Πως Αποκτάται η Σοφία στην Ζωή

Όπως αποκαλύφθηκε στο
Mάρσαλλ Βιάν Σάμμερς
στης 20 Οκτωβρίου 1993
στο Μπόλντερ, Κολοράντο


Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.


Σοφία είναι η κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της Γνώσης στον πραγματικό κόσμο. Η Σοφία καλλιεργείται ακολουθώντας τη Γνώση και αναπτύσσοντας δεξιότητες στον κόσμο.
Βασίζεται στην καλλιέργεια της διάκρισης και της διακριτικότητας, δύο πολύ θεμελιώδεις πτυχές της εκπαίδευσής σας. Ας διερευνήσουμε τι είναι η Σοφία, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί πιο αποτελεσματικά.

Η Σοφία ασχολείται με την εφαρμογή της Μεγαλύτερης Δύναμης που ζει μέσα σας αυτήν τη στιγμή και που επιδιώκει να εκφραστεί μέσα από εσάς. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτή τη Μεγαλύτερη Δύναμη και μαθαίνοντας από τη χάρη της, τη νοημοσύνη της και την εγγενή σας σχέση με αυτήν αντιπροσωπεύει το επίκεντρο της εκπαίδευσης σας στη ζωή, την ανώτατη έκφραση του σκοπού σας και την αποκατάσταση των ευρύτερων σχέσεών σας, τόσο με τον Δημιουργό σας όσο και με τους άλλους που ζουν εδώ μαζί σας. Η εκμάθηση του πως να αποκτήσετε πρόσβαση στη Γνώση, το πώς να λάβετε τη Γνώση και πώς να αποδεχθείτε τη Γνώση, πώς να ερμηνεύσετε τη Γνώση, πώς να εφαρμόσετε τη Γνώση και πώς να γίνετε ένα όχημα για την έκφρασή της στη ζωή απαιτεί την καλλιέργεια της Σοφίας.

Η Γνώση ζει μέσα σας αυτή τη στιγμή, αλλά η ικανότητά σας να την δεχτείτε, να σχετιστείτε με αυτήν και να την εκφράσετε απαιτεί την ανάπτυξη μιας εντελώς νέας αντίληψης και προσέγγισης στη ζωή.
Εδώ δεν απομακρύνεστε από τον κόσμο. Εδώ δεν είστε ανυψωμένοι πέρα από τη φυσική ζωή αλλά έρχεστε στον κόσμο με έναν ανώτερο σκοπό και αποστολή. Αυτός ο σκοπός και η αποστολή παραμένουν μυστηριώδεις. Δεν μπορείτε να τα προσδιορίσετε παρόλο που μπορείτε να δώσετε ορισμό στην έκφρασή τους.

Αυτό απαιτεί διαφορετικό είδος εκπαίδευσης. Μαθαίνοντας να ασχολείστε με τον απτό κόσμο με έναν πρακτικό τρόπο και να ανοίγετε τον εαυτό σας στο μυστήριο της ζωής σας, με σεβασμό και ταπεινότητα, αντιπροσωπεύει ένα νέο μεταίχμιο στην εκμάθηση. Διαβαίνοντας μέσα από αυτό το όριο και άλλα πολλά όρια πέρα από αυτό θα δημιουργήσουν τη Σοφία στη ζωή σας – την ικανότητα να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και την ικανότητα να μάθετε πώς να το κάνετε και πώς να το μεταφέρετε αποτελεσματικά.

Η Σοφία λοιπόν, αντιπροσωπεύει την ικανότητα να μεταφράζει τη Γνώση στον πεπερασμένο κόσμο.
Αυτή είναι η λειτουργία σας – να είστε ένα όχημα δημιουργικότητας και δημιουργίας.
Αυτή είναι η ανώτατη έκφραση του νου σας και του σώματός σας – να είστε οχήματα για τη Μεγαλύτερη Δύναμη που ζει μέσα σας, η οποία αντιπροσωπεύει την ουσιαστική και αθάνατη πλευρά του εαυτού σας και του καθένα που ζει εδώ.
Η Σοφία είναι μια εμπειρία, μια εμπειρία δεκτικότητας και αναγνώρισης, μια εμπειρία επικοινωνίας με δύο πραγματικότητες ταυτόχρονα – την πραγματικότητα της φυσικής σας ζωής στον κόσμο και την πραγματικότητα της θεϊκής σας ζωής, της πνευματικής σας ζωής, που αντιπροσωπεύει την εγγενή σχέση σας με τον Θεό και με όλους τους αγγελιοφόρους του Θεού

