Den Ene Gud

Den Ene Gud er en åbenbaringens bog, der giver en ny forståelse af Guds natur og Guds virkelighed og af Guds Plan og Formål med verden og med Det Større Fællesskab af liv i universet. Her begynder det næste kapitel i den progressive Åbenbaring om Guds Nærvær og Vilje for menneskeheden.

Gennem fortidens store Budbringere og fortidens Lærer, har denne fortsatte Åbenbaring strømmet over tid, fremmet vores forståelse af Den Ene Gud og genopvækket vores personlige forhold til Det Guddommelige Nærvær i vores liv. Nu fortsætter denne progressive Åbenbaring påny gennem et Nyt Budskab fra Gud.

Ordet og Lyden er nu i verden. Hvert kapitel i Den Ene Gud er en åbenbaring givet for at sørge for en ny lære om Kilden til vores liv og vores formål med at være i verden på dette tidspunkt. Hvert kapitel lægger et nyt fordelagtigt udsigtspunkt foran dig, hvorfra man kan få indsigt i Guds hjerte, tilbage til universets oprindelse og fremad til Guds Plan, der folder sig ud, Guds Plan for denne tid og for de kommende tider.

Hvert kapitel i Den Ene Gud er en åbenbaring, der er givet af Kilden, samlet i denne tekst af Budbringeren, Marshall Vian Summers.

Den Ene Gud er den anden bog af Bind 1 af Det Nye Budskab fra Gud.

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: At Begribe Gud

Kapitel 2: Den Nye Gud Åbenbaring

Kapitel 3: Oprindelsen

Kapitel 4: Adskillelsen

Kapitel 5: Hvad er Skabelsen?

Kapitel 6: Sjælen

Kapitel 7: Hvad Er Det, Der Skaber Ondskab?

Kapitel 8: Forløsningen

Kapitel 9: Gud, Kundskab og Det Englelige Nærvær

Kapitel 10: Hvordan Gud Taler til Verden

Kapitel 11: Guds Plan er at Redde Alle

Kapitel 12: Guds Hjerte