Hvordan Gud Taler til Verden

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 6. april, 2008
i Tehran, Iran

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > The One God > Kapital 10

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

 

Gud våger over verden, for verden er et kriseramt sted. Sådan har det altid været.

Af den grund er du kommet til verden. Den er et sted, hvor Gud er glemt og din sande natur er glemt. Den er et konkurrencens og konfliktens sted, hvor livet er vanskeligt, hvor man konstant må løse sine daglige eksistensproblemer. Den er et sted, hvor folk forekommer at være fremmede for hinanden og fremmede for sig selv, som Gud har skabt dem. Den er et sted for optræden. Den er et sted for fornemmelser.

Den er vidunderlig og farlig, smuk, men forvirrende. Den er dér, hvor de adskilte er kommet for at leve, for igen at lære, hvordan man giver og bygge bro over kløften, så Adskillelsen med tiden kan afsluttes.

Ingen er kommet her ved et uheld. Alle er sendt med et formål. Dette formål forbliver uopdaget i dig, men du må finde det, for det er den store forfølgelse i livet. Udover at imødekomme dine basiske behov for at eksistere i denne virkelighed, må du finde dette formål, for det er sådan Gud vil tale til dig, og det er sådan du vil finde vej.

Guds Plan er så enkel, at den undslipper folks forstand, men alligevel er den mystisk, fordi den ikke passer ind i menneskets forventninger. Den passer ikke ind i menneskets overbevisninger og traditioner. Den er hinsides forståelse, og dog er den meget enkel.

For Gud taler til verden gennem en dybere Kundskab i den enkelte og gennem de forenede relationer, hvor denne dybere magt kan udtrykkes og opleves gennem to eller flere mennesker.

Periodisk taler Gud til verden, for at aflevere et Budskab til verden. Dette sker meget uregelmæssigt, og sker måske kun efter nogle århundreder. Guds Budskab til verden er beregnet til at slå til meget længe, og er beregnet til at berøre og påvirke folks sind og hjerter meget længe. Disse Budskaber gives på afgørende tidspunkter i menneskets evolution og i tider med store forandringer og i tider med stor nød.

Betydningen af dette går ud over de referencer, du har for nuværende, for du ser endnu ikke menneskers store nød og hvorfor et Nyt Budskab fra Gud skulle sendes til verden, for verdens egen skyld. For, mens Gud taler til dig gennem en dybere Kundskab i dig selv og gennem de forenede relationers magt, er Guds Budskab til verden for at forberede menneskene på, hvad de ikke selv kan se og ikke kan vide. Det er for at advare menneskene. Det er for at give magt til menneskene. Det er for at forberede menneskene.

Du kan kun være vidne til dette. Det vil overgå de idéer, du har nu. Det vil transcendere din forståelse. Men Gud prøver ikke på at nå dit intellekt, så meget som at genlyde i dig på et dybere plan. Intellektet blev skabt til at navigere og begribe fysiske ting, særlige ting. Men den dybere resonans er sjælens, og det er på denne måde, du vil besvare Guds store, men uregelmæssige, Budskaber for menneskeheden.

Folk har mange spørgsmål, men de må lære at lytte på et dybere plan, stilne deres sind og lytte, være nærværende, være observerende, være ærbødige.

For intellektet kan ikke vide med sikkerhed, om et Nyt Budskab fra Gud er autentisk. De [folk] kan ikke vide med sikkerhed, om det, de hører, er den absolutte sandhed, den større sandhed fra alt livs Skaber. De kan ikke vide med deres intellekt, om Budbringeren er den virkelige Budbringer. Men de vil vide det i deres hjerter. Der må være en dybere resonans. Genkendelsen vil komme fra en dybere bevidsthed i dig og i andre.

Det er den, der har holdt religion i live. Denne dybere resonans. Det er ikke magten af at tro, for tro er svag og ufuldkommen og bliver nemt manipuleret med af andre, af andre magter og kræfter og så videre. Men den resonans, der får folk til at blive ved med at respondere på Guds Store Budskaber foregår på et dybere plan i den enkelte – hinsides intellektet, hinsides deres idéer og forståelse – og det er dette, der giver den magt og storhed.

