Guds Hjerte

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 25. januar, 2015
i Jerusalem, Israel

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


Bind 1 > Den Ene Gud > Kapitel 12

For at kende Guds Hjerte, må du forstå, hvordan Gud arbejder i verden, og hvordan Gud ser på de individer, der lever i Adskillelse og er begrænset af Adskillelse, idet de lever i den fysiske virkelighed. For en del af Skabelsen er, efter eget valg, trådt ind i det fysiske univers, for at opleve Adskillelse.

Men det er imidlertid en vanskelig situation at leve her. Den fører folk i forvirring, hvor de glemmer deres Ældgamle Hjem og deres Kilde og de individer, der våger over dem. Gud ved, at når man lever i Adskillelse, vil man blive forvirret. Man vil falde for verdens overtalelse. Man vil falde for sin kulturs og sit samfunds og endda for selve religionens overtalelse, som den er blevet formuleret her på Jorden.

Gud ved, at uden den dybere Kundskab, som Gud har lagt i hver enkelt person – et fyr til at hjælpe dem med at vende om, Hjemad – uden denne kan al slags forvirring, alle former for konflikter og al slags ondskab opstå. Og det har været tilfældet her på Jorden.

Men Gud elsker Skabelse. Og Skabelse elsker Gud. Og skønt du lever i Adskillelse, i den fysiske virkelighed, skønt du ser ud til at være et individ, adskilt fra andre individer, adskilt fra din Kilde, og i dig selv, adskilt fra den dybere Kundskab, som Gud har lagt der, er du dog alligevel del af Skabelsen. Gud elsker dig stadigt. Og du elsker Gud.

Dette kan du aldrig miste. Selv hvis du lever det mest fordærvede og syndefulde liv, kan du aldrig miste dette.

Derfor er det kilden til din Forløsning. Guds Kærlighed til dig og din kærlighed til Gud er det, der vil forløse dig. Den Kundskab, som Gud har lagt i dig, holder denne kærlighed, skaber denne forbindelse og holder den i live for evigt og altid. Selv hvis du lever i Adskillelsens fjerneste afkrog, holder den din forbindelse til Gud og til Guds Hjerte, som er forbundet med dit hjerte og med din sjæl.

I dette, kan der ingen fordømmelse være. Der er ingen dommedag på den måde, folk tænker, som undervist og befæstet i denne verden. Der er intet Helvede, ingen forbandelse. Men der er Adskillelsens Helvede, og det er dette Helvede, du lever i nu.

Rig som fattig er du adskilt fra din Kilde. Du er adskilt fra de individer, der våger over dig fra hinsides verden, fra hinsides den fysiske virkelighed. Du er adskilt fra Kundskab i dig selv, som repræsenterer den del af dig, der aldrig forlod Gud.

Din sjæl driver rundt i universet, driver rundt på et stort hav, fortabt. Men da Gud har lagt Kundskab i dig, ved Gud, hvor du befinder dig. Og når du er parat, vil Gud opfordre dig til at påbegynde din tilbagerejse.

Når én gang du bliver træt af at søge opfyldelse her, når én gang du og andres ambitioner gør dig modløs, når én gang du indser, at du ikke kan opfylde dig selv her i livet i Adskillelse, når én gang du indser, at du ikke kan replikere det, du havde før du kom hertil, så vil du nå et punkt, et vendepunkt. Og langsomt, gradvist, vil du påbegynde din tilbagerejse.

Gud ved, at du med tiden vil vende tilbage, men i tid vansmægter og lider du, og lider under andres brutalitet og din hårdhed overfor dig selv. Du lider under så mange ting. Og du kan ikke undslippe denne lidelse, medmindre du påbegynder tilbagerejsen, ved at forbinde dig med den Kundskab, som Gud har lagt i dig, der holder din forløsning for dig.

Kundskab er her ikke for at tage dig væk fra verden, men for at bringe dig hertil med et højere formål. For Gud har givet dig et højere formål med at være her, i denne verden, under netop de omstændigheder, som du, under din situations virkelighed, har en tendens til at undgå eller fornægte.

