Hvad er Kundskab?

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 21. september, 1993
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


Greater Community Spirituality
Volume 2 > Greater Community Spirituality > Chapter 4

I det Større Fællesskab er Kundskab essensen og substansen af al religiøs oplevelse. Den transcenderer denne oplevelses udtryk, med hensyn til teologi, andagtsritual og åndelig praksis, som varierer betydeligt fra én verden til en anden. Men essensen af åndelighed – den motiverende faktor, den religiøse oplevelses virkelige kald – er Kundskab.

Kundskab repræsenterer dit bånd og din indre relation til alt liv. Men Kundskab har en specifik mission for dig i dette liv – en mission, du opfordres til at opdage, acceptere, integrere og opfylde. Med andre ord er Kundskab ikke alt i dig; Kundskab er din forbindelse til alt. Kundskab er intelligent; den er her med et formål. Kundskab er den del af dit sind, der er åndeligt og permanent. Den er den del af dit sind, der ved, hvem du er og hvorfor du er kommet hertil, hvem du må nå og hvad du må udrette.

Kundskab er i dig nu, men du kan ikke tage fat i den. Den er ikke dér for dig at erhverve og bruge. Du har snarere en mulighed for at komme tilbage i relation til Kundskab. Her forenes dit personlige sind, det sind, der er præget af din verden, og dit Upersonlige Sind, det sind, du har bragt med dig fra hinsides verden, i meningsfuld relation, baseret på et formål i verden og relation til verden og til folk, der støtter dette formål.

Alle disse definitioner er værdifulde, men for at opleve deres værdi, må du overveje dem dybt. Hvis du siger, ”Godt, jeg kan lide denne definition,” eller ”Jeg bryder mig ikke om den definition,” eller ”For mig lyder dette rigtigt,” eller ”For mig lyder dette ikke rigtigt,” prøver du blot på at forholde dig til dine egne tidligere bedømmelser, evalueringer og oplevelser, idet du møder noget nyt og revolutionerende. Hvis du gør det, vil du ikke forstå meningen med, hvad vi præsenterer for dig. Du vil kun øve dine tidligere overbevisninger, idéer og evalueringer, og ingen ny læring vil finde sted. Det er en handling, der kræver mod, integritet og forpligtelse overfor din personlige udvikling og dit sande bidrag i livet, at strække sig ud over sine egne idéer og antagelser og række ud efter noget, der er større, der transcenderer dem. Dette er vejen til Kundskab.

Kundskab er med dig. Den er med dig, men du kan ikke række ud efter den og gribe den, tage fat i den og bruge den for dig selv. Den repræsenterer snarere det løfte i dig, at du har en større identitet og et højere formål i verden. Den repræsenterer løftet om, at der er stærkere relationer i verden, som du kan finde og udvikle, givet den rette forståelse og erkendelsen af et underliggende formål i livet, der specifikt er jeres at opfylde. Her må din definition forblive udefineret, for sandt at sige er det noget, der vil falde på plads meget langsomt. Du kan ikke blot identificere det og sige, ”Det er dette. Dette er grunden til, at jeg er her. Det er dette jeg vil gøre.” Mange mennesker gør det, men det er uforsvarligt. Det afslører blot deres utålmodighed og deres ambitioner. Den ægte opdagelse af Kundskab og formål er noget helt andet.

Det er meget vigtigt at give Kundskab en praktisk definition i verden, for Kundskab må føre til handling. Som en idé eller et ideal, er dens værdi meget begrænset. Som en motiverende kraft, der fører dig, vejleder dig, og endda til tider driver dig til at gøre visse ting, der transcenderer dine personlige interesser, har Kundskab en meningsfuld definition. Dette er oplevelsen af Kundskab.

Du kan have vanskeligheder med ordet Gud og med andre ord, der er blevet indplantet i religiøse traditioner, med hvilke du er fortrolig eller fra hvilke du har udviklet dig siden barndommen. Men Kundskab er selve kernen af din åndelighed. Du genforener dig med Gud gennem Kundskab. Du genforener dig med dig selv gennem Kundskab. Du genforener dig med andre gennem Kundskab. Kundskab er mediet.

Derfor har vi forskellige definitioner, og de forekommer alle i nogen grad at være forskellige. Hvordan kan det være? Det er fordi Kundskab er så fremragende og har så mange facetter. Kundskab er selve kernen af intelligens i livet, her i denne verden og i hele det Større Fællesskab. Man kan ikke blot definere den ud fra ét aspekt. Kundskab er det Store Nærvær, der står bag alle livets manifestationer. Du ser den her, og så ser du den dér. Den ser anderledes ud her, end den gør derovre. Så oplever du den på ny, og noget nyt kommer med den. Kundskab er den højere del af dig, der lever i manifest liv. Den oversætter universets Vilje til din verdslige oplevelse. Idet du er i stand til at nærme dig Kundskab, lægge mærke til Kundskab og åbne dig for Kundskab, kan dens oversættelse gives dig oftere og oftere og med tiltagende dybde.

