Åndelig Tilflugt

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)
Spiritual Retreat

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 9. september, 2009
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Det er vigtigt med jævne mellemrum at søge åndelig tilflugt, især på tidspunkter, hvor man har vigtige beslutninger liggende foran sig. Her er åndelig tilflugt ikke blot en flugt fra sit ydre liv eller en pause fra sine ydre forpligtelser og ansvar. Åndelig tilflugt er derimod en tid til at fokusere på Kundskabens kraft og tilstedeværelse i sit indre, den dybere intelligens, som Skaberen af alt liv har lagt i dig, for at guide dig, beskytte dig og føre dig til dine større resultater i livet.

Det er vigtigt at se, hvad Kundskab indikerer for dig. Ofte går disse indikationer ubemærket hen, fordi man har for travlt, man er for optaget. Éns liv er fyldt med for mange ting. Så man bliver nødt til at trække sig tilbage fra den ydre verden, trække sig tilbage fra sine primære forhold, trække sig tilbage fra sine normale aktiviteter, for at søge åndelig tilflugt.

Man kan ikke gennemføre denne tilbagetrækning, hvis man konstant bliver påvirket af normale ting i sit daglige liv – samtaler, medier, problemer, der skal løses, forpligtelser overfor andre, ting, der må overvejes og al det utal af ting, som folk engagerer sig i, om de er praktiske eller fantasifulde. Åndelig tilflugt er at trække sig tilbage fra det ydre liv og sit ydre selv, for at opleve sit indre liv og sin dybere natur, som repræsenteres af Kundskab.

Så træk dig tilbage og søg tilflugt et andet sted, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, så aflæg et tavshedsløfte overfor de mennesker, du eventuelt bor sammen med, og træk dig tilbage til det roligste sted, du kan. Tag denne tid, som kan strække sig over flere dage eller endda uger – en slags ferie fra den ydre verden, en henstand, men en henstand med et formål.

Under din åndelige tilflugt må du genoverveje, hvor du er, og hvad du laver, hvem du er sammen med, og hvad du foretager dig sammen med dem, for at tjekke, at alle disse ting virkelig er korrekte og hensigtsmæssige for dig.

Folk tjekker ikke disse ting. Så de træffer beslutninger og forsøger derefter at tilpasse sig disse beslutninger og resultaterne af disse beslutninger, og forspilder dermed deres evne til at erkende sandheden i deres situation og lider meget som følge heraf.

Uendelig forvirring, uendelige forhandlinger med andre, uendelige mislyde, uendelig ængstelse, når begge reelt fra begyndelsen var forkert engagerede og nu har investeret deres tid, deres energi og deres ressourcer i et engagement, der fra begyndelsen aldrig var passende.

Hvor du bor, hvem du bor sammen med, hvordan du bruger din tid, hvad du beskæftiger dig med, og hvad du fortæller dig selv, betyder alt sammen meget for at afgøre, ikke kun, hvad livet vil bringe dig, men også hvad du vil være i stand til at se, at vide og at gøre.

Så, idet presset vokser, idet følelsen af uoverensstemmelse og afstandtagen fra dig selv tiltager, er det tid til at søge åndelig tilflugt. Det vil tage en eller to dage bare at vænne sig til at være uden alle disse andre former for stimulering. Dit sind vil fare af sted i sin febrilske overanstrengte tilstand, så det vil tage tid at få alting i ro.

Her er det klogt at lytte til det Nye Budskabs Stemme, at læse de hellige Kundskabsbøger og bruge tid på at lytte til sit indre, efter sin dybere oplevelse.

Uanset hvad du gør her, bør det være stille og passivt. Du søger ikke at få ting. Du søger ikke at løse problemer. Du søger ikke at få indsigter. Du søger ikke at komme nogen steder hen. Du sætter simpelthen farten ned, for at se, om der er noget du har brug for at vide.

Når dit sind er faldet tilstrækkeligt til ro, er det tid til at gennemgå de seneste beslutninger, du har truffet. Du spørger dig selv med hensyn til hvert enkelt som du kan identificere: “Var dette en klog beslutning?” Dette spørgsmål stiller du kun i sammenhæng med at modtage en positiv eller en negativ respons. Du har kun få valgmuligheder i svaret: positivt eller negativt; eller svagt positivt eller svagt negativt.

