανότητα της ασθένειας και του τραυματισμού μπορούν να μειωθούν δραστικά, και μπορείτε να κάνετε κάποια σημαντικά βήματα για να εξασφαλίσετε τη σωματική σας ευζωία. Όμως, προτού αρχίσουμε, πρέπει να έχετε κάποια ιδέα για το πόση υγεία είναι απαραίτητη στον εαυτό σας. Ας ασχοληθούμε μ’ αυτή την ερώτηση τώρα, γιατί είναι θεμελιώδης.

Με πολύ απλά λόγια θα λέγαμε ότι το σώμα σας είναι υγιές εάν μπορεί να σας υπηρετεί ώστε να συμμετέχετε πλήρως στο σκοπό που έχετε στη ζωή. Αυτή η δήλωση απαιτεί κάποιες επεξηγήσεις γιατί ακόμα δεν ξέρετε ποιος είναι ο σκοπός στη ζωή σας. Πάντως, εάν έχετε αρκετή σωματική υγεία για να μπορείτε να χτίσετε τη βάση για Γνώση και να ξεκινήσετε τη δεύτερη μεγάλη φάση της ζωής, αυτό σημαίνει ότι έχετε επαρκή υγεία.

Εδώ η υγεία δεν συνδέεται με την ομορφιά ή την αθλητική δεινότητα ή οτιδήποτε άλλο υπέροχα ιδανικό. Μιλάμε για επαρκή υγεία. Να μπορεί το σώμα σας να σας υπηρετεί. Αυτό είναι υγεία. Εάν το σώμα σας δεν μπορεί να σας υπηρετεί, τότε στην ουσία πρέπει ν’ αφήσετε στην άκρη τις μεγαλύτερες επιδιώξεις σας στη ζωή και να δώσετε τη κύρια προσοχή σας στο σώμα σας. Είναι σαν το σώμα σας να είναι ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο. Εάν ο σκοπός του αυτοκινήτου είναι να σας πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο και το κάνει, τότε υπηρετεί το σκοπό του. Εάν όμως μηχανικά δεν μπορεί να το κάνει, τότε πρέπει να πάει στο συνεργείο για επισκευή.

Εάν το σώμα σας μπορεί να σας μεταφέρει στη ζωή, τότε έχετε επαρκή υγεία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή γιατί όταν μιλάμε για το χτίσιμο του Πυλώνα της Υγείας, πρέπει να έχετε κάποιες ρεαλιστικές προσδοκίες. Εάν οι προσδοκίες σας είναι πέρα απ’ αυτό που είναι απαραίτητο και ουσιαστικό, τότε ουσιαστικά θα έχετε εμμονή μ’ αυτόν τον πυλώνα εις βάρος της εργασίας σας στους άλλους Πυλώνες. Όπως είπαμε, και οι Τέσσερις Πυλώνες πρέπει να εξελίσσονται. Είναι βέβαια αλήθεια ότι κάποιες περιόδους θα χρειαστεί να προσέξετε περισσότερο κάποιον Πυλώνα από τους άλλους, όμως πρέπει να στηρίζετε όλους τους Πυλώνες. Είναι αρκετά προφανές ότι οι άνθρωποι παθαίνουν μία εμμονή με τη σωματική τους υγεία. Κάποιες φορές είναι δικαιολογημένοι όταν το σώμα τους δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όμως τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στο θεμελιώδη μας ορισμό: Σκοπός του σώματος είναι να υπηρετεί ως όχημα ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε ένα μεγαλύτερο σκοπό στη ζωή.

Θ’ ανακαλύψετε ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν εμμονή με την υγεία τους έχουν επαρκή υγεία για να εκπληρώσουν το σκοπό τους, αλλά αμελούν το σκοπό τους γιατί έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις προσδοκίες από την υγεία τους. Πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στο επιθυμητό και στο απαραίτητο – μία πολύ σημαντική διάκριση που πρέπει να γίνει σ’ όλους τους τομείς της ζωής. Εάν το σώμα σας, όπως το αυτοκίνητο, μπορεί να σας πάει από το ένα μέρος στο άλλο, τότε εξυπηρετεί το σκοπό του. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Κι αν προσπαθήσετε να το κάνετε τέλειο, τότε θα του δώσετε περισσότερη προσοχή απ’ ότι αληθινά χρειάζεται, και αυτό θα είναι εις βάρος της εργασίας στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας.

 

Θυμηθείτε, υπάρχουν Τέσσερις Πυλώνες στη ζωή, και πρέπει όλοι να εξελίσσονται και να συντηρούνται. Πρέπει όλοι να γίνουν δυνατοί και λειτουργικοί. Και πρέπει οι προσδοκίες σας να είναι ρεαλιστικές. Εάν βάλετε υψηλότερους στόχους, τελικά θ’ απομακρύνετε τον εαυτό σας από τις άλλες προσπάθειες προκειμένου ν’ αφοσιωθείτε σ’ ένα μόνο τομέα. Επομένως, όταν μιλάμε για υγεία, μιλάμε για ένα επίπεδο υγείας που είναι επαρκές και απαραίτητο. Αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που προσδοκάτε ή επιθυμείτε.

Οπότε, πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σας, «Τι είναι ουσιώδης υγεία για μένα;». Προτού κάνετε αυτή την ερώτηση, σκεφθείτε πόσο χρόνο και ενέργεια ξοδεύετε για την υγεία σας ή για πράγματα που πιστεύετε ότι σχετίζονται με την υγεία σας, όπως η ομορφιά, το χτένισμα μαλλιών, το ντύσιμο και την προσωπική ομορφιά και άλλα. Είπαμε παραπάνω ότι ακόμα κι οι ανίκανοι μπορούν να ακτινοβολούν με τη Γνώση. Αυτή είναι η ζωτικότητα.

Επομένως, ποια είναι η σωστή προσδοκία; Τι είναι σωστό για σας; Μπορούμε να σας δώσουμε μόνο γενικές γραμμές και συμβουλές και να σας δείξουμε τη σωστή κατεύθυνση. Εάν πρόκειται ν’ αναπτύξετε τους Τέσσερις Πυλώνες της ζωής σας ως βάση για να μάθετε και να ζήσετε το Δρόμο της Γνώσης και να γίνετε ένας άνθρωπος της Γνώσης, τότε θ’ ανακαλύψετε ότι δεν μπορείτε να επενδύσετε περισσότερο σ’ ένα μόνο τομέα απ’ όλους. Θα πρέπει ν’ αναζητήσετε μία ισορροπία, η οποία είναι κάτι που πολύ λίγοι άνθρωποι κάνουν σ’ αυτό τον κόσμο.