Men i fald du ikke kan svare på dette dybere plan, bliver det et spørgsmål om ideologi, overbevisning og social og politisk loyalitet. Det bliver et spørgsmål om konformitet og andres forventninger. Du forventes at tro, så du tror. Du forventes at bede, så du beder. Du forventes at følge de krav, der er fastlagt før, mest af mennesker, selvfølgeligt. Men Gud taler til dig på et dybere plan.

Gud taler til verden gennem disse store Budskaber. De går ud over den enkeltes øjeblikkelige behov. De omfatter menneskehedens behov, som helhed, og er for menneskehedens velfærd og evolution, som helhed.

Fra dette får du en fornemmelse af din plads og dit formål i livet på dette tidspunkt – hvorfor du er her på dette tidspunkt, på dette sted, i dine særlige omstændigheder, i din nation.

Du bliver nødt til at have dette større perspektiv. Ellers vil du ikke forstå den større kontekst, hvori dit liv eksisterer, og vil ikke forstå verdens bevægelser eller verdens tegn. Du vil tro, at det hele er en reference til fortiden – at nutiden og fremtiden på én eller anden måde er en opfyldelse af fortiden. Idéer associeres med fortiden, men den dybere Kundskab, som Gud har lagt i dig, er for nutiden, øjeblikket og for fremtiden. Så anderledes dette er som forståelse.

Gud bekymrer sig ikke om du har en religion eller ej. Men Gud kalder på dig på dette dybere plan, gennem de store Budskaber til verden, der nu gives til verden og gennem Kundskabens magt og indflydelse i dig selv. Og det sker hver dag, hvert øjeblik, hvert år, på ethvert tidspunkt og på ethvert sted.

Selv hvis du læser skrifterne og de bevæger dig dybt, er det på grund af resonansen, ikke på grund af idéer. Guds Magt er ikke begrænset af menneskelig forståelse eller menneskelige idéer eller idéer fra nogen race i universet, af hvilke der er så mange.

Nu taler Gud til verden gennem Det Nye Budskab fra Gud og gennem Budbringeren, der er blevet sendt til verden, for at forberede menneskene på at se en verden i forfald i øjnene – en verden, hvis ressourcer svinder; en verden, hvor mennesker vil være nødt til at samarbejde med hinanden og indstille deres uophørlige konflikter; en verden, der står overfor kontakt med livet i universet; en verden, der ser intervention i øjnene, fra racer fra universet, der er her for at drage fordel af en svag og splittet menneskehed.

Som helhed har den menneskelige familie aldrig måttet se disse to store udfordringer i øjnene – at leve i en verden, der er i forfald, og se konkurrence i øjnene fra hinsides verden om, hvem der skal styre verden og hvem, der vil være overlegen her. De store Budskaber, som Gud har sendt til verden [før] kan ikke forberede jer på dette. Derfor er der et Nyt Budskab fra Gud.

Tænk aldrig, at Gud er holdt op med at kommunikere til verden. Tænk aldrig, at det endelige Budskab for altid er givet. Dette er menneskelig indbildskhed. Dette er etableret for at beskytte en tro og en ideologi.

Men Gud iagttager verden. Og menneskeheden, som helhed, ser nu de største udfordringer i øjnene. Hvordan vil den reagere? Hvordan vil den forberede sig? Vil den kunne fatte den store forandring, der kommer? Vil den slås og kæmpe med sig selv over de resterende ressourcer? Vil den forenes for at forsvare verden overfor fremmed intervention? Dette er tiden for følgende store beslutning: om menneskeheden vil fejle, eller om menneskeheden vil forenes for sin bevarelse og for bevarelsen af sin suverænitet i denne verden.

Du ser med det samme, hvor langt ud over det, der personligt optager dig, dette er – ud over dine daglige bekymringer, ud over dine idéer, ud over dine overbevisninger, ud over din religiøse forståelse, ud over dine politiske synspunkter, ud over dagens behov. Hvis du kun er optaget af dagens behov, hvordan vil du så kunne se De Store Bølger af forandring, der kommer, som vil ændre landskabet? Hvordan vil du læse verdens tegn, der taler om større ting, ud over dine egne personlige bekymringer? Hvordan vil du vide, når noget er ved at ændre dit liv? Vil du stå på stranden, når De Store Bølger kommer, med ryggen til havet – uden at iagttage, uden at se efter, uden at lytte?

Derfor transcenderer Guds Store Budskaber folks forståelse og bevidsthed på det tidspunkt, de store Budskaber gives. Du vil være nødt til at have et meget større perspektiv og være meget højere oppe på bjerget, for at se dettes relevans og vigtighed.

Folk vil tænke, at Guds Nye Budskab er irrelevant. Det er umuligt. Det vil synes ikke at imødegå deres daglige bekymringer. De vil ikke se, at det er her for at redde selve menneskeheden. De vil ikke se, hvad det virkeligt er. Så det vil blive overset og undgået, kritiseret og latterliggjort.

Folk vil gerne have brød til dagen. De ser ikke, at når Gud taler til hele verden, er det for hele verdens bevarelse. Det er for menneskehedens bevarelse. Uden dette, vil der ikke være brød til nogen i fremtiden. Af den grund er Det Nye Budskab givet.

Her må du være stille og lytte med dit hjerte. Dine idéer vil kæmpe. De vil kæmpe for at følge med. De vil prøve på at regne det ud og fatte det. Men det kan de ikke, ser du, for dette er ikke et Budskab for intellektet.

Dette taler til en dybere intelligens i dig, en intelligens, der ikke er skabt af verden, men skabt af Gud, til at vejlede dig, beskytte dig og gøre dig i stand til at reagere.

Nu glem dine idéer om religion, for du ser et Nyt Budskab fra Gud i øjnene. Glem fortidens forskrifter, for dette er for nutiden og for fremtiden.

Dette er for at afgøre, om menneskeheden vil have en fremtid, en fremtid, som I overhovedet kunne ønske jer og favne. Dette er for beskyttelsen af menneskeheden, alle, der lever i en tilbagegående verden her, lever i en verden, der står overfor intervention fra hinsides og konkurrence fra hinsides.

Du må se forbindelsen. Hvis du ikke tror, at dette er vigtigt for dig, har du mistet kontakten med livet. Du ser ikke, hvad det er, der sørger for menneskeheden.

Gud har sørget for denne overdådige verden for den menneskelige familie. Hvis den bliver udplyndret, hvis den ruineres, hvis den udtømmes, vil Gud ikke skabe en anden verden til jer. I bliver nødt til at leve med konsekvenserne.

Hvis jeres ressourcer ikke styres og deles og bevares, når det er nødvendigt, tror I, at Gud vil komme og bringe jer en ny verden – at I bare pakker sammen og flytter til en anden planet et eller andet sted? Hvad tænker du her? Tror I, at I er alene i universet, og at ingen er opmærksomme på jer, at ingen andre tragter efter dette sted for dem selv?

Dette går hinsides folks nuværende bekymringer – deres daglige fokus, deres arbejde, deres ideologi, deres overbevisninger, deres religion og deres politiske idéer. Regeringer mødes ikke for at debattere, hvordan menneskeheden skal overleve i Det Større Fællesskab af liv. Det er ikke del af den offentlige debat eller samtale. Folk taler ikke om dette på caféerne.

Derfor er der et Nyt Budskab fra Gud, og derfor må du nu lytte, for dette har alt at gøre med din verden, din fremtid, hvem du er, som enkeltperson, og hvorfor du overhovedet blev sendt til verden.

Det er denne Kundskab, som Gud har lagt i dig, der vil gøre dig i stand til at høre og at reagere. Hvis du ikke er forbundet med denne Kundskab, vil alt dette forekomme at være fremmede idéer for dig. Men hvis du kan lytte med hjertet, vil du se og vide, at dette er det store Budskab for din tid og for kommende tider.

Gud vil ikke give et andet Budskab til menneskeheden i lang tid fremover. Dette er alt. Hvis du ikke kan høre, er det en stor ulykke for dig. Dette er alt. Der er ikke noget Budskab rundt om hjørnet. Der er ingen anden version. Der er ikke noget kommende Budskab, der vil være, som du gerne vil have det.

