Gud Har Talt Igen

GHS Danish frontcover-6x9

Gud Har Talt Igen er begyndelsen af et Nyt Budskab fra Gud til menneskeheden. I denne bogs sider og kapitler, taler Gud til menneskeheden på ny og forkynder en advarsel om, en velsignelse over og en forberedelse på en ny verdensvirkelighed, og afklarer virkeligheden af Guds Tilstedeværelse samt leverer et Guddommeligt svar på de tiltagende kriser angående krig, miljømæssig ødelæggelse, religiøse konflikter og menneskelig lidelse og fattigdom, der nu eskalerer i verden.

Dette er et Nyt Budskab fra Gud. Det er ikke for en stamme, en nation eller religiøs gruppe alene. Det er en levende kommunikation fra Gud til hjertet af hver mand, kvinde og barn på Jorden for disse tider og for kommende tider. Det er en original kommunikation fra det Guddommelige Nærvær, der overvåger verden og har vejledt menneskeheden siden tidernes morgen.

Skønt den forekommer at være en bog i hånden, er Gud Har Talt Igen noget meget større. Den er begyndelsen på en levende kommunikation fra Gud til dig. I denne bog kalder Guds Tilstedeværelse dig og alle mennesker, kalder ned gennem dit sinds ældgamle korridorer til den spirituelle tilstedeværelse, der lever i dig. Dette er et Budskab af varende skønhed, styrke og magt for genoprettelsen af alle, der kan tage imod det. For Gud ved, hvad der kommer til verden, og Gud ved, hvorfor du og alle andre er blevet sendt ind i verden på dette tidspunkt, for at forberede en fremtid, der ikke vil være ligesom fortiden.


 
 

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet