Τόμος 3

Volume 3Σχετικά με τον Τόμο 3

Ο Τόμος Τρία περιέχει τα βιβλία της πνευματικής πρακτικής του Νέου Μηνύματος από το Θεό. Εδώ βρίσκετε το κείμενο Τα Βήματα της Γνώσης, ένα από τα πρώτα βιβλία της Αποκάλυψης, που δόθηκε στον Αγγελιοφόρο από την πηγή το 1989. Τα Βήματα είναι τώρα το θεμέλιο ενός νέου δρόμου πρακτικής, λύτρωσης και επιστροφής που δόθηκε από τον Θεό για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή .

Μετά τη μελέτη στα Βήματα της Γνώσης είναι η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στα Βήματα που επεκτείνει το ταξίδι των Βημάτων σε νέες και σημαντικές αρένες. Αυτά τα δύο βιβλία παρέχουν ένα ουσιαστικό μονοπάτι για να ζήσετε μια εμπνευσμένη και ολοκληρωμένη ζωή.

Επίσης στον Τρίτο Τόμο βρίσκεται το βιβλίο Ζώντας το Τρόπο της Γνώσης, το οποίο παρουσιάζει τη διδασκαλία των τεσσάρων πυλώνων της ζωής: Ο Πυλώνας των Σχέσεων, ο Πυλώνας της Εργασίας, ο Πυλώνας της Υγείας και ο Πυλώνας της Πνευματικής Ανάπτυξης.

Στο μέλλον, άλλα βιβλία θα συμπεριληφθούν σε αυτό τον τόμο καθώς ο Αγγελιοφόρος συνθέτει και προετοιμάζει τον βαθύ πλούτο των κειμένων και διδασκαλιών και για τον κόσμο.

Η Βιβλιοθήκη του Νέου Μηνύματος