Οι Τέσσερις Πυλώνες της ζωής

Όπως αποκαλύφθηκε στον
Μάρσαλ Βίαν Σάμμερς
στης 12 Οκτωβρίου 1994
στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ


Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.

Κάθε μεγαλειώδης ζωή πρέπει να έχει μία γερή βάση, και σ’ όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, χρειάζεται πολύς χρόνος για να κτιστεί αυτή η βάση. Εσύ, ο ίδιος, βρίσκεσαι τώρα στη διαδικασία ν’ αναπτύξεις αυτή τη βάση, κι ο βαθμός στον οποίο θα μπορέσεις να το κάνεις και να το επιτύχεις, θα καθορίσουν το είδος της ζωής που μπορείς να δημιουργήσεις και πώς αυτή θα μπορεί να διατηρηθεί.

Όσοι συνειδητοποίησαν πολύ γρήγορα το σκοπό τους, σπάνια μπόρεσαν να διατηρήσουν και να υποστηρίξουν μία μεγαλειώδη ζωή και τα μεγάλα δώρα τους δεν μπορούσαν να δοθούν παρόλο που φαινόταν ότι έφεραν μεγάλη υπόσχεση στο ξεκίνημα.

Όπως χρειάστηκαν πολλά χρόνια ανάπτυξης και μάθησης για να χτίσετε μία βάση για τη προσωπική σας ζωή στον κόσμο, έτσι τώρα χτίζετε μία βάση για την ευρύτερη ζωή σας και τον ευρύτερο σκοπό σας μέσα από πολλά χρόνια προετοιμασίας και μάθησης. Η υπομονή σ’ αυτό είναι πολύ σημαντική καθώς και η μεγάλη πίστη. Η πίστη είναι ουσιαστική γιατί δεν μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των ενεργειών σας στο ξεκίνημα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε για τι ετοιμάζεστε. Δεν βλέπετε αυτό που θα χτιστεί πάνω στη βάση που τώρα χτίζετε, και έτσι το χτίσιμο της βάσης που θα χρειαστείτε στη ζωή σας, μοιάζει σαν ένας μακρύς και επίπονος στόχος. Όμως, αυτή η βάση είναι απαραίτητη και δεν μπορείτε να την αποφύγετε. Απλώς δεν μπορείτε να έχετε το αποτέλεσμα χωρίς να προετοιμαστείτε Γι’αυτό. Δεν μπορείτε απλώς να έχετε την ανταμοιβή χωρίς να την κερδίσετε και χωρίς ν’ αναπτύξετε την ικανότητα να την διατηρήσετε και να την υποστηρίξετε.

Οτιδήποτε χτίζετε στη ζωή σας είναι τόσο ισχυρό όσο η βάση που το στηρίζει, και Γι’αυτό η βάση είναι το πιο σημαντικό μέρος. Μόλις η βάση σας στη ζωή δυναμώσει, τότε μεγάλα πράγματα μπορούν να προστεθούν πάνω της και να χτιστούν πάνω της, κι αυτά τα πράγματα θα σταθούν. Τότε θα μπορούν να αντιμετωπίσουν και ν’ αντέξουν τις αναταραχές της ζωής και τους ανέμους της αλλαγής επίσης.

Το χτίσιμο μίας βάσης, λοιπόν, είναι ουσιαστικό κι από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Πολλοί άνθρωποι είναι πολύ ανυπόμονοι να συμμετέχουν σ’ αυτό με συνειδητό τρόπο. Επιδιώκουν να έχουν το αποτέλεσμα όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί ένα μεγάλο οικοδόμημα δεν θα σταθεί και δεν θα οφελήσει εάν δεν έχει τη βάση που του είναι απαραίτητη. Θα καταρρεύσει. Πρέπει να υποστηριχθεί και να διατηρηθεί.

Μέσα στη προσωπική σας εσωτερική δομή, πρέπει να έχετε χαρακτήρα και ικανότητα. Ας σας περιγράψουμε τώρα αυτά τα πράγματα. Ο χαρακτήρας χτίζεται όσο γίνεστε δυνατοί και αποφασισμένοι, υπομονετικοί και παρατηρητικοί. Ο χαρακτήρας δεν είναι η προσωπικότητα. Ο χαρακτήρας είναι ένα έμφυτο σθένος, η προθυμία να περιμένετε, η επικεντρωμένη αποφασιστικότητα και η υπομονετική προσέγγιση. Αυτά είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα. Σ’ αυτό είναι που ο προσωπικός νους γίνεται αρκετά δυνατός ώστε να γίνει όχημα της Γνώσης.

