За Общността

Какво е Общността?

Общността за Новото Съобщение от Господ е 501(c )(3) религиозна организация с идеална цел чиято мисия е да запази и представи Новото Съобщение от Господ на света. Общността не принадлежи към никоя друга религиозна организация. Тя се финансира от дарения на ученици на Новото Съобщение по света, и не получава спонсорство или печалба от правителства или от други религиозни организации.

Общността е създадена през 1992 г. от Месията Маршал Виан Самърс който е съзрял нуждата от организация от предани хора, които биха могли да носят мисията на Месията през неговия живот и да я продължат след това, предпазвайки Откровенията и поддържайки ги в чист вид напред в бъдещето.

От тогава до днес, Общността е споделяла тежестта на Месията, стоейки до него, бивайки свидетел на процеса на Откровенията и поемайки огромната задача за представяне на Новото Съобщение от Господ на хората.

Обществото е съставено от десет Членове и девет Основни Асистента, които са избрани да откликнат на тяхното собствено чувство, да асистират на Месията и да помагат за появата на Новото Съобщение на света. В допълнение, Общността е подпомагана и асистирана от предани доброволци в различни страни, служещи съгласно техните възможности.

Общността следва прякото ръководство на лидера на Новото Съобщение, Маршал Виан Самърс. Директорът на Общността, Рийд Самърс, асистира на Лидера и също така координира Мениджърския Екип, наблюдаващ департаментите на организацията.

Нашата Дейност

Мисията на Общността е да донесе Новото Съобщение от Господ на света на хората от всички страни, така че човечеството да може да намери своята основа, да запази Земята, да защити свободата си и да спомогне за напредъка на човешката цивилизация във време в което тя е пред прага на велики и безпрецедентни промени.

Дейността на Организацията е посветена на напредъка на мисията на Съобщението и на Месията – мисия изначално създадена от Бог и Ангелското Съсловие. Тази мисия е дълбоко свързана с еволюцията и съдбата на нашия свят и е директно продължение на Божествения План за служба в нашия свят в критично време в човешката история.

От началото на летоброенето и сътворението на вселената, Бог и Ангелското Съсловие са поставили началото на мисия за изцеряване на Разделението и за изкупление на отделените чрез Знанието, както в нашия свят така и във Великата Общност на интелигентния живот във вселената.

Общността е отдадена да служи на тази велика мисия и на Божествения План. В настоящият момент, основната ни дейност и да получим, опазим и представим Новото Съобщение от Бог на света. Ние се опитваме да осъществим това посредством публикации на книги, чрез подпомагане на процеса на международен превод, чрез поддържане на сайтове, форуми и много други онлайн събития, чрез осигуряване на обучение и участие в Световната Общност, чрез събития, излъчвания, Лагеруване и Безплатно Училище на Новото Съобщение.

Посредством тази дейности, Божият повик и комуникация могат да достигнат до сърцата на всички хора, събуждайки силата на Знанието в света така че хората да могат да открият своя уникален принос във времена на нарастваща нужда, промени и възможности.

За съжаление това е отговорност, която далеч надхвърля нашите възможности. Тя изизква усилята и помощта на много хора. Книгите, които прелиствате, интернет сайтовете, които ви информират и вдъхновяват, Светилището на Великата Общност което поддържа събитията на Новото Съобщение, офисите, поддържащи тази организация са резултат на благотворителността на много хора.

И благодарение на тази финансова помощ, вратите на Светилището на Великата Общност, Безплатното училище на Новото Съобщение, книгите и томовете на Новото Съобщение са достъпни безплатно онлайн за всички желаещи. Вие, може би ще сте от първите които ще получат и ще живеят с Новото Съобщение от Бог и бихте могли също да се присъедините към тези, които със своя принос правят възможна тази жизнено важна мисия.

Представяне на Нашата Мисия

 1. Да донесе Новото Съобщение от Бог на човечеството в чистата му форма.
 2. Да донесе вести от Месията и неговото присъствие до хората по света.
 3. Да помага за развитието на Знанието в живота на хората посредством обучение и път на развитие съдържащ се в Новото Съобщение.
 4. Да защити човешкото съзнание и да осъществи подготовката за Великите Вълни на промяната и присъединяването на човечеството към Великата Общност на интелигентния живот във вселената.
 5. Да окуражи обединението и толерантността между световните релегии както това е описано в Новите Откровения на Бог.
 6. Да помага и поддържа Месията докато той продължава да получава Новите Откровения от Бог за света.
 7. Да изгради Световна Общност на Новото Съобщение за обучение, живот и съдействие на Новото Съобщение в съгласие с Месията и Обществото.
 8. Да изгради здрава организационна платформа която да носи Новото Съобщение от Бог на света днес и в бъдещето.