Το να είσαι ενδιάμεσος αποτελεί μια έκφραση του αληθινού σκοπού στη ζωή.
Ωστόσο, αυτό απαιτεί ένα πολύ μοναδικό είδος δεξιοτήτων. Απαιτεί μια αξιοσημείωτη δεκτικότητα σε ορισμένα πράγματα, απομακρύνοντας τον εαυτό σας από πολλά άλλα πράγματα, επειδή δεν μπορείτε να είστε δεκτικός σε όλα μαζί.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που ανταγωνίζονται για την προσοχή σας και υπάρχουν πολλά πράγματα που θα σας κατακλύσουν εάν ανοίξετε τον εαυτό σας σε αυτά.
Υπάρχουν πολλά είδη σχέσεων που έχετε στη διάθεσή σας και πολλά είδη συμμετοχής με ανθρώπους.
Εκεί όπου εντάσσεται τον εαυτό σας και σε αυτό που είστε δεκτικοί, αυτό είναι μια έκφραση της εξέλιξής σας στη Σοφία.

Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για διάκριση και διακριτικότητα .
Διάκριση είναι να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι κάτι, όπως πραγματικά υφίσταται αυτή τη στιγμή. Διακριτικότητα είναι η ικανότητα να συγκρατείτε τη Σοφία μέσα στον εαυτό σας, να διατηρείτε την συνειδητοποίηση μέσα στον εαυτό σας, χωρίς να τη μοιράζεστε με άλλους με ακατάλληλο τρόπο.
Διάκριση είναι να γνωρίζεις με τι έχεις να κάνεις. Διακριτικότητα είναι να γνωρίζετε πώς να το επικοινωνείτε αυτό. Και τα δύο αυτά απαιτούν την προθυμία να καθοδηγηθείτε, τη προθυμία να μάθετε και τη προθυμία να αναθεωρήσετε ή να ξεμάθετε πράγματα που έχουν αποδειχθεί αντιπαραγωγικά για εσάς.
Αυτό απαιτεί συγκράτηση. Αυτό απαιτεί επίσης να συγκρατείτε σε αδράνεια πολλές από τις ανάγκες σας – την ανάγκη αναγνώρισης, την ανάγκη επιβεβαίωσης, την ανάγκη αυτο-έκφρασης, την ανάγκη να γίνετε αποδεκτοί από τους άλλους, την ανάγκη να ξεπεράσετε τους αντίπαλους σας, την ανάγκη να είστε μοναδικοί ή ιδιαίτεροι και την ανάγκη να εκπληρωθούν όλες οι επιθυμίες σας. Αυτές οι ανάγκες πρέπει να ξεπεραστούν για να έχετε αυτή τη μεγαλύτερη παρουσία του νου και ασφάλεια στη ζωή.

Με τη Σοφία θα γνωρίζετε να πείτε το σωστό πράγμα στο σωστό άτομο στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή.
Μέχρι να είστε με το σωστό άτομο στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή, παραμείνετε σιωπηλοί και προσεκτικοί, χωρίς να καταδικάζεται τον εαυτό σας ή οποιονδήποτε άλλο. Εδώ περιμένετε εκείνη τη στιγμή, όπου το δώρο σας πρέπει να παραδοθεί και είστε έτοιμοι να το δώσετε σε οποιαδήποτε μορφή είναι κατάλληλη.
Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε πολύ καιρό για αυτή τη στιγμή και να ασκήσετε τεράστια υπομονή και ανοχή. Η ικανότητα να γίνει αυτό αντιπροσωπεύει τη Σοφία – γνωρίζοντας τι είναι κάτι και γνωρίζοντας πώς να το χειριστείτε αποτελεσματικά.

Η Σοφία δεν είναι κάτι που κατέχετε μόνο. Αντιπροσωπεύει μια σχέση- τη σχέση σας με την Μεγαλύτερη Δύναμη στη ζωή σας και με την ίδια τη Δημιουργία. Η Σοφία πρέπει να μπορεί να σας οδηγήσει και να σας καθοδηγήσει σε περιοχές που είναι πέρα από την κατανόηση και την ικανότητά σας.
Η κατανόηση και η ικανότητά σας αυξάνονται αργά. Ενώ ενσωματώνετε αυτήν την εκμάθηση και κατανόηση, πρέπει να είστε δεκτικοί για να σας δειχθούν τα πράγματα και να παρουσιαστούν τα πράγματα σε σας.