Hvis der er noget, du er i tvivl om eller betænkelig ved, bør du bekymre dig om dette spørgsmål. For det er bevis på tvivl; det er bevis på konflikt og uvished. Hvis du spørger oprigtigt med et ønske om at vide, vil du mærke Kundskabens resonans.

Hvis svaret er nej, må du blot acceptere dette uden forklaring, og være med dette svar og din egen oplevelse. Hvis svaret er bekræftende, vil du blot mærke det som en tavs tilstand i dig selv. Der er ingen konflikt eller problem her.

Gennemgå dine seneste beslutninger. Hvis du har begået en fejl, kan du spørge: “Skal jeg gøre noget anderledes med hensyn til dette?” Svaret vil være ja eller nej. Hvis svaret er bekræftende, bliver du nødt til at overveje, hvordan du skal rette op på denne situation og her skrive dine tanker og indsigt ned.

Dernæst er det vigtigt at gennemgå dine grundlæggende forhold. Bor du det rigtige sted? Ja eller nej. Er du sammen med de rigtige mennesker? Ja eller nej. Er din form for arbejde passende for dig nu på dette tidspunkt? Ja eller nej. Er dine hobbyer eller andre aktiviteter passende? Identificér dem hver især. Ja eller nej. Skriv dine svar ned. Hvis der er noget at genoverveje, så spørg dig selv: “Er der noget, jeg må gøre ved dette nu?” Ja eller nej.

Disse spørgsmål kan være meget udfordrende. De kan udfordre dit grundlæggende sæt af antagelser. De kan udfordre noget, som du allerede har investeret dig selv i. De kan udfordre dine præferencer og dine ønsker. Men det, du virkeligt gør her, er at være tro mod dig selv, være ærlig overfor dig selv.

At ville noget, der ikke er rigtigt for dig, og forpligte dig til at have det, er en form for uærlighed overfor dig selv, en slags forræderi. Og i livet vil du sikre dig, at du ikke forråder dig selv eller dine dybere tilbøjeligheder. For gør du det, lider du, og du mister livskraft, energi og tid til en situation, der ikke kan lykkes, hvilket gør dig åben og sårbar overfor mere lidelse og flere mislyde. Kundskab i dig vil søge at aflaste dig for den slags fejl, som folk sædvanligvis begår, og det frygtelige spild, som disse fejl skaber i et menneskes liv.

Hvis en ændring må foretages og du skal handle nu, kan du fremsætte forskellige ting, du kunne gøre, men i sammenhængen med at modtage et positivt eller negativt svar. Ingen forklaringer. Kundskab vil vejlede dig, men ikke forklare.

Men inden du kan søge en løsning, må du se, om du virkeligt har hjertet og intentionen til at ændre situationen. Her må du være meget ærlig overfor dig selv. Hvis du ikke er klar til at foretage en sådan ændring, hvis det er en alvorlig ændring i dit liv, må du sige dette til dig selv: “Jeg er ikke klar” – uden at fornægte situationens sandhed, eller forsøge at søge et kompromis eller lave en aftale. Du kan sige: “Jeg ved, jeg er nødt til at forlade dette forhold, men i øjeblikket er jeg ikke klar.” Det er ærligt i øjeblikket, men det fritager dig ikke fra dit ansvar for at handle i denne henseende.

Du bliver nødt til at vende tilbage til disse spørgsmål flere gange. Én gang er ikke nok. Og hvis dine hensigter er ærlige og oprigtige, hvor du frem for alt ønsker at kende sandheden, vil Kundskab være konsekvent. Men du må forstå, at du ikke kan gå på kompromis med Kundskab. Du kan ikke lave en aftale. Du kan ikke sige: “Jeg vil gøre lidt af det her, hvis du giver mig lidt af det dér.”

Der er ingen forhandling med sandheden. Du kan enten favne den, eller du kan løbe væk fra den. Men den ændrer sig ikke for at imødekomme dine præferencer. Du må komme til den på dens præmisser og ikke på dine egne. Det er dette, der vil demonstrere for dig, at Kundskab er hinsides intellektet og ikke er et produkt af din egen skabelse eller dine egne præferencer. Den er ikke en form for selvbedrag, men den ultimative form for selvkorrektion.

