Dit Formål og Din Skæbne i en Foranderlig Verden

Featured Image for the revelation A Your Purpose and Destiny in a Changing WorldSom åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 4. juni, 2008
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


Ved at forberede dig på de Store Bølger og forberede dig på det Større Fællesskab, forbereder du dig på dit sande formål og større mission i livet. Disse er ikke blot gener. De er de muligheder, du har ventet på. For under normale omstændigheder, vil du aldrig finde dit større formål og din større mission i livet. Der skal ske noget ekstraordinært for at kalde dem frem i dig, for at skabe en situation, hvor der bliver brug for dem og kaldet på dem.

Her kan du ikke initiere dig selv. Der må større kræfter til, både på det fysiske plan og i den åndelige virkelighed. Så det er ikke et uheld, at du konfronteres med virkeligheden af de Store Bølger af forandring, mens andre forbliver ligeglade eller uvidende om dem. Det er ikke et uheld, at du er kommet for at finde denne lille del af det Nye Budskab for menneskeheden, for det blev arrangeret til at være sådan. Du er kommet hertil via en skæbnehandling. Dette er en skæbnens tid.

Folk kan se på de Store Bølger med rædsel eller med fornægtelse, med alle slags menneskelige reaktioner. De kan ikke se, at det, de virkeligt står overfor, er det eneste, der vil forløse dem og give dem et større liv, et større formål og et større bidrag.

Det kan tage lang tid at vente på, at store begivenheder fremkalder dette større formål fra dig, og i mellemtiden vil du være tiltrukket af at etablere dine egne formål, at give dig selv dit eget større formål, give dig selv til noget, der tiltaler dig eller begejstrer dig eller inspirerer dig. I mellemtiden kan du blive gift. Du får måske en familie. Du kan fylde dit liv med mennesker, ansvar, forpligtelser og så videre. Men når den store mulighed kommer, er det stadig tiden for dit kald. Hvis dit liv er besværet, hvis du bliver holdt tilbage af mennesker, ansvar og forpligtelser, er det sværere at reagere. Men timingen og responsen er grundlæggende.

Det er ikke et uheld, at du nu er kaldet til at lære om livet i det Større Fællesskab, at du er blandt de få, der kan tage imod denne Åbenbaring. Du faldt ikke bare over den ved et uheld. Der er et formål med det, ser du. Det repræsenterer dit livs store mysterium – at der er dybere kræfter i gang, under overfladen, mens du lever dit liv på overfladen.

På overfladen ser livet kaotisk og uforudsigeligt ud. Det ser banalt ud. Der er intet virkelig ekstraordinært over det. Det er fyldt med stimulering, hvoraf noget giver nydelse og meget giver smerte. Men længere nede er der dybere strømme, der bevæger dit liv, flytter dig tættere på at lære noget, at se noget, at reagere på noget – både i dig selv og i verden som helhed. Det er som havet, der er turbulent på overfladen – hvirvlet op af verdens vinde, bevæget af trivielle kræfter. Men i dets dybder styres havet af større kræfter, af planetariske kræfter, af enorme og mystiske kræfter, der flytter vand fra en del af Jorden til en anden.

Sådan er dit liv. På overfladen er det roligt, det er turbulent, skifter fra dag til dag, men giver ingen egentlig indikation om dets virkelige bevægelse og virkelige formål. Hvordan kan du ud fra havets overflade afgøre, hvordan vandenes store bevægelse egentlig er? Det kan du ikke. Du måtte have en større visdom, en Kundskabens større indsigt her, for virkeligt at forstå det faktum, at Jordens vande bevæger sig på en transportør-lignende måde, fra en del af kloden til en anden – noget, du ikke vil kunne se eller kunne forstå fra overfladen.

Dit liv har større kræfter i dig – kræfter, der stimuleres af kræfter i verden og hinsides verden, i den fysiske virkelighed og hinsides den fysiske virkelighed. Du har et formål her, og det hænger sammen med den tid, du lever i, og de begivenheder, der kommer.

Hvis det var op til hver enkelt at designe et højere formål, ville man have en verden fuld af musikere, digtere, gartnere, terapeuter og så videre. Det ville være ekstremt passivt. Det ville slet ikke være vitalt. Det ville ingen mening have.