Εδώ μαθαίνετε να βασίζεστε στη Γνώση που βρίσκεται μέσα σας και στη συμπαντική Γνώση, που είναι ο Θεός. Εδώ δεν χρειάζεται να βασίζεστε στους φόβους σας, στα πάθη σας, στις ανάγκες σας ή στους καταναγκασμούς σας, ή στις ανάγκες ή τους καταναγκασμούς των άλλων. Τώρα, διέπεστε από μια αληθινή και Μεγαλύτερη Δύναμη μέσα σας και δεν επηρεάζεται και δεν σας κυριαρχούν οι αμφιταλαντευόμενες επιθυμίες και τα συμφέροντα του κόσμου γύρω σας.
Αυτό αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Αυτό είναι που σημαίνει να ξεπεράσετε τον κόσμο – να έχετε ένα νέο θεμέλιο στη ζωή και μια μεγαλύτερη εξουσία, η οποία είναι η αληθινή σας εξουσία στη ζωή, και να γίνει μια εξουσία για το δικό σας νου και το δικό σας σώμα. Στη συνέχεια, τα πάντα τίθενται στη σωστή αναλογία – το σώμα σας, ο νους σας, το πνεύμα σας, ο Δημιουργός σας. Όλα βρίσκονται στη σωστή σχέση, το κάθε ένα με το σωστό εύρος εξουσίας. Μην σας περάσει από το μυαλό ότι θα είστε αδύναμοι, ανίσχυροι ή παθητικοί σε αυτή τη σχέση.
Στην πραγματικότητα, θα σας ζητηθεί να αναλάβετε μεγαλύτερες ευθύνες και μεγαλύτερη εξουσία στη ζωή σας από όση ποτέ θεωρήσατε δυνατόν.

Η διακυβέρνηση του σώματός σας και του νου σας είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση. Καλεί τη Γνώση, η οποία είναι η ίδια η ουσία του ποιοι πραγματικά είστε, να καθοδηγήσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις δραστηριότητές σας. Είστε ο καπετάνιος του πλοίου σας και πρέπει να διαχειριστείτε όλα όσα συμβαίνουν μέσα του. Ωστόσο, αυτό δεν υποθέτει να κατευθύνετε το πλοίο σας, να το αιτιολογήσετε ή να καθορίσετε την καταγωγή του ή το πεπρωμένο του.
Αυτό πρέπει να προέλθει από μια Μεγαλύτερη Δύναμη, επειδή αυτή η ευθύνη είναι πέρα από την ικανότητά σας. Το να είστε σε σωστή σχέση με το σώμα σας, το νου σας, την ύπαρξη σας και την ύπαρξη της ίδιας της ζωής, η οποία είναι ο Θεός, αντιπροσωπεύει τη Σοφία.

Δεν μπορούμε να σας δώσουμε έναν απλό ορισμό για το τι σημαίνει Σοφία, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό. Οτιδήποτε είναι σημαντικό και ουσιαστικό στη ζωή είναι πέρα από ορισμούς. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να περιγράψουμε με διαφορετικούς τρόπους τις πτυχές και τις εκφράσεις της.
Έχετε βιώσει τη Σοφία σε προηγούμενες στιγμές στην ζωή σας σε εκείνες τις στιγμές που μια μεγαλύτερη κατανόηση σας συνεπήρε, όταν βρεθήκατε να βιώνετε με αξιοσημείωτη αντικειμενικότητα και δεκτικότητα, ένα σαφές όραμα και ένα ελεγχόμενο νου. Ίσως αυτό να ήταν μόνο για μια στιγμή. Ίσως μπήκατε σε αυτό και στη συνέχεια βγήκατε, αλλά μέσα σε αυτή τη στιγμή είχατε μια εμπειρία Σοφίας και μια εμπειρία για το τρόπο που πρέπει να βρίσκεστε στον κόσμο.

Η Γνώση και η Σοφία είναι διαφορετικές αν και σχετίζονται.
Η Γνώση είναι πλήρης και εγγενής μέσα σας. Ως μαθητές της Γνώσης, μαθαίνετε πως να αποκτάτε πρόσβαση στη Γνώση, να μαθαίνετε για το νόημά της και το σκοπό της στη ζωή και να πως να διεκδικήσετε τη σχέση σας με αυτήν, την ένωσή σας με αυτήν και την αποστολή σας μαζί της.
Η Σοφία είναι κάτι που μαθαίνετε μέσω της δραστηριότητας στον κόσμο. Πρέπει να την μάθετε. Η Γνώση δεν μπορεί να μαθευτεί
Μπορεί να ανακτηθεί μόνο. Η Σοφία είναι κάτι που μαθαίνετε. Είναι σημαντική για τη ζωή σας εδώ. Η Γνώση είναι συναφής με τη ζωή σας παντού. Με άλλα λόγια, η Γνώση είναι ήδη ολοκληρωμένη μέσα σας και μαθαίνετε να πλησιάζετε σε αυτήν και να ανακτάτε τη σχέση σας με αυτήν. Η Σοφία είναι κάτι που αναπτύσσεται καθώς προχωράτε. Πρόκειται για ένα σύνολο δεξιοτήτων για την εκμάθηση, του πώς να λειτουργείτε στον κόσμο. Σχετίζεται με την κοσμική εμπειρία σας και από αυτή την άποψη είναι προσωρινή.