Το χτίσιμο του χαρακτήρα γίνεται στο επίπεδο του προσωπικού νου, που είναι ο νους που έχετε αποκτήσει από τότε που ήρθατε στον κόσμο. Ο προσωπικός σας νους πρέπει να γίνει δυνατός. Δεν μπορεί να δημιουργήσει σκοπό, νόημα και κατεύθυνση για τη ζωή σας, ούτε μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να εδραιώσετε και να συνεισφέρετε μία ουσιαστικότερη ζωή σ’ αυτό τον κόσμο. Ο προσωπικός νους, μόνος, σίγουρα δεν μπορεί ν’ αντέξει τις αλλαγές και την ανάδυση του σημερινού κόσμου στην Ευρύτερη Κοινότητα. Γι’αυτό θα χρειαστείτε μία βάση που χτίζεται πέρα από τον κόσμο, μία πνευματική βάση, που δεν μπορεί να επηρεαστεί ούτε ν’ αλλοιωθεί από τον κόσμο των πολλών λαθών και της μεγάλης σύγχυσης.

Ο χαρακτήρας, λοιπόν, είναι η ανάπτυξη του ατόμου. Με το χαρακτήρα μπορείτε ν’ αρχίσετε να χτίζετε μία βάση και να συνεχίσετε το χτίσιμό της για όσο χρειάζεται. Μπορεί να σας πάρει το υπόλοιπο της ζωής σας, αλλά κάθε πρόοδος σ’ αυτό είναι μόνιμη.

Με το χαρακτήρα, θα έχετε την ικανότητα να περιμένετε για τη Γνώση, να διακρίνετε τη Γνώση, να ζήσετε την εμπειρία της Γνώσης και να προχωρήσετε προς την κατεύθυνση της Γνώσης στη ζωή σας.  Αυτή η ικανότητα είναι μέρος της βάσης σας. Εάν δεν την έχετε, όσο κι αν θέλετε την αλήθεια, την ειρήνη και το νόημα στη ζωή σας, δεν θα μπορείτε να τα ζήσετε ως εμπειρία, και σίγουρα δεν θα μπορείτε να τα διατηρήσετε.

Το χτίσιμο του χαρακτήρα και το χτίσιμο της ικανότητας πάνε μαζί, γιατί πρέπει να μάθετε να περιμένετε για πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό ν’ αφήσετε τη ζωή αόριστη γιατί η ζωή παίρνει αργά μορφή. Γι’αυτό πρέπει να έχετε πίστη ότι μία Ευρύτερη Δύναμη εργάζεται στη ζωή σας και γύρω σας. Πρέπει να έχετε πίστη ότι αυτή η Ευρύτερη Δύναμη είναι παρούσα και υπαρκτή χωρίς να την θεωρείτε ως αιτία όλων των ευτυχισμένων και δυστυχισμένων γεγονότων, όλων των μικρών επιτυχιών και των μεγάλων ταραχών σας. Ο Δημιουργός σας έδωσε τη Γνώση, κι αυτό είναι το μεγάλο δώρο. Βρείτε τη Γνώση και θα βρείτε το δρόμο σας. Αποφύγετε τη Γνώση και θα παραμείνετε στη σύγχυση και τη φαντασία. Ακολουθήστε το Δρόμο της Γνώσης και θα χτίσετε τη βάση της ζωής σας. Ακολουθήστε κάποιον άλλο δρόμο, και θα προσπαθήσετε Γι’άλλη μία φορά να ακολουθήσετε μία πορεία που δεν καταλήγει πουθενά και δεν έχει νόημα.