Så dit større formål er reelt hinsides disse ting. Det er kun den sjældne og exceptionelle person, der er bestemt til at blive en stor kunstner eller musiker, en stor atlet eller en ekspert på et bestemt område. Og disse ting afsløres for dem henad vejen. Men for de fleste mennesker består mysteriet, og fra overfladen af deres liv kan de ikke skelne det – dets betydning, formål eller retning.

Du betragter dig selv som en svag person, der forsøger at overleve, forsøger at være glad, forsøger at have gode ting og undgå dårlige ting, forsøger at få lindring, forsøger at få fornøjelser, forsøger at få muligheder. Men på et dybere niveau blev du sendt hertil på en mission, og intet vil tilfredsstille denne mission, udover missionen selv. Og det, der vil stimulere missionen i dig, er store begivenheder i verden samt andres behov, som kalder den frem fra dig. De genererer initieringen.

Nøden vil vokse i verden. Den menneskelige familie vil komme under større pres. Kaldet til at vågne fra deres søvn og drømme om selvopfyldelse vil lyde for mange mennesker – kaldet til handling, og med det, en dybere erindring og ansvarsfølelse for verden.

Det kan du ikke se fra overfladen. Det lyder utroligt. Måske lyder det godt for dig. Måske gør det ikke. Men du kan ikke se det fra overfladen, for det repræsenterer mysteriet, dit livs mysterie. Alt det du gør, for at prøve at være lykkelig og tilfredsstille dig selv, alt det du gør, der koster dig så meget i form af tid og energi og livskraft, kan ikke tilfredsstille dette dybere behov – sjælens behov for at opdage dit større kald i livet, reagere på det, forberede dig på det, blive initieret ind i det og tjene det, under dit livs omskiftellige omstændigheder.

Præcist hvornår og hvordan tingene vil foregå forbliver en del af mysteriet, for der er så meget, der kan ændre mulighederne og timingen. Derfor er det kontraproduktivt at lave forudsigelser. Fremtiden forandrer sig og skifter hele tiden, og resultatet kan se ud på mange forskellige måder. Men retningen er tydelig.

Derfor hører du ikke om forandringens Store Bølger, blot for at prøve at løbe væk og være tryg. Du får ikke dette afsløret for dig, blot for at du kan bestyrke dig selv. Det repræsenterer reelt et større kald. De forskellige niveauer og former for tjeneste er utallige. Du kender det endnu ikke. Du kan kun nærme dig det, der kalder på dig, som er ægte. Du må lade definitionerne stå åbne. Kom ikke til konklusioner. Forkynd ikke en rolle eller en titel for dig selv. Det er altid for tidligt og er tåbeligt.

De Store Bølger vil vise dig, hvor du må hen, hvordan du må være, hvem du må møde, og hvordan du må lære at reagere på livet. De vil vise dig, hvordan du modnes, og hvordan du bliver én person med ét referencepunkt i dig selv, med ét stort fokus og én orientering, i stedet for en diffrakteret personlighed med mange stemmer, mange retninger, alle former for konflikter og modsætninger i dig selv. Du vil aldrig kende din dybere natur, ved at studere din personlighed eller din personlige historie. Den må afsløres for dig, gennem en større oplevelse og et større engagement i verden.

Derfor er den korrekte og bedste tilgang, at sætte dig i den position, at du er én, der lærer, at du er elev – ikke gøre antagelser, ikke fremsætte erklæringer, ikke leve i definitioner, men lade vejen være åben, lade dit liv være uforklarligt, tillade mysteriet at påkalde dig og guide dig fremad.

Nu, midt i alle dit livs omskiftelige omstændigheder og de store forandringer, der vil komme til verden, er der stadig mysteriet, og mysteriet er det, der vil give dig klarhed og retning. Det er i dette rige, Kundskab eksisterer. Det er i dette rige, din Åndelige Familie kan kommunikere til dig. Det er her, du kan få vejledning. Det er her, du kan gøre ting, som andre mennesker aldrig ville gøre, se ting, som folk aldrig ville se, og høre ting, som folk aldrig ville høre – ting, der er vigtige for dit liv og for andres velbefindende.

