Περισσότερα θα έρθουν σύντομα…

Αυτή τη στιγμή, ο Aγγελιοφόρος Marshall Vian Summers ασχολείται με το ιστορικό έργο της σύνθεσης των βιβλίων και των τόμων του Νέου Μηνύματος από τον Θεό στην ολότητά τους. Την ίδια στιγμή, η μυστηριώδης διαδικασία της Αποκάλυψης συνεχίζεται. Ο Θεός συνεχίζει, μέσω της Αγγελικής Συνέλευσης, να παραδίδει νέες Αποκαλύψεις μέσω του Αγγελιοφόρου ακόμη και τώρα, οι οποίες τελικά θα βρουν το δρόμο τους στα βιβλία και τους τόμους του Νέου Μηνύματος.

Ως εκ τούτου, καθώς ο Αγγελιοφόρος προβαίνει σε αυτό το ιστορικό έργο της σύνθεσης και καθώς ο Θεός και η Αγγελική Συνέλευση συνεχίζουν να αποκαλύπτουν περισσότερα μέσω του Αγγελιοφόρου τους, τα βιβλία και οι τόμοι που διατίθενται εδώ στο NewMessage.org θα συνεχίσουν να επεκτείνονται, ανοίγοντας νέες διαστάσεις, προετοιμάζοντάς μας για τις επόμενες εποχές.

Ζούμε τώρα σε μια εποχή Αποκάλυψης. Είμαστε ευλογημένοι να παρακολουθούμε τη διαδικασία της Αποκάλυψης που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Είμαστε προνομιούχοι να γίνουμε μάρτυρες του Αγγελιοφόρου του Θεού που συνθέτει μια νέα διαθήκη για την ανθρωπότητα, ενόσω ζει και σύμφωνα με την κατεύθυνση που του δόθηκε από τον Δημιουργό.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι τα βιβλία της Αποκάλυψης του παρελθόντος δεν συντάχθηκαν και παρουσιάστηκαν από τους Αγγελιοφόρους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, οδηγώντας με τον καιρό σε προβλήματα ερμηνείας και αλλοίωσης των αρχικών κειμένων.

Περισσότερα για τη διαδικασία της αποκάλυψης και της σύνθεσης

Σε περισσότερες από 9.000 σελίδες κειμένου (με σχεδόν 1.000 αποκαλύψεις ηχογραφημένες στη πηγή τους) το Νέο Μήνυμα από τον Θεό είναι η μεγαλύτερη και πληρέστερη Αποκάλυψη που δόθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα, δοσμένη τώρα σε έναν μορφωμένο κόσμο παγκόσμιας επικοινωνίας και αυξανόμενης παγκόσμιας επίγνωσης.

Το εύρος και το βάθος αυτού του κώδικα των ιερών κειμένων ξεπερνούν αυτό της προηγούμενης Αποκάλυψης και έχουν δοθεί για να αντιμετωπίσουν το σύνθετο σύνολο παγκόσμιων αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος μας, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.

Κάθε μέρα η Η Society για το Νέο Μήνυμα του Θεού, μεταξύ των πολλών άλλων σημαντικών καθηκόντων αλλά και των περιορισμένων πόρων, εργάζεται για να καταστήσει αυτή τη μεγάλη Αποκάλυψη, διαθέσιμη στο κόσμο σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες (21 γλώσσες σήμερα εκτός της αγγλικής), σε πολλαπλές μορφές (σε διαδικτυακή μορφή, σε εκτυπωμένη, ως ηλεκτρονικά βιβλία, βίντεο), για να είναι διαθέσιμα στους ανθρώπους σε κάθε ήπειρο, σε κάθε χώρα.

Και όμως πίσω από την σκηνή, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ακόμη μεγαλύτερο έργο. Τώρα και τα επόμενα χρόνια, ο Αγγελιοφόρος έρχεται πιο κοντά στην εκπλήρωση του μεγάλου του έργου να συνθέσει το Νέο Μήνυμα του Θεού σε Ένα Βιβλίο και να παρουσιάσει αυτή τη καινή διαθήκη στον κόσμο.