Η ικανότητα να βιώνετε τη Γνώση και η ικανότητα να βιώσετε τον ανώτερο σκοπό, νόημα και κατεύθυνση στη ζωή, στηρίζεται στην καλλιέργεια της Σοφίας. Εδώ μια μερική κατανόηση είναι πράγματι επικίνδυνη, γιατί μπορεί να γνωρίζετε ένα πράγμα, αλλά αυτό που γνωρίζετε είναι ελλιπές και μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να τη χρησιμοποιήσετε για εγωιστικούς σκοπούς, για αυτοάμυνα, για εξαγορά ή για κυριαρχία έναντι άλλων. Χωρίς πραγματική Σοφία και τη κατανόηση του τρόπου χρήσης αυτού που γνωρίζετε, η Γνώση θα παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα σας και δεν θα γίνει μια αποτελεσματική δύναμη στη ζωή.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανάκτηση της Γνώσης είναι αργή γιατί είναι μια πολύ σταδιακή διαδικασία με πολλά βήματα στη μάθηση. Πρέπει να κατανοήσετε και να ενσωματώσετε αυτό που γνωρίζετε και να του επιτρέψετε να κατευθύνει τη ζωή σας πολύ αργά. Δεν συμβαίνουν όλα ταυτόχρονα, γιατί δεν έχετε ακόμα την επιθυμία ή την δυνατότητα για Γνώση με την πλήρη έννοια. Αυτή η επιθυμία και η ικανότητα πρέπει να αποκτηθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Η Γνώση θα αλλάξει τη ζωή σας και θα σας δώσει ένα νέο θεμέλιο, μια νέα κατανόηση και ένα νέο όραμα. Θα αλλάξει την κατεύθυνση της σκέψης σας και θα σας δώσει ένα εντελώς νέο σκεπτικό πάνω στο οποίο θα οικοδομήσετε μια νέα και μεγαλύτερη κατανόηση και ικανότητα στη ζωή. Αυτό αντιπροσωπεύει θεμελιώδη αλλαγή, αλλαγή στο βαθύτερο κέντρο της ύπαρξής σας στον κόσμο. Πρέπει να συμβεί σταδιακά, διότι στηρίζεται στη Σοφία, η οποία είναι η ικανότητα και η κατανόηση του τρόπου ζωής και του τρόπου του πως να γίνετε ένα μέσο στη ζωή για μια Ευρύτερη Δύναμη και μια Ευρύτερη πραγματικότητα.

Το να είσαι σοφός στις ανθρώπινες υποθέσεις φαίνεται να είναι ένα τεράστιο καθήκον από μόνο του. Ωστόσο, το να είσαι σοφός στην αντιμετώπιση της ζωής στην Ευρύτερη Κοινότητα αντιπροσωπεύει ένα εντελώς νέο μεταίχμιο στην εκμάθηση και μια μεγαλύτερη πρόκληση και ευκαιρία για εσάς. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για την ανθρώπινη ζωή, όπου η Σοφία εφαρμόζεται σε ένα πολύ περιορισμένο πλαίσιο. Μιλάμε για την Ευρύτερη Κοινότητα, η οποία είναι ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο για εσάς. Αυτό προσφέρει πολλές νέες προκλήσεις και σας δίνει μια μεγαλύτερη υποχρέωση στο να μάθετε τον Δρόμο της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας και να αναπτύξετε τη Σοφία που είναι αναγκαία για να την βιώσετε και να την εκφράσετε.

Γιατί η Σοφία είναι σημαντική για εσάς; Επειδή θα εναρμονίσει τη ζωή σας. Θα καθορίσει τις προτεραιότητες της ζωής σας και θα σας επαναφέρει σε σωστή σχέση με τον εαυτό σας και με όλους γύρω σας. Εξετάστε αυτές τις λέξεις. Εξετάστε πόσο μεγάλο είναι αυτό το δώρο και πόσο σημαντικό είναι για την ευημερία σας, την εξέλιξή σας και τη συνεισφορά σας στη ζωή.

