За Световната Общност

Worldwide community of God's new message

Световната Общност (СО ) е отворена общност за хора от всички страни, култури и верски традиции, които желаят да получат, изучават и живеят с Новото Съобщене от Бог. Световната Общност е отворена за всеки искрено търсещ да се включи в пътя на изучаване на текстовете на Новото Съобщение от Бог.