Gud, Kundskab og Det Englelige Nærvær

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 17. september, 2008
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > The One God > Kapital 9

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

 

Universet er mægtig stort, så stort, at det er ufatteligt. Ingen har kunnet rejse dets længder. Ingen har kunnet favne dets vidtstrakthed og kompleksitet. Det går over enhver races intellektuelle fatteevne i universet. Og dog har hele Skabelsen én Kilde og én Forfatter.

Når du begynder at tænke på Gud i denne større kontekst, bliver Gud så mægtig og kolossal, at det bliver ufatteligt. Og du må bestemt slippe den idé, at Gud er optaget af nogen enkelt verden, af nogen enkelt race.

Gennem menneskets historie, har menneskets forhold til Gud været centrum for religiøse studier og et religiøst fokus. Men for det meste forestiller folk sig Gud, som en meget lokal enhed – et væsen med menneskelige værdier, et væsen, der er besjælet med et menneskes psykologi og emotioner. Selvom Gud anses for at være ubegribelig, er Gud alligevel besjælet med menneskelige værdier, menneskelige emotioner og menneskelig psykologi.

For at tænke på Gud på en måde, der går ud over denne begrænsede definition, må man genoverveje sin egen natur, sin egen fremtid, sin egen skæbne og hele sin virkelighed. Det [Gud] kan ikke være bundet til denne Jord alene. Er du Guds Skabelse, del af Guds Skabelse, så er du forbundet med hele Skabelsen, ikke kun med denne ene lille verden, der er som et sandskorn på en strand, der strækker sig så langt øjet rækker.

Hver gang historien eller en myte taler om, at Gud taler til folket, eller at Gud er vred over menneskelig opførsel eller skuffet over menneskelig eksistens, besjæler man Gud med menneskelige egenskaber og tænker kun på Gud i forbindelse med denne ene verden.

Men Skaberen af alt liv er Skaberen af alt liv – liv, der er så forskellig fra den menneskelige form og menneskelige bevidsthed. Intelligent liv har udviklet sig over hele universet, i utallige former, med meget forskellige udtryk. Dog er de alle udsat for naturens kræfter i denne fysiske virkelighed. De kræver alle ressourcer og et understøttende miljø. De må alle kæmpe for at forsyne sig selv og deres verdener. Og de ser alle bortgang i øjnene, da de lever et midlertidigt liv i en fysisk realitet.

For bare at begynde at overveje Gud på det intelligente livs kolossale arena, må man genoverveje hele sin idé om Gud og se, at Gud i virkeligheden strækker sig langt udover menneskeligt skøn, og at fortællingerne om Gud, myterne om Gud og det tænkende menneskes historie om Gud, nødvendigvis må være meget, meget indskrænket – indskrænket til jeres oplevelse og bevidsthed og til jeres umiddelbare miljøs begrænsninger.

Gud af et Større Fællesskab af liv er meget anderledes. Gud er ikke optaget af menneskelige anliggender.

I tidens løb har Gud sendt Budbringere til verden, Budbringere sendt hertil af Det Englelige Nærvær, der tilser denne verdens evolution og velbefindende.

Gud er for stor til at være bekymret for denne ene verden. Gud er ikke et menneske. Gud er ikke indskrænket til menneskelig forståelse, menneskelig psykologi eller menneskelige emotioner.

Forløsningens Plan for alle adskilte væsner, der lever i den fysiske virkelighed, strækker sig til alle dimensioner, og denne Plan omfatter et mægtigt støtte-netværk for alle dem, der stadigt lever i form – lever i en fysisk realitet, i en adskilt realitet, fanget i identitet.

For at forstå Guds Arbejde i verden, må man forstå Guds Arbejde i hele universet. Mange mennesker tror, at universet bare er et stort tomt rum. Men det er fyldt med liv, og dette livs dimensioner og udstrækning er ubegribeligt.

Og alligevel er Gud overalt, og forløser de adskilte gennem Kundskab, gennem en dybere intelligens, som Gud har lagt i alle følsomme væsner. I stedet for at Gud våger over dit liv, eller sender dig beskeder, eller er misfornøjet med din tilsyneladende mangel på fremgang, har Gud blot lagt Kundskab i dig, for at vejlede dig, føre dig og holde dig tilbage.

