Den Åndelige Ild

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 23. februar, 2013
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


Indeni dig, dybt indeni, under sindets overflade, et sted du knap nok kender, er der en Ild, en åndelig Ild. Den er kilden til din inspiration. Den er Kundskabens Ild, det dybere Sind i dig, der brænder som en arne, fortærer dine fejl og din smerte, renser dig, velsigner dig, vejleder dig.

Men du er langt væk fra denne arne – idet du lever på overfladen, dit sinds oprørte overflade; lever på verdens overflade, med alle dens tragedier, fristelser og ulykker; travl, grebet af ting, stimuleret, men oprevet, drevet videre af dit liv og af dine behov og af dine ejendele og af andres krav. Du mærker ikke denne Ild, selvom den brænder indeni dig.

Som en skabning på Jorden, vil dit hjerte fortsætte med at slå, din krop vil fungere. Men disse ting kan ikke frembringe lysten til at skabe, trangen til at etablere sande relationer, trangen til mening og søgen efter mening. Disse må komme fra en dybere ansporing, der lever i dig, dybt indeni dig.

Dette kommer fra Ilden, for Ilden er dit større livs motor. Den genererer en højere ansporing, udover blot at overleve og henfalde til ting i denne verden. Den femkalder en søgen efter mening, udover komfort og tryghed. Den tager dig længere, end du ellers ville gå. Den udfordrer dig. Den forsøger at få dig videre, udover dette sted, endda udover den succes, du føler, du selv må have. For at sikre din lykke og tryghed i verden, er der denne større Ild, der driver dig mod et højere formål og et højere kald i livet.

Hvordan vil du vide, at denne Ild er der? Det vil du, idet du kan mærke den, når du er stille, når du sidder stille. Den holder ikke kun til i én del af din krop, men du kan mærke den i dit hjerte og i din mave. Du kan mærke presset til at søge det, der kalder på dig i verden.

Du kan ikke være veltilpas med komfort alene. Du kan ikke være selvsikker med alt det, der giver sikkerhed. Du kan ikke være tilfreds med små ting, fordi Ilden er der. Den er mystisk. Den kan ikke begrebsliggøres. Du kan ikke bruge den med dine egne hensigter for øje. Du kan ikke bruge den til at få rigdom eller privilegier eller til at få andre over på din side. Ilden har sit eget formål. Den har større planer for dit liv.

Her er Kundskab ikke blot et begreb eller en indbildt ting. Den er en indre virkelighed. Du kan mærke den i din krop. Her er den kilden til din livskraft. Den er magtfuld. Den er subtil. Skulle du komme i nærheden af den, vil du se, hvor stærk den virkeligt er, og hvordan den lyser dit indre landskab op.

Men langt væk fra er den et enkelt lyspunkt, et flimrende lys på dit indres horisont. Du kan endnu ikke mærke dens varme, dens magt, dens opmuntring og dens retning. For du er fortabt i verden – revet med af verden, revet med af dit sind, som er revet med af verden; fascineret og skræmt af tingene omkring dig, overstimuleret og overinddraget. Dit sind dominerer din opmærksomhed. Dine aktiviteter opbruger al din tid. Så Ilden mærkes knapt nok, undtagen i  øjeblikke med nøgternhed og i øjeblikke med ro. Du kan mærke, der er noget i dig – kilden til din energi, din større energi.

Du vil få brug for denne Ild. Du vil få brug for denne Ild, til at se en verden i øjnene af tiltagende miljømæssig, social og økonomisk ustabilitet. Du får brug for denne Ild, til at møde den tiltagende uvished i mennesker omkring dig. Du vil få brug for denne Ild, til at opbygge dit livs Fire Søjler – Relationernes Søjle, Helbredets Søjle, Arbejdets og Forsørgerskabets Søjle og den Åndelige Udviklings Søjle. Det er disse Søjler, der holder dit liv oppe og vil give dig styrke til at leve gennem modgang og den store forandring, der kommer til verden.

Du har brug for denne ild, til at forhindre dig selv i at henfalde til fortvivlelse eller blive sløv og kynisk. Du vil få brug for denne Ild, til at holde dine øjne åbne, til at blive ved med at lytte, se og observere dit livs horisont. Du vil få brug for denne Ild, til at finde de mennesker, der har en nøgle til dit større arbejde og dybere relationer i livet.

For, lever du kun på dit sinds overflade, vil du gå til dér. Du vil miste din retning. Du vil miste dit incitament. Du vil miste din lidenskab for livet. Du vil miste din inspiration. Og du vil blive fortvivlet. Selv om du lever i velstand og luksus, vil du være fortvivlet.

Gud har givet dig Kundskab, til at vejlede dig, velsigne dig, beskytte dig og forberede dig på et større liv med tilfredsstillelse og bidrag i verden. Denne Kundskab har en ild, en magt og en styrke i sig. Den er stærk nok til at overvinde dine hæmninger, til at bevæge dig til at gøre bestemte ting, eller til at holde dig tilbage fra noget, der ville gøre dig fortræd, distrahere dig, eller føre dit liv i en farlig retning.