Tilbring i løbet af denne undersøgelsestid perioder med at øve stilhed, som du kan lære at gøre i studiet af Trin til Kundskab. Stilhed vil gøre dig i stand til at mærke dit livs forfatning og forbinde dig med din dybere oplevelse. Den vil også lære dig at fokusere dit sind. Over tid vil den lære dig, hvordan du smutter under overfladen af sindet, hvor du lever så meget af tiden i en tilstand af forvirring og uvished.

Her får du et forhold til dit indre liv og bygger en vej ind til det, trin for trin. Uden at verden konstant stimulerer dig og distraherer dig og giver dig unødvendige ting at overveje, kan du faktisk bringe en hel del fokus til disse grundlæggende spørgsmål om din situation.

Hvis du er det forkerte sted eller med de forkerte mennesker eller søger uhensigtsmæssige relationer eller spilder din livskraft på ting, der ikke har nogen fremtid eller nogen reel værdi, vil intet virkelig lykkes dig. Dine konklusioner vil være forkerte, fordi dine præmisser er ukorrekte. Og investeringen af tid og ressourcer og energi vil virkelig være spild for dig og for andre.

Det er så vigtigt at være ret med sit liv og med sig selv. Det frembringer en form for tilfredsstillelse og dyb ro, som intet andet kan frembringe. Med tiden genopretter det éns selvrespekt og éns tiltro og selvtillid.

Tag denne tilbagetrækningstid til at lytte til det Nye Budskabs Stemme, høre Budbringeren, læse Kundskabsbøgerne, for det vil genopfriske dit sind og vil konstant minde dig om, at du har en større Intelligens i dig, til at vejlede og beskytte dig og give dig klarhed, når du virkelig har brug for det.

I løbet af denne tid kan du øve dig i at stirre, idet du stirrer på et eller andet ubetydeligt objekt og lader dit sind blive stille, bare være til stede i pågældende øjeblik. Det er så afslappende for sindet, for sindet har brug for megen hvile, hvis det skal påtage sig større ansvar og tjene dig i dine vigtige bestræbelser.

Under din tilflugt må du ikke spise noget stærkt stimulerende eller drikke noget, der stimulerer eller ændrer din tilstand, for du vil gerne opleve, hvor du virkelig er, hvordan du virkeligt har det, og hvad du virkeligt ved.

Skjul eller beskyt ikke noget her. Gennemgå så mange ting du kan, selv små aktiviteter, for at se, om de virkeligt tjener dig, for enhver aktivitet og ethvert engagement i livet giver dig enten energi eller tager den fra dig. Der er ingen neutrale forhold. Enten er de meningsfulde og formålsfulde, eller også er de det ikke.

Selv dine hobbyer og dine fornøjelser bør give dig lindring og gavnlig og sund stimulation. Du ønsker ikke at forråde dig selv længere, ved tankeløst at engagere dig i ting eller involvere dig med mennesker eller betydningsfulde relationer, der ingen steder fører hen.

En af de første ting, som en Kundskabselev bør gøre, er at holde op med at miste energi, tid og bevidsthed på ting, der ikke er hensigtsmæssige for vedkommende. Derfor må evalueringen fortsætte, fortsætte gennem din åndelige tilflugts forløb. Og efterhånden som du bliver mere bevidst og mere kompetent her, fortsætter den ind i dit daglige liv.

Her er du i stand til at undgå fejl, før de finder sted. Du er i stand til at genkende upassende engagementer, før du engagerer dig i dem. Du er i stand til at se og vide, før du handler, fordi du bringer denne omhyggelighed og denne bevidsthed til alt, hvad livet bringer dig.

Derfor lytter og iagttager den kloge mand og den kloge kvinde en hel del. De skelner miljøet. De skelner andre menneskers hensigter. De skelner deres egen kommunikation til andre mennesker. De mærker Nærværet omkring sig, for at se, hvad det formidler. De taler ikke ret meget. De sludrer ikke ret meget. De er nærværende for øjeblikket, nærværende for mennesker, nærværende for oplevelsen af kærlighed og affinitet, nærværende for oplevelsen af mislyde og disharmoni, nærværende for det, der end er dér.