Стратегически Цели

 1. Установяване на духовно съзнание и традиции в света с Новото Съобщение.
 2. Контакт с милиони хора по света с ученията и оповестяването на Новото Съобщение.
 3. Представяне текста и аудиото на Завета на Новото Съобщение от Господ.
 4. Разширяване сферата на действие, както и улесняване достъпността на Новото Съобщение чрез книги, интернет сайтове и преводи.
 5. Представяне на Гласът на Откровенията на света в неговата оригинална аудио форма.
 6. Публикуване на световните учения на Месията в аудио и писмена форма.
 7. Установяване на визията на Месията за пътя на учение и живот с Новото Съобщение.
 8. Създаване на възможност за хората по света да участват с откровенията и да откликнат на повика в живота им чрез Безплатното Училище на Новото Съобщение.
 9. Изграждане на организационна стабилност и издръжливост за да се посрещне успешно отклика на Новото Съобщение и неговото оповестяване по света.

За Ръководството на Новото Съобщение

Маршал Виан Самърс

Месия, Водач на Новото Съобщение от Бог

Маршал Виан Самърс е Месията на Новото Съобщение от Бог. Той е бил избран и подготвен от Ангелското Съсловие преди сегашния си живот да служи в тази си роля на Месия за Новото Съобщение и сега получава най-обширните и изчерпателни откровения дадени някога на Човечеството.
Маршал е създател на Обществото, което е основано в 1992г. да запази и предаде Новото Съобщение от Бог на света. Той е сегашният лидер на Новото Съобщение от Господ и на Световната Общност на Новото Съобщение. Той ще бъде наследен евентуално на лидерската си позиция от неговата съпруга Патриша Самърс.
Днес, Месията продължава да получава неразкрити откровения от Новото Съобщение на Бог за днешния ден и занапред. В допълнение, той е ангажиран с излъчването и обявяването на основното съобщение на света, а също и със записа на огромно наследство от учения, директиви и разяснения за асистиране на учениците в процеса на обучение и живот с Новото Съобщение. Накрая, той работи върху исторически проект за съставянето на всички над 9000 страници Откровения в нов завет за човечеството.

Рийд Самърс

Учител и Представител на Новото Съобщение

Роден в традицията на времето на Новото Съобщение и син на Месията, Рийд Самърс е член на Общността и настоящ директор на цялостната мисия на обучението. В допълнение, той осигурява обучение и насока за Световната Общност на учениците и е основния публичен представител на Месията.
Рийд Самърс се присъединява към Месията и общността през 2004г. на 20 годишна възраст. От тогава, той е ангажиран в подпомагането на мисията на Месията в широк аспект на дейност: дизайн на онлайн сайтове, корици за книги и материали за Новото Съобщение; писане, изнасяне на лекции и обучение в Безплатното Училище на Новото Съобщение; кооординация на пътуванията на Месията по света; и заедно с Патриша Самърс, съставяне на програмата на Безплатното Училище на Новото Съобщение, излъчвания на Новото Съобщение, Бдения и Лагери.

Патриша Самърс

Учител и Представител на Новото Съобщение

Патриша е с Маршал от 1983 г., почти десетилетие преди създаването на Общността. От ранните години на Откровенията, тя асистира на Месията в неговото дълго пътуване на получаване на Откровенията на Новото Съобщение, винаги до него, помагайки и облекчавайки нарастващото бреме на неговата роля и отговорност.
Патриша е член на Общността и над три десетилетия спомага за създаването на организацията, напътствайки я през многото предизвикателства за да бъде това което е в момента. Днес Патриша работи с Рийд Самърс и Месията за развитие на Общността, съставяне на книги на Откровенията и представяне на Новото Съобщение от Господ по света. В допълнение, тя е една от основните учители на Новото Съобщение, внасяйки мъдрост, вдъхновение и кураж на студентите от Световната общност изучаващи Откровенията.

За Членовете на Общността

Маршал Виан Самърс и членовете на Общността за Новото Съобщение от Господ имат изключителната отговорност за приемането и представянето на Новото Съобщение на света. Това е огромна тежест но и благословия за десетте Члена на Общността, посветени с цялото си сърце на тази велика служба за човечеството.
Хората от Общността са длъжностни лица и пазители на Божественото Слово и Звук на Новото Съобщение. Те са натоварени с тази роля от Източника на Новото Съобщение – да пазят и представят Новите Откровения на света. Членовете на Общността работят усърдно за запазване чистотата на Новото Съобщение – неговите публикации, текстове, аудио, видео и публични събития.
Общността е ангажирана с широк аспект от пректически отговорности свързани с мисията за опазване и провъзгласяване на Новото Съобщение както и за подпомагане и разрастване на Световната Общност на студентите. В това, те избират персонал за основните неща и проекти на Общността, координирайки Основните Асистенти и Доброволците помагащи на организацията.
Общността не осъществява религиозни консултации, менторство или обучение. Членовете и не са ангажирани в обучение на Новото Съобщение или с интерпретиране на текстове. Тяхната роля вместо това е да поддържат основната дейност на организацията, да помагат на Месията и учителите на Новото Съобщение в осигуряване на път и въодушевление за тези които искат да учат и живеят с Откровенията.
Десет са членовете на Общността в момента: Тайен Ендрюс, Уил Бъроуз, Робърт Бъзби, Джанин Бътлър, Карол Гофи, Дарлин Мичел, Елен Мичел, Айша Самърс, Рийд Самърс и Патриша Самърс.

