Η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας

Η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας παρουσιάζει μια νέα αντίληψη και μια ευρύτερη εμπειρία του Θεού και της ανθρώπινης πνευματικότητας μέσα σε ευρύτερα πλαίσια της νοήμονος ζωής. Πρόκειται για μια πνευματικότητα που ξεπερνά όλα τα όρια είτε φυλής, πολιτισμού, θρησκείας είτε γλώσσας, παρέχοντας τα θεμέλια για αναγνώριση και συσχέτιση μεταξύ λαών, εθνών και κόσμων.

Η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας παρουσιάζει ένα μέρος της θεολογίας και της κοσμολογίας του Νέου Μηνύματος από το Θεό. Ανοίγει το δρόμο προς μια μεγαλύτερη εμπειρία του Θεού. Είναι για όσους δεν έχουν βρει τον πνευματικό τους οίκο στις θρησκευτικές παραδόσεις αυτού του κόσμου και αναζητούν μια πνευματική προετοιμασία και κατεύθυνση σε αυτή την περίοδο της μεγάλης αλλαγής και αβεβαιότητας στον κόσμο μας.

Η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας περιέχει 27 κεφάλαια, καθένα από τα οποία απαντά σε μια θεμελιώδη ερώτηση σχετικά με το νόημα της ζωής, τη σχέση μας με το Θεό και το πεπρωμένο μας σε μια Ευρύτερη Κοινότητα της ζωής στο σύμπαν. Επίσης, παρουσιάζεται εδώ η πραγματικότητα Του Δρόμου της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας, που είναι το εσωτερικό μονοπάτι της πνευματικής προετοιμασίας και ανάπτυξης που περιέχεται στο Νέο Μήνυμα από τον Θεό. Πρόκειται για μια συμπαντική πνευματική προετοιμασία που παρουσιάζεται τώρα στον κόσμο για πρώτη φορά.

Η Πνευματικότητα της Ευρύτερη Κοινότητας είναι το πρώτο βιβλίο του Τόμου 2 του Νέου Μηνύματος από τον Θεό.

 

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Τι είναι Θεός;

Κεφάλαιο 2: Τι είναι ο Κόσμος;

Κεφάλαιο 3: Τι είναι η Δύναμη Ζωής;

Κεφάλαιο 4: Τι είναι η Γνώση?

Κεφάλαιο 5: Ποιος είναι ο Ανθρώπινος Σκοπός;

Κεφάλαιο 6: Τι Είναι η Ευρύτερη Κοινότητα των Κόσμων?

Κεφάλαιο 7: Πώς επιτυγχάνεται η Σοφία στη ζωή;

Κεφάλαιο 8: Για ποιους προορίζεται η Σοφία;

Κεφάλαιο 9: Πώς Συμμετέχει ο Θεός στον κόσμο;

Κεφάλαιο 10: Πως προετοιμάζεστε?

Κεφάλαιο 11: Για το τί προετοιμάζεστε;

Κεφάλαιο 12: Ποιούς θα συναντήσετε;

Κεφάλαιο 13: Τι πρέπει να ξεμάθετε;

Κεφάλαιο 14: Τι πρέπει να αποφεύγετε;

Κεφάλαιο 15: Ποιοι υπηρετούν την ανθρωπότητα;

Κεφάλαιο 16: Ποιοι είναι οι Αθέατοι;

Κεφάλαιο 17: Πώς συμβαίνει η Αποκάλυψη στην ανθρώπινη ζωή;

Κεφάλαιο 18: Τι είναι το ανθρώπινο πεπρωμένο;

Κεφάλαιο 19: Τι είναι θρησκεία;

Κεφάλαιο 20: Τι είναι η θρησκευτική παιδεία και για ποιους προορίζεται;

Κεφάλαιο 21: Τι είναι ο Δρόμος της Γνώσης στην Ευρύτερη Κοινότητα;

Κεφάλαιο 22: Πού μπορεί να βρεθεί η Γνώση;

Κεφάλαιο 23: Πώς μεταφράζεται η Γνώση στην Ευρύτερη Κοινότητα;

Κεφάλαιο 24: Τι είναι τα Βήματα της Γνώσης;

Κεφάλαιο 25: Τι είναι χάρη;

Κεφάλαιο 26: Ποιος είναι ο Ιησούς;

Κεφάλαιο 27: Ποια είναι η εξέλιξη της θρησκείας στον κόσμο;