Το Ένα Βιβλίο του Νέου Μηνύματος

The New Message from God

Η Αγγελική Συνέλευση έχει καθοδηγήσει τον Αγγελιοφόρο να ενοποιήσει το Νέο Μήνυμα σε μία ενιαία διαθήκη για την ανθρωπότητα. Αυτή η διαθήκη θα χωρίζεται σε τόμους: κάθε τόμος θα χωρίζεται σε βιβλία·κάθε βιβλίο θα χωρίζεται σε κεφάλαια και το κείμενο κάθε κεφαλαίου θα παρουσιάζεται σε στροφές. Επομένως, η μελλοντική δομή του Νέου Μηνύματος θα μπορούσε να εκφραστεί με τον εξής τρόπο: Τόμος> Βιβλίο> Κεφάλαιο> Στροφή. Συνολικά, αυτοί οι τόμοι, βιβλία και κεφάλαια τελικά θα ενοποιηθούν σε μια ενιαία διαθήκη: Το Νέο Μήνυμα του Θεού.

Στο Νέο Μήνυμα υπάρχουν δύο τύποι βιβλίων: αυτά που δίνονται ως βιβλία από την Πηγή και εκείνα που συνθέτονται σε βιβλία από τον Αγγελιοφόρο από εκατοντάδες ειδικές αποκαλύψεις.

Οι ειδικές αποκαλύψεις δόθηκαν σε μια περίοδο 35 ετών και, τα τελευταία χρόνια, σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι ειδικές αποκαλύψεις συνθέτονται τώρα σε βιβλία από τον Αγγελιοφόρο, ο οποίος είναι ο μόνος επιφορτισμένος με αυτό το καθήκον να οργανώσει και να παρουσιάσει το Νέο Μήνυμα του Θεού.

Ως εκ τούτου, είναι έργο του Αγγελιοφόρου να συγκεντρώσει τις επιμέρους αποκαλύψεις και να τις ενώσει με τα υπάρχοντα βιβλία του Νέου Μηνύματος για να αποτελέσει πλήρη διαθήκη για την ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα, πρέπει να παρουσιάσει αυτή τη διαθήκη στην ανθρωπότητα και να την μεταφέρει σε άτομα σε όλο τον κόσμο που είναι έτοιμα να την λάβουν. Αυτό είναι ένα μνημειώδες έργο.
Η σύνθεση του συνόλου του Νέου About the Volumes and Books of the New Message from GodΜηνύματος είναι ένα έργο που εκτελείται σταδιακά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή, η Αποκάλυψη συνεχίζει να λαμβάνεται με νέες διδασκαλίες που δίνονται κάθε χρόνο. Ως αποτέλεσμα, η επιλογή των κεφαλαίων σε κάθε βιβλίο μπορεί να αλλάξει. Έτσι, ο τίτλος των βιβλίων μπορεί επίσης να αλλάξει για να αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο πεδίο εφαρμογής κάθε βιβλίου.

Τα βιβλία του Νέου Μηνύματος τελικά θα περιέχονται σε έξι τόμους. Κάθε τόμος θα αυξηθεί σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου καθώς νέες αποκαλύψεις δίνονται από τη Πηγή και ο Αγγελιοφόρος συντάσσει νέα βιβλία και τα τοποθετεί στον αντίστοιχο τόμο τους.

Τελικά, οι έξι τόμοι θα ενωθούν σε μια ενιαία διαθήκη για την ανθρωπότητα. Αυτή η νέα διαθήκη θα περιέχει κάθε λέξη του Νέου Μηνύματος του Θεού για τον κόσμο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο Αγγελιοφόρος συνθέτει και παρουσιάζει ο ίδιος το αμόλυντο κείμενο της Αποκάλυψης του Θεού. Εδώ ο Αγγελιοφόρος σφραγίζει με αγνότητα τα κείμενα του Νέου Μηνύματος του Θεού και τα δίνει σε σας, στον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους στο μέλλον. Είτε αυτά τα κείμενα διαβάζονται σήμερα είτε μετά από 500 χρόνια από τώρα, η αρχική επικοινωνία του Θεού θα μιλήσει μέσα από αυτές τις σελίδες με την ίδια οικειότητα, αγνότητα και δύναμη όπως την ημέρα που μίλησε.

Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός ηχογραφήσεων αυτών των ηχητικών Αποκαλύψεων θα διατεθεί παράλληλα με το κείμενο. Αυτό προσφέρει στο άτομο μια οικειότητα και προσωπική εγγύτητα στην αρχική παράδοση της επικοινωνίας του Θεού προς τον κόσμο, την ημέρα, τη θέση, και τη στιγμή που μίλησε. Είναι αξιοσημείωτο ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία, η Φωνή της Αποκάλυψης έχει διατηρηθεί και θα είναι διαθέσιμη να βιωθεί στο μέλλον απ’ όλους τους ανθρώπους.

Αυτό το δώρο δίνεται στον κόσμο τώρα. Γεννιέται από την αγάπη του Δημιουργού, μια μεγάλη αγάπη που έχει τη δύναμη να αναζωπυρώσει τη Γνώση στη καρδιά της ανθρώπινης οικογένειας και να προετοιμάσει και να προστατεύσει την ανθρωπότητα καθώς αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της στο μέλλον.

Βιβλία Διαδικτυακά

Η Society επιδιώκει να κάνει το Νέο Μήνυμα διαθέσιμο δωρεάν στον κόσμο. Επί του παρόντος, πολλά νέα βιβλία μηνυμάτων είναι διαθέσιμα δωρεάν στο NewMessage.org. Μπορείτε να εξερευνήσετε τη βιβλιοθήκη των δωρεάν ηλεκτρονικών βιβλίων.

Βιβλία προς εκτύπωση

Η Society προσφέρει επί του παρόντος μερικά από τα βιβλία του Νέου Μηνύματος σε έντυπη μορφή. Ωστόσο, λόγω του τεράστιου μεγέθους του αποκαλυφθέντος Νέου Μηνύματος, η Society δεν είναι ακόμη σε θέση να κυκλοφορήσει τυπωμένους ολόκληρους τους έξι τόμους του Νέου Μηνύματος αυτή τη στιγμή. Για να αγοράσετε ένα αντίγραφο τυπωμένου βιβλίου του Νέου Μηνύματος από αυτά που είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το New Knowledge Library Store.

CD και mp3 ήχος

Ορισμένες αποκαλύψεις σχετικά με την μαθητεία στο Νέο Μήνυμα διατίθενται επί πληρωμή σε CD ή mp3. Λόγω της χρηματοοικονομικής πραγματικότητας, για να φτάσει σε ολόκληρο τον κόσμο το Νέο Μήνυμα, Η Society προσφέρει ορισμένες Διδασκαλίες προς πώληση με χαμηλό κόστος στο
New Knowledge Library Store.

Το Εγχείρημα του Ελεύθερου Βιβλίου

Με μεγαλύτερη οικονομική στήριξη, η Society θα είναι σε θέση να κάνει διαθέσιμες δωρεάν Διαδικτυακά περισσότερες από αυτές τις διδασκαλίες σοφίας. Επιπρόσθετα, Το Εγχείρημα του Ελεύθερου Βιβλίου της Society προσφέρει ένα δωρεάν αντίγραφο των διαθέσιμων βιβλίων και mp3’s των αποκαλύψεων του Νέου Μηνύματος σε όσους δεν διαθέτουν τα μέσα για την αγορά τους. Σας προσκαλούμε να κάνετε μία δωρεά για να υποστηρίξετε το το Εγχείρημα του Ελεύθερου Βιβλίου, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι που είναι σε ανάγκη να έχουν πρόσβαση στο Νέο Μήνυμα από το Θεό.

Μελλοντικές εκδόσεις

Η Society θα συνεχίσει να προωθεί το όραμά της για τη δημοσίευση ολόκληρου του Νέου Μηνύματος από το Θεό, τόσο στα βιβλία και τους τόμους του, και ίσως μια μέρα ως ένα και μόνο βιβλίο, το οποίο απλά θα ονομάζεται: “Το Νέο Μήνυμα του Θεού” . Αυτή είναι μια τεράστια προσπάθεια για την οποία η Society χρειάζεται τη συνεισφορά και τη συμμετοχή σας. Παρακαλούμε εξετάστε στο να κάνετε μια δωρεά ή να γίνετε Πυλώνας του Νέου Μηνύματος για να υποστηρίξετε αυτόν τον ιερό σκοπό. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.