Εάν δείτε καθαρά, οι επιλογές είναι πολύ απλές αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να γίνουν γιατί είναι τόσο ουσιώδεις και ολοκληρωμένες. Οι άνθρωποι συχνά επιθυμούν να παραμείνουν στις υποθέσεις και τη φαντασία γιατί εκεί φαίνεται ότι έχουν πολλές επιλογές διαθέσιμες σ’ αυτούς. Λένε στον εαυτό τους «Λοιπόν, όποιο δρόμο κι αν ακολουθήσω, είναι καλά! Θα καταλήξω στον αληθινό μου προορισμό, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην αλήθεια!». Μη λέτε τέτοια πράγματα στον εαυτό σας, γιατί έτσι δεν παίρνετε στα σοβαρά τις πραγματικές ευκαιρίες και αποφάσεις που συναντάτε στη ζωή σας. Διαφορετικοί δρόμοι οδηγούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Εσείς χρειάζεται να βρείτε το σωστό δρόμο και να παραμείνετε σ’ αυτόν.

Η λήψη της απόφασής σας είναι κρίσιμη για την επιτυχία σας. Ποτέ μην την πάρετε ελαφρά και ποτέ μην υποθέτετε ότι οι αποφάσεις σας δεν είναι απόλυτα σημαντικές και ουσιώδεις για την έκβαση της ζωής σας. Οι αποφάσεις που παίρνετε σήμερα, καταλήγουν στην αυριανή σας ζωή. Καθορίζουν τι είδους αποφάσεις θα σας είναι διαθέσιμες αύριο. Εάν επιλέξετε το δρόμο που δεν έχει προορισμό και νόημα, θα ξοδέψετε τα χρόνια σας προσπαθώντας να επιστρέψετε εκεί που αρχίσατε. Όμως εάν διαλέξετε το δρόμο που προορίζεται για σας, το δρόμο τον οποίο θ΄αναγνωρίσει και θα επιβεβαιώσει η Γνώση μέσα σας, τότε κάθε βήμα που θα κάνετε θα είναι ένα αληθινό βήμα για το χτίσιμο της βάσης για Γνώση και συνεισφορά.

Το χτίσιμο της βάσης αντιπροσωπεύει τη θεμελιώδη εργασία για την πνευματική ανάπτυξη. Εντούτοις οι άνθρωποι το παραμελούν γιατί θέλουν να βλέπουν με τη φαντασία τους τον εαυτό τους στη τελική κατάσταση, στην ώριμη κατάσταση, σ’ ένα ολοκληρωμένο επίπεδο. Θέλουν και περιμένουν να συμβεί αυτό. Ίσως να το απαιτούν κιόλας από το Δημιουργό. Ίσως πιστεύουν ότι μπορούν να το δημιουργήσουν μόνο με τη θέλησή τους. Και, επομένως, κάνουν θετικές δηλώσεις. Κάνουν δηλώσεις και επιβαρύνουν τον εαυτό τους και τους άλλους με τεράστια αιτήματα. Και ενώ προσποιούνται ότι προσεύχονται, απαιτούν να εκπληρωθούν οι επιθυμίες τους και μάλιστα αμέσως. Όμως, δεν επιθυμούν πραγματικά την αλήθεια και δεν έχουν την ικανότητα να ζήσουν την αλήθεια ως εμπειρία ή να δουν τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο για τους ίδιους στη προσωπική τους ζωή.

Αν πάρετε το λάθος δρόμο στη ζωή, είναι δύσκολο να γυρίσετε πίσω. Και εάν πάτε πολύ μακριά, δεν θα γυρίσετε. Μην παίζετε λοιπόν με τη ζωή σας και την ύπαρξή σας. Μην παίζετε με σχέσεις και με άλλες προσπάθειες, αλλά επιδιώξτε να βρείτε αυτό που είναι ουσιώδες μέσα σας, γιατί αυτό που είναι ουσιώδες θα σας δώσει αυτό που θέλετε και θα σας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση.

Δεν υποσχόμαστε μεγαλειώδη πράγματα ούτε εύκολα επιτεύγματα. Ούτε άμεσα πλούτη. Ούτε άμεση αγάπη. Ούτε άμεσο νόημα. Ούτε άμεσο σκοπό. Ούτε άμεσες επιτυχίες, σαν να προσθέτετε νερό ή κάποια άλλη μαγική ουσία και απλώς αποκτάτε αυτά τα πράγματα! Αυτοί είναι στόχοι που ονειρεύονται οι ονειρευτές, εκείνοι που είναι χαμένοι στη φαντασία. Όχι, προσφέρουμε ένα δρόμο. Προσφέρουμε ένα τρόπο. Προσφέρουμε την πραγματικότητα. Και προσφέρουμε την επιβεβαίωση της Γνώσης μέσα σας. Οι λέξεις μας μιλούν κυρίως στη Γνώση μέσα σας. Καλούν τη Γνώση μέσα σας όπως η δική σας Γνώση καλεί εμάς, αυτό το μήνυμα, αυτή τη Διδασκαλία και αυτή τη μεγάλη αλήθεια.