Mere magtfuldt end dine idéer, er den. Mere magtfuld end dine faste overbevisninger, mere magtfuld end alle faste overbevisninger i verden tilsammen, er Kundskabens magt i dig. Og denne Ild er dens magt. For det er kærlighedens Ild. Det er modets Ild. Det er beslutsomhedens Ild. Det er medfølelsens og tilgivelsens Ild. Den er den Ild, der lutrer alt det, der er urent og skadeligt i dig.

Når du begynder at tage Trin til Kundskab og lærer at mærke dit liv under overfladen af dit sind, vil du begynde at mærke denne Ilds varme og styrke og potens. Det vil give dig mod. Det vil genoprette dig. Og det vil tage dig væk fra din frygt og ængstelse. Det vil vise dig, at alle med hvem du har ærgrelser, faktisk lærer dig at værdsætte denne Kundskab og række ud efter denne Ild.

Dette er din frihed, ser du, for intet i verden kan slukke den. Og den forbliver ren i dig. Selv om dit liv er blevet besudlet, selv om dit liv er blevet spildt, selv om dit nuværende liv lider under at være undertvunget eller undertrykt af andre, er Ilden ren i dig. Den vil give dig øjnene at se med og ørerne at høre med og styrken til at se objektivt på livet. Den vil genoprette dig fra dine besættelser og afhængigheder, for den er mere magtfuld end disse.

Gud har ikke blot givet dig visdommen. Gud har givet dig Ilden, til at erkende og leve denne visdom. Sidder du stille, kan du, når én gang dit sind falder til ro, begynde at mærke den. Den er så tæt på, men du ser i en anden retning. Dit sind er et andet sted – fanget af ting, fanget af fremtiden, fanget af fortiden.

Med denne Ild, vil du mærke Nærværet, der holder til i dig, Nærværet af dem, der våger over dig, det Nærvær, som denne hellige Ild vedligeholder i dig – den Ild, der ikke kan slukkes, for den brændte før du kom til denne verden, og den vil brænde, når du én gang forlader dette sted.

Rig som fattig, uanset dit livs omstændigheder eller de dilemmaer eller vanskeligheder, du i dette øjeblik ser i øjnene, kan du vende tilbage til Ilden. Din forløsning er så nær, men det vil tage dig tid at bringe denne bevidsthed ind i det liv, etablere de øvelser, der er nødvendige for dig, for at engagere dig med din dybere natur og få gavn af den større styrke, som Gud har givet dig.

For Gud leder ikke dit liv og styrer ikke dine anliggender. Gud har givet dig Kundskabens magt, til at give dig en ægte retning og et ægte formål i en kaotisk verden. Du blev født med den. Den er med dig nu. Og den vil være med dig, når du forlader dette sted. Hvilken større gave kan Gud give dig?

Verden er kaotisk. Tro ikke, at alt tjener et højere formål. Tro ikke, at alt er guddommeligt vejledt, for Gud satte de biologiske, geologiske og evolutionære kræfter i gang ved tidens begyndelse, og de arbejder på egen hånd. Derfor er forandring uforudsigelig. Alt kan forandre sig på et øjeblik. Dine fejltagelser eller andres fejltagelser kan ændre dit livs kurs. Der kan ske en tragedie. Intet er sikret, undtagen Kundskabens magt i dig.

Når du indser dette, vil du rette dit blik mod Himlen og mod den styrke, Himlen har givet dig. Det vil være det store vendepunkt – når du ser, at den eneste rigtige sikkerhed, du har i denne verden, er Kundskabens magt i dig, og styrken i dine relationer, samt hvor vidt du har opbygget dit livs Fire Søjler.

Herudover er alt idéer og spekulation, fantasi og overbevisning. Men overbevisning har ringe magt overfor forandringskræfterne i verden. Og Gud har givet dig en større styrke at påkalde dig i alle dit livs henseender.

Når du indser, at erstatningerne for denne magt ikke kan sikre din tryghed eller din succes, vil du vende dig i retning af den styrke, Himlen har skænket dig – en Visdom, et Nærvær og en Ild. Du kan ikke forestille dig, hvor vigtigt dette er for dig, og hvordan det kan lede dine beslutninger og befri dig fra den ambivalens og forvirring, der er så gennemtrængende.

Derfor har folk så stærke og faste overbevisninger, for nedenunder dem er de bange og forvirrede. Og des mere bange og forvirrede de er, desto mere knytter de sig til deres idéer eller til deres tilknytninger i livet, med stædig og dum vedholdenhed. De kan ikke se hinsides det fængsel, de har opbygget for sig selv. De har låst sig selv inde. De kan ikke se solopgangen. De kan ikke se deres livs mysterium. Dette er ikke din skæbne.