Gud søger at sætte dig i arbejde på din egen unikke måde, idet du spiller din rolle, for at annullere Adskillelse i dig selv og mellem dig og andre. Og du vil fortsætte dette arbejde hinsides dette liv. For når du forlader dette sted, kommer du hverken i Himlen eller i Helvede. Du træder ind på et andet tjenesteniveau, og tjener de individer, der blev tilbage, assisterer dem, når du kan, våger over dem.

Det er en perfekt Plan. Det er Guds Større Plan, som ingen religion i denne verden, eller i nogen verden, nogensinde ville kunne rumme. Hvordan skulle jeres religiøse forståelse kunne gøre rede for et univers med en milliard, milliard, milliard racer og flere, der lever i Adskillelse i denne galakse og andre galakser? Og så er den fysiske virkeligheds mægtige vidder blot en lille del af Guds tidløse Skabelse.

Det er først når du annullerer Adskillelsen, at du vil begynde at forstå, hvad der forårsagede Adskillelsen. Lige nu kan du ikke forstå det. Jeres religioner kan ikke forstå det. Den mest intelligente person i verden kan ikke forstå det, for de er stadigt begrænsede af Adskillelsen. Af denne grund er der ingen mestre i verden. Skønt der er dem, der er vise og kompetente og har vision, finder mesterskab sted hinsides denne verden – på et højere plan, hinsides verdens dis, hinsides forvirringens skyer her på jorden, ser du.

Af denne grund kan jeres religioner kun være tilnærmelser til en større sandhed. At leve i tid og rum og forandring, vil sige kun at kunne se en del. Det er derfor, at Gud har givet de store Åbenbaringer til verden, til at begynde at bevidne denne større virkelighed. Én stor Åbenbaring alene kan ikke fuldtud gøre dette. Faktum er, at I har brug for dem alle.

De er et udtryk for Guds store omsorg for denne verden, og for andre verdner, der er langt mindre frie, end I er, i dette øjeblik. For frihed er sjælden i universet. Den er så vanskelig at opnå i de adskiltes nationer. Men den kan opnås, og hvis den opnås, er den en stor gave, ikke blot for den pågældende verden og dens mennesker, men for hele universet.

Det, Vi fortæller dig her i dag, repræsenterer Guds Hjerte. For der er intet ondt i Gud. Der er ingen hævn i Gud. Der er ingen brutalitet eller straf i Gud. Så I kan ikke bruge religion som et krigsbanner eller et legalt princip til at straffe andre, torturere andre eller henrette andre. Det er en forbrydelse imod Gud og Guds Vilje og Hensigt for verden. Enhver hellig skrift eller fortolkning, der taler for disse ting, er upålidelig og fejlfortolket.

Hvorfor skulle Gud ville straffe dig, når Gud ved, at uden den Kundskab, som Gud har lagt i dig til at vejlede dig, vil du gøre fejltagelser og komme i konflikt og blive brutal overfor dig selv og andre? Hvorfor skulle Gud ville straffe dig, når du er tåbelig og uvidende? Gud tilgiver dig, for du ved ikke, hvad du foretager dig.

Før Kundskab kan vejlede dig – den Kundskab, som Gud har lagt dér, i hver enkelt person, religiøs eller ej, i hver eneste kultur og nation – før du kan følge den, ved du ikke, hvad du foretager dig. Du kender ikke dit formål. Du kender ikke din skæbne. Du ved ikke, hvem der har sendt dig hertil og med hvilket formål. Du er fortabt, flyder rundt, driver rundt, vansmægter i tid, prøver at være lykkelig, prøver at undgå smerte, falder for korruption i en korrupt verden, fuld af korruption.

Gud ved, at uden Skabelsens velsignelse, vil man miste alle fordelene ved Skabelsen. Gud ved, at ved at være adskilt fra sit Ældgamle Hjem, vil man miste alle fordelene ved sit Ældgamle Hjem.