Η ζωή στον κόσμο έχει Τέσσερις Πυλώνες. Αυτοί αποτελούν μέρος του κτισίματος της βάσης. Είναι οι πυλώνες των σχέσεων, της υγείας, της εργασίας και της πνευματικής ανάπτυξης. Αυτοί είναι τα θεμέλια της βάσης σας στη ζωή. Η ανάπτυξη των Τεσσάρων Πυλώνων της ζωής αντιπροσωπεύει τη καθημερινή σας δραστηριότητα και την ευρύτερή σας πρόκληση στη μάθηση. Οι δραστηριότητές σας στον κόσμο αφορούν κυρίως αυτές τις κατηγορίες, οπότε σας μιλάμε για κάτι το οποίο κάνετε ήδη. Το ζήτημα είναι εάν αναπτύσσεστε ή όχι, γιατί πρέπει να αναπτύξετε καθεμία από τις τέσσερις περιοχές. Δεν μπορείτε ν’ αναπτύξετε μία αποκλείοντας τις υπόλοιπες. Πρέπει να τις αναπτύξετε όλες.

Αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν τους τομείς όπου η Γνώση βιώνεται ως εμπειρία, εκφράζεται και συνεισφέρεται – στις σχέσεις, στην υγεία, στην εργασία και στη πνευματική ανάπτυξη. Εάν κοιτάξετε γύρω σας, θα δείτε ότι υπάρχουν ελάχιστα άτομα (ίσως να δυσκολευτείτε να βρείτε ή να σκεφθείτε ένα άτομο) που έχουν αναπτύξει και τους τέσσερις τομείς. Όταν λέμε αναπτύξει, δεν εννοούμε ότι είναι υπέροχοι και στους τέσσερις. Εννοούμε ότι έχουν χτίσει την απαραίτητη βάση. Οι σχέσεις τους είναι υγιείς, εστιασμένες και γεμάτες σκοπό. Η υγεία τους είναι επαρκής ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν το σκοπό τους στη ζωή. Η εργασία τους εξυπηρετεί αυτό το σκοπό και τον εκφράζει. Και η πνευματική τους ανάπτυξη τούς δίνει την ικανότητα να συμμετέχουν στη ζωή. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ισορροπία. Σκεφτείτε τους Τέσσερις Πυλώνες της ζωής σαν τα τέσσερα πόδια ενός μεγάλου τραπεζιού. Εάν αυτά τα πόδια δεν είναι όλα δυνατά και καλά συνδεδεμένα, το τραπέζι θα είναι ασταθές και δεν θα μπορείτε να τοποθετήσετε τίποτα αξίας επάνω του.

Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη μίας βάσης στη ζωή, μιλάμε για τους Τέσσερις Πυλώνες της ζωής σας. Δεν μιλάμε για υπέροχα και φαντασιώδη πνευματικά ταξίδια και τις μεταφυσικές προεκτάσεις τους ούτε για άκρως θεωρητικές ιδέες ή έννοιες. Μιλάμε για τα θεμέλια της ζωής σας. Αυτά όλα σχετίζονται μεταξύ τους και είναι σημαντικά. Καθώς κοιτάτε τον κόσμο, θα δείτε ότι ίσως μερικοί άνθρωποι έχουν πολύ καλές σχέσεις, αλλά η υγεία τους έχει αμεληθεί, και δεν ανέπτυξαν ποτέ καμία οικονομική βάση. Έτσι, συνέχεια προσπαθούν να μπαλώσουν τις τρύπες. Ή ίσως, άλλοι βγάζουν πολλά χρήματα και έχουν μία μεγάλη καριέρα, αλλά δεν έχουν καμία γνήσια σχέση, και δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τη πνευματική τους ανάπτυξη.