Το σώμα πρέπει να είναι ικανό να κάνει αυτό που απαιτείται απ’ αυτό. Τι θ’ απαιτηθεί απ’ αυτό θα εξαρτηθεί από το σκοπό σας όπως αυτός σας αποκαλύπτεται και όπως εσείς ετοιμάζεστε να τον βιώσετε και να τον πραγματώσετε. Κάποιοι μπορεί να χρειάζονται περισσότερα από το σώμα τους από κάποιους άλλους, αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο σήμερα που έχουν αρκετό φαί, καταφύγιο και σταθερότητα στη ζωή τους, είναι ικανοί να γίνουν άντρες και γυναίκες της Γνώσης με βάση το τωρινό επίπεδο υγείας τους.

Και πάλι, θα κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σ’ αυτό που είναι επαρκές και ουσιώδες και αυτό που είναι επιθυμητό ή ποθούμενο. Το να μπορείτε να διανύετε τρέχοντας τα βουνά ή να κάνετε μεγάλες αθλητικές επιδόσεις είναι πολύ καλό εάν είστε αθλητές, αλλά δεν είναι απαραίτητο για ν’ αναπτύξετε και να διατηρήσετε ένα επαρκές επίπεδο υγείας. Πράγματι, εάν ασχοληθείτε με τέτοιες δραστηριότητες, θα κάνετε μία επένδυση που μπορεί να σας αποδυναμώσει στο χτίσιμο της βάσης για Γνώση.

Συχνά δεν δίνονται αρκετά στο σώμα, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δίνονται πάρα πολλά στο όνομα της υγείας. Οι άνθρωποι έχουν έμμονη ιδέα με την υγεία τους και τη θεραπεία και με το να νιώθουν καλά και να δείχνουν καλά, όμως με τι κόστος; Κάποιοι λένε, «Λοιπόν, θα’ θελα να εξελιχθώ στο Δρόμο της Γνώσης και να μάθω να ζω Τον Δρόμο της Γνώσης, αλλά πρέπει να φροντίσω το πρόβλημα της υγείας μου!» Και, φυσικά, τα προβλήματα υγείας συνεχίζουν και συνεχίζουν. Το πρόβλημά τους δεν είναι η υγεία. Το πρόβλημά τους είναι οι προτεραιότητές τους. Εκτός από την περίπτωση όπου αντιμετωπίζετε μία ασθένεια που απειλεί τη ζωή σας, μπορείτε να εξελιχθείτε στο Δρόμο της Γνώσης. Ακόμα κι αν είστε δεμένοι σε μία αναπηρική καρέκλα ή κατ’ άλλο τρόπο σωματικώς ανίκανοι, μπορείτε να χτίσετε τη βάση για Γνώση.

Εδώ πρέπει να συλλογιστείτε τι είναι επαρκής υγεία. Διαμορφώνετε τις προσδοκίες και τα δεδομένα σας ανάλογα με το τι χρειάζεται. Αυτή η πρακτική προσέγγιση της υγείας είναι ουσιώδης. Φέρνει τα πράγματα στη σωστή οπτική τους και σας δίνει μία πολύ πιο σαφή αντίληψη για το τί πρέπει να κάνετε για να διατηρήσετε τη φυσική σας υγεία. Εάν δεν έχετε αυτή την ουσιώδη αρχή και οπτική, βασισμένη στο τι πραγματικά χρειάζεται στη ζωή σας, θα γίνετε θύματα είτε της αμέλειας είτε της εμμονής, κι αυτό θα σας αποστερήσει τη δυνατότητα να ζήσετε μία ισορροπημένη και γεμάτη σκοπό ζωή.

Το σώμα είναι ένας μηχανισμός. Δεν είναι κάτι μαγικό. Μη το μπερδεύετε με το νου ή το Πνεύμα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να τα κάνουν να είναι όλα ίδια γιατί θέλουν να νιώθουν ότι είναι ενοποιημένα και η ζωή είναι ενοποιημένη. Αλλά η ζωή λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα. Λειτουργεί στο επίπεδο του υλικού περιβάλλοντος, του νοητικού περιβάλλοντος και του πνευματικού περιβάλλοντος. Η κυρίαρχη έγνοια σας όσο ζείτε στον κόσμο και μαθαίνετε να ζείτε Το Δρόμο της Γνώσης είναι ν’ αναπτύξετε επαρκείς ικανότητες στο σωματικό και το νοητικό περιβάλλον. Αναπτύσσετε δεξιότητες στο σωματικό περιβάλλον ώστε να μπορέσετε να ζήσετε μία ισορροπημένη ζωή. Κι εντούτοις, λόγω της ανάδυσης του κόσμου στην Ευρύτερη Κοινότητα, πρέπει να μάθετε δεξιότητες και στο νοητικό περιβάλλον, επαρκείς δεξιότητες, προκειμένου να μπορέσετε να λειτουργήσετε και να κάνετε αυτό που ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε. Δεν χρειάζεστε δεξιότητες στο πνευματικό περιβάλλον γιατί η Γνώση είναι μαζί σας και γιατί είστε συνδεδεμένοι με τη Πνευματική σας Οικογένεια και τους Αθέατους, που εποπτεύουν την εξέλιξή σας.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση στη ζωή ότι θα έχετε τέλεια υγεία. Ακόμη κι αν οι σκέψεις σας είναι τέλειες και η συμπεριφορά σας άψογη, και ο κίνδυνος ατυχήματος, ασθένειας ή τραυματισμού έχει μειωθεί, εντούτοις πάλι διατρέχετε τον κίνδυνο γιατί αυτός είναι μέρος της ζωής στον κόσμο. Οι άνθρωποι συχνά θέλουν να εξαφανίσουν την ιδέα του κινδύνου. Δεν τους αρέσει η ιδέα ότι πρέπει να ζήσουν με ρίσκο, κι έτσι πιστεύουν «Δεν υπάρχει στη πραγματικότητα τραυματισμός ή ατύχημα στον κόσμο. Δεν υπάρχει ασθένεια. Όλα είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δυσλειτουργίας και εάν μπορούσε να εξαφανισθεί η ανθρώπινη δυσλειτουργία, τότε, δεν θα υπήρχαν ατυχήματα, τραυματισμοί ή ασθένειες». Θα σας πούμε πάλι, κοιτάξτε τον κόσμο γύρω σας. Κοιτάξτε τα φυτά και τα ζώα. Όλα παίρνουν το ρίσκο όταν ζουν εδώ. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα πάντα θα πάνε καλά και ότι θα ζήσουν όλα για πολλά χρόνια. Όταν είσαι στη ζωή, πρέπει να είσαι με τη ζωή όπως αυτή είναι, όχι όπως θέλεις να είναι. Για να ζήσεις την εμπειρία της ζωής, πρέπει να βιώσεις τη ζωή όπως αυτή είναι και όχι όπως εσύ θέλεις αυτή να είναι.