Idet du fortsætter, må du derfor tage dig tid til stilhed og indre lytning. Stilhed er at lære at stilne og fokusere sindet, så du kan se hinsides dine tanker og høre hinsides dine tanker – høre hvad der er dér, se hvad der er dér og udvikle evnen til at være objektiv og se med klarhed, uden præference eller frygt.

Denne færdighed er udenfor de fleste menneskers rækkevidde. Men du må dyrke den. Du dyrker den, ved at udføre vigtige opgaver og du dyrker den, ved at opbygge en forbindelse til Kundskab i dig selv.

Ved at tage Trin til Kundskab lærer du, hvordan du kan stilne sindet, hvordan du lytter i dig selv, og hvordan du kan skelne stemmen og Kundskabens bevægelse fra alle andre stemmer i dit sind – dine forældres stemme, dine læreres stemme, din kulturs stemme, dine venners stemme, din frygts stemme, dit ønskes stemme, din tvivls stemme, din selvkritiks stemme – alle disse andre stemmer, der lever i dig. Og så er der Kundskab.

Den eneste måde du kan have tillid til, at det, du hører og føler er sandt, er ved at opbygge denne forbindelse og lære at skelne Kundskabens nærvær og Kundskabens bevægelse fra alle de andre tvangshandlinger, alle de andre fantasier og idéer i dit sind. Trin til Kundskab vil lære dig, hvordan du gør det, og det vil give dig en stor fordel.

Idet du går ind i meget usikre tider, er det vigtigt, at du lærer at leve uden selvdefinitioner, uden at forsøge at kontrollere begivenheder og uden at forsøge at leve i konklusioner. Her vil det være nødvendigt at leve med spørgsmålene – de problemer, som du ikke har en løsning på, og situationer, hvor du bliver nødt til at arbejde med et problem, for at lære at løse det, lære at opfylde dets behov og så videre.

Du bliver nødt til at lade en del af dit liv være åbent og mystisk. De mennesker, der ikke kan det, vil ikke klare sig godt, i lyset af de Store Bølger af forandring. De vil ikke se, de vil ikke vide, og de vil ikke forberede sig. Når forandring kommer over dem, vil de gå i panik og være rasende og rædselsslagne.
Hvis du skal træde ind i usikre tider, må du have denne åbning i dig selv, denne evne til at lytte, ikke efter svar eller forklaringer, men lytte, for at dyrke evnen til at være indadrettet, så, når øjeblikket kommer, hvor Kundskab må tale til dig, vil du kunne svare, og du vil kunne mærke bevægelsen af det budskab, der bevæger dig.

Du træner stilhed, ikke for at få noget, men for at lære at være stille. Du lærer at være stille, så du kan mærke og lytte. Du lytter for at udvikle evnen til at lytte, så når du er ude i livet, kan Kundskab i dig tale til dig, guide dig og holde dig tilbage, når det er nødvendigt.

Som tiden går vil du komme til at tage dig af meget vanskelige situationer og se store trængsler i verden. Hvordan vil du bevare fatningen? Hvordan vil du undgå at blive bange og gå i panik, blive rædselsslagen og angst? Hvordan vil du undgå at blive offer for andres formaninger og fordømmelser, som vil opstå overalt omkring dig? Hvordan vil du undgå at miste modet, at opgive, føle dig håbløs og slået? Hvordan vil du kunne bevare sindets klarhed og formål, når regnen falder og tordenen buldrer?

Disse spørgsmål er alle vigtige for dig nu. De kræver en dybere forbindelse til Kundskab og en åbenhed omkring dit liv og om fremtiden. Du ved ikke, hvad der vil ske. Du ved ikke, hvordan det vil blive. Du ved ikke nødvendigvis, hvem der vil klare sig godt, og hvem der ikke vil. Du kan ikke forudsige det, for du går ind i tider med store forandringer og stor uvished. Hvordan vil du vide? Du vil være nødt til at være åben og lytte.