Idet du over tid opnår denne færdighed, bliver det stadigt sværere for dig at lave en fejl. Men du må tage åndelig tilflugt for at begynde at opnå disse færdigheder og evner. Det sker ikke øjeblikkeligt, og du besidder dem endnu ikke i nogen væsentlig grad. Så de må over tid og gennem øvelse udvikles.

Hvis din åndelige tilflugt er effektiv, vil du begynde at se, hvor meget du går glip af i livet, hvor meget du ikke er nærværende for dig selv eller for andre mennesker, hvor optaget du bliver af dine ønsker eller af de ting, du er involveret i. Og du vil se, hvor nemt det er for dig at lave fejl eller fejlvurdere situationer eller fejlfortolke andres hensigter eller aktiviteter med hensyn til dig. Her lærer du gennem kontraster. For i en roligere, mere skarpsindig tilstand ser du kontrasten mellem dette og dine normale aktiviteter.

Denne kontrast er afgørende, fordi folk ikke ved, at de ikke ved. De er ikke klar over, at de forråder sig selv og tilpasser sig situationer, der er ekstremt usunde for dem. De ved ikke det, de har brug for at vide. De ved ikke, hvad det vil sige at være stille og opmærksom. De ved ikke, hvad det vil sige at kunne stilne sindet og opleve det enorme Nærvær der. De er vanemæssigt involverede i en række aktiviteter og en sindstilstand, så de ikke ved, at der findes andet. Det er bare sådan de er, eller sådan tror de.

De er afhængige af noget og ved det ikke engang. De laver aftaler, der forråder dem og ved det ikke engang. De siger ja til ting, de ikke skal gå med til. Og sommetider siger de nej til ting, der virkeligt er gavnlige. Men hvordan vil de nogensinde vide det, optagede som de er, vanemæssigt engagerede, hvis de ikke søger tilflugt?

Den eneste måde, hvorpå de vil kunne få større selvbevidsthed, er gennem absolut skuffelse eller personligt tab. Eller gennem en form for chok til deres liv, der sætter dem tilbage, tvinger dem til at genoverveje deres situation og deres beslutninger, deres motiver og deres aktiviteter.

Men chok, tab og forfærdelse – selvom [de] til tider kan være meget effektive – er en meget dyr måde at opnå visdom på. Det er en meget dyr måde at få klarhed og visdom om sine handlinger og engagement i livet. Hvorfor betale en så monumental pris? Hvorfor lade tingene forværres i så høj grad, at du finder dig selv i en krise, før du er villig til virkeligt at overveje værdien af dine aktiviteter?

Hvis du fortsætter med denne praksis, vil du begynde at se, hvad det koster dig at tage fejl. Det koster dig dit liv, det koster dig din selvtillid, det koster dig din integritet, det koster dig de større muligheder for relationer, som er beregnet for dig, men som du nu ikke er forberedt på.

Det koster dig virkelig alt. Men dag ud og dag ind kalder du dette normalt, og du tilpasser dig. Du tilpasser dig ting, der reelt er utilfredsstillende, du tilpasser dig forhold, der er uopfyldende og som mangler formål og betydning. Du tilpasser dig en modvillig og tilbageholdt, frygtsom og mistroisk sindstilstand.

Vent ikke på, at en ulykke viser dig, at du må stoppe. Vent ikke på en alvorlig ulykke eller sygdom eller personligt tab viser dig, at du må stoppe op, for at genoverveje, hvad du foretager dig.

Åndelig tilflugt er her en fantastisk mulighed, hvis du ved, hvordan du bruger den, hvis du erkender dit behov for den, og hvis du er tålmodig under den. Med hensyn til vigtige beslutninger i livet kan det tage tid at komme overens med dem, fordi dit sind vil forhandle og ønske at fornægte og ønske at være rimelig – alle disse ting, som folk gør for at prøve at tale sig selv fra deres egen oplevelse, forsøge at få livet til at give dem det, de ønsker, i stedet for at vise dem det, de virkeligt ved.

