Rejsen til et Nyt Liv

Journey to a New Life

Rejsen til et Nyt Liv åbner rejsen foran dig, hvor du vil opdage dit højere formål og stærkere forhold i livet. Med dette, afslører Rejsen til et Nyt Liv den virkelige årsag til den indre forvirring, isolation og lidelse, der opleves af mennesker rundt omkring i verden, og løsningens vej, som Skaberen af alt liv nu har sørget for.

Her kalder Gud dig til at vågne fra Adskillelsens drøm og mareridt og påbegynde en ny rejse i livet, hvor du opdager og opbygger din forbindelse til Kundskab, den dybere åndelige forstand, som Gud har lagt i dig for at lede og beskytte dig. Denne opvågnings- og tilbagevendelsesrejse vil tage dig tilbage til dit oprindelige formål med at komme ind i verden, tilbage til mindet om dem, der sendte dig, og det større bidrag, det er meningen, at du skal yde.

Her begynder et helligt forløb, der har magten til at befri dig fra fortiden og forberede dig på et nyt og større liv i fremtiden.

Hvert kapitel i Rejsen til et Nyt Liv er en åbenbaring givet af Kilden, samlet til denne tekst af Budbringeren, Marshall Vian Summers.