Du vil byde Kundskab velkommen i dit hjerte, for den vil være kendt for dig, og den vil genlyde i dig. Den vil genlyde i en del af dig, du sjældent oplever. Den vil genlyde hele vejen ned til kernen af dit væsen. Selv hvis dit sind protesterer imod den, selv hvis din frygt vækkes, og selv hvis du forvirres, bliver vred eller modstår den, vil den være sand for dig, fordi den er sand. Dette er kommunikation; dette er væren; dette er formål; dette er identitet, der transcenderer alle verdslige tanker, overbevisninger, kulturel identifikation og politiske tilknytninger – selv din personlige vilje. Dette er Kundskab.

For at begynde at forstå Kundskabens virkelighed, må vi se på beviset på Kundskab. Dette bevis kan findes i din oplevelse. Det er oplevelsen af at blive bevæget til at gøre noget, eller bevæget til at lade være med at gøre noget. Det er oplevelsen af irrationel tilbageholdelse. Det er oplevelsen af at forudse noget og derefter finder det sted. Det er oplevelsen af at blive bevæget til at tage et sted hen, at gøre noget, at forbinde sig med nogen, eller at adskille sig fra nogen. Dette repræsenterer dit livs dybere bevægelse. Det er ikke noget, du bliver tilskyndet til af dine idéer, emotioner eller følelser. Noget dybt i dig, bevæger sig i din grundvold. Dette er beviset på Kundskab.

Når enkeltpersoner bevæges dybt til at gøre noget, der sætter dem på en anden kurs i deres liv og i en anden retning end, hvad de ellers havde planer om – er et bevis på Kundskab. Når enkeltpersoner føler, at noget forkert vil ske og derefter handler for at undgå en farlig situation – er et bevis på Kundskab. Når enkeltpersoner rækker ud efter andre på en dyb måde, og bygger bro over kløften mellem éns egen og den andens uoverensstemmende personligheder, med så stor gennemslagskraft, at de begge forandres – er et bevis på Kundskab. Oplevelsen af slægtskab med livet og slægtskab med en anden, oplevelsen af større motivation i livet, til at gøre en større indsats eller nå et mål, der må nås, hvor udefineret det end er i øjeblikket – disse ting er beviser på Kundskab.

Nu vil du måske sige, ”Jamen, du taler om intuition.” Nej, vi taler ikke om intuition. Intuition er det ydre udtryk for Kundskab, ligesom sneen hvirvler rundt før stormen. Så meget større er Kundskab end intuition. Nogle mennesker tænker, at intuition er del af deres personlige overlevelsesmekanisme. De erkender ikke, at Kundskab er den Større Kilde i dem. Kundskab er så meget større, end det ringe udtryk, der kaldes intuition, at du ikke må forveksle dem. Kundskab er levende; den er intelligent; den tænker i dette øjeblik. Den er ikke blot en refleks i dit sind eller i din krop.

Du lever livet på to niveauer. Du lever livet på det niveau, på hvilket du tænker, og du lever livet på det niveau, på hvilket du ved. Det er at bringe dig til det niveau, på hvilket du ved, der er formålet med sand religion i alle dens former. Det vil genforene dig med din Skaber og med dit højere formål med at være i verden. Dette vil bringe dig tilbage til Kundskab, for Gud kan kun være kendt. Dit formål kan kun være kendt. Dine sande relationer kan kun være kendte. Dine ægte impulser kan kun være kendte. Dine idéer om dem er sekundære og, som det ofte er tilfældet, kan de kun forstyrre erkendelsen af Kundskab. Du kan tro på alle disse ting. Men tro må have ægte oplevelse som sit grundlag, ellers bliver den selv-bedragende.

Kundskab lever i dig i dette øjeblik. Du lever i dine tanker og i dine idéer, i dine fornemmelser og i dine opfattelser af verden omkring dig. Du er styret af kræfter, både fysiske og mentale, som du ikke kan gøre rede for, men kun på dit livs overflade. Dybere nede er de rigtige strømme, der bevæger dit liv, Kundskabens strømme. Kundskab bevæger dig langsomt i stilling, så du kan opdage og lære disse ting, der vil gøre dig i stand til at tage det næste trin i dit liv. Kundskab bevæger dig mod erkendelse, mod forståelse og mod visse enkeltpersoner, der er skæbnebestemt til at møde dig og være sammen med dig, hvis du kan finde dem og de kan finde dig.

