Ζώντας στον Δρόμο της Γνώσης

Living the Way of Knowledge

Ζώντας στον Δρόμο της Γνώσης είναι η Διδασκαλία του Νέου Μηνύματος για να φέρεις τη χάρη, την καθοδήγηση και τη δύναμη της Γνώσης στους Τέσσερις Πυλώνες της ζωής σου: τον Πυλώνα των Σχέσεων, τον Πυλώνα της Εργασίας, τον Πυλώνα της Υγείας και τον Πυλώνα της Πνευματικής Ανάπτυξης. Όπως τα τέσσερα πόδια ενός τραπεζιού, οι Τέσσερις Πυλώνες παρέχουν τα σταθερά θεμέλια για να χτίσεις μια ευρύτερη ζωή σ’ έναν ασταθή και άστατο κόσμο.

Ζώντας στον Δρόμο της Γνώσης παρουσιάζει μια από τις μεγάλες πρακτικές για τη μάθηση και τη διαβίωση του Νέου Μηνύματος του Θεού. Χτίζοντας τους Τέσσερις Πυλώνες της ζωής σου, αναπτύσσεις μια αληθινή βάση και μια μεγαλύτερη βεβαιότητα, σταθερότητα και κατεύθυνση στην εμπειρία σου.

Είναι η μεγάλη σοφία του Ζώντας στον Δρόμο της Γνώσης που θα παρέχει την απαραίτητη ενόραση από μέρα σε μέρα καθώς περνάς τα μεγάλα κατώφλια στο ταξίδι της ανακάλυψης ακολουθώντας τη Γνώση.