Εάν κοιτάξετε γύρω, θα δείτε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν καταφέρει μεγάλα επιτεύγματα σε ένα, ή σπάνια σε δύο, πυλώνες της ζωής τους. Αλλά το έχουν κάνει εις βάρος των άλλων πυλώνων. Η προσέγγισή τους δεν ήταν ισορροπημένη. Και θα δείτε ότι κάποιοι έδωσαν τις ζωές τους σε σχέσεις, αλλά η υγεία τούς βασάνισε ή οι οικονομικές δυσκολίες τούς πισωγύρισαν, ή δεν βρήκαν ποτέ μία εργασία με νόημα στον κόσμο. Θα δείτε αυτές τις ανισορροπίες παντού.

Οι Τέσσερις Πυλώνες είναι όλοι ουσιώδεις. Πρέπει να εργαστείτε σε κάθε τομέα και οι στόχοι σας πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και συνεπείς με τη ζωή σας και με τη πραγματικότητα του κόσμου αυτή την εποχή. Εάν εργαστείτε σ’ όλες τις περιοχές, όλες οι περιοχές θ’ αποδώσουν. Εάν παραμελήσετε ένα από τους Τέσσερις Πυλώνες, αυτό θα υπονομεύσει την επιτυχία σας στους άλλους πυλώνες στους οποίους επικεντρωθήκατε.

Για πολλούς ανθρώπους, αυτό απαιτεί υπομονή γιατί έχουν πολύ έντονες επιθυμίες ή φιλοδοξίες, και θέλουν οι ζωές τους να αντιπροσωπεύουν την επιθυμία τους για επιτυχία. Θέλουν να είναι εντυπωσιακά υγιείς ή μυθωδώς πλούσιοι. Ή θέλουν να έχουν σχέσεις τις οποίες να μπορούν να επιδεικνύουν με περηφάνεια. Ή ίσως θέλουν να γίνουν γκουρού και άγιοι και να μπορούν να κάνουν πνευματικά κατορθώματα που θα εντυπωσιάσουν άλλους. Όλα αυτά τα κίνητρα είναι απλώς η επιθυμία να είναι σημαντικός ο εαυτός. Δεν τα κυβερνά η Γνώση. Δεν είναι το κίνητρο η Γνώση. Δείτε τα Γι’αυτό που πραγματικά είναι.

Αυτό που πραγματικά χρειάζεται εδώ είναι η ισορροπημένη προσέγγιση. Θέλετε να χτίσετε μία βάση ικανή να να συντηρήσει και να υποστηρίξει τη ζωή σας και ικανή να στηρίξει την ανάδυση της Γνώσης μέσα σας. Επιδιώκετε σταθερότητα και όχι μία ευκαιρία για να κάνετε επίδειξη. Επιδιώκετε την ικανότητα να μπορείτε να συμμετέχετε στη ζωή και δεν επιδιώκετε να διακριθείτε οι ίδιοι μέσα σ’ αυτό.

Μία ισορροπημένη προσέγγιση θα μαλακώσει τις επιθυμίες σας και θα σας δώσει την ικανότητα να ξεπεράσετε τους φόβους σας, γιατί σχεδόν όλοι φοβούνται τουλάχιστον ένα από τους πυλώνες. Κάποιοι φοβούνται όλους τους πυλώνες. Οι επιθυμίες και οι φόβοι σας θα μαλακώσουν εάν έχετε μία ισορροπημένη προσέγγιση. Αυτό εξελίσσει το χαρακτήρα και την ικανότητα. Εάν σας κινεί η φιλοδοξία ή σας κατακλύζει ο φόβος, δεν θα μπορέσετε να χτίσετε τη βάση για μία ζωή Γνώσης.