Derfor er “Retningslinjerne for at leve i en Stor Bølge Verden” i virkeligheden kun indledende retningslinjer, idet alles omstændigheder vil være forskellige, og alle har en unik mission og et unikt formål i livet at opdage og at opfylde. Så udover at etablere indledende trin og opbygge et grundlæggende fundament, bliver du nødt til at stole på Kundskab i dig selv og Kundskab i andre, for at navigere i de omskiftelige og uvisse tider forude.

Det, du her bliver givet, er afgørende for din succes. Dette sår Kundskabens frø og visdom i dig, men du må forberede dig. Du må lære Kundskabens Vej. Du må studere de Store Bølger. Du må revurdere dit liv – dine relationer, dine aktiviteter, dine forpligtelser og alle disse ting – og foretage den dybe evaluering. Du bliver nødt til at være stærk, når andre er svage. Du bliver nødt til at have tiltro, når andre ingen tiltro har. Du bliver nødt til at være medfølende i tragediens lys.

Nu kan du ikke fortabe dig selv. Før var det en fordel at være tro mod sig selv, men ikke en nødvendighed. Her bliver det begge dele. Du må lære at se uden præference og uden frygt, med et klart sind, og have denne indre styrke, denne tro på Kundskab, denne forbindelse til Gud, denne forbindelse til mysteriet – uden at gøre falske antagelser, uden at tro, at alt vil falde på plads, uden at tænke, at du under alle omstændigheder vil være beskyttet, for det vil ikke være tilfældet.

Her betyder din indre forberedelse derfor mere end alt det, du foretager dig i det ydre, for det, du foretager dig i det ydre, er en midlertidig hensigtsmæssighed. Du kan ikke opmagasinere madvarer resten af dit liv. Du kan ikke beskytte dig selv mod enhver begivenhed eller eventualitet. Du kan ikke opmagasinere i årtier. Og der vil ikke være noget sted på Jorden, der vil være helt trygt eller udenfor rækkevidden af forandringens Store Bølger.

Så, du vil være nødt til at være klar og ressourcestærk, klog og indadrettet, for der vil være meget få i det ydre, der vil kunne give dig kloge råd. Du vil være nødt til at tage dig af din familie og måske også af andre mennesker. Du vil være nødt til at passe på dit helbred – dit mentale helbred og dit fysiske helbred – og du vil til tider være nødt til at gøre meget modige ting.

Des mere du værdsætter din styrke og identificerer dig med den, desto mere vil du opbygge selvtillid i lyset af uvished. Selv i lyset af katastrofe, vil du have en indre tiltro, og denne tiltro vil ikke være falsk. Den vil ikke være noget, du blot fortæller dig selv, for at berolige dig selv eller få det bedre. Det er Kundskabens kraft. Den er din kernestyrke, og dog er den mystisk. Du kan ikke kontrollere den. Du kan ikke få den til at give dig det, du ønsker. Du kan ikke bruge den som en ressource. For det er den, du må tjene. Dit sind er beregnet til at tjene Ånden, ligesom din krop er beregnet til at tjene dit sind. Du kan ikke bruge Ånden som en ressource.

Din selvtillid må etableres på et dybere plan. Dit livs autoritetsfølelse må etableres hinsides din personlighed og dine idéer, da så mange af dine idéer vil blive udfordrede og vil vise sig at være utilstrækkelige, med hensyn til at se fremtiden i øjnene og til at navigere i de kommende vanskelige tider.

Af denne grund må du være elev af Kundskab, såvel som elev af verden. Du må suspendere mange af dine idéer og overbevisninger om mennesker og om verden. Mange af dine antagelser, som i dette øjeblik virker selvtrøstende, vil kun svække dig og gøre det sværere for dig at se, hvad du har brug for at vide og at gøre.

Du ved ikke, hvordan det kommer til at være. Men i virkeligheden er det ligegyldigt, for du er her for at tjene verden, og du tjener verden, uden at forlange et resultat. Hvis din tjeneste er ren, hvis den kommer fra kærlighed og medfølelse, giver du, fordi du bliver nødt til at give, ikke fordi du er sikker på et resultat. Du gør det alligevel. Du forsøger at opnå et godt resultat, mens du i sidste ende ikke kan styre det. Så hvis din tjeneste til andre ser ud til at mislykkes, vil du ikke blive knust. Du gjorde, hvad du kunne. Ligesom lægen i kampfeltet tager sig af de sårede soldater, gør du det, du kan, med det, du har.

