Σχετικά με τη Διαδικασία Μετάφρασης της Αποκάλυψης

Ο Αγγελιοφόρος, ο Marshall Vian Summers λαμβάνει ένα Νέο Μήνυμα από τον Θεό από το 1983. Το Νέο Μήνυμα από τον Θεό είναι η μεγαλύτερη Αποκάλυψη που δόθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα, δίνεται τώρα σε έναν μορφωμένο κόσμο παγκόσμιας επικοινωνίας και αυξανόμενης παγκόσμιας συνειδητοποίησης. Δεν δίνεται σε μια φυλή, ένα έθνος ή μια μόνο θρησκεία, αλλά δίνεται για να φτάσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για μεταφράσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες.

Η διαδικασία της Αποκάλυψης αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στην ιστορία. Σε αυτή την αξιοσημείωτη διαδικασία, η Παρουσία του Θεού επικοινωνεί πέρα ​​από τα λόγια με την Αγγελική Συνέλευση που επιβλέπει τον κόσμο. Η Συνέλευση μεταφράζει έπειτα αυτή την επικοινωνία στην ανθρώπινη γλώσσα και μιλάει εξ όλων μέσω του Αγγελιοφόρου τους, η φωνή της οποίας γίνεται το όχημα για αυτή τη μεγαλύτερη Φωνή – τη Φωνή της Αποκάλυψης. Οι λέξεις είναι στα αγγλικά και εγγράφονται απευθείας σε μορφή ήχου, μεταγράφονται στη συνέχεια και διατίθενται στα κείμενα και τις ηχογραφήσεις του Νέου Μηνύματος. Με αυτόν τον τρόπο, η ακεραιότητα του αρχικού Μηνύματος του Θεού διατηρείται και μπορεί να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους.

Ωστόσο, υπάρχει και μια διαδικασία μετάφρασης. Επειδή η αρχική Αποκάλυψη παραδόθηκε στην αγγλική γλώσσα, αυτή είναι η βάση για όλες τις μεταφράσεις σε πολλές γλώσσες της ανθρωπότητας. Επειδή υπάρχουν πολλές γλώσσες που ομιλούνται στον κόσμο μας, οι μεταφράσεις είναι ζωτικής σημασίας για να μεταφέρουν το Νέο Μήνυμα στους ανθρώπους παντού.

Μαθητές του Νέου Μηνύματος έχουν έρθει με την πάροδο του χρόνου να μεταφράσουν εθελοντικά το Μήνυμα στις μητρικές τους γλώσσες.

Αυτή την ιστορική στιγμή, η Society δεν μπορεί να πληρώσει για μεταφράσεις σε τόσες πολλές γλώσσες και για ένα τόσο μεγάλο Μήνυμα, ένα Μήνυμα που πρέπει να φτάσει στον κόσμο επειγόντως. Πέρα από αυτό, η Society πιστεύει επίσης ότι είναι σημαντικό οι μεταφραστές μας να είναι μαθητές του Νέου Μηνύματος για να κατανοήσουν και να βιώσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, την ουσία στο τι μεταφράζεται.

Δεδομένου του επείγοντος και της ανάγκης να μοιραστούμε το Νέο Μήνυμα με όλο τον κόσμο, καλούμε σε περαιτέρω βοήθεια μετάφρασης για να επεκτείνουμε την εμβέλεια του Νέου Μηνύματος στον κόσμο, δίνοντας περισσότερα κείμενα από την Αποκάλυψη σε γλώσσες στις οποίες έχει ήδη αρχίσει η μετάφραση εισάγοντας δε και νέες γλώσσες . Με την πάροδο του χρόνου, προσπαθούμε επίσης να βελτιώσουμε την ποιότητα αυτών των μεταφράσεων. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα να γίνουν.