Helvede og forbandelse er en menneskelig opfindelse, til at hobe folk sammen til at tro, for at true dem. Men tragedien er, at hvis du ikke modtager Guds Åbenbaringer, den der er beregnet til dig, og ikke lærer at forstå den, vil du vansmægte i Adskillelse, og du vil ikke kunne undgå det.

Det er som var du steget ned i en dyb kløft eller afgrund, og Gud har sendt stiger stiger ned for at hjælpe dig med at klatre op. Men hvis du ikke klatrer op, sidder du stadig fast der. Du kan ikke ønske dig selv op. Gud vil ikke bare hæve dig op en dag og slette alle dine fejl. Og tro vil ikke bringe dig op, for tro er endnu ikke sand, medmindre den er ledet af Kundskab.

I kan ikke tro jeres vej ud af denne situation. I må lære at klatre opad den anden side, ved at bruge de stiger, Gud har sænket ned. Og Gud har sænket mere end én stige, for Gud ved, at ikke alle vil følge kun én stige. Gud ved, at ikke alle kun vil følge én Lære eller én Lærer. Og Gud ved, at hver eneste store Åbenbaring bragt til verden, med tiden vil blive korrumperet af folk, så der må være yderligere Åbenbaringer, for at tydeliggøre og rette alle de fejl, menneskene har gjort ved de tidligere Åbenbaringer.

Det er Guds Kærlighed og Guds omsorg for dig og for alle, der bor her, der giver anledning til dette  store forløsningstilbud.

Gud har en perfekt Plan. Den er hinsides nogen religions ejerskab, men hver religion kan nærme sig den og pege dig i den rette retning, hvis den er fri for fordømmelse, hvis den er fri for menneskelige fejl, der tåbeligt nok antager, at de kender Guds Vilje og hvordan Gud arbejder i verden.

De tænker, at de forstår Mysteriet, men de er ikke engang begyndt at forstå Mysteriet. Mysteriet er det, der eksisterer hinsides din intellektuelle forståelse. Vejen til Gud er hinsides din intellektuelle forståelse. Du må være villig til at gå udover den, hvis du skal fortsætte din tilbagerejse.

De, der bliver religiøse fundamentalister, bliver spærret inde i bure på bjergsiden. De kan ikke fortsætte opad. De har bygget en mur omkring sig, som yderligere adskiller dem fra dem omkring sig, og uddyber deres adskillelse. Selv mens de går ind for deres religiøse principper, uddyber de deres adskillelse og kommer længere og længere væk fra Guds Vilje og Hensigt i verden.

Af denne grund vil religiøse skikkelser i verden have en tendens til at gå imod en Ny Åbenbaring. Den truer deres overbevisninger, det fundament, på hvilket de har investeret sig selv. Den udfordrer dem til at gå udover deres idéer og deres ideologi, for disse er alle af sindet og ikke af hjertet eller sjælen. Sjælen vender tilbage til Gud, uden forudindtagethed, uden formaning, uden fordømmelse.

Så Gud har initieret alle verdens religioner, som hver især er en afgørende byggeklods i opbygningen af den menneskelige civilisation på et højere etisk princip, ved at holde Kundskabens magt i live i verden, hvor den er uddød eller aldrig blevet næret i andre nationer, i andre verdener i universet.

Alle religionerne er vigtige. De afbalancerer hinanden – hinandens udskejelser og ekstremisme. De retter fortidens fejl. De forfiner tilnærmelsen, for Gud ved, at ikke alle kan følge én vej eller én Lærer, ej heller en af de store Budbringere.

Så, ligesom alle floderne strømmer til det samme hav, slutter de sig sammen og forenes på et højere niveau. Og selvom deres ideologi kan variere og stå i kontrast til hinanden, er det alt sammen for et højere formål.