Du er her for at tjene, ikke for at kontrollere. Du er her for at give, ikke for at manipulere med noget til din egen fordel. Dette giver dig en slags immunitet overfor tragediens virkninger, som i nogle tilfælde vil kunne være ekstremt nedslående. Det vil mislykkes andre mennesker omkring dig. De vil ikke forberede sig. Det vil ikke lykkes dem at se og at vide. Det vil ikke lykkes dem at bevare deres stabilitet. Nogle vil endda miste livet. Det må ikke mislykkes dig. Det er denne selvtillid, du må have, og den må bygges på Kundskab og ikke på en falsk følelse af dig selv.

De, der vil kunne navigere i de meget usikre tider, der kommer, må have denne styrke og indre vejledning. Hvis de skal drage fordel af disse omstændigheder, hvis de skal løftes og styrkes af disse udfordringer, må dette være deres fokus.

Fra et personligt synspunkt ser det ud til at være for meget. Kravene er for store. Problemerne er for store. Resultatet er for tragisk. Fra et personligt perspektiv, kan man lige så godt bare give op og gemme sig et sted og håbe på, at det hele går over, ligesom en ond drøm gør. Du kan vågne op, og livet kan fortsætte, som du har kendt det. Fra et personligt perspektiv virker de Store Bølger for radikale, for ekstreme, umulige, usandsynlige, ulogiske eller urimelige.

Det virker umuligt og urimeligt med et Nyt Budskab fra Gud. Selv, hvis du troede, det var muligt, ville du tro, at det var noget andet, noget dejligt og smukt, noget sødt og betryggende – intet, der forlanger, at du håndterer vanskeligheder eller tjener mennesker under vanskelige omstændigheder. Det burde være noget, der ville få dig til at føle dig vidunderlig og henføre dig i en salig tilstand.

Men her er forskellen på fantasi og virkelighed. Dette er et Nyt Budskab fra Gud. Sådan ser det ud, inden det bliver forfalsket, korrumperet og gift med andre ting, som er udtænkt af mennesker, og forvandlet til et politisk værktøj eller brugt af religiøse institutioner, for at etablere magt og dominans.

Sådan ser et Nyt Budskab ud i sin rene form. Det er tydeligt. Det er kraftfuldt. Det forlanger fremragende ting af mennesker. Og det giver folk fremragende ting. Det er ikke udvandet, så det bliver acceptabelt for masserne. Det er ikke socialiseret, så det er socialt acceptabelt. Det er den ægte vare. Du må være ægte, for at se det og reagere på det og modtage dets kraft og nåde, som det bringer ind i dit liv.

Folk vil tænke på Budbringeren, tænke, at han må være magtfuld og frembringe mirakler. Han må kunne være fejlfri – uden synd, uden nogen plet, uden fejl, kærlig og medfølende overfor alle hele tiden. Imidlertid er den virkelige Budbringer et menneske – ufuldkommen, tilbøjelig til at fejle – og dog stærk, engageret og dedikeret.

Kan du se forskellen mellem fantasi og virkelighed? Hvis dit liv har handlet om at bygge og vedligeholde fantasier, vil virkeligheden undslippe dig. Du vil endnu tænke i fantastiske baner, og det vil afspejle sig i dine forventninger.

For første gang hører du et Nyt Budskab fra Gud, der præsenteres i verden. Du læser det. Det er aldrig sket før. Hvis du ikke kan tage imod det, hvis du ikke tror på det, hvis du tror, det er noget andet, er refleksionen over dig. For at tage imod noget rent, må du få renhed i dit indre. Det vil hverken stemme overens med dine forventninger, eller med din kulturs eller nations forventninger.