Folk lever i deres forstands overflade – i deres intellekt, i den del af forstanden, der er et produkt af social prægning. De kan ikke mærke Kundskabens magt og tilstedeværelse. Måske har de ind imellem en intuition, dybere følelser, som de ikke kan gøre rede for, underlige forvarsler eller bange anelser og tilbageholdenhedsfølelser.

Alle har i nogen grad haft denne oplevelse, og det er beviset på en dybere strømning i livet, en dybere forstand, nedenunder den overfladeforstand, hvori du lever. Hinsides din identitet af dig selv, som et individ; hinsides din sociale, politiske og religiøse prægning, er der denne dybere forstand.

Gud har givet dig denne forstand. I virkeligheden er det den, du virkeligt er. Den er ikke begrænset af denne verdens forhold, af fejlene i menneskets opførsel, eller af de overtalelseskræfter, der findes her og overalt i universet. Den er den vigtigste del af dig. Og alligevel er det den del af dig, der er mindst udforsket, mindst oplevet og mindst forstået.

Gud har tildelt alle verdener, hvor følsomme væsener lever, eller verdner, som følsomme væsner har koloniseret, en forløsningskraft til disse nationer og grupper af individer. I verdener, som jeres, som i det store og hele er beboede, hvor der findes en stor diversitet og kompleksitet af liv, har Det Englelige Nærvær mange forskellige udtryksniveauer og tjenesteniveauer. Men dets overordnede formål er at tilse menneskenes fremgang og velbefindende.

Men Det Englelige Nærvær kan ikke blande sig, u-inviteret, medmindre de med stor inderlighed bliver bedt om at assistere. Selv her er der begrænsninger, fordi du har fået en fri vilje, idet du lever i denne adskilte tilstand – lever i form, endnu ikke bevidst om din oprindelse og din skæbne, endnu ikke bevidst om den større Kundskab, der lever i dig.

Du er givet den frie vilje – friheden til at vælge, friheden til at fornægte, friheden til at bedrage dig selv og andre, friheden til at tro, hvad end du vil, eller slet ikke tro overhovedet. Du har denne frihed. Så Det Englelige Nærvær må respektere denne frihed.

Mange mennesker vil gerne have, at Gud vender tilbage eller kommer igen, for at overtage verden, straffe de onde og ophøje de retskafne. Men det vil ikke ske. Folk forventer den anden genkomst af frigøreren, i hvilken form eller personage, de end kan forestille sig, og de tror, at dette vil føre til en stor freds- og retskaffenhedsæra. Men det vil ikke ske.

I det store og hele er menneskehedens succes eller fiasko i dens hænder. Men Det Englelige Nærvær er her for at opmuntre og stimulere de enkeltpersoner, der er åbne for dets Nærvær, der er villige til at følge dets retningslinjer og leve et mere etisk og formålsfuldt liv, baseret på tjeneste til menneskeheden og denne verden. Alle andre, der søger Det Englelige Nærvær for at berige sig selv, for at drage fordel af andre eller tilintetgøre deres fjender, vil ikke finde nogen respons eller nogen assistance.

Hvis du ønsker Guds hjælp, må du i fuldt alvor søge den, og du må ikke have nogen andre forventninger eller incitamenter. Gud er ikke i gang med at berige visse mennesker og forarme alle andre. Verdens tilstand er en tilstand, menneskeheden selv har skabt, indenfor denne verdens miljømæssige indskrænkninger og begrænsninger.

Du har fri vilje, selvom du ikke føler dig fri, selvom du er politisk ufri, eller socialt ikke er fri. Du kan stadigt vælge, hvad du vil følge, hvad du vil tro på, hvad du vil værdsætte og hvad du vil fornægte. Og det er for at opmuntre til at vælge i den rette retning, vælge i retning af din egen forløsning og selverkendelse, at Det Englelige Nærvær er her at opmuntre dig til.