Selvom noget er skæbnebestemt, betyder det ikke, at det vil finde sted. Det er meget vigtigt at forstå. Du kan gå glip af din lejlighed til at opdage dit formål og opdage de mennesker, der er meningsfulde for dit formål, og de kan ligeledes fejle med hensyn hertil. Dette sker i virkeligheden hele tiden. Du kan trøste dig med og tænke, ”En anden mulighed er lige om hjørnet.” Men det er ikke tilfældet. Hvis du kunne se dit liv fra et højere perspektiv, ville du se, hvor vigtige disse få lejligheder er, og hvorfor de ikke kommer så ofte.

Kundskab bevæger dig i retning af din skæbne og en præstation i livet, til trods for alle dine personlige mål, ønsker, frygt, ambitioner, forbindelser og aktiviteter. Tro aldrig, at alle de ting, du gerne vil, kommer fra Kundskab. Tro aldrig, at alle de ting du har forhåbninger om at have, gøre eller være, kommer fra Kundskab. Her må du være meget ærlig og oprigtig og åben overfor dig selv. Du må være forpligtet til sandheden hinsides nogen anden fordel. Dette er nødvendigt, selv for at begynde at genindvinde Kundskab. Du må ære det større behov og den større impuls, der bevæger dig hinsides dine egne definitioner. Dette sætter din rejse i gang på Kundskabens Vej. Dette får dig i gang.

Kundskab tilbyder dig ikke rigdom, berømmelse, kærlighed eller fornøjelser. Den tilbyder dig noget, der er så meget større og så meget mere værd, at, når du ser det korrekt og virkeligt ser det, vil du se, at der ingen sammenligning er med noget af det, der dominerer folks opmærksomhed, folks idéer og aktiviteter.

Kundskab er religion i universet. Den er den del af din åndelige oplevelse, der er oversættelig mellem dig og andre, mellem andre kulturer i denne verden og ligeledes mellem verdener. Den repræsenterer en universel åndelighed – en universel måde at kommunikere, erkende og associere på. Én, som måske ikke deler din biologi, dit miljø, dit temperament, dine værdier, din sociale prægning, dine forhåbninger, dine bekymringer eller dine teknologiske evner, kan nås og kan nå dig, gennem dette fremragende medium, kaldet Kundskab.

Noget, der forekommer at være så flygtigt, så sjældent og så midlertidigt, er faktisk selve livets essens. Og på samme måde, er de ting, der forekommer at være så storslåede, så magtfulde, så overvældende, så fantastiske og så dominerende, selve livets små ting. Denne erkendelse repræsenterer en stor vending i tankegang og et stort gennembrud i forståelse.

Der lægges væsentlig vægt på Kundskab, når vi taler om det Større Fællesskab, fordi Kundskab er den eneste del af dit sind, der ikke kan påvirkes, korrumperes eller kontrolleres. Dit personlige sind kan og er korrumperet, påvirket og kontrolleret – af jeres medier, jeres regeringer, jeres primære relationer og så videre. Men Kundskab i dig er ubestikkelig. Du kan anvende den forkert og misfortolke den, men du kan ikke korrumpere den. Den er Guddommelig. Den er hinsides din rækkevidde. Verden kan ikke korrumpere den, for den er hinsides verdens rækkevidde. Af denne grund er den din kilde til frihed i livet. Og derfor kan den udføre din mission, uden at din mission bliver perverteret eller ødelagt. Du kan forsøge at pervertere eller ødelægge din mission, men på Kundskabens niveau vil den stadig være intakt.

Når vi siger, at du ikke kan tage fat i Kundskab og bruge den, mener vi, at du ikke kan spolere den og du kan ikke krænke den. Hvis du forsøger, vil du føle stor utilpashed. Du vil føle dig virkeligt ilde til mode over dig selv. Denne utilpashed er noget, der gennemsyrer menneskelig oplevelse. Selv uden af vide, hvad Kundskab er, eller hvor den lever, eller hvordan den fungerer, eller hvad den ved, idet du gør noget, der går imod Kundskabens retning, vil du få dette ubehag, denne distancering fra dig selv. Du vil føle dig ilde til mode. Ikke fordi Kundskab på nogen måde straffer dig, men fordi du går imod noget, der er kendt i dig. Det producerer en meget dyb og gennemgribende utilpashed. Ingen terapi, fornøjelse, flugt eller optagethed kan befri dig fra denne utilpashed. Du må bringe dit liv i harmoni med Kundskab i dig selv. Det kan du mærke, og din oplevelse vil være beviset på, at det i denne henseende enten lykkes dig eller mislykkes dig.