For tilbagekomsten til Gud er ikke et intellektuelt forehavende. Den er ikke bygget på et bjerg af tro og antagelse. For ægte tro vil føre dig til Mysteriet. Og Mysteriet vil føre dig hinsides tro, for Gud og Skabelse eksisterer hinsides menneskelig forståelse og nogen som helst races forståelse i universet. For hvem kan formode at kende Guden af al Skabelse, af talløse verdener, som jeres, af talløse racer, så forskellige fra menneskene?

For første gang i historien smækker Gud dørene op til livet i universet og til Guds større Arbejde i universet. For, for at forstå, hvad Gud gør i denne verden, må du forstå, hvad Gud gør i hele universet.

Det var ikke muligt at præsentere disse ting før, for menneskeheden befandt sig stadig i en meget primitiv tilstand. Men nu står menneskene på tærsklen til rummet, og intervention fra racer fra hinsides verden er allerede indledt – en farlig intervention, en hemmelig intervention. Så nu må menneskene lære om dette, og kun Guds Nye Åbenbaring kan forberede jer på dette.

Menneskene har også forandret verden så meget, at den nu vil forandre sig af sig selv, og skabe en ny verdensoplevelse, med store vanskeligheder og farer for den menneskelige familie, en forandring på en skala, som aldrig før er set i verden. Af denne grund har Gud talt igen, for at forberede jer på dette.

Religionerne i verden er stridslystne overfor hinanden og internt splittede. Og religiøs fundamentalisme og religiøs vold opstår her og der, med stor ødelæggelse til følge, og splitter den menneskelige familie endnu mere, svækker den menneskelige familie endnu mere, på et tidspunkt, hvor menneskeligt samarbejde og menneskelig samhørighed er livsvigtig for jeres fremtid i en verden i tilbagegang.

Guds Hjerte ved dette og har sendt en Ny Åbenbaring for at bringe afklaring, for at genoprette jeres forståelse af formålet med alle verdens religioner, og hvordan hver enkelt nu skal spille en rolle i at forene menneskene og forberede menneskene på De Store Bølger af forandring, der kommer til denne verden, og på deres møde med et univers fuld af intelligent liv – de to største begivenheder i hele menneskets historie.

Nu må verdens religioner være en del af løsningen og ikke en del af problemet, for det var meningen, at de skulle forene menneskeheden og være et stort aktiv for menneskeheden. Men det kræver stor afklaring og genoprettelse af deres oprindelige formål og mening og hvad Himlen vil for dem nu, hvilket bliver givet gennem den Nye Åbenbaring fra Gud, for Gud ved, at uden den Nye Åbenbaring, vil menneskeheden fortsætte med at kæmpe, og idet verdens ressourcer svinder, og idet befolkningerne vokser, står I med udsigten til endeløs krig og ødelæggelse.

Naturligvis ved Gud dette og forsøger at redde menneskeheden fra en tilstand, den selv har skabt, en tilstand, som mange racer i universet har skabt, og som ofte har ført til stor tragedie.

Denne store Åbenbaring er givet, fordi Gud elsker jer og I elsker Gud. Af samme grund blev fortidens Åbenbaringer givet, måske kun givet én gang på et artusind, givet for indeværende og for kommende tider, og for at forberede menneskene på en fremtid, de ikke kan forudse – så stor er hver enkel Åbenbarings gave.

I kender ikke til disse ting, ikke endnu. Men jeres forståelse må vokse. I må vokse fra opsplitning og diskrimination og undertrykkelse af andre. I må vokse fra religionens opsplitninger, for at forstå formålet med religion og Himlens Vilje med hensyn til religion.

Gud ved, hvordan I førløses, hver og én af jer. Hvorfor går du ud fra, at du ved, hvad der vil forløse dig? Dine overbevisninger kan kun pege i den rigtige retning. Herudover er det Nådens magt og det mystiske engagement med Kundskab i dig selv og det formålstjenlige engagement med verden, der vil genoprette den sande retning for dig, og det, som du unikt er her for at give, til en verden med voksende nød og fortvivlelse.

