Σημαντικοί Οροι


Το Νέο Μήνυμα του Θεού αποκαλύπτει ότι ο κόσμος μας βρίσκεται στη μεγαλύτερη καμπή, της ιστορίας και της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Σ΄αυτή τη καμπή ένα Νέο Μήνυμα από τον Θεό έχει έρθει. Αποκαλύπτει τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο κόσμο και το πεπρωμένο μας μέσα στην Eυρύτερη Κοινότητα της ζωής πέρα ​​από αυτόν τον κόσμο μας για τον οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν είμαστε προετοιμασμένοι
Εδώ η Αποκάλυψη επαναπροσδιορίζει ορισμένους οικείους όρους αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και εισάγει άλλους όρους νέους για την ανθρώπινη οικογένεια. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτούς τους όρους κατά την ανάγνωση των κειμένων του Νέου Μηνύματος.


Ο Θεός εμφανίζεται στο Νέο Μήνυμα ως Πηγή και Δημιουργός κάθε ζωής και αμέτρητων φυλών στο σύμπαν. Εδώ η μεγαλύτερη πραγματικότητα του Θεού αποκαλύπτεται στο εκτεταμένο πλαίσιο κάθε ζωής σε αυτό το κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή στο σύμπαν. Αυτό το μεγαλύτερο πλαίσιο επαναπροσδιορίζει το νόημα της κατανόησης του Θεού και της Δύναμης και της Παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Το Νέο Μήνυμα αναφέρει ότι για να κατανοήσουμε τι κάνει ο Θεός στον κόσμο μας, πρέπει να καταλάβουμε τι κάνει ο Θεός σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό αποκαλύπτεται τώρα για πρώτη φορά μέσω ενός Νέου Μηνύματος από τον Θεό. Στο Νέο Μήνυμα, ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο ή μια μοναδική συνείδηση, αλλά αντίθετα μια διάχυτη δύναμη και πραγματικότητα που διαπερνά όλη τη ζωή, που υπάρχει πέρα ​​από τα περιορισμένα όρια όλης της θεολογίας και της θρησκευτικής κατανόησης. Ο Θεός μιλάει στο βαθύτερο μέρος κάθε ανθρώπου μέσα από τη δύναμη της Γνώσης που ζει μέσα τους. Μάθετε περισσότερα…


Ο Διαχωρισμός είναι η τρέχουσα κατάσταση που ζούμε, η κατάσταση του να είσαι διαχωρισμένος από τον Θεό. Ο Διαχωρισμός ξεκίνησε όταν μέρος της Δημιουργίας θέλησε να έχει την ελευθερία να διαχωριστεί από τον Θεό, να ζήσει σε κατάσταση Διαχωρισμού. Ως αποτέλεσμα, ο Θεός δημιούργησε τον εξελισσόμενο κόσμο μας και το επεκτεινόμενο σύμπαν ως τόπο για τους διαχωρισμένους για να ζουν σε αμέτρητες μορφές και τόπους. Πριν από τον Διαχωρισμό, όλη η ζωή ήταν σε μια άχρονη κατάσταση καθαρής ένωσης. Είναι σε αυτή την αρχική κατάσταση της ένωσης με το Θεό όπου όλοι όσοι ζουν στο Διαχωρισμό τελικά καλούνται να επιστρέψουν -μέσω της υπηρεσίας, της συνεισφοράς και της ανακάλυψης της Γνώσης. Είναι η αποστολή του Θεού στον κόσμο μας και σε ολόκληρο το σύμπαν για να ανακτήσει τους διαχωρισμένους μέσω της Γνώσης, το μέρος κάθε ατόμου που εξακολουθεί να συνδέεται με τον Θεό. Μάθετε περισσότερα…


Η Γνώση είναι ο βαθύτερος πνευματικός νους και νοημοσύνη που περιμένει να ανακαλυφθεί μέσα σε κάθε άτομο. Η Γνώση αντιπροσωπεύει το αιώνιο μέρος μας που δεν άφησε ποτέ τον Θεό. Το Νέο Μήνυμα μιλά για τη Γνώση ως τη μεγάλη ελπίδα για την ανθρωπότητα, μια εσωτερική δύναμη στην καρδιά κάθε ανθρώπου όπου το Νέο Μήνυμα του Θεού είναι εδώ για να αποκαλύψει και να ανακαλέσει. Η Γνώση υπάρχει πέρα ​​από τη διάνοια. Μόνη της έχει τη δύναμη να καθοδηγήσει τον καθένα από εμάς στους υψηλότερους σκοπούς και τις προκαθορισμένες σχέσεις μας στη ζωή. Μάθετε περισσότερα…