Udover dette, blander de sig ikke, til trods for alle historierne, hvor Gud, på bestemte tidspunkter blander sig på vegne af visse folk. Dette repræsenterer en misforståelse af Guds Plan og formål og Det Englelige Nærværs magt her.

Over hele universet, er der i Det Englelige Nærvær talløse Væsner, der tjener de mennesker, der endnu lever i en adskilt tilstand, for at opmuntre deres forbindelse til den dybere Kundskab, som Gud har lagt i dem og, gennem Kundskab, bringe fordele og fremgang, fred og tolerance til disse nationer, hvor disse ting i så mange tilfælde er gået tabt, er undertrykte eller glemte.

Der er meget få frie nationer i universet, for frihed er kaotisk og nedbrydende. Den er kreativ. Den kender ingen grænser. Og, således har mange racer valgt at eliminere den i vidt omfang eller begrænse den, for at opnå social orden og stabilitet, og således sætte grænser for dem selv, for deres fremgang i livet og for deres evne til at få adgang til Kundskab og al den magt og de færdigheder, den vil give for enkeltmennesket og for nationer som helhed.

For, idet I ophører med at være kreative, ophører I med at gøre fremskridt og gøre fremgang. Men mange verdener og nationer har valgt dette. Og menneskeheden er i stor fare for at vælge denne vej, at værdsætte og tilbede dens teknologi og glemme, hvor inspirationens og kreativitetens magt virkeligt kommer fra.

Det Englelige Nærvær, der er her, vil reagere på hjertets og sjælens længsel. De vil reagere på det, der i sandhed kommunikeres og udtrykkes gennem din anmodning og gennem dine bønner. Du kan tro, at du gerne vil have din forretning til at fungere, eller at et bestemt udfald sker for en bestemt person, men ofte drejer det sig i virkeligheden om noget andet. For i grundlaget af din anmodning ligger ønsket om at blive genforbundet med Guds magt og tilstedeværelse i dig selv, og denne Guds magt og tilstedeværelse, der findes i verden – i folk og hinsides folk, hele vejen til Det Englelige Nærvær.

Du kan bede Gud om en tjeneste eller om et mirakel, men den dybere bøn er i virkeligheden at blive forbundet, for når du én gang er forbundet med Kundskab i dig selv, kan Gud tale til dig gennem Kundskab. Guds Vilje taler til dig. Det er ikke, at Gud forlader universet og kommer og hvisker dig i øret. Det er Guds Vilje og Hensigt, dirigeret af Det Englelige Nærvær her på Jorden, der kommunikerer til dig gennem Kundskab.

Folk kan være meget forvirrede over, hvad Kundskab er, fordi de tænker på den, som en form for psykologi eller som deres forståelse af religion. Men essentielt er Kundskab den dybere forstand i dig, gennem hvilken Guds Vilje kan kommunikere til dig og vejlede dig.

Gud har besjælet dig med en dybere samvittighed – meget dybere og mere gennemtrængende den er, end din sociale samvittighed, som er etableret af din familie, dit samfund og din religiøse træning, hvis du har haft en religiøs træning. Der er en dybere fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er sandt og usandt, hvad der er retfærdigt og uretfærdigt, som går hinsides din sociale prægning og andres forventninger.

Det faktum, at meget få mennesker har oplevet den i nogen højere grad, repræsenterer grænserne for menneskenes fremgang, og viser, at menneskeheden ikke virkeligt har gjort nogen særlig fremgang i dens overordnede evolution – i dens bevidsthedsevolution og med hensyn til dens større styrke. I kan have stærke masseødelæggelsesvåben, I kan teknologisk have opfundet unikt og klogt udstyr, men de fleste mennesker har stadig ingen idé om, hvem de er, eller hvor de er på vej hen i livet. Det overlades alt sammen til ideologi, social prægning eller ren fantasi.

Så i det hele taget har menneskene ikke gjort særligt stort fremskridt. Men jeres fremskridt, individuelt og som helhed, er meget vigtigt, og det er dette Det Englelige Nærvær støtter. Hvad er denne støtte til? Den er primært til for Kundskabens opdukken i den enkelte, og Kundskabens styrke og magt i menneskeheden, som helhed.