I er her for at give og for at tjene, ikke for at kritisere og fordømme. I er her for at tilgive og bygge broer mellem hinanden, ikke for at brænde dem og slås endeløst med hinanden over jeres idéer, jeres interesser, jeres grådighed og jeres frygt.

Det er kun én menneskehed, der kan samarbejde mellem sine nationer og religioner, som vil kunne forberede jer på en verden i tilbagegang og vil give jer styrke og effektivitet i universet, hvor I vil stå overfor forenede verdener.

Her er en forenet menneskehed ikke blot en god idé. Det er ikke blot et højt moralsk princip. Det er et krav for at overleve i universet, hvis I vil være en fri og selvbestemmende race, der nu kappes med kræfter, der ikke er frie.

Du kan gøre dette, men det må kræve en stor ændring af forståelse, en stor opgørelse, et stort møde med virkeligheden. Det må have en Ny Åbenbaring fra Gud, for at bringe verdens religioner i stor forening og samarbejde, for at give klarhed til jeres forståelse af Guds Vilje og Hensigt med verden og hvordan Gud arbejder her, arbejder gennem enkeltpersoner indefra og ud.

Den gives på et tidspunkt med stor forandring og tiltagende kriser i verden, større end I endnu forstår. Behovet er så stort. Og Guds Kærlighed har bragt en stor Åbenbaring hertil, til dig og til andre. Skønt ikke alle vil være i stand til at tage imod den og acceptere den, må tilstrækkeligt mange gøre det, for at ændre kursen på menneskets opførsel og forståelse.

Du kan gøre det, fordi du elsker Gud og Gud elsker dig, og båndet mellem jer aldrig helt blev brudt. Selvom du har valgt at komme ind i Adskillelse og bo dér, er båndet stadigt levende og magtfuldt i dig. Det overflødiggør dine religiøse overbevisninger. Det er vigtigere end dine idéer. Det er mere magtfuldt end noget, du mener er magtfuldt.

Det kan genvinde dig. Det kan ændre dit liv. Det kan genforene bånd til andre. Det kan bygge broer mellem nationer, nu bygget af nødvendighed, for menneskene må forenes for at overleve i en verden i tilbagegang. Religionerne vil fortsætte, for de er alle vigtige. Prøv ikke at skabe din egen religion, for det er tåbeligt. For Gud har sænket stigerne ned i den dybe kløft, mere end én, så alle vil have en chance for at klatre op. Og nu har Gud sænket endnu en stige ned i kløften, for det er påkrævet på dette tidspunkt, på en Åbenbaringens tid.

En Budbringer er sendt fra den Englelige Forsamling, hvorfra alle Budbringere er kommet. Så der kan ingen virkelig strid være mellem verdens religioner, for de individer, der kom for at bringe dem, kom alle fra den samme Kilde. Halvt hellig, halvt menneske er de, når de én gang befinder sig i verden. De er ikke guder. For der er ingen Gud, udover Gud. Men de er de vigtigste mennesker i verden, for det, de er kommet for at give og den store forandring og fordel, de kan give, for denne tid og de kommende tider.

Dette er din udfordring. Du må have et skift i hjertet for at spille din større rolle i verden. Du må tage imod Åbenbaring for at forstå din egen religiøse vej.

Lad Gud hjælpe jer nu. Lad Gud støtte verden. Gud vil ikke overtage verden. Men Gud vil gøre jer magtfulde nok og forenede nok til at genoprette verden og skabe en fremtid, der er meget bedre end fortiden, for at bevare menneskelig frihed og suverænitet i universet, og for at give menneskene et permanent hjem her i verden, der fører til større præstationer og opfyldelse og undgåelse af katastrofens farer.

Det er på grund af Guds Hjerte, at dette gives til jer nu, at Vi taler til jer nu, og at Budbringeren er her nu. Hvis du forstår dette, vil dit liv blive fokuseret. Og dit hjerte vil vokse. Din styrke vil vokse. Og kærligheden i dig vil blive sluppet fri ud i verden.