Det ubehag, der er resultatet af at være i modstrid med Kundskab, er meget dyb og gennemgribende. Den er ikke noget, der finder sted på dit sinds overflade. Mange mennesker er så kompromitterede i deres aktiviteter, deres værdier og i det, de forfølger, at de har tilpasset sig denne utilpashed. Dette ubehag er det, de føler og det, de lever. Dette ubehag er årsag til alle de desperate forsøg på flugt, afhængighed, undgåelse, selvbedrag og andre former for uærlighed, der i den grad manifesterer sig her.

Kundskab befinder sig imidlertid under alt dette. Du kan kalde den Ånd. Du kan kalde den det Åndelige Sind; men den vil transcendere dine definitioner, uanset hvad du kalder den. Kundskabens Vej er vejen til Guddommelighed og til erkendelsen af sit højere formål og den højere mening med livet. I det Større Fællesskab får denne en endnu større betydning. Her vil Kundskab gøre én i stand til at transcendere sine idéer, sine skikke, sine overbevisninger og sin egen verdens idéer, skikke og overbevisninger, samt gøre én i stand til at opnå noget, der er mere fuldkomment, mere universelt og mere oversætteligt. I en Større Fællesskabssammenhæng må man fokusere på noget, der er grundlæggende, noget, som man deler med alle former for intelligent liv. Dette findes på Kundskabens niveau, ikke på intellektets, personlighedens, kulturens eller skikkenes niveau.

Kundskabens Større Fællesskabs Vej repræsenterer religion i Det Større Fællesskab. Derfor repræsenterer den i verden en større kontekst for religiøs oplevelse og udryk overalt. Fjerner du religion, har du åndelighed, for religion er alt det, der bygges på åndelighed, i et forsøg på at helliggøre den, genskabe den, validere den og sikre dens fremme i éns oplevelse. Kundskab er din åndeligheds kilde, og den er lagt i dig. Den er en gave, og vi genintroducerer den for dig. Den kan forekomme at være ny for dig, selvom den har været med dig hele tiden.

For at værdsætte Kundskab og acceptere dens realitet og bevæge sig henimod den, må man nå en vis tærskel i livet. Her må verden skuffe én tilstrækkeligt til, at man vil tvivle på, om den overhovedet kan gøre én tilfreds. Her når du en tærskel i dit liv og på din egen måde, hvor du kommer til at vide, at der er noget større i dit liv, der venter på dig, der kalder på dig, der er givet dig og som holder sig til dig. Og du ved, at ligegyldigt, hvad du gør i livet for at få fornøjelser, rigdom, berømmelse, erhvervelse, anerkendelse eller noget andet, kan intet sammenlignes med gen-oplevelsen af denne dybere og gennemgribende fornemmelse af selv og formål med livet. Alle bevæger sig henimod denne tærskel, begyndelsestærsklen, hvor Kundskab erkendes.

Mange mennesker mener, at de er meget intuitive og at de altid har været intuitive. Det betyder imidlertid ikke, at de er nået den tærskel, hvor Kundskab virkeligt bliver vigtig og deres tid og anstrengelse værd. Mange mennesker mener, at intuition blot er noget, de bare bliver fodret med, idet de bevæger sig, som var de del af et åndeligt velfærdssystem, hvor man blot samler sammen, idet man går. Dette er meget ynkeligt. Man vil aldrig finde kilden til sit formål eller sin inspiration med denne tilgang, og man vil aldrig tage ansvaret for, hvad man selv må lære og gøre, for at begynde at gå Kundskabens Vej og tage Trin til Kundskab.

Kundskab er relateret til din evne til at vide. Vi kalder den også for det Vidende Sind. Men problemet med at præsentere den som det Vidende Sind er, at mange mennesker tror, at de har et Vidende Sind, som de kan benytte sig af hvert øjeblik. Det er ikke tilfældet. Kundskab når dig. Det, du kan gøre, er at forberede dig på Kundskab, ved at lære at være stille og modtagelig, ved at lære at suspendere din bedømmelse og tilsidesætte dine præferencer, dine tvangshandlinger, dine idéer og dine overbevisninger, længe nok til, at noget større kan åbenbares for dig. Du forbereder dig selv på Kundskab. Du kan ikke tage fat i den, gribe den og bruge den for dig selv. Det er for din beskyttelse. Noget stort lever i dig. Den er ikke din alene at eje eller besidde. Den er noget, du deler med alt liv. Om du har haft en religiøs opdragelse eller ingen religiøs opdragelse, uanset hvilken tro, du blev født ind i, lever Kundskab i dig.