Led ikke efter intellektuel bekræftelse, for en sådan er svag og letforanderlig, med kun et lille grundlag i verden. Gud har givet dig den større styrke. Nu er det din opgave at tage Trin til Kundskab, for den er essensen af al åndelig praksis, givet nu i ren form, i Guds Nye Åbenbaring, der ikke er blevet ændret eller tilpasset af mennesker med tiden.

Din opgave er at engagere dig med Kundskabens magt og tilstedeværelse og bringe løsning til dit ydre liv, for det dræner dig for tid og energi og ressourcer. Nu er din opgave at tage Trin til Kundskab, for at finde den større magt og mærke denne magt, som er Kundskabens Ild i dig.

Dette er ikke den lidenskabelige tros ild. Dette er ikke formaningens ild. Dette er ikke en vred Guds ild, der slår ned på nationer. Slip disse idéer, for de skyldes menneskelig uvidenhed og fordømmelse. En vred Gud er vrede menneskers projektion og kreation.

Den magt, Gud har givet dig, er nådig men potent. Den er beslutsom. Du kan ikke forhandle med den. Du kan kun tage imod den og reagere på dens gaver og dens retning, idet du navigerer i en tiltagende vanskelig og konfliktfyldt verden.

Åbenbaringens Lys, som du har glemt på din rejse i verden, lever et sted i dig, et sted, hvor du er tryg og din fremtid er sikret. For dette er den del af dig, der ikke kan tilintetgøres og ikke kan korrumperes. Det er Lysets håb for de mennesker, der er undertrykte. Det er opløftningens Lys for de mennesker, der er deprimerede. Det er de menneskers styrke, der øjensynligt ingen magt har i verden. Det er livets gave for de mennesker, der har erhvervet sig for meget, hvis liv er gået i stå mellem deres besiddelser. Det er løsningen, ser du, for Gud lagde svaret i dig, endnu før spørgsmålet opstod.

Uanset den knibe, som du befinder dig i, har Gud lagt magten, der kan tage dig ud af forvirringens jungle, i dig. Og Ilden brænder. Når den én gang mærkes, når den én gang erkendes, kan den ikke glemmes. Når én gang dens gaver er modtaget, vil det sætte en gen-evalueringsproces i gang i dit liv, idet de falske guder begynder at svigte. Det vil genoprette dig og forløse dig, idet du lærer at følge dens vejledning og blive dens udtryksmiddel i verden.

Det er denne Ild, der går ud over religiøs overbevisning og ideologi. Den er der for alle – den kristne, buddhisten, muslimen, jøden og alle andre former for religiøs praksis og forståelse. Den er anerkendt i visse traditioner. Den kaldes en ”gud” i bestemte fortidige traditioner – ildguden, ildens gud – fordi ild er magt, ild er genoprettelse, ild er overlevelse, ild er varme. Men dette er en anden slags Ild. Denne Ild tilintetgør ikke. Denne Ild brænder ikke dit hus ned. Denne Ild svider og skader ikke din krop. Den er den åndelige Ild, ser du. Den fortærer det, der er urent.

Så giv da din frygt til denne Ild. Giv din ambivalens til denne Ild. Giv din følelse af undertrykkelse til denne Ild. Giv din vrede, dit had og din fordømmelse til denne Ild. Se dig selv sidde nær den og giv disse ting til den, for den vil lutre alt det, der er usandt.

Guds Nye Åbenbaring for verden bringer tydeligt forløsningskraften frem for den enkelte og det større håb for verden. For der er intet håb for verden, hvis denne Kundskabens magt ikke kan anspores i individet. Menneskene vil følge deres desperate og destruktive kurs, med uundgåeligt udfald, og verden vil blive ødelagt i sådan grad, at den knapt kan opretholde en menneskelig befolkning. Sådan er produktet af menneskelig grådighed, korruption og uvidenhed.

Nu er Ilden vigtigere end nogensinde. Den er ikke blot til din personlige forløsning. Den er til genoprettelsen af verden, til at forberede menneskeheden på at leve i en ny verden og se et univers, et Større Fællesskab af liv, i øjnene, hvilket vil ændre menneskets skæbnes kurs og en hvilken som helst persons fremtid.

Du kan føle dig uden håb, men håb lever i dig. Du kan føle dig hjælpeløs, men styrke lever i dig. Du kan føle dig undertrykt af dine omstændigheder, men et større liv lever i dig, der venter på at blive modtaget, udtrykt og opdaget.

Så kom til Ilden. Så kom til dét, der varmer dig, der giver dig styrke, mod og genopretter din anstændighed og dit formål med at være i verden til dig. Dette er velsignelsen. Dette er tilbuddet. Dette er den måde, hvorpå Gud bringer dig tilbage og giver dig et større liv i denne verden.