Det Større Fællesskab

 

I Det Større Fællesskab afslører Gud den fysiske og den spirituelle virkelighed af intelligent liv i universet. Kendt hinsides vor verden som Det Større Fællesskab, er dette univers af liv det større miljø, hvori vi altid har levet, men som vi aldrig har kunnet skelne eller forstå på egen hånd.

Gud afslører for menneskeheden, at det er vor egen skæbne at dukke op i Det Større Fællesskab af liv. Dette er det største vendepunkt i menneskets historie, et der vil have stor konsekvens for alle mennesker, både nu og i fremtiden. Dette er delvist grunden til, at Gud har talt igen – for at advare og forberede hele den menneskelige familie.

Mange mennesker rundt om i verden, i alle nationer og kulturer, oplever en naturlig og iboende forbindelse til dette større panorama af liv i universet, men har ikke kunnet få nogen klar forståelse af, hvad det betyder for dem og for verden. Nu er en Ny Åbenbaring kommet for at belyse din forbindelse til Det Større Fællesskab, for at lade dig udforske, hvad det betyder og hvordan det relaterer til dit formål med at være i verden på dette tidspunkt.

Gud advarer nu menneskeheden om, at dens isolation i universet er ovre, og at vor opdukken i Det Større Fællesskab er begyndt. Visse kræfter intervenerer i vor verden og truer menneskehedens fremtid og frihed. Og dog er vi uvidende om og uforberedte på det, der nu sker i vor verden, og hvad det vil betyde for vor fremtid.

Gennem Det Nye Budskab, sørger Gud for en forberedelse på vort møde med kræfter fra Det Større Fællesskab og de altafgørende ting, vi må vide, idet vi står på tærsklen til rummet.

De åbenbaringer, der præsenteres her, er blevet samlet i denne bog af Budbringeren Marshall Vian Summers. Flere åbenbaringer og profeti om Det Større Fællesskab præsenteres i bogen Life in the Universe og i mange andre tekster i Det Nye Budskab.

Det Større Fællesskab er den fjerde bog i Bind 1 af Det Nye Budskab fra Gud.

Indholdsfortegnelse

At Træde Ind i Det Større Fællesskab

 At Forberede Sig på Det Større Fællesskab

 Vigtigheden af Det Større Fællesskab

Hvem er Menneskehedens Allierede?