Υπάρχουν κίνδυνοι όταν είστε στον κόσμο. Είναι κι αυτό μέρος της ζωής σας εδώ. Αποδεχθείτε το. Αυτό απαιτεί κουράγιο όχι αποφυγή. Εάν πρόκειται ν’ αγκαλιάσετε τη ζωή, πρέπει να την αγκαλιάσετε. Δεν μπορείτε απλώς να διαλέγετε τα μέρη που σας αρέσουν και περιφρονητικά να απορρίπτετε τα υπόλοιπα. Μπορεί να έχετε άποψη για την τέλεια ζωή ή ένα σύνολο ιδανικών που περιγράφουν μία τέλεια ζωή, όμως εμείς σας φέρνουμε σε κάτι μεγαλύτερο – μία αληθινή ζωή, μία γνήσια ζωή, μία ζωή εναρμονισμένη με τη Γνώση μέσα σας και τη Γνώση στο σύμπαν. Αυτό είναι Θεϊκό.

Και πάλι λέμε ότι η προσέγγισή μας φαίνεται απλή σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις. Ο λόγος είναι ότι δεν έχει απάτη. Δεν απομακρύνει τίποτα χρειαζούμενο και δεν προσθέτει τίποτα άλλο. Πόση υγεία χρειάζεται; Τελικά πρέπει ν’ απαντήσετε οι ίδιοι την ερώτηση για τον εαυτό σας, αλλά σκεφτείτε τα κριτήρια. Ρωτήστε τον εαυτό σας, «Πόση υγεία χρειάζομαι για να ολοκληρώσω το χτίσιμο της βάσης για να μάθω και να ζήσω Το Δρόμο της Γνώσης; Μπορεί το σώμα μου, σαν όχημα, να με πάει στην άκρη της πόλης; Μπορεί να με πάει εκεί που χρειάζεται να πάω; Μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους; Θ’ ανακαλύψετε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, μ’ ελάχιστες εξαιρέσεις, η απάντηση θα είναι ναι.

Εδώ μπορείτε να φερθείτε στο σώμα με αγάπη και εκτίμηση. Όμως, εάν προσπαθήσετε να κάνετε το σώμα να συμμορφωθεί με τα ιδανικά σας για την υγεία ή με την εικόνα της τέλειας υγείας που έχετε στο μυαλό σας, θ’ απαιτήσετε τόσα πολλά απ’ αυτό που θα το βλάψετε. Θα προσδοκάτε να είναι ένα τέλειο όργανο. Θα περιμένετε να είναι αλάνθαστο. Θα απαιτείτε ν’ αποδίδει με βάση ένα σετ ιδανικών που δεν βρίσκονται σε αρμονία με τη φύση της υλικής πραγματικότητας ή τη φύση του υλικού σας οχήματος.

Επανέλθετε σ’ αυτή τη βασική ερώτηση. Τι είναι απαραίτητο ώστε το σώμα να κάνει τη δουλειά την οποία έχω έρθει να κάνω; Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να ρωτάτε τον εαυτό σας σε συνεχή βάση. Μία φορά δεν είναι αρκετό γιατί η απάντηση θ’ αλλάξει, ιδιαίτερα καθώς εξελίσσεστε ως μαθητής και ασκούμενος στο Δρόμο της Γνώσης. Ίσως δεν σας αρέσει το σχήμα του σώματός σας ή κάποια σημεία της εμφάνισής σας, όπως και στους περισσότερους ανθρώπους. Όμως διαφοροποιεί αυτό καθόλου την ικανότητα του σώματός σας να υπηρετεί ένα ευρύτερο σκοπό; Και πόσα είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε σ’ επιφανειακές βελτιώσεις; Πόσα είστε διατεθειμένοι να δώσετε από τη θεμελιώδη ενέργεια, το χρόνο και τους πόρους σας στη προσπάθειά σας να ξεπεράσετε μικρά θέματα σχετικά με την εμφάνιση και λειτουργία του σώματός σας;

Και πάλι, σας επαναφέρουμε στη πρακτική προσέγγιση, στην προσέγγιση που αποδίδει, η οποία βασίζεται σ’ αυτά που μπορείτε να κάνετε στη ζωή. Γιατί όπως ήδη είπαμε, οι ουσιώδεις σχέσεις με άλλους ανθρώπους βασίζονται σ’ αυτά που μπορείτε να κάνετε από κοινού στη ζωή. Αυτά που κάνετε από κοινού στη ζωή αναπτύσσουν το σύνδεσμό σας, την εμπιστοσύνη σας, τις ικανότητες και τις διαστάσεις της σχέσης σας.

Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση σας με το σώμα σας. Είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε μαζί του, που θα εξελίξει κι αυτή τη σχέση. Εάν προσδοκάτε πάρα πολλά, θ’ απογοητευτείτε. Βρείτε την αληθινή βάση της σχέσης σας. Αυτή θα τη βρείτε καθώς με τον καιρό θα διακρίνετε τι πρέπει να κάνετε. Τότε το σώμα αρχίζει να χρησιμοποιείται γιατί ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας. Ο σκοπός του σώματος δεν είναι να είναι όμορφο. Είναι ν’ αποτελεί ένα εργαλείο επικοινωνίας, να είναι ένα όχημα και να συμμετέχει σ’ ένα υλικό κόσμο μέσα σε μία υλική πραγματικότητα. Όπως ένα αυτοκίνητο, εάν μπορεί να σας μεταφέρει εκεί που χρειάζεται να πάτε, τότε έκανε τη δουλειά του. Κι όμως, κοιτάξτε πως φέρονται οι άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους και πόσο χρόνο και ενέργεια σπαταλούν σ’ αυτά! Οι άνθρωποι θεωρούν το αυτοκίνητο ένα όχημα για να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο; Όχι. Το όχημα γίνεται ένας καμβάς για να εκφράσουν τον εαυτό τους. Γίνεται αντιπροσωπευτικό κάποιας ιδέας που έχουν για τον εαυτό τους ή κάποιας εικόνας που θέλουν να προβάλλουν, και έτσι ένα μεγάλο ποσό χρόνου και ενέργειας, χρημάτων και πόρων διατίθενται για κάτι που βασικά είναι ένα όχημα μεταφοράς. Υπάρχει μία ενδιαφέρουσα αναλογία ανάμεσα σ’ αυτό και τη σχέση με το σώμα σας.

