Introduktion til Det Nye Budskab

God Has Spoken Again. The Word and the Sound are in the world.

Om Det Nye Budskab

Velkommen til Det Nye Budskab fra Gud. Du er bemærkelsesværdigt, på trods af tid og en måske lang og mystisk rejse i livet, ankommet her. Du har fundet Det Nye Budskab fra Gud, eller måske har det fundet dig. Det er ikke et tilfælde, at det er sådan.

Gud har talt igen. Der er et Nyt Budskab fra Gud i verden. Dette er Guds kærligheds og kommunikations mirakel for menneskeheden, der udspiller sig i vor tid, og du er blandt de første til at kende til det.

Det Nye Budskab fra Gud er en ægte kommunikation fra Gud til alle mennesker i verden. Det er en kommunikationens gave og en åbenbaring for mennesker i alle nationer og trosretninger, nu givet til en kultiveret verden, med global kommunikation og voksende global bevidsthed.

Det Nye Budskab er ikke til en stamme, en nation eller én gruppe af troende alene. Det er Guds kommunikation til hele verden.

Denne kommunikation har magten til at tænde menneskehedens åndelige hjerte, at lyde Guds kald om forening mellem verdens nationer og religioner og at forberede menneskeheden på en radikalt anderledes verden og på dens skæbne i et større univers af intelligent liv.

Det Nye Budskab blev leveret over en periode på mere end 34 år, til manden Marshall Vian Summers. Han har gået en lang og besværlig rejse for at tage imod Guds Nye Budskab og bringe det til dig og til alle, der kan tage imod det. Han er en ydmyg mand, sendt til verden med dette formål, at være Budbringer for Det Nye Budskab fra Gud.

Hvorfor Dig?

Hvorfor er du her? Hvorfor fandt du Det Nye Budskab fra Gud? Det kan forekomme at være et mysterium, eller bare en vilkårlig chance. Men faktisk er der en grund til, at du har fundet Det Nye Budskab på dette tidspunkt.

For Gud kalder over hele verden, for at mange mennesker må vågne og forberede sig på et nyt og større liv – et liv med formål, forhold og bidrag til en verden i nød. Gud og Den Englelige Forsamling kalder, for at mange mennesker må opdage deres højere formål, og tjene menneskeheden nu og i de vanskelige tider forude.

Er du en af disse mennesker? Føler du, at dit liv har et større formål og en større skæbne, der går hinsides din verdslige situation? Føler du, at der er andre, du må finde, hvis formål og skæbne er forbundet med dit formål og din skæbne? Fornemmer du, at verden har kurs mod en vanskelig fremtid, og at du må finde ud af, hvad det indebærer, og hvordan du kan forberede dig?

Hvis ja, kan din opdagelse af Det Nye Budskab være et rendezvous med skæbnen. For Det Nye Budskab giver et svar på disse spørgsmål og så meget mere.

Det Nye Budskab giver en sikker måde at udvikle Kundskab på, den dybere intelligens, der lever i dig, der alene kan afsløre dit højere formål og skæbnebestemte forhold i verden.

Hvorfor Nu?

Bemærkelsesværdigt lever du på en tid for et stort vendepunkt i menneskehedens historie. Det er en tid med hidtil usete forandringer, udfordringer og muligheder, som mennesker overalt nu står overfor.

Aldrig før har risikoen for krig, religiøse konflikter, katastrofale klimaforandringer og menneskelig lidelse været større. Og dog har der på intet andet tidspunkt været en større anledning til verdenssammenhold og til globalt samarbejde.

Uanset, hvor du er født, hvordan du er vokset op, og hvordan dine nuværende omstændigheder er, er du en del af dette afgørende kapitel i historien. Det Nye Budskab lærer os, at vi hver især har valgt at komme ind i verden på dette tidspunkt, for at tjene og yde vort bidrag til en kæmpende menneskehed, for at holde liv i den åndelige ild i hjertet af mennesker, og bringe nådens og visdommens gave fra vort Ældgamle Hjem, for at tjene verden, netop som den står overfor dens største prøvelser. Overvej dette for dig selv: er det grunden til, at du er her?

De kommende årtier vil afgøre menneskehedens skæbne. Det er hver persons handlinger og beslutninger, både nu og i de kommende år, der vil afgøre den menneskelige families skæbne og fremtid. I de kommende år, vil menneskeheden enten vælge en ny samhørighedens og samarbejdets vej fremad, eller en fremtid med varige konflikter og nedgang. Fordi vi står ved denne store tærskel, har Gud talt igen.

