Kundskabens Magt

The Power of Knowledge - The Greater Intelligence within You

Kundskabens Magt afslører ”Kundskabens” realitet, det dybere åndelige sind i en, der holder nøglerne til at finde sit højere formål og retning i livet.

Bog 5 i det Nye Budskab fra Gud indeholder 14 åbenbaringer, givet for at præsentere ens åndelige naturs virkelighed, krisen ved at leve adskilt fra sin dybere natur, og hvordan man kan undslippe denne krise og begynde den rejse, der vil helbrede splittelsen mellem ens tænkende sind og Kundskabens sind i en selv. Med dette følger muligheden for at følge Kundskab i nuet og i fremtiden, hvilket vil føre en til et nyt liv, nye relationer og opfyldelsen af ens formål med at være i verden.

Gennem denne bog har du mulighed for at forstå, hvor Kundskab bor i din oplevelse, og opbygge en varig forbindelse til denne dybere oplevelse, som altid har været med dig. Bogen, Trin til Kundskab, tager dette videre, i form af en daglig praksis, du kan begynde at anvende i dit liv.

Rejsen med at finde og følge Kundskab, vil bringe dig tilbage til dit oprindelige formål med at være i verden, erindringen om dem, der sendte dig, og det større bidrag, du må yde, til en verden, der står overfor store og vanskelige forandringer i fremtiden. Her begynder et helligt forløb, der har magten til at befri dig fra fortiden og forberede dig på et nyt og større liv i fremtiden.

Hvert kapitel i Kundskabens Magt er en åbenbaring givet af Kilden, samlet i denne tekst af Budbringeren, Marshall Vian Summers.

De Åbenbaringer, der er præsenteret her, er samlet i denne bog af Budbringeren, Marshall Vian Summers.

Et Nyt Budskab fra Gud er kommet til verden. Det er et udtryk for den rene tidløse forbindelse til Gud, som den har eksisteret gennem menneskehedens historie og siden begyndelsen af det manifeste univers. Menneskeheden har nu direkte adgang til denne rene oplevelse, uhindret af menneskelig misforståelse, autoritet og korruption. Den er nu kommet til verden på ny.

Kundskabens Magt er den femte bog i Bind 1 i Det Nye Budskab fra Gud.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 2: Kundskabens Kraft
Kapitel 5: Krisen
Kapitel 13: Den Åndelige Ild