Menneskenes forståelse af Guds Plan og Tilstedeværelse er meget begrænset. Den er meget lokal. Den går ud fra, at Gud kun er en stor person, med alle en persons følelser og tilbøjeligheder. Gud er et stort menneske – meget magtfuld selvfølgelig, meget vis selvfølgelig.
Men de fleste mennesker tænker på Gud personligt på denne måde, som én de kan forholde sig til, én, der forstår deres problemer og vanskeligheder.

Når jeres historie eller jeres myter taler om, at Gud kommunikerer til verden, er det, der egentligt beskrives her, Det Englelige Nærvær, der kommunikerer til bestemte enkeltmennesker. For eksempel er en hellig bog faktisk Det Englelige Nærværs ord, hvis det hævdes at komme fra Gud eller være Guds ord. For Gud bruger ikke ord til at kommunikere. Med utallige sprog i universet, bruger Gud ikke dit særlige sprog til at kommunikere med. Alt det kommer fra Det Englelige Nærvær, der specifikt har fået tildelt din verdens velbefindende.

Guds Vilje strømmer gennem Det Englelige Nærvær og gennem alle Det Englelige Nærværs niveauer, og strømmer gennem Kundskab i den enkelte og udtrykker sig selv dér. Ligesom livskraft udtrykker sig selv i planterne og i dyrene, gennemsyrer Guds Vilje alt, med hvert hjerteslag og hvert åndedrag, I tager – finder udtryksveje, oversætter gennem relationens niveauer.

Her tjener Det Englelige Nærvær som mellemmand mellem den rene oplevelse og Guds realitet, og jeres individuelle adskilte liv her i verden. Det Englelige Nærvær oversætter Guds Vilje til sprog, form, billeder, historier, idéer, forklaringer – alt, så I kan fatte det og være i stand til at forholde jer til det i jeres egne livs omstændigheder.

Grundlæggende må der være en helt ny forståelse og uddannelse omkring dette. Nogle mennesker tror, at mange af Guds engle er faldet, at de er blevet forført af det fysiske livs nydelser og forførelser og er faldet og blevet dæmoner, og at hele engleligaer modsætter sig Gud, eller andre, der modsætter sig Guds virkelighed.

Dette er afgjort belejligt, for det identificerer oppositionen, mens oppositionen i virkeligheden er del af at leve livet i Adskillelse – trangen til at være særskilt, frygten for at slippe denne Adskillelse, understregningen af ens unikhed og alle ens identitets og psykologis særlige detaljer. Folk lægger stor vægt på, hvad det er, der gør dem unikke, hvad det er, der giver dem status, hvad det er, der giver dem anerkendelse og hvad det er, der gør dem magtfulde og attraktive.

Det er denne magt, der modsætter sig livets realitet. Der er bestemt nogle, der er forpligtede til denne. Der er endda væsner hinsides jeres synsfelt, der er forpligtet til denne. Der er engle, der er forpligtet til den. Men tro ikke, at der er én falden engel, som er kilden til alt ondt i denne verden eller i hele universet. Det er at projicere en ukorrekt forståelse.

Det er en tilstand, der kommer af at leve livet i Adskillelse. Folk vil gerne vende tilbage til foreningen med Gud, men de vil ikke opgive deres adskilte liv her. Det skal de heller ikke. Det vil Gud aldrig bede jer om at gøre. For Gud giver dig et højere formål med at være i verden. I stedet for at søge tilflugt og prøve at opfylde dig selv, gennem dine ambitioner og idéer, giver Gud dig et højere formål i verden, gennem Kundskab.

Det er sådan Gud forløser dig – ved at give dig noget meget vigtigt at gøre med dit liv. Gud kaster ikke en forbandelse over dig, opløser al din vrede, ærgrelse, frustration og sindsforvirring. For Gud skabte ikke disse ting, så Gud kan ikke u-skabe dem.

Men det Gud gør gennem Det Englelige Nærvær og gennem Kundskab i dig, er at give dig noget vigtigt at gøre med livet. Faktisk blev du sendt til verden for at gøre visse specifikke ting sammen med visse specifikke mennesker. Det er usandsynligt, at du har fundet dette formål og disse mennesker endnu, men dit hjerte længes efter det. Alt i din dybere natur prøver at få dig til dette formål og til disse mennesker og til denne form for service til menneskeheden og til verden.

Det faktum, at folk negligerer dette eller undgår dette eller fornægter dette, er kilden til så meget af deres lidelse. For uden dette højere formål, uden de forhold, der tjener dette formål, uden opfyldelsen af dette formål, uanset, hvad du kan foretage dig, uanset, hvad du forsøger at gøre, vil det aldrig tilfredsstille sjælens behov.

For i din kerne er der det, Gud skabte i dig, ikke det, du skabte eller det, dit samfund har skabt. Selv den mest rædselsfulde eller voldelige person i verden, har i deres center det, Gud har skabt. Deres uvidenhed, deres oprør, er kilden til deres frustration, uvidenhed og vold mod verden.

Derfor skabte Gud ikke Helvede og straffer ikke den onde. Du vil gerne straffe den onde, for at tage din hævn, for at præcisere dine forestillinger om retfærdighed. Men for Gud er der kun forløsningen af dem, der er faldet eller er vildfarne. De enkeltpersoner, der lever et voldeligt eller destruktivt liv, vil have en meget længere rejse at tage og må fremvise en meget større tjeneste for menneskeheden, for at forløse sig selv. Men i sidste ende er forløsning det, det hele virkeligt drejer sig om.

Hvad er forløsning? For dig, der lever i denne verden, i dette liv, på dette tidspunkt, er din forløsning at opdage dit højere formål i verden – at udtrykke det, acceptere det og opfylde det efter bedste evne. Det er forløsning for dig på dette tidspunkt. Herudover kan dit intellekt ikke nå.

Gud har givet dig et større liv og har anbragt virkeligheden af dette større liv i Kundskab i dig. Kundskab i dig er hinsides dit intellekts rige og rækkevidde. Den er noget, du må opleve dybt i dig selv og lære at have tiltro til og at følge. Dette vil udfordre dig, der endnu er knyttet til dine mål, til dine idéer om dig selv, til din fordømmelse af andre og fordømmelse af alle de ting, der fylder din adskilte realitet. At følge Kundskab vil udfordre dig, for den tager dig i en anden retning.

Om du er religiøs eller ej, om du tror på en religiøs lære og holder dig til denne lære, eller om du hævder ingen religiøs tilknytning at have, er din fremgang helt afhængig af din forbindelse til Kundskab.

Der er enkeltmennesker, der leder religiøse hovedinstitutioner, der ingen bevidsthed har om Kundskab og ikke værdsætter den og måske endda frygter den, idet de tænker, at den vil føre dem i kaos, eller at den vil trodse deres religiøse overbevisninger, eller føre dem i alvorlig tvivl og uvished. Så de vil klæbe sig til deres idéer og deres overbevisninger og undgå den forløsningsmagt, som Gud har lagt i dem.

Så er der mennesker, der ingen religiøs tilknytning vil hævde, men som vil opleve og følge Kundskabens magt. De vil have en chance for virkeligt at førløse sig selv, gennem stor tjeneste til andre og til verden.

Om du er religiøs eller ej, er ikke det, der lægges vægt på her. Religion kan være behjælpelig, hvis den forstås rigtigt, hvis den ses, som en vej til Kundskab. Men hvis den bare anses for at være et netværk af overbevisninger og sociale forpligtelser, bevæger den sig i en forkert retning.

Det Englelige Nærvær forstår alt dette. Gud våger over hele universet. Gud våger ikke blot over hele universet, Gud våger over hele Skabelsen, der ikke lever i Adskillelse, som endda er større end livets fysiske manifestationer og virkelighed.

Du går ned til havet med en lille kop i hånden, og du dypper den i vandet og ser på vandet. Er dette vand havet? Ja eller nej. Ja, det er del af havet, men er det havet? Folk prøver at hævde realiteten af Gud og Guds hensigt. Folk er endda så arrogante, at de tænker, at Gud ikke vil sende endnu en Budbringer til verden, idet de tænker, at alle Budskaber er blevet sendt, og at der ikke virkeligt er brug for flere. De tager deres kop med ned til havet, og de fylder den, og de går væk og tænker, at de har havet i koppen. Men de har kun en lille-bitte del – så lille, at det ikke afspejler havets realitet og alt det liv, der lever i havet.

Så, i stedet for en kop, tager du en spand med ned til havet, og du fylder op med havets vand. Og nu tænker du, at du forstår Gud. Du ser ned i spanden og du siger, ”Åh, dette er havet. Dette er Gud.” Men Gud er så meget større, og din lille spand med vand repræsenterer ikke diversiteten af liv, der lever i havet.

Brug dette som en analogi, hvis du forsøger at hævde Guds virkelighed og Guds formål og hensigter med verden, og du siger: “Det er sådan! Gud er sådan! Det er det, Gud vil for menneskeheden! Det er det, Gud har givet til menneskeheden! Det er det ultimative!” er det ligesom at kalde spanden med vand for hele havet.

Havet er enormt. Universet er enormt. Det er fyldt med liv, hinsides det, menneskene skønner. Universet er som et hav uden ende, produktet af evolutionære kræfter, Gud har sat i bevægelse, ved begyndelsen af det fysiske univers.

Gud behøver ikke at styre dit liv. Den evolutionære forandringsmekanisme og alle de biologiske og geologiske kræfter i jeres verden, skaber miljøet for jeres liv. Men Gud har anbragt Kundskab i dig, for at lede dig, beskytte dig og føre dig til din større opfyldelse og forløsning.

Så giv ikke Gud skylden for orkanerne eller tørkerne eller pesten eller pandemisk sygdom eller personligt svigt. Folk går rundt hele dagen og siger, ”Ja, Gud lærer mig noget gennem dette,” som om Gud er deres tutor, som om Gud er deres tjenestepige, som om Gud er andenpiloten i deres liv.

Hvad er det for en slags Gud? Nu taler du ikke om Gud. Du taler om Det Englelige Nærvær. Alle de store Åbenbaringer til menneskene er givet af Det Englelige Nærvær. De taler som Vi, ikke som jeg. De er en gruppe og ikke bare et storartet individ.

Der er så meget at af-lære her. Menneskene er stadigt en primitiv race hvad dette angår, og tror stadigt på lokale guddomme og fantastiske ting. Menneskene er stadigt meget overtroiske, stadigt meget selvoptagede, tror stadigt, at menneskeheden er betydningsfuld og overlegen i universet. Men det er okay, for det er bare dér, I befinder jer i livet.

I er som en 13-årig. Menneskeheden, som helhed, er som en 13-årig, der begynder at opleve nogen magt, begynder at føle sig stærk, begynder at ville ekspandere og udtrykke sig selv. Men den er endnu umoden. Den er hæmningsløs og uansvarlig. Den forstår ikke rigtigt livets krav på lang sigt. Den er ikke kommet til det modne stadie, hvor den må fokusere på stabilitet og sikkerhed, frem for vækst og ekspansion.

Det er det stadie menneskeheden befinder sig på. Der er selvfølgeligt enkeltpersoner, der er langt over dette stadie. Men, som helhed, befinder menneskene sig i ungdommens sidste stadier. Den tænker ikke fremad. Den lægger ikke fremtidsplaner. Den bruger ikke sine ressourcer klogt. Den tager vilde og tåbelige beslutninger. Dens medlemmer er tilbøjelige til at slås indbyrdes. Den tror på tvangens brug. Den er aggressiv. Den er voldelig. Den er ungdommelig.

I universet omkring jer er der racer, der er langt mere modne, i det mindste modne på den måde, at de værdsætter stabilitet og sikkerhed højere, end vækst og ekspansion. Men opdagelsen af Kundskab er sjælden, endda i universet. Og derfor arbejder Det Englelige Nærvær, der tjener hver enkelt verden og hver enkelt gruppe, på at forsøge at få folk til Kundskabens realitet i dem selv. Uanset deres kultur, udseende, trossystemer, traditioner eller den undertrykkelses natur, der er i deres samfund, er dette stadigt tilfældet, for dette er Guds Store Tiltrækning.

Gud er ikke lokal. Gud viser sig ikke for at aflevere et budskab til en gruppe mennesker. Det sker altid gennem Det Englelige Nærvær. Dit møde med Gud vil ske gennem Det Englelige Nærvær og gennem oplevelsen af Kundskab i dig selv.

Hvordan kender du Gud? Du begynder at lytte og udforske dit livs dybere strømninger. Du begynder at tage Trin til Kundskab, der leder dig, som gik du ned ad en spiraltrappe, ned i en dybere brønd af intelligens, som Gud har lagt i dig.

Din forstand og din forestilling flyder som skyer over overfladen, men nedenunder, på jorden, er der en dybere intelligens. Den er fast. Den er virkelig. Den har større styrke. Den er sikker. Den vakler ikke fra dag til dag, som dit intellekt eller dine emotioner gør. Den er ikke tilbøjelig til at blive overtalt og at fornægte, som dit intellekt og dine emotioner er.

Gud vil ikke, at du fortaber dig selv i Gud, i en eller anden form for ekstase. Du er snarere sendt hertil for at udføre bestemte tjenester for andre og sammen med andre, specifikke ting i verden. Derfor har du en unik natur og et unikt design. Men, hvis du ikke ved, hvad din natur er til for, eller hvad du blev designet til at gøre, vil du have tendens til at udlægge dig selv forkert og sammenligne dig selv med andre, som du synes er mere imponerende. Men du er virkelig designet for noget, du endnu ikke har opdaget.

Så det er opdagelsen af dette formål, der begynder at bringe klarhed over dit liv. Du begynder at acceptere og forstå dig selv – dine styrker og dine svagheder. Du er designet for noget unikt. Hvad er dette? Dit intellekt ved det ikke; din kultur ved det ikke; din familie ved det sandsynligvis ikke. Derfor er det væsentlige, at tage Trin til Kundskab. Derfor er vejen til Kundskab i kernen af alle verdens religioner. Måske findes disse veje i de mystiske traditioner, men ikke desto mindre er det veje.

Gud har sendt et Nyt Budskab til verden, for at forberede menneskeheden på de Store Bølger af forandring, der kommer til verden, og på menneskenes møde med Det Større Fællesskab af intelligent liv i universet.

Guds Nye Budskab er også sendt for at give endnu en vej til Kundskab, en vej, der ikke er blevet korrumperet og misbrugt af politiske kræfter eller af sociale kræfter. Den er ren. Den er ikke den eneste vej, afgjort ikke, men den er en ny vej, for at gen-definere og afklare naturen af Guds funktion i verden, Guds Plan og alle individers Guddommelige natur.

Det Nye Budskab fra Gud repræsenterer forberedelsen på en helt ny æra for menneskets oplevelse – en æra, der vil være fuld af store miljømæssige vanskeligheder og stor politisk og økonomisk ustabilitet, en æra i hvilken menneskeheden må se de vanskeligheder i øjnene, der er forbundet med at dukke op i Det Større Fællesskab af intelligent liv, en æra, hvor menneskene bliver nødt til at vælge mellem at forenes og blive succesfulde, eller strides med sig selv og fejle. Dette har krævet en ny Åbenbaring fra Skaberen af alt liv.

Du er så heldig at komme til at kende til dette. Den Lære, du hører og læser i dette øjeblik, er del af denne Nye Åbenbaring. Den er et afklaringsforløb, til at fordrive lag på lag af forvirring og misfortolkning, til at give dig klarhed og styrke og formål og bringe dig til Kundskab i dig selv – din dybere samvittighed, din dybere intelligens.

Det er her Guds Vilje bevæger dig og holder dig tilbage, får dig herhen og ikke derhen, dirigerer dig til at forenes med denne person og ikke med disse andre mennesker. Det er den, der giver dig styrken til at vide, hvilken vej du skal tage ved hvert sving på vejen, hvordan du reagerer på hver ny begivenhed i livet og hvordan du rider på de voksende bølger af uvished og ustabilitet, i en verden, der gennemgår dybtgående forandring.

Her er der ingen helte, og der er ingen person at tilbede. Der er store udsendinge, selvfølgeligt, men kun Gud er Gud. Alt andet er Skabelsen.

Så er der fantasi. Du lever i en verden, hvor fantasi bliver nødt til at konkurrere med virkelighed, endda hvor virkelighed ikke er klart forstået. Så det er en meget forvirrende situation. Gud forstår dette, og derfor tilser Det Englelige Nærvær verden, og er der til at assistere dig, når du oprigtigt trænger til assistance.

Det Englelige Nærvær vil muligvis ikke give dig det, du beder om, men det vil bringe dig nærmere Kundskab, hvilket er et så meget bedre svar. Hvis du bare bad om vennetjenester, uden at indse, at du var faret vild, beder du virkeligt om så lidt. Det er Kundskab i dig, der vil gøre dig i stand til at genvinde din bevidsthed om, hvem du er og hvorfor du er her, hvor du må hen og hvad du må gøre. Denne fornemmelse af beslutsomhed vil være naturlig for dig, og den vil give dig en fornemmelse af frihed og frigørelse.

Endeligt kan du være den, du er og gøre, hvad du kom her for at gøre, og være fri til at vælge, hvad der virkeligt er rigtigt for dig, i stedet for at være bundet af andre forpligtelser, kastet under et åg af andre krav, lænket til en væg af dine sociale forpligtelser. For dit første ansvar er overfor Kundskab, for det er dit ansvar overfor Gud.

Det Englelige Nærvær, der tilser denne verden, forstår den menneskelige tilstand og hele den menneskelige prægnings historie. De er fokuseret på den. De er ligesom oversættere, der prøver at oversætte en større virkelighed til denne virkelighed, så mennesker kan blive magtfulde og inspirerede og gøre stor tjeneste til gavn for menneskeheden og denne verden.

Dette gør dig i stand til at blive forløst her og påtage dig et større ansvar og tjenesteniveau i universet. Dette går ud over din bevidsthed og er hinsides dit fokus på nuværende tidspunkt, for det er dette liv, der må lykkes. Og det, der gør det vellykket, er ikke at opfylde samfundets forventninger, men at opfylde det højere formål, som Gud har givet dig at opleve, udtrykke og bidrage med i verden, som den er i dag, og gøre dette, uden fordømmelse og uden selv-had eller had til andre.

Det er dette, der er den, du er, og dette, der er årsagen til, at du er her. Og rejsen, der ligger foran dig, er enorm. Og den er grundlæggende for dit velbefindende, for din opfyldelse og for din succes. Den er mystisk, fordi den transcenderer menneskelig forståelse og menneskelig beskæftigelse. Og dog er den så grundlæggende og naturlig for dig, at du øjeblikkeligt vil kunne erkende dens værdi, når du én gang oplever den. Den er naturlig for dig, fordi den repræsenterer din dybere natur og dit dybere formål.

Overalt i universet, forløser Gud den adskilte gennem Kundskab. Og Det Englelige Nærvær, der tjener alle verdener, er del af Planen om at bringe denne bevidsthed til de adskilte, fremme frihed, kreativitet, ærlighed og medfølelse.

Dette er en universel lære. Den foregår overalt. Overalt i universet er der en kamp mellem undertrykkelse og frihed, mellem uvidenhed og visdom. Det er en kamp, der foregår i folks sind og hjerter overalt – ikke blot i denne verden, men overalt.

Naturligvis er dette udfordrende. Naturligvis vil det kræve en gen-evaluering. Naturligvis er det rystende for visse menneskers overbevisninger og forventninger. Selv langvarige traditioner vil være nødt til at blive genovervejede i lyset af dette. Men det er sundt for menneskeheden. Det er sundt at blive afklaret, at genoverveje sine værdier, sine overbevisninger og sine idéer. Det er det, der skaber fremgang. Det er det, der kan åbne ens liv for den forløsningsmagt og tilstedeværelse, som Gud har lagt i én.