Τι θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε μεγαλύτερο από αυτό; Θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε τον ουρανό, αλλά ο ουρανός είναι αυτό που θα βρείτε όταν επιστρέψετε στην Πνευματική σας Οικογένεια. Αυτό που χρειάζεστε τώρα είναι να αποκτήσετε μια πραγματική βάση για να ζήσετε στον κόσμο και να ανακαλύψετε τον πραγματικό σκοπό που έχετε φέρει μαζί σας από την Αρχαία Εστία σας. Αυτό είναι που χρειάζεστε ενώ βρίσκεστε στον κόσμο. Εδώ πρέπει να βρείτε τους σωστούς ανθρώπους που θα χρειαστείτε στη ζωή σας. Εδώ πρέπει να αναπτύξετε μια κατανόηση για το πώς να μεταφέρετε τη Γνώση και τη Σοφία σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη Γνώση και τη Σοφία και δεν τα θεωρεί καν απαραίτητα.

Το δώρο σας προορίζεται μόνο για ορισμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένες καταστάσεις και ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι για το δώρο σας.
Όλοι οι άλλοι μπορούν να σας βοηθήσουν με κοσμικούς τρόπους, αλλά το δώρο σας προορίζεται για ορισμένους ανθρώπους. Η Γνώση θα τους μιλήσει, αλλά θα παραμείνει σιωπηλή με όλους τους άλλους.
Ίσως αυτοί να είναι μόνο ένας ή δύο άνθρωποι στη ζωή σας. Ίσως θα είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες. Δεν μπορείτε να το επιβάλλετε αυτό. Μπορείτε να το δεχτείτε και να μάθετε τι σημαίνει αυτό.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνείτε και τι πρέπει να προσφέρετε καθορίζεται από τη φύση και το σχεδιασμό σας στον κόσμο, που δίνουν πραγματική σημασία στην προσωπικότητα σας. Εσείς ως άτομο έχετε σχεδιαστεί να ταιριάξετε στο πλαίσιο της ζωής όπως είναι και όπως θα είναι. Μπορείτε όμως να συγκρατήσετε τον εαυτό σας και να μάθετε να περιμένετε για αυτές τις ξεχωριστές στιγμές για να δώσετε τον εαυτό σας σε αυτούς τους μοναδικούς ανθρώπους με τους οποίους προορίζεστε να ασχοληθείτε; Μπορείτε να επιτρέψετε σε μια Μεγαλύτερη Δύναμη να εκφράζεται μέσα από σας χωρίς να προσπαθείτε να την χρησιμοποιήσετε για να εκπληρώσετε τις ανάγκες σας ή τις φιλοδοξίες σας;
Μπορείτε να είστε τόσο ανοιχτοί και δεκτικοί;
Μπορείτε να είστε υπομονετικοί;
Μπορείτε να έχετε αυτή την ανοχή;
Μπορείτε να συγκρατήσετε τον εαυτό σας ή να σταματήσετε τον εαυτό σας να μην ασχοληθεί με ανθρώπους για άλλους λόγους και σκοπούς;

Πέρα από τις εγκόσμιες απαιτήσεις της ζωής σας, πρέπει να ακολουθείτε μόνο αυτήν την Μεγαλύτερη Δύναμη και την αποστολή της, συνειδητοποιώντας ότι η σημασία και ο σκοπός της στη ζωή υπερβαίνουν κατά πολύ την κατανόησή σας. Ωστόσο, μπορείτε να βιώσετε τι σημαίνει αυτή η Μεγαλύτερη Ενέργεια για εσάς ατομικά. Αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη εμπειρία για σας. Δεν μπορεί να σας δοθεί αμέσως. Δεν έχετε ακόμα την ικανότητα γι ‘αυτό και δεν έχετε ακόμα τη Σοφία να την βιώσετε ή να την εκφράσετε.

Η Γνώση και ο σκοπός στη ζωή θα σας φανούν πραγματικά μεγάλο φορτίο μέχρι να μάθετε να τοποθετείτε τον εαυτό σας σωστά μαζί τους και να γίνετε ένα όχημα για την έκφρασή τους με εποικοδομητικό τρόπο.
Η ζωή μας δείχνει πολλά παραδείγματα ανθρώπων που βίωσαν κάτι μεγάλης σημασίας, αλλά δεν μπόρεσαν να το εκφράσουν ή να συμβάλλουν με εποικοδομητικό τρόπο. Προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν για να κερδίσουν δύναμη ή προνόμια.
Προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν για να επιτεθούν σε άλλους. Ανεύθυνη ηγεσία, φανατισμός, δημαγωγία – όλα αυτά είναι εκφράσεις του μεγάλου σφάλματος της προσπάθειας να έχουμε Γνώση χωρίς Σοφία, να προσπαθούμε να γνωρίζουμε κάτι χωρίς να γνωρίζουμε πώς να το μεταφέρουμε στη ζωή.

