Den Rene Religion

The Pure Religion

Den Rene Religion er en bog af åbenbaring givet af Gud for påny at afsløre det dybere hjerte og den dybere mening med verdens religioner og Guds Magt og Tilstedeværelse, der søger at tale til alle mennesker fra alle denne tids religionstraditioner i verden.

Den Rene Religion er opvågningens, forløsningens og tilbagevendingens tidløse vej til Skaberen, indført af Gud ved begyndelsen af Adskillelsen og derefter introduceret til alle verdener i universet, hvor intelligent liv eksisterer. Den Rene Religion er Guds svar på den tragedie og lidelse, som livet i en Adskillelsestilstand fra Gud skaber i religionens historie i denne verden.  Den er den levende kommunikation fra Gud til alt liv, og kalder til alle de mennesker, der stadigt lever i Adskillelse, om at vende tilbage til Guds forening og tilbyder en tilbagevendelsesvej.

Gud har talt igen og leveret en Ny Åbenbaring til menneskeheden. Denne Åbenbaring er en direkte refleksion af den rene spiritualitet, der ligger i hjertet af alle verdens religioner.

Det Nye Budskab forkynder, at ingen kan hævde, at deres religion er den eneste sande religion. I stedet er der Guds rene og mystiske kald til alle mennesker i verden. Dette kald lyder til alle mennesker, uanset om de er kristne, muslimer, jøder, buddhister, fra en anden tro eller fra ingen specifik tro. Dette er et indre kald, og kalder til hver person om at gå hinsides overbevisningernes begrænsninger og træde ind i et liv af dybere oplevelse, af større forhold og højere formål i verden.

Et Nyt Budskab fra Gud er ankommet til verden. Det er et udtryk for den tidløse rene forbindelse til Gud, som den har eksisteret op gennem menneskelig historie og siden begyndelsen på det manifesterede univers. Nu har menneskeheden direkte adgang til denne rene oplevelse, uhindret af menneskelig misforståelse, menneskelig autoritet og korruption. Det er nu ankommet til verden påny.

Den Rene Religion er den syvende bog af Bind 1 af Det Nye Budskab fra Gud.

Indholdsfortegnelse

1: Den Rene Religion

2:  Den Store Tro

3: The Sacred

4: God’s Ancient Covenant with Humanity

5: The Purpose of Religion

6: Guds Nye Budskab for Verdens Religioner

7: Religiøs Fundamentalisme

8: Religiøs Vold

9: Heaven and Hell

10: Sin, Error and Redemption

11: The Miracle

12: The Spiritual Families and the Plan of God

13: The Redeemer