Η Αγγελική Συνέλευση είναι η μεγάλη Αγγελική Παρουσία που παρακολουθεί τον κόσμο. Αυτό είναι μέρος της ιεραρχίας της υπηρεσίας και της σχέσης που έχει καθιερώσει ο Θεός για να επιβλέπει την λύτρωση και την επιστροφή όλων των διαχωρισμένων ζωών στο σύμπαν. Σε κάθε κόσμο όπου υπάρχει αισθαντική ζωή παρακολουθείται από μια Αγγελική Συνέλευση. Η Συνέλευση που επιβλέπει τον κόσμο μας έχει μεταφράσει το Θέλημα του Θεού για την εποχή μας στην ανθρώπινη γλώσσα και κατανόηση, το οποίο τώρα αποκαλύπτεται μέσω του Νέου Μηνύματος από τον Θεό. Ο όρος Αγγελική Συνέλευση είναι συνώνυμος με τους όρους Αγγελική Παρουσία και Αγγελική Δεσποτεία. Μάθετε περισσότερα…


Το Νέο Μήνυμα του Θεού είναι μια γνήσια Αποκάλυψη και επικοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους του κόσμου, τόσο για την εποχή μας όσο και για τις επόμενες εποχές. Το Νέο Μήνυμα είναι ένα δώρο από τον Δημιουργό της κάθε ζωής στους ανθρώπους όλων των εθνών και των θρησκειών και αντιπροσωπεύει την επόμενη μεγάλη έκφραση της Θέλησης και του Σχεδίου του Θεού για την ανθρώπινη οικογένεια. Το Νέο Μήνυμα έχει μέγεθος πάνω από 9000 σελίδες και είναι η μεγαλύτερη Αποκάλυψη που δόθηκε ποτέ στον κόσμο, δοσμένο τώρα σε έναν εγγράμματο κόσμο παγκόσμιας επικοινωνίας και αυξανόμενης παγκόσμιας συνειδητοποίησης. Το Νέο Μήνυμα δεν αποτελεί παρακλάδι ή αναμόρφωση οποιασδήποτε προηγούμενης παράδοσης. Είναι ένα Νέο Μήνυμα από τον Θεό για την ανθρωπότητα, η οποία τώρα αντιμετωπίζει μεγάλη αστάθεια και αναταραχή στον κόσμο και βρίσκεται στα πρόθυρα της ανάδυσης της σε μια Ευρύτερη Κοινότητα νοήμονος ζωής στο σύμπαν. Μάθετε περισσότερα…


Η Φωνή της Αποκάλυψης είναι η ενιαία φωνή της Αγγελικής Συνέλευσης, που παραδίδει το Μήνυμα του Θεού μέσω ενός Αγγελιοφόρου που αποστέλλεται στον κόσμο για το έργο αυτό. Εδώ η Συνέλευση μιλάει ως μία Φωνή, οι πολλοί μιλούν σαν ένας. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μπορείτε να ακούσετε την πραγματική Φωνή της Αποκάλυψης που μιλά μέσω του Αγγελιοφόρου του Θεού. Αυτή η Φωνή έχει μιλήσει σε όλους τους Αγγελιοφόρους του Θεού στο παρελθόν. Ο Λόγος και ο Ήχος της Φωνής της Αποκάλυψης είναι στον κόσμο ξανά. Μάθετε περισσότερα…


Ο Αγγελιοφόρος είναι αυτός που επιλέχθηκε, ετοιμάστηκε και στάλθηκε στον κόσμο από την Αγγελική Συνέλευση για να λάβει το Νέο Μήνυμα από τον Θεό. Ο Αγγελιοφόρος αυτή τη φορά είναι ο Marshall Vian Summers. Είναι ένας ταπεινός άνθρωπος χωρίς κάποια ιδιαίτερη θέση στον κόσμο που έχει υποβληθεί σε μακρά και δύσκολη προετοιμασία για να μπορέσει να εκπληρώσει ένα τόσο σημαντικό ρόλο και αποστολή στη ζωή. Είναι επιβαρυμένος με ένα μεγάλο βάρος, ευλογία και ευθύνη στο να λάβει την αμόλυντη Αποκάλυψη του Θεού να την προστατεύσει και να την παρουσιάσει στον κόσμο. Είναι ο πρώτος από τους Αγγελιοφόρους του Θεού που θα αποκαλύψει την πραγματικότητα μιας Ευρύτερης Κοινότητας της νοήμονος ζωής στο σύμπαν. Ο Αγγελιοφόρος έχει ασχοληθεί με την διαδικασία της Αποκάλυψης πάνω από 30 χρόνια. Είναι ζωντανός στον κόσμο σήμερα. Μάθετε περισσότερα…