Hvis Kundskab kan finde udtryk i dit liv, kan en større værdi, en større mening og et større formål demonstreres, gennem din oplevelse. Virkningen af dette på andre vil være dyb og livsændrende. Kundskabens udtryk kan forandre en andens liv, for altid. Intet du kan gøre for andre, end ikke at give dem mad, hvis de er sultne, kan sammenlignes med denne gave. Men du giver den ikke selv. Du lader den udtrykke sig gennem dig, og således er gaven givet til en anden.

I det Større Fællesskab, er Kundskab ligeså sjælden og værdifuld, som den er i verden. Og, selvfølgelig, er der meget bedrag med hensyn til, hvem der har den og hvad den er, ligesom der er i verden. Kundskab er den mest værdifulde og dyrebare gave og evne, du har. Den vil gøre dig i stand til at genkende og skelne andre. Den vil lade dig se, hvad andre ikke kan se, lade dig vide, hvad andre ikke kan vide, lade dig sige, hvad andre ikke kan sige, og lade dig mærke, hvad andre ikke kan mærke. Kundskab bringer dig på forkant med livet – dit liv og livet overalt omkring dig. Den genopretter din krop og fornyr dit sind og bringer alle de forskellige følelser og motiver i dig i harmoni og i en afbalanceret tilgang til livet. Intet kan integrere dig, udover Kundskab. Ingen idé, intet ideal, ingen metode, ingen lærer og ingen magt kan gøre dette, udover Kundskab.

Hvis man leder, kan beviset på Kundskab findes. Beviset på Kundskab kan findes, mellem alle de andre af livets manifestationer, hvis du leder efter det. Kundskab viser ikke sig selv; den laver ingen opvisning, og dog er den der altid. Du kan finde den, hvis du leder, og du må lede med åbne øjne – ikke med grådige øjne eller selv-søgende øjne, ikke med øjne, der søger selvvalidering eller selvforherligelse. Faktisk vil du højst sandsynligt være nødt til at opgive dine åndelige idéer og overbevisninger, idet du søger den, fordi Kundskab vil være hinsides dem.

Tro aldrig, at du fuldstændigt ved, hvad Kundskab er og hvad den vil gøre. At gøre det, er at lukke sit sind for Kundskab. Kundskab er et engagement, øjeblik for øjeblik. Den er en åbning i dig selv, baseret på et dybt behov og en større tillid. Hævder du Kundskab for dig selv, vil du miste den. Åbner du dig selv for Kundskab, vil den vende tilbage til dig.

Med Kundskab vil du forstå det Større Fællesskabs tilstedeværelse i verden. Her vil du have indsigt. Med Kundskab vil du kunne se udfaldet af et forhold, selv før det begynder. Med Kundskab vil du kunne se skæbnen i visse ting og i visse aktiviteter. Kundskab vil føre dig herhen og afværge, at du går derhen. Kundskab vil engagere dig med denne person, men ikke med denne anden person, alt sammen uden bedømmelse eller fordømmelse. Hvad kan være mere naturligt for dig, for din oplevelse og for selve dit væsens kerne, end oplevelsen af selve Kundskab? Den er så grundlæggende, at de fleste mennesker går fuldstændigt glip af den. Den er som en lyd, der altid er der, men som folk ikke kan høre, fordi de udelukkende lytter efter andre ting.

For at komme til Kundskab, må du forberede dig på Kundskab. Det kan du ikke gøre alene. For at lære Kundskab på Større Fællesskabsniveau, må du lære en Større Fællesskabs Vej til Kundskab. Du kan ikke lære dig selv denne, ved at læse bøger eller optage forskellige praksisser eller idéer fra forskellige traditioner. Hvis du formulerer din egen tilgang, vil du forblive præcist, hvor du befinder dig nu. Hvis du vælger en vej, som du ikke selv har opfundet, vil du komme til et sted, du aldrig før har været, og du vil finde noget, du aldrig før har fundet. Lad Kundskab bære dig fremad, ikke dine præferencer, idéer eller idealer.

Dette repræsenterer ægte åndelig udvikling i verden. Det er denne udvikling, der får din race til at gøre fremskridt, der får alle racer til at gøre fremskridt, og som holder Kundskab i live i verden og over hele det Større Fællesskab. Dette er Skaberens formål – at holde Kundskab i live i universet. I den grad, det lader sig gøre, har alle væsner overalt muligheden for at gøre fremkridt i genforeningens retning, i fuldkommen harmoni med selve livet.