Οι μεγάλοι Δάσκαλοι που εποπτεύουν την ανθρώπινη εξέλιξη, τους οποίους αποκαλούμε Αθέατους, σας παρακολουθούν με υπομονή και με μεγάλη φροντίδα και αποφασιστικότητα. Η πρώτη και κυρίαρχη έγνοια τους είναι να χτίσετε μία βάση για Γνώση. Μπορεί να θέλετε τη Γνώση. Μπορεί να θέλετε την αλήθεια. Μπορεί να θέλετε την ειρήνη. Μπορεί να θέλετε την πραγματικότητα και το νόημα. Όμως, πρέπει να υπάρχει βάση. Η έγνοια των Αθέατων είναι η βάση, ενώ η έγνοια των ανθρώπων συχνά είναι μόνο αυτό που θα χτιστεί πάνω στη βάση. Οι Αθέατοι θέλουν να ξεκινήσετε από την αρχή, αλλά οι άνθρωποι θέλουν να είναι στο τέλος. Οι Αθέατοι γνωρίζουν τι αληθινά σημαίνει η βάση προκειμένου να μάθετε και να ζήσετε το Δρόμο της Γνώσης, ενώ οι άνθρωποι έχουν τους μεγάλους φόβους τους και τις μεγαλειώδεις ιδέες τους.

Μαθαίνετε να χτίζετε τη βάση, χτίζοντας τη βάση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει καμία φιλοσοφία για το χτίσιμο της βάσης. Δεν υπάρχει καμία υπόθεση για το χτίσιμο της βάσης. Υπάρχει μόνο το χτίσιμο της βάσης. Μαθαίνετε το  δρόμο ακολουθώντας το δρόμο. Μαθαίνετε τη δραστηριότητα, κάνοντας τη δραστηριότητα. Μαθαίνετε τα βήματα της Γνώσης, κάνοντας τα βήματα της Γνώσης. Αποκτάτε Σοφία, εφαρμόζοντας Σοφία. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο πέρα από το ν’ ακολουθήσετε το δρόμο, και Γι’αυτό ο δρόμος φαίνεται τόσο αναζωογονητικά απλός, ειλικρινής και ανοικτός. Είναι χωρίς διάκοσμο. Είναι χωρίς ωραιοποιήσεις.

Θα κτίζετε τη βάση για πολύ καιρό. Να είστε ικανοποιημένοι. Αυτή είναι η ουσιώδης δραστηριότητα. Αυτό που  θα κτιστεί πάνω στη βάση σας, θα κτιστεί από εσάς και τους Αθέατους και τη Πνευματική σας Οικογένεια, που σας έστειλε στον κόσμο. Όμως εσείς πρέπει να κτίσετε τη βάση εδώ. Το κτίσιμο της βάσης είναι απολύτως ουσιώδες, και θα νιώσετε ουσιώδεις κάνοντάς το. Και εάν έχετε υπομονή και επιτρέψετε ν’ αναπτυχθεί και να χτιστεί η βάση, τότε η ζωή σας θα είναι ένα θαύμα, γιατί δεν θα κτίζετε μόνοι σας. Θ’ ανακαλύψετε ότι υπάρχουν κι άλλοι για να σας βοηθήσουν και η βοήθειά τους θα είναι γνήσια. Και θ’ ανακαλύψετε ότι θα υπάρχουν πάντα μυστηριώδεις παρουσίες στη ζωή σας που θα σας βοηθήσουν και η βοήθειά τους θα είναι επίσης γνήσια.

Αυτό που είναι γνήσιο στις σχέσεις φαίνεται να λείπει τόσο πολύ σ’ αυτόν τον κόσμο, κι όμως καθώς χτίζετε τη βάση σας, αυτό που είναι γνήσιο γίνεται εμφανές – όχι για μία φευγαλέα στιγμή, αλλά όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Το χτίσιμο της βάσης έχει κι άλλη μεγάλη ανταμοιβή. Αυτή η ανταμοιβή είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι μπορεί αρχικά ν’  αντιληφθείτε. Το χτίσιμο της βάσης για ένα ουσιώδη σκοπό στη ζωή ολοκληρώνει τη πρώτη φάση της ζωής σας. Οτιδήποτε σας συνέβη στο παρελθόν, οτιδήποτε απογοητεύσεις αντιμετωπίσατε, οτιδήποτε λάθη κάνατε, οτιδήποτε συμφορές δημιουργήσατε ή υποστήκατε, τώρα όλα χρησιμοποιούνται για το χτίσιμο της βάσης. Τα πάντα χρησιμοποιούνται για ένα ουσιώδη σκοπό και για μία μεγάλη προσπάθεια.

