Bind 3

Vedrørende Bind 3

Bind 3 indeholder bøgerne vedrørende åndelig praksis i forbindelse med Det Nye Budskab fra Gud. Her findes teksterne Trin til Kundskab, én af de tidligste bøger af Budskabet, givet til Budbringeren fra Kilden i 1989. Trinene er nu grundlaget for en ny vej, der omfatter praksis, indfrielse og tilbagevenden, givet af Gud til menneskeheden på dette tidspunkt.

Efterfølgeren for Trin til Kundskab er Trins Fortsættelsestræning, som viderefører Trins-rejsen ind i vigtige nye områder. Disse to bøger åbner en vigtig vej til oplevelsen af et inspirerende og tilfredsstillende liv.

Også i Bind 3 er bogen At Leve Vejen til Kundskab, som præsenterer undervisningen i Livets Fire Søjler: Søjlen Relationer, Søjlen Arbejde, Søjlen Helbred og Søjlen Åndelig Udvikling.

I fremtiden vil andre bøger blive indeholdt i dette bind, efterhånden som Budbringeren samler og forbereder den dybe rigdom af undervisning og tekster for verdens vej mod Kundskab.