Du bliver nødt til hele tiden at komme tilbage til Kundskab. Den er ikke foranderlig ligesom din personlighed er. Den vakler ikke som dine ønsker gør. Den forandrer sig ikke fra dag til dag. Den er stabil, den er kraftfuld, den er ægte, og du kan ikke ændre den. Dog er det disse ting, der gør den ægte og autentisk og pålidelig – en kilde til visdom, vished og retning for dig, den største kilde, du kan have.

Du søger åndelig tilflugt for at lette dig selv for den ydre verden, men mere grundlæggende søger du åndelig tilflugt for at komme til Kundskab i dig selv. Du kommer til Kundskab, ikke som en fantastisk eller euforisk oplevelse, men du kommer til Kundskab for at søge klarhed, vished og løsning.

For Kundskabens første formål er at aflaste dig, at afklare dit liv, at forenkle dit liv, at rydde en vej for dig, at befri dig fra det, der ikke kan lykkes, at give dig mulighed for at blive fri af andres gennemtrængende indflydelse, andres krav og forventninger.

Før Kundskab kan sætte dig på en højere kurs i livet, må den frigøre dig fra dine nuværende byrder. Og den må lære dig en anden måde at tænke og være med livet på. Det vil den lære dig gennem dramatiske kontraster – kontrasten mellem det, du ved og oplevelsen af Kundskab, og din hektiske stræben og ønsker og frygt.

Kundskab er stille så meget af tiden. Tag de ting op, du mener, at du vil have, og bring dem til Kundskab. Hvis Kundskab ikke reagerer, kan det ikke være så vigtigt, vel? Hvis ønske eller formål ikke er på Kundskabens niveau, hvorfor giver du dig så med sådan lidenskab til denne person eller denne ting eller denne tilegnelse? Hvorfor er du så betaget og påvirket, ekstatisk og beruset?

Du kommer til Kundskab, og den er stille og venter på, at du bliver ædru, og skaber en kontrast, der er nødvendig for, at du kan se forskel på at blive forført af noget, og at være tro mod dig selv. Du vil være chokeret over at finde ud af, hvor slavisk du egentlig er med hensyn til dine ønsker og din tragten. Du vil være chokeret over at se, hvor blind og ufølsom du har været for livet, og hvor meget du er gået glip af som følge heraf. Det kan være chokerende og nedslående at se det affald, du har skabt. Men lad ikke denne erkendelse stoppe dig i at forfølge Kundskabens Vej. For nu ønsker du ikke at spilde dit liv. Nu er din tid dyrebar. Hver dag er dyrebar.

Det du praktiserer, er det du vil høste. Det du praktiserer, er det der bliver permanent. Hvis du praktiserer uvidenhed, fordomme, selvfornægtelse, vil de blive permanente for dig. Hvis du bare overholder dine sociale konditionering eller andres indflydelse, vil det blive permanent for dig og stadig sværere at frigøre dig fra i fremtiden. Fængslet bliver mere solidt, dets mure tykkere og dets begrænsninger mere undertrykkende.

Under din åndelige tilflugt er det også vigtigt at hvile sindet og behandle kroppen godt, ikke give den noget usundt, men at behandle den godt – tillade den at genvinde sin styrke, tillade dit sind at øve stilhed og stirre, nyde naturen, søge ensomhed, komme sig over bombardementet af al verdens stimulering, være med sin oplevelse og fortsætte med at være med sin oplevelse, bringe sit sind tilbage fra fantasi og distraktion, minde sig selv om: “Hvad føler jeg virkeligt i dette øjeblik?”

Hvis du ikke styrer dit sind, vil det styre dig. Det vil blive kaotisk og destruktivt, distraherende, blindt og uvidende. Det har ingen visdom. Det er beregnet til at tjene dig, ikke at styre dig.

Under din åndelige tilflugt har du mulighed for at opbygge dette nye forhold til dit sind, et sundt forhold til din krop, en forpligtelse til at lytte til dit indre, når du står overfor vigtige beslutninger, og efter bedste evne at være ærlig med, hvor du er og hvad du foretager dig. Dette arbejde, og det er arbejde, vil for dig genoprette din selvpåskønnelse og din selvrespekt – noget, der så let eroderes væk i verden, eroderes næsten umærkeligt væk, dag for dag.