Πώς αναπτύσσετε τη Σοφία;
Αυτό απαιτεί μια προετοιμασία, μια σχέση με εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν αυτή την προετοιμασία μαζί σας και μια δέσμευση να συνεισφέρουν τους καρπούς της προετοιμασίας σας σε εκείνους τους ανθρώπους που την χρειάζονται. Αυτό θα χρειαστεί χρόνο, γιατί πρέπει να μάθετε πολλά σημαντικά μαθήματα στην πορεία.
Δεν μπορείτε να το επισπεύσετε και να έχετε αυτή την εμπειρία με όποιον θέλετε.
Δεν μπορείτε να την εφαρμόσετε για να λύσετε κάθε πρόβλημα που βλέπετε.
Δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να επιβεβαιώσετε τον εαυτό σας ή να δικαιολογήσετε τις σχέσεις σας με άλλους. Εδώ πρέπει να έχετε πίστη και μεγάλη υπομονή με την προετοιμασία σας. Και καθώς και εμείς έχουμε πίστη και μεγάλη υπομονή μαζί σας, πρέπει επίσης να μάθετε να έχετε πίστη και μεγάλη υπομονή με τους άλλους. Πρέπει να τους περιμένετε όπως πρέπει να σας περιμένουμε.

Αυτή η πίστη και υπομονή, μαζί με την προετοιμασία σας, θα σας επιτρέψουν να φέρετε μια μεγαλύτερη Σοφία και μεγαλύτερη κατανόηση στις χιλιάδες συμμετοχές της καθημερινής σας ζωής. Αυτό είναι η Σοφία -το να γνωρίζετε πώς να κάνετε αυτό που ήρθατε εδώ να κάνετε. Θα χρειαστεί μια ζωή για να το μάθετε πλήρως αυτό, καθώς θα χρειαστεί μια ζωή για να μάθετε πλήρως πώς να εκφράσετε αυτό που ήρθατε εδώ για να κάνετε.
Μπορείτε να είστε υπομονετικοί και να έχετε μεγάλη κατανόηση να ωριμάσετε, βήμα προς βήμα, σταδιακά;
Μπορείτε να περιμένετε και να αφήσετε τη ζωή σας να γίνει σαφής και εμφανής σε σας χωρίς να προσπαθήσετε να γεμίσετε όλα τα κενά, χωρίς να προσπαθήσετε να αποδώσετε αξία εκεί όπου η αξία δεν έχει ακόμη κατανοηθεί και χωρίς να προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε την αυξανόμενη κατανόηση σας ως μέσο για την εκπλήρωση όλων των επιθυμιών σας;
Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση στην εκπαίδευση:
να μάθετε τι είναι σημαντικό, να μάθετε τι είναι ασήμαντο και να μπορείτε να τα ξεχωρίζετε σε όλες τις εκδηλώσεις τους.

Μπορεί να σκεφτείτε ότι μπορείτε να γνωρίσετε τα πάντα ή να έχετε πρόσβαση σε όλη τη Γνώση, αλλά αν δεν μπορείτε να κάνετε την προετοιμασία, εάν δεν μπορείτε να φέρετε την ευθύνη, εάν δεν μπορείτε να μάθετε υπομονετικά να εκφράσετε τη Γνώση σωστά και κατάλληλα με τους σωστούς ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή,τότε
η επίγνωση σας θα γίνει ένα μεγάλο και ανυπόφορο φορτίο για σας. Μάλλον θα σας αποσπάσει από τον κόσμο και δεν θα σας επιτρέψει να έρθετε στον κόσμο ως εκπρόσωπος μιας Ευρύτερης πραγματικότητας.

