Ο Νέος Αγγελιοφόρος

Ο Νέος Αγγελιοφόρος είναι ένα βιβλίο της αποκάλυψης σχετικά με την προέλευση, τη γενεαλογία και την αποστολή των Αγγελιοφόρων του Θεού, οι οποίοι έχουν εισέλθει στον κόσμο σε διαφορετικές εποχές της ανθρώπινης ιστορίας, για να λάβουν και να παρουσιάσουν Νέες Αποκαλύψεις για την ανθρωπότητα.
Το Νέο Μήνυμα διδάσκει ότι όλοι οι πρώην Αγγελιοφόροι του Θεού ήταν μέλη της Αγγελικής Συνέλευσης που επιβλέπει τον κόσμο. Σε όλη την ιστορία, αυτή η Συνέλευση, ανταποκρινόμενη στη Θέληση του Θεού, έστειλε στον κόσμο κάποιον δικό της σε συγκεκριμένες εποχές και τόπους για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες της ανθρωπότητας.
Η έλευση ενός Νέου Αγγελιοφόρου αντιπροσωπεύει το επόμενο κεφάλαιο της προοδευτικής Αποκάλυψης του Θεού και του Σχεδίου για την ανθρωπότητα. Τώρα ο Θεός μίλησε ξανά, αποκαλύπτοντας αυτό το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ πριν, μιλώντας μέσω ενός Νέου Αγγελιοφόρου, ενός ανθρώπου που ονομάζεται Marshall Vian Summers.

Ο Νέος Αγγελιοφόρος περιέχει αυτές τις αποκαλύψεις από την Πηγή σχετικά με τον ίδιο τον Αγγελιοφόρο. Ποιος είναι αυτός? Γιατί επιλέχθηκε; Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι είναι πραγματικός και αυθεντικός; Και πώς συνδέεται με τους Αγγελιοφόρους του παρελθόντος;

Αυτές είναι ερωτήσεις που καλόπιστα μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Τώρα ο Θεός μίλησε ξανά με μια σειρά αποκαλύψεων για να αυξήσει την κατανόησή μας για τους Αγγελιοφόρους του Θεού, την επιλογή τους, την μεγαλύτερη ταυτότητά τους, τη σχέση μεταξύ τους και τις συνέπειες της παρουσίας τους και της εμφάνισής τους στον κόσμο.

Κάθε κεφάλαιο του Νέου Αγγελιοφόρου είναι μια ξεχωριστή αποκάλυψη που δόθηκε από τον Θεό στην ανθρωπότητα. Εδώ έχετε την ευκαιρία να καταλάβετε πραγματικά τον άνθρωπο, τον Marshall Vian Summers, ο οποίος δέχθηκε πάνω από 9000 σελίδες αποκάλυψης του Νέου Μηνύματος από τον Θεό

Η Φωνή της Αποκάλυψης συνεχίζει να μιλάει μέσω του Αγγελιοφόρου και ο Λόγος και ο Ήχος της επικοινωνίας του Θεού ακούγεται τώρα σε όλο τον κόσμο. Η Αποκάλυψη συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Νέος Αγγελιοφόρος είναι το τρίτο βιβλίο του Τόμου 1 του Νέου Μηνύματος από το Θεό.