Du kan under din åndelige tilflugt søge vejledning fra en åndelig lærer, hvilket kunne være passende, hvis denne lærer er en Kundskabens lærer og ikke blot en lærer i metodik og idéer; en lærer, der forstår det dybere liv; en lærer, der vil hjælpe dig med at opdage og mærke, hvad du virkeligt føler og virkeligt ved om din situation.

Men under tilbagetrækningen bør selv kontakt med en lærer være yderst minimal og er nogle gange slet ikke nødvendig. Din tilflugt er for det meste en tilbagetrækning fra indflydelsesrige mennesker. Nu søger du dit eget indre kompas. Så på nuværende tidspunkt ønsker du ikke, at stærke indflydelser påvirker dig.

Gør ikke fred til formålet med din tilflugt. Fred vil komme til dig naturligt og i betydelig grad, når du løser dit livs konflikter og kompromiser.

Gør ikke lykke til formålet med din tilflugt, ellers vil du kun søge fornøjelige ting og vil gå glip af den store mulighed du har for at revurdere dit liv og din situation og få et dybere og stærkere forhold til dig selv.

Behandl ikke tilflugten som en slags fratrædelse eller ferie fra dit liv. Det er reelt en tid til at undersøge dit liv og blive ærlig og klar over, hvad du foretager dig, og hvem du er sammen med.

Brug ikke tilflugten til at læse en masse om åndelige idéer fra forskellige traditioner, for nu har du brug for at rense dit sind, ikke at fylde det med nye ting.

Brug ikke din tilflugt til at engagere dig aktivt med andre mennesker, som du måske finder på et tilflugtscenter, for du trækker dig tilbage fra mennesker for at opbygge en dybere forbindelse i dig selv.

Brug ikke tilflugten til at søge højere sandheder, men søg derimod den dybere oplevelse af Kundskab i dig selv. Dette er ikke en intellektuel forfølgelse. Dette er ikke akademisk forskning.

Dette er ikke for at opbygge en hævet og ophøjet ideologi eller for at styrke din filosofi. Der må stilles spørgsmålstegn ved alle disse ting i din dybe evaluering. Hvis du reagerer på dine reelle behov, vil du forstå disse ord, Jeg siger.

Hvis du oplever lidelse i dit liv og søger løsning på den og også søger at forhindre den i at gentage sig i dit liv, må du følge og lytte til Mine ord. Hvis du ved, at du ikke lever det liv, du burde leve, må du trække dig tilbage, for at finde ud af hvorfor og over tid hvad du skal gøre for at løse det.

Det gør du også for at opbygge styrken og selvtilliden til at tage beslutsom handling i dit liv, især da den kan gå imod eller modsætte sig andres ønsker og vilje.

Lad dette være tiden til at opbygge dit forhold til Kundskab, som er din første og fremmeste prioritet i livet, for det er Kundskab, der repræsenterer Guds Nærvær i dit liv. Det er denne Visdom, Gud har givet dig, for at vejlede dig og beskytte dig og føre dig til større resultater her i verden.

Hvorfor ville du søge noget som helst andet? Du må huske, at Kundskab eksisterer udenfor intellektets rige og rækkevidde. Den repræsenterer en endnu større virkelighed end den virkelighed som dine idéer, dine teorier, dine overbevisninger, din filosofi og så videre repræsenterer.

Der er et Kald for dig i verden. Men først må du forberede dig. Du må forberede dit liv og ved hjælp af Kundskab rydde en vej. Du må bringe løsning på det, der kræver løsning. Du må søge at adskille dig fra det, der forlanger, at du gør det. Du må ære det, du må føre fremad og lære at kende forskel på det, der er godt fra det, der kun ser godt ud, det, der er reelt fra det, du ønsker, det, der er gavnligt fra det, der kun lover at være gavnligt.

Det er kun på området for dybere oplevelse, at du kan foretage denne skelnen, at du kan have denne skarpsindighed og at bringe denne skarpsindighed ind i dit liv hver dag. Det er dette, der vil redde dit liv og din tid og din energi. Det er dette, der vil åbne dig for et større forhold til andre og forberede dig på det større formål, der har bragt dig til verden – et større formål, der venter på at blive opdaget.