Η φιλοδοξία στη μάθηση μπορεί να είναι πολύ καταστροφική εδώ. Πολλοί έχουν αποτύχει εξαιτίας αυτής. Θέλουμε να σας προστατέψουμε από την αποτυχία. Θέλουμε να ακολουθήσετε την αργή και προσεκτική πορεία της μάθησης. Πολλοί απέτυχαν στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν την μεγαλύτερη Γνώση και Σοφία. Στην προσπάθεια να μάθουν την Γνώση και την Σοφία της Ευρύτερης Κοινότητας, πολλοί θα αποτύχουν επίσης. Θα αποτύχουν λόγω της ανυπομονησίας τους. Θα αποτύχουν λόγω των φιλοδοξιών τους. Θα αποτύχουν λόγω της απροθυμίας τους να μάθουν τα βασικά διδάγματα και να ολοκληρωθούν σωστά και κατάλληλα σύμφωνα με τη φύση τους και με τη μεγαλύτερη αλήθεια την οποία προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν και να εκφράσουν. Θα αποτύχουν επειδή θα συσχετιστούν με λάθος ανθρώπους με λάθος τρόπο. Θα αποτύχουν επειδή θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την ίδια την αλήθεια, χωρίς να επιτρέψουν στην αλήθεια να τους καθοδηγήσει και να τους κατευθύνει σωστά. Θα αποτύχουν επειδή δεν έχουν μάθει ακόμα να διακρίνουν τις φωνές μέσα τους και τις σχέσεις που τους περιβάλλουν. Και θα αποτύχουν επειδή είναι αδιάκριτοι, επειδή λένε πράγματα στους λάθος ανθρώπους σε λάθος χρόνο. Όλα αυτά οδηγούν σε αποτυχία.

Για να προστατευτείτε από αυτή την αποτυχία, πρέπει να μάθετε τον Δρόμο της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας. Αυτό παρέχει τον αργό και σίγουρο τρόπο, ενώ εσείς επισπεύδετε τους άλλους προσπαθώντας να έχουν αυτό που εσείς μαθαίνετε να έχετε, προσπαθώντας να είναι αυτό που μαθαίνετε να είστε και προσπαθώντας να κατανοήσουν αυτό που μαθαίνετε να κατανοείτε. Πρέπει να ακολουθήσετε την αργή και σταθερή διαδρομή. Αυτό θα εξασφαλίσει την επιτυχία σας. Αν ακολουθήσετε τα βήματα της Γνώσης, θα μάθετε τον δρόμο της Γνώσης. Ωστόσο, αν βιάζεστε να προχωρήσετε μπροστά ή αν κάνετε εξωφρενικές υποθέσεις σχετικά με τις ικανότητές σας ή σχετικά με το ρόλο σας στη ζωή, τότε θα παρασυρθεί τε και θα αποτύχετε. Αυτός που κάνει τα αληθινά βήματα της Γνώσης και τα μαθαίνει σωστά θα σας περάσει. Και θα μείνετε στην άκρη του δρόμου, ανίκανοι να συμμετάσχετε και ανίκανοι να προχωρήσετε.

Όλη η εκπαίδευση διατρέχει τον κίνδυνο αποτυχίας και κακής χρήσης. Επομένως, πρέπει να μάθετε Τον Δρόμο της Γνώσης και πρέπει να μάθετε Τον Δρόμο της Σοφίας, που είναι ο τρόπος μεταφοράς της Γνώσης στον κόσμο.
Η Σοφία απαιτεί πολλά πράγματα και αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν. Πρέπει να πάρετε αυτό το χρόνο για να αναπτυχθεί τε και να μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τη διαδικασία εκμάθησης ή να κάνετε εξωφρενικές υποθέσεις σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορείτε να έχετε και του ποιοι είστε.
Το ποιοι είστε εσείς πρέπει να αποκαλυφθεί σε σας με την πάροδο του χρόνου, μέσω επίδειξης. Αυτό που έχετε πρέπει να αποκαλυφθεί σε σας με την πάροδο του χρόνου, μέσω εκδήλωσης. Και ποιος σας έστειλε εδώ και σε ποια αποστολή παίρνετε μέρος πρέπει να εκδηλωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Αυτά τα πράγματα θα σας δειχθούν μέσω της αντίθεσης – της αυξανόμενης αντίθεσης μεταξύ της εμπειρίας της Γνώσης και της εμπειρίας της ύπαρξης χωρίς Γνώση, της αντίφασης μεταξύ της εμπειρίας της δράσης με Σοφία και της εμπειρίας της δράσης χωρίς Σοφία και της αντίφασης μεταξύ της δράσης με βεβαιότητα και της δράσης με φιλοδοξία.
Η εκμάθηση αυτής της αντίθεσης θα σας διαφοροποιήσει και θα σας δώσει ένα καινούριο θεμέλιο στον κόσμο. Για να υπηρετείτε την ανθρωπότητα με έναν πραγματικό τρόπο, πρέπει να διαφοροποιηθείτε από την ανοησία της και από τα λάθη της, από τους φόβους της και από την εχθρότητά της. Δεν μπορείτε να κατευθυνθείτε εκεί όπου κατευθύνονται όλοι οι άλλοι και να έχετε οποιαδήποτε δυνατότητα να κατανοήσετε τον αληθινό σκοπό και το νόημα της ζωής σας. Συνειδητοποιώντας την αντίθεση ανάμεσα σε αυτό και σε εκείνο που όλοι οι άλλοι κάνουν ή φαίνεται να κάνουν, θα σας επιτρέψει να γίνετε σοφοί.