Η Σφραγίδα των Προφητών είναι μια σφραγίδα που έχει καθιερωθεί από τον Θεό στο τέλος της ζωής του κάθε Αγγελιοφόρου. Σφραγίζει την καθαρότητα της Αποκάλυψης, προστατεύοντας την από την προσθήκη ή την αλλοίωση της επικοινωνίας του Θεού. Η σφραγίδα των προφητών εδραιώνεται μόνο από το Θεό και μόνο ο Θεός μπορεί να σπάσει τη Σφραγίδα όταν ο Θεός επιλέξει να μιλήσει ξανά σε ανάλογες καμπές κρίσιμων καταστάσεων της ανθρώπινης εξέλιξης. Μάθετε περισσότερα…


Η Παρουσία μπορεί να αναφέρεται είτε στην παρουσία της Γνώσης μέσα σε κάθε άτομο, στην Παρουσία της Αγγελικής Συνέλευσης είτε τελικά στην Παρουσία του Θεού. Η Παρουσία αυτών των τριών πραγματικοτήτων προσφέρει μια μεταβαλλόμενη εμπειρία χάριτος και σχέσης που μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας το μυστήριο της ζωής και μελετώντας και εφαρμόζοντας είτε μία από τις παλαιότερες Αποκαλύψεις του Θεού είτε την Νέα Αποκάλυψη του Θεού για τον κόσμο. Η Νέα Αποκάλυψη προσφέρει ένα σύγχρονο μονοπάτι για να βιωθεί η δύναμη αυτής της Παρουσίας στη ζωή σας. Μάθετε περισσότερα…


Τα Βήματα της Γνώσης είναι ένα αρχαίο βιβλίο πνευματικής πρακτικής που τώρα δίνεται από τον Θεό στον κόσμο για πρώτη φορά. Κάνοντας αυτό το μυστηριώδες ταξίδι, κάθε άνθρωπος οδηγείται στην ανακάλυψη της δύναμης της Γνώσης και της εμπειρίας της βαθιάς εσωτερικής γνώσης, η οποία μπορεί να τον οδηγήσει στον ανώτερο σκοπό του και στο κάλεσμα της ζωής. Μάθετε περισσότερα…


Η Ευρύτερη Κοινότητα είναι το μεγαλύτερο σύμπαν της νοήμονος ζωής στην οποία ο κόσμος μας υπήρχε πάντα. Αυτή η Ευρύτερη Κοινότητα περιλαμβάνει όλους τους κόσμους του σύμπαντος όπου υπάρχει αισθαντική ζωή, σε όλες τις καταστάσεις της εξέλιξης και της ανάπτυξης. Το Νέο Μήνυμα αποκαλύπτει ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στην πρώιμη και εφηβική φάση της ανάπτυξής της και ότι έχει έρθει η στιγμή να προετοιμαστεί η ανθρωπότητα για να εμφανιστεί στην Ευρύτερη Κοινότητα. Είναι εδώ, ευρισκόμενη στο κατώφλι του διαστήματος, όπου η ανθρωπότητα ανακαλύπτει ότι δεν είναι μόνη στο σύμπαν, ή ακόμα και μέσα στον δικό της κόσμο. Μάθετε περισσότερα…


Το Ευρύτερο Σκότος είναι μια Επέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη από ορισμένες φυλές από την Ευρύτερη Κοινότητα που είναι εδώ για να επωφεληθούν από μια αδύναμη και διχασμένη ανθρωπότητα. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η ανθρώπινη οικογένεια εισέρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης κατάρρευσης και διαταραχής, αντιμετωπίζοντας τα Μεγάλα Κύματα της αλλαγής. Η Επέμβαση αυτοπαρουσιάζεται ως μια καλοήθης και λυτρωτική δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα ο απώτερος στόχος της είναι να υποσκάψει την ανθρώπινη ελευθερία και αυτοδιάθεση και να πάρει τον έλεγχο του κόσμου και των πόρων του. Το Νέο Μήνυμα αποκαλύπτει ότι η Επέμβαση επιδιώκει να εδραιώσει κρυφά την επιρροή της εδώ στα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων σε μια περίοδο αυξανόμενης σύγχυσης, συγκρούσεων και ευπάθειας. Ως αυτόχθονοι λαοί αυτού του κόσμου καλούμαστε να αντισταθούμε στην Επέμβαση αυτή, να προειδοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε άλλους, συνδέοντας έτσι την ανθρώπινη οικογένεια με ένα μεγάλο κοινό σκοπό και προετοιμάζοντας τον κόσμο μας για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ζωής στην Ευρύτερη Κοινότητα. Μάθετε περισσότερα…