Hvorfor et Nyt Budskab?

Det Nye Budskab fra Gud er kommet på grund af fire grundlæggende kriser, der nu opstår i verden:

    1. Store Bølger af miljømæssige, sociale og økonomiske forandringer og omvæltninger, konvergerer nu over menneskeheden, og bringer risikoen for krig og menneskelig lidelse med sig på en skala aldrig set før. Menneskeheden har skabt en global katastrofe, der har styrken til at ændre den verden, vi kender. Vi er uforberedte på dette. Gennem Det Nye Budskab, giver Gud en ny vej frem for menneskeheden, og en måde at forberede sig på i det indre og det ydre, som hver enkelt kan påtage sig.
    2. Menneskeheden er ved at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv i universet. Kontakt er begyndt af dem, der søger at drage fordel af en svag og splittet menneskehed. Det er menneskeheden uforberedt på. For første gang, afslører Gud denne kontakts sande natur, og med den, virkeligheden og spiritualiteten af liv i universet. Det er den større sammenhæng at forstå menneskehedens evolution og skæbne i, og hvordan Gud er på arbejde i denne verden og i alle verdener.
    3. Verdens religioner er opdelte og konkurrerer med hinanden, endda indenfor religionerne selv. På grund af den stigende konkurrence og flere og flere konflikter, svækker det den menneskelige familie og forårsager stor ufred og opsplitning, på et tidspunkt, hvor oparbejdningen af menneskelig samhørighed er af største betydning. Det Nye Budskab lærer os, at Gud har initieret alle verdens religioner, og at de alle er blevet ændret af mennesket.
    4. En stor indre fattigdom opleves af mennesker overalt i lande, rige som fattige, en afbrudt forbindelse til en følelse af større mening, forhold og retning i livet. Folk, rundt omkring i verden, lever og lider under en dyb åndelig længsel. Gud har besvaret denne nød og længsel, ved at vække Kundskabens åndelige kraft i hver person, der kan besvare. Kundskab er vor Gud-forbindelse. Det vil være enkeltpersoner, styret af denne Kundskab, der vil gøre hele forskellen med hensyn til at afgøre vores verdens skæbne og fremtid.

Som et resultat af disse fire kriser, har Gud talt til verden igen med en advarsel, en velsignelse og en forberedelse til alle menneskehedens nationer, stammer og religioner.

Vores Skæbne

Det Nye Budskab afslører, at menneskeheden har en større skæbne som en fri og samhørig race i vor verden og i Det Større Fællesskab af liv i universet. Menneskeheden har magt til at løse konflikter og genoprette Jordens miljø, for at være dens varige hjem i fremtiden. Menneskeheden har store åndelige gaver og evner, der må beskyttes, kaldes frem og dyrkes over hele verden. Det er denne store anledning og store nødvendighed, der ligger foran os nu.

Men, hvordan kan det gøres? Hvordan kan menneskeheden træde tilbage fra den hensynsløse og katastrofale kurs, den i øjeblikket er på? Når De Store Bølger af miljømæssige, politiske og økonomiske forandringer truer interesser for en selv og den personlige sikkerhed, gældende for alle mennesker, hvad kan da inspirere og indgyde en større motivation og inspiration i den menneskelige familie?

I sidste ende er det Kundskab, den dybere åndelige magt i alle mennesker, der kan inspirere til de nødvendige handlinger og motivationer, for hver enkelt person at finde vedkommendes højere formål i livet, og i sidste ende, for menneskeheden at vælge samhørighed og samarbejde frem for konkurrence, opsplitning og krig.

Gud har leveret en Ny Åbenbaring for at vække denne åndelige magt i alle mennesker og inspirere til en større vision og evne til at opbygge en langt bedre fremtid end vor fortid. Her arbejder Gud gennem enkeltpersoner fra alle nationer og trosretninger, i alle situationer, arbejder indefra og ud.
Stor hjælp gives nu til verden af Gud og af Den Englelige Forsamling, der oversætter Guds vilje til menneskeligt sprog og menneskelig forståelse. Hjælpen er kommet. Gud har talt igen. Der er en ny vej frem for dig og for hele verden.