Επομένως, δεσμεύσετε τον εαυτό σας να μάθετε τον δρόμο προς τη Γνώση. Δεσμευθείτε να ακολουθήσετε τα βήματα της Γνώσης. Και δεσμευθείτε να μάθετε πώς να λαμβάνετε με σύνεση τη Γνώση και πώς να μεταφέρετε αυτή τη μεγαλύτερη δύναμη, ικανότητα και σχέση στη ζωή σας. Εάν προχωρήστε πολύ γρήγορα, δεν θα αντέξετε. Εάν προχωρήστε πολύ αργά, πάλι δεν θα αντέξετε. Με την πάροδο του χρόνου θα βρείτε το ρυθμό σας στη μάθηση, και στη συνέχεια θα μπορείτε να αυξήσετε το ρυθμό σας και να επιταχύνετε την πρόοδο σας. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό με βάση τη θέλησή σας, τις επιθυμίες σας ή τις φιλοδοξίες σας.
Πρέπει να το κάνετε αυτό με βάση μια αυξανόμενη κατανόηση και ικανότητα μέσα στον εαυτό σας. Η Γνώση θα υποδείξει πόσο γρήγορα μπορείτε να πάτε και η Γνώση θα σας επιτρέψει να επιταχύνετε το ρυθμό σας καθώς η μάθηση αυξάνεται και επεκτείνεται.

Η Γνώση είναι τώρα η βάση σας, όχι ο νους σας. Ο νους σας θα βρει τη σωστή δέσμευσή του στην εκμάθηση για να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες της ζωής και στην εκμάθηση για την επίλυση μικρών προβλημάτων. Ωστόσο, ικανοποιώντας τις μεγαλύτερες ανάγκες σας και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σας και βρίσκοντας το μεγαλύτερο πεπρωμένο σας και τις μεγαλύτερες σχέσεις σας με άλλους ανθρώπους- όλα αυτά πρέπει να καθοδηγούνται από μια Μεγαλύτερη Δύναμη μέσα σας που αντιπροσωπεύει την αληθινή σας φύση και τη σχέση σας με όλη τη ζωή. Αυτή είναι η Γνώση. Ωστόσο, η ικανότητα να λαμβάνετε τη Γνώση, να αποδέχεστε τα οφέλη της, να φέρνετε σε πέρας τις μεγαλύτερες ευθύνες της και να ικανοποιείτε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της απαιτεί μια νέα προσέγγιση στη ζωή. Απαιτεί έναν καινούριο τρόπο ύπαρξης στον κόσμο, ένα καινούριο θεμέλιο στην συσχέτιση σας με τους άλλους, μια νέα εμπειρία του εαυτού σας, μια νέα αίσθηση το να λειτουργείτε έγκαιρα στο χρόνο, μια νέα εμπειρία του να έχετε ένα σώμα και μια νέα αίσθηση ευθύνης απέναντι στον κόσμο και απέναντι σε εκείνους που σας έστειλαν εδώ. Μαζί αυτά αντιπροσωπεύουν τη Σοφία – την τέχνη της ύπαρξης στη ζωή με έναν μεγάλο σκοπό και μια μεγάλη αποστολή.

Σκεφτείτε αυτά τα λόγια, αλλά μην νομίζετε ότι μπορείτε να τα κατανοήσετε πλήρως. Αυτά τα λόγια έχουν σκοπό να σας οδηγήσουν στον Δρόμο της Γνώσης, όχι να ορίσετε τον Δρόμο της Γνώσης. Πρέπει να κάνετε το ταξίδι, όχι απλά να το κατανοήσετε. Δεν μπορείτε να το κατανοήσετε μέχρι να κάνετε το ταξίδι μόνοι σας. Κάνοντας το ταξίδι είναι το μονοπάτι της μάθησης της Σοφίας. Καθώς μεγαλώνει η Σοφία σας, καθώς αποκτάτε αυτό το νέο θεμέλιο, αυτή τη νέα ικανότητα και αυτή τη νέα εμπειρία στη ζωή, η Γνώση θα αναδυθεί από μέσα σας. Και θα μπορείτε να τη λάβετε, να την ακολουθήσετε και να την εκφράσετε σε εκείνους τους ανθρώπους για τους οποίους προορίζεται, σύμφωνα με τη φύση και το σχεδιασμό σας και σύμφωνα με τον μεγαλύτερο σκοπό που μαθαίνετε να υπηρετείτε.