Εάν βρείτε την αληθινή σας συνεισφορά στη ζωή, θα σας θυμούνται για τη συνεισφορά σας, και η ζωή σας θα εκτιμηθεί από τη συνεισφορά σας. Όταν φύγετε απ΄ αυτό τον κόσμο, εάν  κάνατε επαρκώς τη συνεισφορά σας, θα θυμάστε αυτή τη ζωή με βάση τη συνεισφορά σας. Τίποτα άλλο δεν θα είναι σημαντικό. Μόνο η συνεισφορά σας και οι σχέσεις τις οποίες ενεργοποίησε και εξέλιξε θα είναι σημαντικά. Μόνο αυτά μπορείτε να πάρετε μαζί σας φεύγοντας απ’ αυτό τον κόσμο. Επομένως, αυτό είναι που πρέπει κυρίως να σας απασχολεί όσο είστε στο κόσμο.

Αυτό που σας προσφέρουμε είναι η ελευθερία – η ελευθερία να ζήσετε μία αληθινή και ισορροπημένη ζωή. Χρειάζεστε επαρκή υγεία. Χρειάζεστε ουσιώδεις σχέσεις. Χρειάζεστε αυτό που είναι κατάλληλο και απαραίτητο. Το κυνήγι της τέλειας υγείας είναι σαν το κυνήγι του τέλειου ατόμου. Μπορεί ν’ αναλώσετε μία ολόκληρη ζωή, κι αν το κάνετε, τότε θα έχετε χαραμίσει μία ολόκληρη ζωή. Γιατί θα επιστρέψετε στην Αρχαία Εστία σας και τα δώρα σας δεν θα έχουν δοθεί, και θ’ αναρωτιέστε τι συνέβη όταν ήσασταν εκεί κάτω και δεν μπορέσατε ν’ αντιληφθείτε τι έπρεπε να κάνετε. Τότε θα πείτε «Δεν ξέρω τι συνέβη. Μάλλον, ξέχασα. Πρέπει να πάω πίσω. Θέλω να πάω πίσω. Αυτή τη φορά θα θυμηθώ. Ξέρω ότι μπορώ να θυμηθώ». Κι αυτό το λέτε γιατί όλα είναι τόσο ξεκάθαρα όταν είστε στην Εστία! Μα βέβαια! Είναι τόσο προφανές! Δεν υπάρχει τίποτα που να σας θολώνει την όραση. Είστε έξω από το νερό και μπορείτε να δείτε καθαρά την κατάσταση.

Κοιτάξτε το σώμα σας και πείτε «Χρειάζεται να υπηρετήσεις το σκοπό, που με έφερε σ’ αυτό τον κόσμο. Θα σε φροντίσω γι’ αυτό και θα σ’ εκτιμώ γι’ αυτό. Και θα συντηρήσω όλες τις ικανότητές σου γι’ αυτό. Κι όταν τελειώσουμε, θα σ’ ευχαριστήσω και θα σ’ ευλογήσω και θα σ’ αφήσω». Αυτό αποτελεί τιμή για το σώμα και αναγνώριση της αληθινής του λειτουργίας στη ζωή. Έτσι δεν κάνετε το λάθος να πιστεύετε ότι το σώμα είναι το ίδιο με το νου ή το πνεύμα. Αναγνωρίζετε το μηχανισμό του, αποδέχεστε τις απαιτήσεις του και τη συντήρησή του, εκτιμάτε την υπηρεσία του και δεν του ζητάτε τίποτα άλλο.

Τώρα, ας εξετάσουμε λίγο το θέμα της νοητικής υγείας, της υγείας του νου. Για το θέμα αυτό θα σας παραθέσουμε κάποιες πολύ θεμελιώδεις ιδέες που μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές, όπως άλλωστε και τα περισσότερα απ’ αυτά που αναφέρουμε. Θα ξεκινήσουμε με κάποιους χρήσιμους ορισμούς και στη συνέχεια θα επεκταθούμε πάνω σ’ αυτούς. Ο νους, όπως και το σώμα, υπηρετούν το Πνεύμα. Αυτός είναι ο θεμελιώδης ρόλος του νου. Όμως, για να αναλάβει αυτό το ρόλο και να συνειδητοποιήσετε τη μεγάλη αξία του νου, πρέπει ν’ αντιστρέψετε τη σειρά εξουσίας.

Πριν ξεκινήσετε την ανάκτηση της Γνώσης, πιστεύετε ότι ο νους υπηρετεί το σώμα και το Πνεύμα υπηρετεί το νου, κι έτσι όλη η σειρά είναι αντεστραμμένη και το σώμα είναι το κύριο θέμα – η ευχαρίστηση του σώματος, η υγεία του σώματος, η εμφάνιση του σώματος, οι ανέσεις του σώματος. Ο νους πρέπει να προσπαθεί σαν σκλάβος να προσφέρει ασταμάτητα όλα αυτά τα πράγματα. Κι επειδή το σώμα είναι ένα ατελές εργαλείο και είναι ευάλωτο στον πόνο, τον τραυματισμό και την αρρώστια, ο νους δεν φαίνεται ότι μπορεί να κάνει αρκετά γι’ αυτό. Είναι σαν τον οδηγό που ξοδεύει όλο το χρόνο του φροντίζοντας το αυτοκίνητο! Είναι ανάποδα. Είναι αντεστραμμένο από τη σωστή του θέση. Το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι υπηρετεί τον οδηγό, όχι το αντίστροφο.

Σ’ ότι αφορά τη ζωή σας, ο οδηγός είναι το Πνεύμα. Το σύστημα ελέγχου είναι ο νους. Και το υλικό όχημα είναι το σώμα. Ο νους εδώ υπηρετεί ως μεσολαβητής ανάμεσα στην υλική ζωή και την πνευματική πραγματικότητα. Ο νους ζει στο δικό του περιβάλλον, που καλείται νοητικό περιβάλλον, το περιβάλλον όπου ο νους επηρεάζει άλλους νόες. Αυτό είναι το περιβάλλον της σκέψης. Είναι ένα περιβάλλον ξεχωριστό από την υλική πραγματικότητα παρόλο που είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται.