Ο Δρόμος της Γνώσης δεν σας ζητά να απορρίψετε κομμάτια του εαυτού σας ή της ζωής σας. Σας ζητά να τα φέρετε για να συμμετέχουν σε κάτι που έχει νόημα. Μ’ αυτό το τρόπο, τίποτα δεν καταστρέφεται και τα πάντα επανα-συνδέονται. Αντί να θρηνείτε τις απώλειές σας ή να κατηγορείτε τον εαυτό σας για τα λάθη σας, χρησιμοποιείτε αυτά που μάθατε για να βοηθήσετε άλλους και ν’ αποκτήσετε χαρακτήρα, βάθος και ικανότητα.

Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι μεγάλοι άντρες και γυναίκες στο κόσμο σήμερα και στο παρελθόν, έκαναν πολλά μεγάλα λάθη. Αυτό τους έδωσε χαρακτήρα και ικανότητα. Είναι αυτό που έκαναν με τα λάθη τους που τελικά έκανε τη διαφορά. Δεν αποκόμισαν όφελος από τα λάθη τους γιατί δεν ήταν θεϊκής πρόθεσης. Αντίθετα, χρησιμοποίησαν τα λάθη τους για ένα θεϊκό σκοπό και έτσι, αυτά έγιναν χρήσιμα. Μ’ αυτό τον τρόπο, δεν χρειάζεται να δικαιολογείτε τις εμπειρίες σας αλλά μόνο να τις χρησιμοποιείτε. Το εάν θα έχουν κάποια αξία εξαρτάται από το πώς τις χρησιμοποιείτε Και εάν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μ’ ένα χρήσιμο ή θετικό τρόπο, τότε απλώς θα παραμείνουν σαν σημάδια για να επικρίνετε τον εαυτό σας.

Το χτίσιμο της βάσης σας δίνει μία νέα ζωή, αλλά χρησιμοποιεί όλα όσα έχετε χτίσει μέχρι τότε ως υλικά. Κάνει τα πάντα χρήσιμα και ευεργετικά εφόσον μπορούν να γίνουν μέρη μίας ουσιώδους συμμετοχής. Αυτό είναι μέρος του Σχεδίου του Δημιουργού. Τίποτα δεν καταστρέφεται. Τα πάντα επανα-συνδέονται. Οτιδήποτε κάνατε χωρίς Γνώση τώρα το χρησιμοποιείτε για να υπηρετήσει τη Γνώση. Οτιδήποτε κάνατε για να πληγώσετε τον εαυτό σας ή τους άλλους, τώρα το χρησιμοποιείτε για να αναπτύξετε Σοφία, συμπόνια και  διάκριση.

Αυτό είναι η συγχώρεση, στην πραγματικότητα. Αν δεν υπάρχει αυτό, η συγχώρεση είναι μία αποφάση να είστε ανειλικρινείς ή να κρύψετε την εμπειρία σας ή να προσπαθήσετε να συγχωρήσετε την εμπειρία σας. Η αληθινή συγχώρεση είναι μία διαδικασία μεταμόρφωσης του παλιού σε κάτι καινούργιο, κάτι που ήταν άχρηστο σε κάτι που είναι χρήσιμο, κάτι που ήταν ανούσιο σε κάτι που είναι γεμάτο νόημα. Εδώ, τα λάθη σας, αντί να είναι πηγή πόνου και εσωτερικής δυσκολίας για σας, γίνονται τρόπος για να προσεγγίσετε άλλους ανθρωπους, γιατί όλοι έχουν κάνει λάθη, και πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει τα ίδια λάθη που κάνατε κι εσείς. Αυτό γίνεται ένας τρόπος για να πλησιάσετε ανθρώπους. «Έκανα αυτό το λάθος. Αυτό είναι που τελικά έμαθα. Κι αυτό είναι που κάνω τώρα». Τι όμορφη διδασκαλία είναι αυτή. Πόση χάρη έχει και πόσο σημαντική είναι για τον ακροατή και τον επικοινωνό επίσης.