Dette er alt. Dette er Det Nye Budskabs Stemme. Det er en Stemme, som denne, der har leveret Budskaberne op gennem menneskets historie.

Du undrer dig over mit sprog. Jeg repræsenterer alle sprog i ét sprog. Men jeg taler gennem dette sprog [engelsk] til jer, fordi dette er det mest universelle sprog i verden i dag. Det når længst ud, den største mulighed. Min accent er alle accenter.

Det er ikke vigtigt, at du prøver at begribe disse ting, men det er vigtigt, at du lytter, at du tager imod Guds Nye Budskab – ikke slås med det, ikke kæmpe med det, ikke skændes med det, ikke tænke, at du skal tro på det, men lytte, indstille dine uophørlige tanker for at begribe det og lytte. Du vil kun vide, om dette er sandt, ved en dybere resonans i dit indre. Udfordringen er din, ser du.

Alle de store Budbringere er blevet fornægtet og latterliggjort, forfulgt og endda myrdet, fordi folk ikke kunne høre. De kunne ikke mærke.

Det er det samme problem i dag. I har et moderne samfund, en moderne teknologi, men det samme problem eksisterer. Det er problemet ved at leve i Adskillelse. Det er problemet ved at være domineret af sin forstand, sine tanker og sine overbevisninger. Det er et problem ved manglen på menneskelig frihed i jeres samfund. Folk befinder sig under vægten af overlevelse og regeringer. Selv religioner bliver undertrykkende. Men problemet er det samme. Det har altid været det samme problem. Så Budbringeren fornægtes, betvivles, mistænkes, kritiseres, fordømmes, ignoreres eller undgås. Det er det samme problem.

Hvad vil det kræve for dig at indse, at du lever i en Åbenbaringstid? Det er på dette tidspunkt, at et Nyt Budskab fra Gud er kommet til verden. Vil du stå og ryste på hovedet? Vil du løbe din vej? Ser du, det er det samme problem.

Hvordan vil du vide det? Du vil vide det, fordi Gud har lagt Kundskabens magt i dig, langt under og hinsides dine idéer, dine begreber, dine formaninger og dine traditioner.

Gud taler til verden nu. Du må lytte efter, hvad Gud har at sige til verden. Hold op med at snakke. Hold op med at tænke. Hold op med at debattere. Hold op med at stritte imod. Og lyt. Lytter du ikke, vil du ikke en gang vide, hvad du reagerer på.

Menneskehedens to store udfordringer vil afgøre alles skæbne og fremtid i verden, alle nationers skæbne og fremtid, alle folks, selve verdens tilstand, og om menneskeheden vil kunne bevare sin suverænitet i denne verden.

I har levet isoleret så længe, at I tror, at I er alene i rummets mægtighed. Men universet er fyldt med liv. I lever på en smuk planet. Der er racer, der er klar over den, som selv søger den. Hvordan vil I forsvare den? Hvordan vil I bevare den? Hvordan vil I beskytte den? Hvordan vil I bevare menneskehedens evne til at overleve her?

For at gøre dette, må I blive en forenet menneskehed. Jeres nationer må samarbejde. I må indstille jeres uophørlige konflikter. I må se, at dette nu er født af nødvendighed. Det er ikke blot en idé eller et ønske. Det er en nødvendighed.

Gud taler til verden. Det er sådan, Gud taler til verden. Så enkelt er det, så rent er det. Det er ikke sensationelt. Det passer ikke til folks forventninger. Det er her ikke for at bekræfte folks idéer eller forventninger. Det er sådan Gud taler til verden.

Det Nye Budskab er meget stort. Det har taget lang tid at præsentere det her. Budbringeren er i verden. Du må høre Budskabet. Du må lytte med dit hjerte. Du må lade Gud afsløre verdens tilstand, menneskehedens fremtid og de store beslutninger, der ligger foran regeringer, folk, enkeltpersoner og dig, med hensyn til, hvordan I vil leve, hvad I vil vælge, jeres forståelse af, hvor menneskeheden skal hen, og de store udfordringer, der ligger foran jer nu. Gud giver det, menneskeheden ikke kan se og ikke kan vide, til det næste store trin i jeres lange historie her.