Επομένως, ας ξεκινήσουμε μ’ ένα σημαντικό ορισμό: Ένας νους που υπηρετεί τη Γνώση, είναι ένας νους που εκφράζει τον εαυτό του. Ένας νους που υπηρετεί τον εαυτό του είναι ένας νους που βρίσκεται σε διατάραξη και σύγχυση και ο οποίος δεν έχει αυτή τη θεμελιώδη υγεία και τη θεμελιώδη σχέση. Όταν δεν έχετε συνδεθεί με τη Γνώση, ο νους σας πρέπει να υπηρετεί κάτι γιατί έχει φτιαχτεί για να υπηρετεί. Οπότε θα υπηρετεί τις ιδέες του, θα υπερασπίζεται τις ιδέες του και θα προστατεύει τις ιδέες του. Θα φτάσει ακόμα και να καταστρέψει τον εαυτό του προκειμένου να το υπηρετεί κάτι, γιατί ο νους είναι ένα όχημα. Δεν είναι η πηγή της δημιουργικότητας. Ένας νους χωρίς Γνώση είναι δουλικός και πλεοναστικός. Είναι αμυνόμενος και καχύποπτος. Ουσιαστικά είναι φοβισμένος γιατί είναι μόνος και του λείπει μία αληθινή βάση για να ζει στον κόσμο. Έχετε ήδη εμπειρία αυτού του φόβου. Έχετε ήδη εμπειρία αυτής της αγωνίας. Έχετε ήδη εμπειρία αυτής της τρωτότητας και της αμυντικής στάσης. Ο νους χρειάζεται να υπηρετεί κάτι μεγαλύτερο για να βρει τη σωστή του θέση στη ζωή και να χρησιμοποιήσει πλήρως τους μεγάλους του πόρους.

Ο νους σ’ όλη τη διαδρομή θα μάχεται γιατί δεν θέλει να παραδώσει την εξουσία που έχει αξιώσει για τον εαυτό του. Μοιάζει με τον υπηρέτη που έχει προσπαθήσει να καταλάβει το βασίλειο κατά την απουσία του βασιλιά. Πρέπει να παραδώσει τον έλεγχό του γιατί το βασίλειο δεν μπορεί να του ανήκει. Αυτό δεν είναι το δικό του βασίλειο.

Ο νους πρέπει να υπηρετεί. Το σώμα πρέπει να υπηρετεί. Έτσι οδηγείστε από την ιεράρχηση που λέει «Ο νους υπηρετεί το σώμα και το Πνεύμα υπηρετεί το νου», στην πραγματικότητα της ζωής απανταχού, η οποία δείχνει ότι το σώμα υπηρετεί το νου και ο νους υπηρετεί το Πνεύμα.

Παντού, στον κόσμο γύρω σας βλέπετε όλες τις φοβερές εκδηλώσεις της νοητικής αρρώστιας. Είναι διεισδυτική. Είναι κατάδηλη παντού γύρω σας. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά της ακόμη και στη δική σας ζωή. Οι άνθρωποι υποφέρουν γιατί τους λείπει το νόημα. Οι άνθρωποι είναι χαμένοι γιατί δεν ανήκουν σε τίποτα. Υπάρχει η προσδοκία οι άνθρωποι να γίνουν ήρωες, αυτάρκεις και αυτοκαθοριζόμενοι, κι όμως αυτός δεν είναι ο τρόπος της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αμφίθυμοι γιατί φοβούνται το πόνο και δεν ξέρουν από πού προέρχεται ο πόνος.

Ο νους δεν μπορεί να κυβερνά γιατί είναι υπηρέτης. Γίνεται πολύ φτωχός κυβερνήτης. Δεν μπορεί να τεκμηριώσει μία πραγματικότητα. Δεν μπορεί να προσδιορίσει μία βάση σταθερή και με νόημα για τη ζωή στο κόσμο. Δεν μπορεί να προσδιορίσει την αληθινή σου ταυτότητα. Δεν μπορεί να προσφέρει μία βάση για σχέσεις που έχουν διάρκεια και νόημα. Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο και πιο εκπληρώντα σκοπό ζωής.

Εάν περιμένετε ο νους να κάνει αυτά τα πράγματα, είναι σαν να τον φορολογείτε ανελέητα και να τον οδηγείτε σε αποτυχία και απογοήτευση ξανά και ξανά. Είναι σκληρό να φέρεστε μ’ αυτό τον τρόπο στο νου, όπως είναι σκληρό να φέρεστε στο σώμα σαν να είναι ένα εργαλείο για αντιστάθμιση της ανασφάλειας του νου. Δεν υπάρχει καλοσύνη στη προσδοκία να είναι ο νους η πρωταρχική εξουσία της ζωής σας.

Ο προσωπικός σας νους, ο νους που έχετε αναπτύξει προκειμένου να διαπραγματεύεστε τον κόσμο και να επιβιώνετε εκεί, είναι ένα υπέροχο εργαλείο. Είναι ένα όμορφο εργαλείο. Δεν είναι όμως αιώνιο. Για σύντομα χρονικά διαστήματα μπορεί να ζει πέρα από το σώμα, αλλά κι αυτός επίσης πρέπει να σβήσει. Μόνο ό,τι είναι εσωτερικά ουσιώδες παραμένει.

Η ανακάλυψη αυτού που είναι ουσιώδες ενόσω είστε στον κόσμο είναι η μέγιστη ανακάλυψη, η πιο σημαντική προσπάθεια, η μέγιστη δραστηριότητα, γιατί μόνο η Γνώση μεταφέρει το σκοπό που έχετε φέρει μαζί σας από την Αρχαία Εστία σας. Μόνο η Γνώση γνωρίζει ποιους χρειάζεται να συναντήσετε σ’ αυτό τον κόσμο και τι χρειάζεται να κάνετε. Μόνο η Γνώση κατανοεί τη νοητική και την υλική σας φύση και το πόσο κατάλληλα είναι αυτές διαμορφωμένες.

Όταν η Γνώση είναι απούσα, οι άνθρωποι δημιουργούν μεγάλες και μεγαλοπρεπείς ιδέες, τεράστιες φιλοσοφίες και κοσμολογίες, γιγάντιες ιδέες και μεγάλες νοητικές πολυπλοκότητες. Όμως η αληθινή ερώτηση είναι εάν είστε μαζί με τη ζωή ή όχι, εάν έχετε συνδεθεί με την αληθινή φύση του κόσμου και τη κατεύθυνση και εξέλιξή του και εάν έχετε συνδεθεί με την αληθινή σας φύση και την έκφρασή της στη ζωή. Αυτό είναι το αληθινό ερώτημα. Δεν είναι το πόσο μεγάλες ιδέες έχετε ή πόσο ευρεία είναι η φιλοσοφία σας για τη ζωή.

Μπορείτε να έχετε διευρυμένη όραση και σκέψη μόνο όταν ζείτε μία ουσιαστικότερη ζωή, μία ζωή Γνώσης. Οι σκέψεις θα διευρυνθούν και θα επεκταθούν γιατί η εμπειρία σας θα διευρυνθεί και θα επεκταθεί. Οι σκέψεις θα είναι περιεκτικές γιατί θα ζείτε την εμπειρία της συμπερίληψής σας στη ζωή. Και η σκέψη σας θα είναι ισορροπημένη γιατί η ζωή σας θα είναι ισορροπημένη.

