Ο Ενας Θεός

Ο Ένας Θεός είναι ένα βιβλίο της αποκάλυψης που παρέχει μια νέα κατανόηση της φύσης και της πραγματικότητας του Θεού και του Σχεδίου και του Σκοπού του Θεού στον κόσμο και στην Ευρύτερη Κοινότητα της ζωής στο σύμπαν. Εδώ αρχίζει το επόμενο κεφάλαιο της αναπτυσσόμενης Αποκάλυψης της Παρουσίας και της Θέλησης του Θεού για την ανθρωπότητα.

Διαμέσου των σπουδαίων Αγγελιοφόρων και των Διδασκαλιών του παρελθόντος, η συνεχιζόμενη Αποκάλυψη έχει εισρεύσει με την πάροδο του χρόνου, αυξάνοντας την κατανόησή μας για τον Ένα Θεό και αφυπνίζοντας την προσωπική μας σχέση με τη Θεϊκή Παρουσία στη ζωή μας. Τώρα αυτή η προοδευτική Αποκάλυψη συνεχίζεται εκ νέου μέσω ενός Νέου Μηνύματος από τον Θεό.

Ο Λόγος και ο Ήχος είναι τώρα στο κόσμο. Κάθε κεφάλαιο του Ο Ένας Θεός είναι μια αποκάλυψη που δόθηκε για να προσφέρει μια νέα διδασκαλία για την Πηγή της ζωής μας και για το σκοπό μας για τον οποίο βρισκόμαστε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κάθε κεφάλαιο ανοίγει μπροστά σας μια νέα ευκαιρία με την οποία μπορείτε να ρίξετε μια μικρή ματιά στη καρδιά του Θεού, πίσω στις ρίζες του σύμπαντος και μπροστά στο ξεδίπλωμα του Σχεδίου του Θεού για αυτή την εποχή και για τις επόμενες.

Κάθε κεφάλαιο του Ο Ένας Θεός είναι μια αποκάλυψη που δόθηκε από την Πηγή, και συντάχθηκε σε αυτό το κείμενο από τον Αγγελιοφόρο Marshall Vian Summers.

Ο Ένας Θεός είναι το δεύτερο βιβλίο του Τόμου 1 του Νέου Μηνύματος από τον Θεό.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Κατανοώντας τον Θεό

Κεφάλαιο 2: Ο Νέος Θεός

Κεφάλαιο 3: Η Αρχική Προέλευση

Κεφάλαιο 4: Ο Διαχωρισμός

Κεφάλαιο 5: Τι είναι Δημιουργία;

Κεφάλαιο 6: Η Ψυχή

Κεφάλαιο 7: Τι Δημιουργεί το Κακό;

Κεφάλαιο 8: Η Λύτρωση

Κεφάλαιο 9: Θεός, Γνώση και Αγγελική Παρουσία

Κεφάλαιο 10: Πώς ο Θεός Μιλά στον Κόσμο

Κεφάλαιο 11: Το Σχέδιο του Θεού είναι να σώσει Όλους

Κεφάλαιο 12: Η Καρδιά του Θεού