Το χτίσιμο της βάσης σάς δίνει ένα νέο τρόπο να χρησιμοποιήσετε το παρελθόν σας αντί αυτό απλώς να σας κυνηγά ή να σας εμποδίζει. Χρησιμοποιεί το παρελθόν σας για να υπηρετήσει το παρόν και το μέλλον. Εάν δεν γίνει αυτό το κτίσιμο βάσης, το παρελθόν απλώς επισκιάζει το παρόν και κάνει ακατανόητο το μέλλον. Οι άνθρωποι που ζουν στο παρελθόν δεν μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του παρόντος και δεν μπορούν να κατανοήσουν το μέλλον. Και κάθε νέα εμπειρία που ζουν, απλώς χρησιμοποιείται για να δέσει με το παρελθόν, να προσθέσει στη συλλογή των ιδεών, των πεποιθήσεων και των υποθέσεών τους, και να τις ενισχύσει. Σαν αποτέλεσμα, οι ζωές τους γίνονται λείψανα, μουσειακά κομμάτια της δικής τους προσωπικής ιστορίας. Δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό, τίποτα φρέσκο και τίποτα ζωτικό εδώ. Αντίθετα, οι άνθρωποι συσσωρεύουν μνήμες. Ο πόνος τους οχυρώνεται, και οι αποφάσεις τους γίνονται σκληρές σαν τσιμέντο.

Ο σκεπτόμενος νους πρέπει συνέχεια να ανακινείται από  νέες εμπειρίες και ν’ αναπροσαρμόζεται στις νέες εμπειρίες και τις νέες αντιλήψεις προκειμένου να παραμένει ζωτικός και ικανός για μάθηση. Είναι σαν το ανακάτεμα του τσιμέντου. Εάν δεν το ανακινείς συνέχεια, και δεν προσθέτεις νερό και νέα πράγματα σ’ αυτό, σφίγγει. Και μόλις σφίξει, μόνο να σπάσει μπορεί.

Οι άνθρωποι που μαθαίνουν και ζουν Το Δρόμο της Γνώσης ανανεώνονται συνέχεια και αναζωογονούνται γιατί βρίσκονται κοντά στη ζωή, και βρίσκονται κοντά στη Γνώση. Οι σκέψεις τους αλλάζουν, μεγαλώνουν και εξελίσσονται. Οι ιδέες τους αλλάζουν, μεγαλώνουν και εξελίσσονται. Τα συμπεράσματά τους αλλάζουν, μεγαλώνουν και εξελίσσονται. Μπορούν να το κάνουν γιατί υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Υπάρχει η Γνώση, η δυναμική ισχύς της ζωής μέσα σας, μέσα στον κόσμο και μέσα στην Ευρύτερη Κοινότητα επίσης. Η Γνώση σας φέρνει στην άκρη της ζωής εκεί όπου πρέπει να μάθετε και να προσαρμοστείτε, να επικοινωνήσετε και να συνεισφέρετε. Αυτό σας κρατά νέους, ζωντανούς και κοντά στη καρδιά της ζωής. Ο νους σας, τότε, συσχετίζεται κάθε στιγμή με το παρόν και μπορεί να ετοιμάζεται για το μέλλον.

Για να ολοκληρώσετε τη πρώτη φάση της ζωής σας, πρέπει να συνδεθείτε με τη δεύτερη και τελική φάση της ζωής σας. Η πρώτη φάση της ζωής σας είναι η ανάπτυξη του ατόμου. Η δεύτερη φάση στη ζωή είναι η ανάπτυξη ενός πιο ουσιώδους σκοπού και η έκφραση αυτού του σκοπού. Για να συνάψετε τελικά ειρήνη με το παρελθόν σας, πρέπει να χτίσετε μία νέα ζωή. Για να μπορείτε τελικά να καταλάβετε το παρελθόν σας και να το χρησιμοποιήσετε θετικά και εποικοδομητικά, πρέπει να χτίσετε μία νέα βάση. Για ν’ απελευθερωθείτε από τους φόβους και τα άγχη που σας στοιχειώνουν, πρέπει να έχετε μία νέα σύνδεση με τη ζωή.

Σε υπηρεσία προς αυτή τη σωτηρία, την ελευθερία και την μεγάλη ευκαιρία σας παρουσιάζουμε τώρα το Ζώντας Το Δρόμο της Γνώσης. Ας ξεκινήσουμε τώρα να εξερευνήσουμε κάθε ένα από τους Τέσσερις Πυλώνες, να δούμε πως είναι πραγματικά η ζωή και η μάθηση του Δρόμου της Γνώσης όταν ζείτε μέσα μέσα στη πραγματικότητα αυτού του κόσμου και μέσα στην αλήθεια της Γνώσης.