Μεταξύ της ζωής του νου και της ζωής της καρδιάς υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ένα τεράστιο χάσμα, χωρίς εμφανή πυθμένα. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο φαίνεται αξεπέραστη. Όμως υπάρχει τρόπος να τα ενώσετε. Πρέπει να χτίσετε τη γέφυρα, η οποία είναι η βάση. Η γέφυρα έχει Τέσσερις Πυλώνες, και μόλις η γέφυρα χτιστεί επαρκώς, πράγματα μπορούν να ταξιδεύουν πάνω απ’ αυτή τη γέφυρα. Μία ζωή με τέτοια βάση είναι σαν μία γέφυρα ανάμεσα στο κόσμο και την Αρχαία Εστία σας. Πάνω από αυτή τη γέφυρα ιδέες, σθένος, ενόραση και αναγνώριση μπορούν να έρθουν στη ζωή σας για να δοθούν σε άλλους γιατί θα έχετε χτίσει τη γέφυρα που κάνει εφικτή τη μετάδοση της ευρύτερης Γνώσης και Σοφίας.

Ο νους σας είναι μέρος της γέφυρας και το σώμα σας είναι μέρος της γέφυρας. Πρέπει να έχετε επαρκή σωματική και νοητική υγεία για να χτίσετε αυτή τη γέφυρα. Όπως το σώμα σας, έτσι και ο νους σας δεν χρειάζεται να είναι τέλειος – χωρίς ελάττωμα, χωρίς λάθος, χωρίς πόνο και χωρίς δυσκολία. Απλώς χρειάζεται να μπορεί να λειτουργεί επαρκώς και να παραδίδει τα ηνία της ζωής σε μία Ευρύτερη Δύναμη, την οποία για την ακρίβεια έχει σχεδιαστεί να υπηρετεί.

Αυτή η παράδοση δεν συμβαίνει μονομιάς. Συμβαίνει σταδιακά, και η ευκαιρία για να συμβεί αυτό δίνεται κάθε φορά που πρέπει να πάρετε μία σοβαρή απόφαση. Τότε μπορείτε να ρωτήσετε τον εαυτό σας «Τι σκέφτομαι γι’ αυτό και τι θέλω;» και μετά ρωτήστε τον «Υπάρχει κάτι που πραγματικά χρειάζομαι να ξέρω γι’ αυτό;»

Είναι πράγματι παράξενο όταν ανακαλύπτετε μέσα από εμπειρίες ότι αυτό που ήδη ξέρετε είναι διαφορετικό από αυτό που θέλετε και ότι αυτό που ήδη ξέρετε είναι συχνά μία αναγνώριση που σας μπερδεύει και σας αναστατώνει. Όμως, μόνο τότε θα αντιληφθείτε ότι η Γνώση είναι αληθινή κι όχι αποκύημα της φαντασίας σας και ότι δεν πηγάζει απλώς από τους ευσεβείς σας πόθους. Όταν αυτό που ήδη ξέρετε κι αυτό που θέλετε είναι διαφορετικά, αυτό σας αποδεικνύει την πραγματικότητα της Γνώσης. Τότε, θα δείτε ότι η Γνώση δεν είναι απλώς αποκύημα της βούλησης ή ανασφάλειάς σας και ότι η Γνώση έχει μία πραγματικότητα και μία ευφυΐα δική της, μία πραγματικότητα και μία ευφυΐα που δεν παρασύρονται από τις παρορμήσεις σας, τους φόβους σας, τις επιθυμίες σας ή οτιδήποτε άλλο στον κόσμο.

Η Γνώση είναι το μόνο μέρος της ύπαρξής σας που βρίσκεται πέρα από πειρασμούς, από χειραγώγηση και έλεγχο. Είναι η βάση της ζωής σας, κι όπως θα δείτε στο μέλλον, είναι το πιο σημαντικό δώρο που έχετε. Κατά την ετοιμασία στα Βήματα της Γνώσης, ο νους σας προσανατολίζεται προς τη Γνώση ώστε να σκέφτεται όντας περισσότερο εναρμονισμένος μαζί της. Αυτό γίνεται προκειμένου ο νους σας να γίνει μία γέφυρα κι ένα όχημα για τη Γνώση. Ο νους δεν αποκηρύσσεται. Επανασυνδέεται. Οδηγείται ξανά σε αρμονία με την αληθινή του σχέση με τη Γνώση, την αληθινή του σχέση με το Πνεύμα.

Καθώς αυτό επιτυγχάνεται σταδιακά, θα βιώσετε αληθινή αρμονία στη ζωή σας. Θα κοιτάτε το σώμα με συμπόνια και θα συνειδητοποιείτε την αξία του, και θα κοιτάτε το νου σας με συμπόνια και θα συνειδητοποιείτε την αξία του. Ο νους και το σώμα σας είναι και τα δύο εργαλεία επικοινωνίας και ύπαρξης μέσα στον υλικό κόσμο. Και τα δύο χρειάζεται να λειτουργούν, όχι τέλεια αλλά επαρκώς.

Όμως, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση ότι η Γνώση είναι μία πραγματικότητα πέρα από το νου τους, ο νους τους διογκώνεται κατά πολύ. Οι άνθρωποι εμπλέκονται πάρα πολύ μέσα του. Στην πραγματικότητα, όπως οι άνθρωποι παθαίνουν εμμονή με τα σώματά τους, έτσι παθαίνουν εμμονή και με το νου τους – με τις αισθήσεις τους, τις σκέψεις τους, τις συναισθηματικές τους καταστάσεις, τις μνήμες τους, τις μελλοντικές ιδέες τους, τις θεωρίες τους, τις φιλοσοφίες τους, τους φόβους τους, τους τρόμους τους και τα υπόλοιπα. Και, τότε, ο νους φαίνεται τόσο μεγάλος και κυρίαρχος! Και, τότε, όλα γίνονται τόσο μπερδεμένα σε τόσα πολλά επίπεδα! Και φαίνονται αδύνατο να ξεκαθαριστούν. Είναι επίπεδα και επίπεδα και επίπεδα σκέψεων. Ο νους φαίνεται να κατακλύζει την ύπαρξη και νιώθετε σκλάβοι της βούλησής του και των παρορμήσεών του.

Πού μπορείτε να βρείτε ελευθερία; Η ελευθερία βρίσκεται στο να φέρετε το νου σε υπηρεσία προς τη Γνώση. Η ελευθερία βρίσκεται στην αντιστροφή της σειράς της εξουσίας. Εάν είστε δούλος του νου σας, τότε η σειρά εξουσίας αντιστρέφεται απ’ αυτή που έπρεπε να είναι. Εάν ο νους δεν μπορεί να εργαστεί, θα γίνει άγριος. Εάν ο νους δεν μπορεί να προσανατολιστεί, πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Εάν ο νους δεν μπορεί να έχει εξουσία μέσα σας, θα γίνει σκλάβος σ’ άλλους νόες του νοητικού περιβάλλοντος.