Историята на Членовете на Общността.

Всяко Откровение дадено от Създателя на човечеството има своя история – история на предаването, история на Месията и история на началната група обединени около Месията личности които му помагат да донесе на света Божиите Откровения.
Историята на Новите Откровения от Бог се разкрива пред нас сега, това е история на Месията, история на Общността – малка група личности обединени да му помагат – и история на нарастващата Световна Общност от ученици. Това е история с обикновено начало, история, която продължава да се създава и разкрива.
През 1992г., 10 години откакто е бил в процеса на Откровенията, Месията създава Общността, въпреки, че в тези години само няколко личности са били запознати с нейната дейност.
В следващите години, сегашните членове са открили Откровенията и са заели своите места и роли в нея. Всеки от тях има своя уникална история.
Живеейки на различни места, условия и ситуации, всеки от тях се е срещнал с Откровенията или с Месията и е откликнал на вътрешния си повик, правейки първите си стъпки в служба на Откровенията, незнаейки накъде ще ги отведат тези стъпки и какво е тяхното истинско значение.
И така те започват да откриват пътя си, стъпка по стъпка, преодолявайки предизвикателствата и трудностите, знаейки че трябва да продължат и да заемат позицията си в служба на Откровенията и на човека, който ги получава. Това е изизквало развиване на вътрешната и външна сила и стабилност, необходими за поемането на част от товара на Месията.
През повече от десет години служба, те са изминали дълъг път заедно с Месията, предани и верни на него и на мисията му, давайки му възможност по този начин да върши това което само той би могъл да прави, стоейки до него и бидейки с него, без значение от трудностите и предизивкателствата.
Днес Членовете на Общността продължават да откликват на вътрешното си чувстото и отговорност, опитвайки се да служат още по-усърдно, изправяйки се дори пред още по-големи предизвикателства, пречиствайки живота и ролята си в тази мисия. Това е и причината Новото Съобщение да достига до света още по-бързо, осигурявайки мъдрост и проницателност рядко срещани по света и способствайки за напредъка на Знанието в човешкото семейство така че духовната сила да може да се прояви и да води хората в огромната нужда на днешния ден.
Но как тази малка група би могла да направи това? Как тези хора могат да изпълнят мисията си? Това са въпросите с които те живеят.
С течение на времето и други хора започват да откликват на вътрешната си потребност да асистират на Общността в това огромно начинание. Основните Асистенти, както и много доброволци също помагат на Общността поемайки жизнено важни функции и отговорности, което дава възможност на тази мисия да продължава уверено напред.
Ранната история на Общността на Откровенията продължава да се разкрива и да вдъхновява личности от цял свят, които желаят да откликнат на Новите Откровения на Бог и да заемат своите места в служба на света и на пряка помощ в мисията на Съобщението и на Месията.

За Основните Асистенти на Общността

Основните Асистенти на Общността са жизнено важна част от мисията на Новото Съобщение от Бог. Те са личности които имат вътрешно чувство и потребност да служат и помагат на мисията на Съобщението и на Месията, както и да помагат на Общността да даде тази мисия на света. Тази цел, заздравява вътрешната им същност и живот за да могат да осъществят своята дейност в ключови дейности за Общността. Това е истински пример за служба.
В момента има девет Основни Асистента, в три държави, асистирайки на Общността.

За Доброволците Помагайки на Общността

Доброволците, асистирайки в различни аспекти, са важна част от дейността и мисията на Общността. Доброволците са ученици на Световната Общност живеейки в различини точки на света, които желаят да посветят време и умения и с готовност се включват в изпълнение на специфични задачи и проекти и сътрудничат на звената и департаментите на организацията. Тази дейност допълва тяхното обучение, подкрепя Новото Съобщение в света и е изключително важна за дейността и мисията на Общността и Месията.

В момента това са 84 доброволци от 28 страни асистирайки на Общността.


Дарения, които ще спомогнат за разпространението на Новото Съобщение по света.