De ægte udsendinge værdsættes aldrig i deres levetid. Først når de er døde og ikke længere er et socialt problem eller et sikkerhedsproblem, gøres de guddommelige. Så ophøjes de. Så bygges der templer og monumenter til dem. Men, mens de levede, var de et problem, irriterende, oprørende, foruroligende, talte om ting, som folk havde svært ved at forstå eller se i deres indre, satte en højere standard for livet og fik alle til at mærke, hvor ynkeligt kompromitterede deres situation egentlig var.

Gud har større agtelse for dig, end du har for dig selv. Derfor gives dig store ting at gøre, at se og at vide. Hvis du kan tage imod det og gøre det, vil du undslippe dit patetiske syn på dig selv og bygge et nyt grundlag for relation med dig selv og også med andre.

Det Nye Budskab bringer en advarsel, en velsignelse og en forberedelse med sig. Hvis du ikke anerkender advarslen, vil du ikke forstå velsignelsen. Hvis du forstår advarslen og velsignelsen, vil du se behovet for forberedelsen. Du har brug for en måde, en metode, en vej til at nå og opnå selve de ting, der bliver præsenteret her.

I lyset af dette vil du føle dig svag og forvirret. En dag vil du føle dig stærk. Den næste dag vil du føle dig svag. En dag vil du føle, at dit liv er velsignet. Den næste dag vil du føle det, som var du blevet forladt, for det er dit sinds overflade – den ene dag rolig, næste dag turbulent, nogle gange ondskabsfuldt pisket op af verdens vinde, aldrig stabilt. Men efterhånden som du lærer at blive forbundet med Kundskabens kraft og bevægelse i dig selv, vil denne turbulens på overfladen have mindre og mindre indflydelse på dig, på din tænkning og på dine følelser. Du vil blot se det som turbulens på dit sinds overflade, og dette vil give dig større sindsro og objektivitet.

Det forventes ikke, at du forstår advarslen fuldstændigt, for du må selv blive ved med at kigge. Du må selv have forståelsen. Bare at høre det og tro på det, vil ikke være nok til at stimulere modig handling i dig eller fremkalde visdom i dig.

Velsignelsen er, at Kundskab er indeni dig. Den er her for at vejlede dig, for at beskytte dig og for at føre dig til dine større resultater i livet. Den er her for at gøre det muligt for dig at finde de personer, der vil repræsentere et højere formål i dit liv. Det betyder, at Gud er med dig, i dig, forbundet med dig, og at menneskeheden har et større løfte i verden og i det Større Fællesskab af verdener. Det er velsignelsen. Og, hvis du kan reagere på et større kald i verden, hvis du kan se dit livs virkelighed i øjnene, og hvis du kan fortsætte fremad, trin for trin, er du bestemt til at have relationer af højere formål. Det er velsignelsen.

Dog kræver den en meget anderledes måde at betragte sig selv, andre mennesker, verden, fremtiden og fortiden på. Den kræver en stor revurdering, og den tager tid. Så, du vil ikke helt forstå advarslen. Du vil ikke helt forstå velsignelsen. Og du vil ikke se behovet for forberedelsen eller forstå, hvordan forberedelsen egentlig fungerer.

Du kunne se på Trin til Kundskab-studiet og tænke: “Åh, det er så nemt! Det er grundlæggende. Det er for begyndere.” Alligevel aner du ikke, hvad du ser på, hvilket mesterværk det er, og Åndens kraft, der kan arbejde gennem dig i forhold til det.

Dit sind ved intet. Kun Kundskab ved. Dit personlige sind har opfattelser og overbevisninger og faste idéer, men det ved ikke noget. Det var beregnet til at tjene Kundskab, ikke at erstatte Kundskab. Det er derfor, den sande anerkendelse sker på et dybere plan. Den sande forpligtelse opstår på et dybere plan. Den sande deltagelse motiveres på et dybere plan. De store oceaners vande bevæges på et dybere plan.

Derfor har du nu en mulighed for at få dit større formål afsløret for dig i lyset af de Store Bølger af forandring, i lyset af det Større Fællesskab og i lyset af al den uvished og alle de ubesvarede spørgsmål, som de vil præsentere for dig. Dette er gaven. Dette er løftet. Dette er den døråbning, som du nu må gå igennem.