Η αληθινή εξουσία του νου είναι η Γνώση. Επειδή το Σχέδιο του Δημιουργού είναι τέλειο, το Σχέδιο καλεί για την εγκαθίδρυση αληθινής εξουσίας μέσα σας. Τότε, δεν σας ζητείται να παραδώσετε τη ζωή στο Θείο, τουλάχιστον όχι στο Θείο που βρίσκεται μακριά, πολύ μακριά από σας. Ο σκοπός του Δημιουργού δεν είναι να είναι ο διευθυντής σας, να έρχεται και να διευθύνει όλες τις δραστηριότητές σας. Μη σκέπτεστε ότι ο Δημιουργός του σύμπαντος πρόκειται ν’ ασχοληθεί με τα καθημερινά σας σκαμπανεβάσματα, μ’ όλες τις αισθήσεις, σκέψεις, φόβους και έγνοιες σας, και όλες τις μικρές αποφάσεις που σας απασχολούν.

Όχι, ο Δημιουργός σας έδωσε τη Γνώση γι’ αυτό το σκοπό. Βρίσκεται μέσα σας. Φέρτε τον εαυτό σας στη Γνώση και φέρτε τον εαυτό σας στο Δημιουργό. Γιατί μπορείτε να γνωρίσετε το Θεό μέσα σας. Μπορείτε να γνωρίσετε τη Γνώση μέσα σας. Και τη ζωή μπορείτε να γνωρίσετε μέσα σας. Σκέψεις, φιλοσοφίες, υποθέσεις, αναλύσεις, εκτιμήσεις, κριτικές δεν σας επανασυνδέουν με τη Γνώση.

Στα Βήματα στη Γνώση ο νους προσανατολίζεται προς την εποικοδομητική και δημιουργική σκέψη. Του δίνεται κατεύθυνση. Του δίνεται σκοπός. Του δίνεται νόημα. Τότε μπορεί να υπηρετεί κι όχι να καταστρέφει. Μπορεί να γίνει όχημα για να διευρύνετε τη ζωή σας στον κόσμο αντί να είναι εμπόδιο. Εντούτοις, για να μπορεί ο νους να προσεγγίσει τη Γνώση και ν’ ανακτήσει τη φυσική του σχέση με τη Γνώση, πρέπει να περάσει μία ετοιμασία στο Δρόμο της Γνώσης.

Δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα εδώ. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Δεν παίρνετε κάποιο περίεργο χάπι ούτε ξυπνάτε την επόμενη μέρα σε μία κατάσταση Γνώσης. Πρέπει να χτίσετε τη γέφυρα. Πρέπει να χτίσετε τη βάση. Αυτή είναι η δουλειά σας. Ο Δημιουργός θα κάνει τη δουλειά του μόλις η βάση δημιουργηθεί, και ο Δημιουργός, μέσω των Αθέατων, θα σας δώσει τη δύναμη και την υποστήριξη για να χτίσετε τη γέφυρα και τη βάση. Όμως πρέπει να εμφανιστείτε για τη δουλειά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το νου σας και το σώμα σας για τη δουλειά. Πρέπει να προετοιμαστείτε για να κάνετε τη δουλειά. Και πρέπει να την κάνετε τη δουλειά.

Σ’ αυτό το σημείο, ας μας επιτρέψετε να σας παρουσιάσουμε μία σημαντική ιδέα: Πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν τη πνευματικότητα και τη θρησκεία κυρίως γιατί θέλουν επιβεβαίωση, καταφύγιο και άνεση. Θέλουν ένα μέρος γι’ απάγγιο από τις καταιγίδες της ζωής. Θέλουν να βρουν ανάπαυλα. Θέλουν να αισθανθούν αποδοχή και συγχώρεση. Κι όλα αυτά τα πράγματα είναι διαθέσιμα, αλλά σας δίνονται περισσότερα και σας ζητούνται περισσότερα.

Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένα γιγάντιο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας – πνευματικής κοινωνικής πρόνοιας! Πρέπει απλώς να εγγραφείτε και μετά παίρνετε τις επιταγές σας και εισπράττετε τα χορηγούμενα, και σας δίνονται δώρα και θαύματα. Απλώς πρέπει να πιστεύετε στο σύστημα. Τότε ο Θεός θα έρθει και θα σας υπηρετήσει και θα κάνει όλα αυτά τα μικρά πράγματα για σας, λες κι ο Θεός δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει στο σύμπαν από το να φροντίζει για τις επιθυμίες σας. Μόνο ένας αξιολύπητος Θεός θα συμμετείχε στη ζωή μ’ αυτό τον τρόπο!

Αυτή η διδασκαλία δεν είναι πνευματική κοινωνική πρόνοια. Σας προσφέρουμε ευημερία. Σας δίνουμε εργασία. Σας δίνουμε ένα πλαίσιο και μία βάση, ένα σκοπό, νόημα και κατεύθυνση ώστε να μπορέσετε ν’ ανακτήσετε τις φυσικές σας ικανότητες, να τις εναρμονίσετε και να τις ευθυγραμμίσετε μεταξύ τους και να χτίσετε μία αληθινή βάση για Γνώση. Μη σκέπτεστε «Τότε, τι θα κάνει ο Θεός για μένα;» Ο Θεός σας έχει ήδη δώσει τη Γνώση. Εάν μπορούσατε να καταλάβετε και να δείτε πόσο μεγάλο είναι αυτό το δώρο, θα ξέρατε πώς ό,τι χρειάζεστε για να βρείτε τον δρόμο σας και την κοινότητά σας μέσα στον κόσμο, σας έχει ήδη δοθεί.

Όμως, όσο η σειρά εξουσίας είναι αντεστραμμένη, όσο ο νους υπηρετεί το σώμα και το Πνεύμα φαίνεται να υπηρετεί το νου, θα υπάρχει σωματική και νοητική ανικανότητα. Τα σωματικά σας προβλήματα θα διογκώνονται και τα νοητικά προβλήματα θα αυξάνονται, και θα οδηγηθείτε σε μία εμμονή με τα μικρά σας προβλήματα και με τα μικρά προβλήματα της ζωής.