Τα Μεγάλα Κύματα της Αλλαγής είναι ένα σύνολο ισχυρών περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων που τώρα συγκλίνουν πάνω στο κόσμο. Τα Μεγάλα Κύματα είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσης και της κατάχρησης των πόρων και του περιβάλλοντος του κόσμου από την ανθρωπότητα. Τα Μεγάλα Κύματα έχουν τη δύναμη να αλλάξουν δραματικά το πρόσωπο του κόσμου, δημιουργώντας οικονομική αστάθεια, ανεξέλεγκτες κλιματικές αλλαγές, βίαιους καιρούς και απώλεια αρόσιμης γης και πόσιμου νερού, που απειλούν να προκαλέσουν παγκόσμια κατάσταση μεγάλων δυσκολιών και ανθρώπινου πόνου. Τα Μεγάλα Κύματα δεν είναι το τέλος του χρόνου ή ένα γεγονός της αποκάλυψης, αλλά μια περίοδος μετάβασης σε μια νέα παγκόσμια κατάσταση. Το Νέο Μήνυμα αποκαλύπτει τι έρχεται για τον κόσμο και την μεγαλύτερη προετοιμασία που πρέπει να αναλάβουν αρκετοί άνθρωποι. Καλεί την ανθρώπινη για ενότητα και συνεργασία που γεννιέται τώρα από την απόλυτη αναγκαιότητα για τη διατήρηση και την προστασία του ανθρώπινου πολιτισμού. Μάθετε περισσότερα…


Το Νοητικό Περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον σκέψης και συναισθημάτων που υπάρχει παράλληλα με το φυσικό περιβάλλον. Το νοητικό περιβάλλον περιέχει δυνάμεις που επηρεάζουν τη σκέψη και τα συναισθήματά μας και που αυτό μπορεί να μας κυριαρχήσει μέχρι να γίνουμε ισχυροί με τη Γνώση. Μάθετε περισσότερα…


Ο Ανώτερος Σκοπός αναφέρεται στη συγκεκριμένη συνεισφορά κάθε ατόμου που έχει σταλεί στον κόσμο και στις μοναδικές σχέσεις που θα του επιτρέψουν την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Η Γνώση μέσα στο άτομο κατέχει τον Ανώτερο σκοπό και το πεπρωμένο του. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί μόνο από τη διάνοια. Πρέπει να ανακαλυφθεί, να ακολουθηθεί και να εκφραστεί με την υπηρεσία σε άλλους για να συνειδητοποιηθεί πλήρως. Ο κόσμος χρειάζεται την εκδήλωση αυτού του Ανώτερου σκοπού από πολύ περισσότερους ανθρώπους από ποτέ άλλοτε. Μάθετε περισσότερα…


Η Πνευματική Οικογένεια αναφέρεται στις μικρές ομάδες εργασίας που σχηματίστηκαν μετά τον Διαχωρισμό, ώστε να μπορέσουν όλα τα άτομα να εργαστούν προς την κατεύθυνση μεγαλύτερων καταστάσεων ένωσης και σχέσεων, που αναλαμβάνονται για μακρύ χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα την τελική επιστροφή τους στον Θεό. Η Πνευματική σας οικογένεια αντιπροσωπεύει τις σχέσεις που έχετε αποκαταστήσει μέσω της Γνώσης κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού σας μέσω του Διαχωρισμού. Ορισμένα μέλη της Πνευματικής σας Οικογένειας βρίσκονται στον κόσμο και μερικά βρίσκονται πέρα ​​από αυτόν τον κόσμο. Οι Πνευματικές Οικογένειες αποτελούν μέρος του μυστηριώδους Σχεδίου του Θεού για να απελευθερωθούν και να επανασυνδεθούν όλοι εκείνοι που ζουν στο Διαχωρισμό. Μάθετε περισσότερα…


Η Αρχαία Εστία αναφέρεται στην πραγματικότητα της ζωής και την κατάσταση της συνείδησης και της σχέσης που είχατε πριν εισέλθετε στον κόσμο και στην οποία θα επιστρέψετε μετά το τέλος της ζωή σας σε αυτόν τον κόσμο. Η Αρχαία Εστία σας είναι μια κατάσταση σύνδεσης και σχέσης με την Πνευματική σας Οικογένεια, τη Συνέλευση και το Θεό. Μάθετε περισσότερα…