OM ÅBENBARINGSPROCESSEN

The New Message from God

Teksterne i Det Nye Budskab fra Gud blev oprindeligt udtalt af Den Englelige Forsamling gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers. Denne Åbenbaringsproces har stået på siden 1983. Åbenbaringsprocessen fortsætter endnu denne dag.

Her bliver Guds oprindelige kommunikation, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der overvåger verden. Forsamlingen udtaler så Guds Budskab gennem Budbringeren, hvilket bliver optaget, transskriberet og nu gjort tilgængeligt i et mægtigt bibliotek af åbenbaringer her på www.NewMessage.org

Tilmed kan du for første gang i historien høre den oprindelige optagelse af Åbenbaringens Stemme, en Stemme som den, der talte til profeterne og fortidens Budbringere, og som nu taler igen gennem en Ny Budbringer, der er i verden i dag. Aldrig før er en oprindelig optagelse blevet opfanget og gjort tilgængelig i sin rene form.

Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien kan du og alle mennesker høre optagelsen af Åbenbaringens oprindelige Stemme. Denne Stemme er ikke et individs stemme, men hele Den Englelige Forsamlings Stemme, der taler sammen, alle som en.

Her kan menneskeheden tage imod Guds Åbenbarings oprindelige testamente, der er blevet opfanget i sin talte lyd-form, transskriberet, samlet af Budbringeren og nu præsenteret for verden.

For at høre Åbenbaringens Stemme, der er kilden til alle teksterne i alle Det Nye Budskabs bøger, besøg da venligst www.NewMessage.org/experience. Den oprindelige lydoptagelse af Stemmen bliver nu gjort tilgængelig for alle mennesker.

Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens kraftfulde Budskab for dig og for dit liv.