Ξεφεύγετε και λύνετε τα μικρά προβλήματα όταν διαχειρίζεστε τα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωής. Τα μικρά προβλήματα συγχωρούνται και γίνονται δεκτά όταν η ενέργειά σας είναι αφοσιωμένη στα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής είναι να βρείτε τη Γνώση προκειμένου να συνειδητοποιήσετε γιατί είστε εδώ και ν΄ αφοσιωθείτε πλήρως στην ανάκτηση και την έκφραση της Γνώσης. Η Γνώση ανακτάται όταν αφοσιώνεστε σ’ εκείνα τα άτομα που αντιπροσωπεύουν τους αληθινούς σας σύμμαχους στο Δρόμο της Γνώσης. Δίνεται μέσα από την αφοσίωση και την αφιέρωση. Δεν έχει σαν βάση την προσωπική ανταμοιβή ή την απόκτηση μεγαλύτερων ευεργετημάτων από το Θεό ή τον κόσμο. Η Γνώση είναι αφοσιωμένη στο να βρει την ουσιώδη συνεισφορά, για την οποία ήρθατε στον κόσμο και μαζί της την ενθύμηση εκείνων που σας έστειλαν και που είναι μαζί σας ακόμα και τώρα.

Η υγεία είναι η ζωτικότητα, αλλά η ζωτικότητα είναι το προϊόν μίας αληθινής ζωής. Είναι το προϊόν της αντιμετώπισης των ρίσκων και των ευκαιριών της ζωής. Είναι το προϊόν της αληθινής σχέσης και της αληθινής αφοσίωσης που μπορεί να βιωθεί μαζί με άλλους ανθρώπους. Είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας της αληθινής ιεράρχησης της εξουσίας στη ζωή σας και του σεβασμού και της τιμής προς τα διαφορετικά μέρη της φύσης σας και τα διαφορετικά επίπεδα της ύπαρξης. Τότε, απλώς πηγαίνετε στο γιατρό για να συντηρήσετε τη καλή λειτουργία του σώματός σας ώστε να συνεχίσει να σας υποστηρίζει στο σκοπό σας. Και προσαρμόζετε τις σκέψεις σας και τη συμπεριφορά σας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Μπορείτε να τα κάνετε αυτά γιατί υπηρετείτε ένα μεγαλύτερο σκοπό. Και η πνευματική σας ζωή και πραγματικότητα τότε μπορούν να βρουν έκφραση στη σκέψη σας και στις πράξεις σας στον κόσμο. Αυτή είναι υγεία. Αυτή είναι εκδήλωση ευζωίας. Αυτή είναι εκδήλωση μίας μεγαλύτερης αλήθειας και πραγματικότητας που υπάρχει ως δυναμικό σ’ όλους τους ανθρώπους.

Γι’ αυτό υπάρχει ο Δρόμος της Γνώσης – για να σας δώσει την δυνατότητα να εκπληρώσετε την αποστολή σας εδώ και να βρείτε εκείνους μαζί με τους οποίους έχετε αναλάβει την αποστολή σας. Για να βρείτε την ελευθερία και να ξεφύγετε από τις μυριάδες αποδυναμωτικές δραστηριότητες που κάνουν την ανθρωπότητα ανάπηρη και την αφήνουν αβοήθητη ν’ αντιμετωπίσει τις δικές της ανάγκες και την Ευρύτερη Κοινότητα, που τώρα επισκιάζει τον κόσμο.

Η ζωή σας χρειάζεται μεγαλύτερη αλήθεια για τη δική σας ευημερία και για την ευημερία του κόσμου. Γιατί δεν ήρθατε εδώ για τον εαυτό σας μόνο. Ήρθατε εδώ για τον κόσμο. Τόσο μεγαλειώδεις είσαστε στην πραγματικότητα. Τόσο μεγαλειώδης είναι ο σκοπός σας, και τόσο μεγαλειώδης θα είναι η ανταμοιβή σας καθώς ανακτάτε το ουσιώδες μέρος της ζωής σας.

Τότε, εάν υπάρχει ασθένεια, ατύχημα ή τραυματισμός, απλώς θα βρείτε τι προσαρμογές ή επισκευές χρειάζεται να κάνετε ώστε να συνεχίσετε το έργο σας γιατί πρέπει να πάτε κάπου και πρέπει να κάνετε κάτι. Τότε, αυτά τα πράγματα δεν θα παίρνουν υπερβολικές διαστάσεις, δεν θα τους δίνετε υπερβολική έμφαση και δεν θα κυριαρχούν τη ζωή σας και τη προσοχή σας. Κι ενώ μπορεί να πονάτε καθώς προχωράτε, θα συνεχίσετε και θα εκπληρώστε το πεπρωμένο σας εδώ.

Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για τη καλή ζωή. Να τρώτε καλά. Να κοιμάστε αρκετά. Ν’ ασκείστε καθημερινά. Να βρίσκεστε παρέα με τους κατάλληλους ανθρώπους. Ν’  ακολουθείτε αυτό που ήδη ξέρετε. Και να ρωτάτε συνέχεια τη Γνώση. Εάν ασχολείστε με τους λάθος ανθρώπους, θα υπονομεύσετε την υγεία σας και την ευζωία σας και θα επιστρέψετε στη σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό. Ακολουθείστε αυτό που είναι απλό και κατανοητό. Ίσως είπατε στον εαυτό σας «Ξέρω ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό», ή «Ξέρω ότι πρέπει να το κάνω αυτό». Προχωρήστε και κάντε το. Κάντε αυτό που ξέρετε. Γιατί διστάζετε; Τι περιμένετε; Μην περιμένετε να έρθει η κρίση. Μην περιμένετε μέχρι να γίνει το μικρό πρόβλημα μεγάλο. Ξέρετε ήδη πολλά που χρειάζεται να κάνετε για να διατηρήσετε το σώμα σας και να έχετε μεγαλύτερη νοητική υγεία. Κάντε αυτά τα πράγματα. Μην ρωτάτε περισσότερα. Γιατί δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα μέχρι να χρησιμοποιήσετε αυτά που ήδη έχετε σήμερα.

Οι άνθρωποι θέλουν να ενωθούν με το Θείο, αλλά δεν μπορούν να συνυπάρξουν ούτε μ’ ένα άνθρωπο. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν λαμπερή υγεία ή γαλήνη στο νου, αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα μικρά πράγματα που ήδη γνωρίζουν ότι σήμερα πρέπει να γίνουν; Ξεκινήστε από εκεί που στέκεστε. Ξεκινήστε μ’ αυτά που ξέρετε. Βάλτε άλλους να σας βοηθήσουν να κάνετε αυτά που ξέρετε και μην κοιτάτε πίσω. Αυτό είναι το χτίσιμο της βάσης. Αυτό είναι το χτίσιμο της γέφυρας από τον κόσμο στην Αρχαία Εστία σας. Αυτή είναι η πλήρης χρήση όλων των τμημάτων της ζωής σας και η αναγέννηση της ζωτικότητάς τους.

Ελάτε κοντά στη Γνώση και θα νιώσετε τη Γνώση κοντά σας και θα ξέρετε τι να κάνετε. Όμως, ακόμα και πέρα απ’ αυτό, θα μπορείτε να κάνετε αυτό που ξέρετε.